Få en lönsam tillväxt med våra lösningar för små och medelstora företag

Maximera effektivitet och transparens i verksamheten – medan du bygger en solid grund för framtida tillväxt med våra lösningar för små och medelstora företag och dotterbolag. Automatisera och integrera dina verksamhetsprocesser, förbättra beslutsfattandet med insikter i realtid, gör din personal mobil och mycket mer.

  • Använd integrerad verksamhetsledning, business intelligence och mobila lösningar
  • Stärk kundrelationerna över kanaler för marknadsföring, försäljning och service
  • Strömlinjeforma verksamheten i försörjningskedjan och samarbeta bättre med leverantörer
  • Öka den mobila personalens produktivitet och engagemang
  • Förbättra likviditetsflödet, marginalerna och ekonomistyrningen
  • Minimera IT-avbrott, reducera risker och minska stilleståndstiden
Bambustjälk med löv som representerar hållbar tillväxt med våra lösningar för mindre företag

Lösningar för små och medelstora företag