Skip to Content
Kontakta oss

Hantera den globala arbetsstyrkan med vår HCM-mjukvara

Engagera och utveckla dina talanger – med mjukvara för human capital management (HCM) från SAP SuccessFactors. Våra molnbaserade HR-lösningar kan hjälpa dig oavsett om du har ett globalt företag, erbjuder projektanställningar eller har en personalstyrka med blandade åldrar. Använd våra verktyg för onboarding, bemanningsplanering, lönekörning och mycket mer. Lägg en grund till kontinuerlig utbildning och yrkesutveckling för att uppnå bättre affärsresultat.

Ta reda på mer

Utforska SAPs HCM-lösningar för personaladministration

Previous

Lita på branschens experter

Ett enhälligt beslut. Experterna har återigen utsett SAP SuccessFactors till ledande inom HCM i alla stora rapporter som publicerades förra året.

Enkät: Oxford Economics Leaders 2020

Har din organisation den ledning som krävs i den digitala ekonomin? Se hur din organisation står sig mot andra i samma bransch, region, funktion och företagsstorlek.

Next

Hör vad våra kunder säger

HR som framgångsfaktor

Vad är human resource management (HRM) – och varför är det så viktigt? Utforska våra resurser och hitta nya sätt att engagera, motivera, utveckla och belöna dina bästa talanger.

Sju faktorer för en jämställd arbetsplats

Se hur SAP SuccessFactors kan hjälpa organisationer att öka mångfalden och skapa en inkluderande och jämställd arbetsplats.

Personalhantering i molnet – hur funkar det?

Samla alla dina anställdas data i vårt bassystem för personalhantering. Med SAP Success Factors Employee Central blir det både enklare och mer kostnadseffektivt att administrera din personal.

Forrester Wave rankar SAP i toppen – igen

Forrester placerar återigen SAP SuccessFactors långt fram när det gäller utbildnings- och resultathantering.  Läs hela rapporten för mer information.

Videoserie: Firing Line with Bill Kutik™

I vår intervjuserie med ledande personalexperter får du varje månad nya idéer och inspiration om allt från personalhantering och automatiserade HR-lösningar till introduktionsplaner.

Kompensationshantering

Lär dig mer om bästa praxis och läs innovativa expertråd för hur strategisk kompensation kan användas för att motivera anställda och förbättra företagets resultat.

Följ upp och utvärdera anställdas prestationer

Årliga utvärderingar av de anställdas prestationer är effektivast om de följs upp av regelbunden coachning och återkoppling. Förenkla och uppdatera ditt företags processer.

Lär upp talanger för framtida framgångar

För att hjälpa dig att se framåt har vi tagit fram flera användbara resurser med bästa praxis och smarta tips för hur du säkrar återväxten i din organisation.

Betydelsen av en stark ledning i den digitala ekonomin

Få reda på vad organisationer bör fokusera på för att kunna ta täten i dagens nya, digitala värld. Läs rapporten Leaders 2020 som publiceras av Oxford Economics.

Utforska de hetaste HR-trenderna

Previous

Framtiden är här

Den mänskliga kontakten kommer alltid att vara viktig vid introduktionsprocesser, men flera utbildningsmoment genomgår just nu en revolution. Om bara några år kan tekniken för förstärkt verklighet vara en etablerad del av HR-vardagen.

Fem minuter med en ledande HCM-chef

Framtiden för HR är i allt högre grad sammankopplad med företagets framtid, vilket innebär att HR som område måste bli bättre på att tänka konkurrenskraftigt gentemot både nuvarande och framtida arbetsgivare.

Gå med i forumet

Välkommen till vårt HR-forum med över 300 000 kunder, produktexperter och visionära ledare. Här hittar du strategier, tips och lösningar för att lyckas i molnet.

Next

Låt vår erfarenhet stärka ditt företag

Säkerställ en lyckad projektstart med strategisk planering och handledning från SAP Services for SuccessFactors. Tillsammans väljer vi de innovativa HR-molnlösningar som passar bäst för just dina mål och ditt team och implementerar dem på endast 6 veckor.*

openSAP: HR i molnet

Läs mer om hur du kan använda SAP SuccessFactors Employee Central som bas för din HR-strategi. Kostnadsfri openSAP-kurs.

Utnyttja din HCM-mjukvaras fulla potential med SAP Digital Business Services

Ge dig i kast med utmaningarna inom HR med hjälp av SAP Digital Business Services. Vi kan hjälpa dig att maximera värdet av dina HCM-lösningar, från tids- och närvaroregistrering till bemanningsanalys, prestationsutvärdering, utbildning och mycket mer.

Den digitala ekonomin har en stor inverkan på SAP:s kunder. Det krävs en ny typ av orkestrering för att du ska kunna utveckla din verksamhet, utnyttja fördelarna maximalt och uppnå ett långsiktigt resultat. SAP Digital Business Services sammanbinder den ekonomiska verksamheten med IT så att du kan omvandla företaget med hjälp av vårt ramverk för digital verksamhet.

SAP Digital Business Services baseras på över 40 års erfarenhet av att jobba med världens mest framåttänkande organisationer och har ett stabilt partnerekosystem. Följ med på vägen mot innovation och digital omvandling så att du kan framtidssäkra era viktiga affärsprocesser.

Previous

Förbättra rekryteringen och hitta personal som passar företagets mål

Inför processer för prestationsanalys för att få mätbara resultat

Skapa ökat affärsvärde snabbare med en smidig handlingsplan till molnet och en lägre total ägandekostnad (TCO)

Next

Delta i ett av våra kommande HR-events

Back to top