Hoppa till Innehåll
Bild av en kvinna som tittar på HXM-data på en bärbar dator

Upplevelsen är viktigast i en medarbetares livscykel

Upplevelser är allt – skapa bästa möjliga upplevelse för att främja medarbetarnas produktivitet och organisationens flexibilitet med SAP SuccessFactors HXM Suite.

Ge medarbetarna det de behöver för att lyckas med den nya utvecklingen av Human Capital Management

Ersätt global komplexitet med guidad enkelhet

Hantera global regelefterlevnad, lokala föreskrifter, mångfald, inkludering och medarbetares välbefinnande, samtidigt som du får full insyn i hela din personal och automatiserar processerna så att de frigör tid för mer strategiskt arbete.

Öka kompetens och agilitet genom individanpassad utbildning och utveckling

Tänk bortom traditionell utbildning för att skapa en kultur av nyfikenhet och tillväxt och bygga upp en stark och kunnig personalstyrka. Ta hjälp av kraftfull teknik för att utveckla medarbetare som kan anta alla slags utmaningar.

En bra medarbetarupplevelse för alla

Samordna HR och medarbetare för att förbättra upplevelsen och nå resultat

Upptäck hur viktigt det är att lyssna på medarbetarna och agera för deras bästa för att minska personalomsättningen och negativa kundupplevelser (CX) och samtidigt minska risken för att skada ert varumärke och skrämma bort investerare.

Skapa personanpassade och meningsfulla upplevelser för medarbetarna

Skapa upplevelser som gör det möjligt för alla att lyckas

 • Skapa en djupgående introduktionsupplevelse som inkluderar socialt nätverkande och integration
 • Bygg upp en stark och långvarig relation till dina talanger och belöna enskilda prestationer omgående
 • Ta reda på vad som inspirerar dina medarbetare så att du kan ta fram anpassade utbildnings- och utvecklingsplaner knutna till organisationens mål
 • Åtgärda könsfördomar för att bygga upp en mer engagerad och mångfacetterad personalstyrka
 • Välj de bästa förmånspaketen baserat på återkoppling från medarbetarna

Vilka produkter behöver jag för att börja förbättra medarbetarupplevelsen?

SAP Qualtrics Employee Engagement kan hjälpa dig att upptäcka de främsta drivkrafterna bakom medarbetarengagemang så att du kan förbättra medarbetarupplevelsen.

Med SAP Qualtrics Employee Lifecycle kan du samla in feedback och synpunkter från medarbetare vid viktiga kontaktpunkter så att du kan reagera direkt och genomföra förbättringar.

Med SAP Qualtrics 360 Feedback kan chefer och medarbetare delta i gemensamma bedömningar som ger ett underlag för en fortsatt karriärutveckling.

Ersätt global HR-komplexitet med guidad enkelhet

Automatisera och anpassa Core HR-processer i hela personalstyrkan

 • Hantera den snåriga djungeln av globala och lokala regler inom HR
 • Få full överblick över hela din personal och integrera alla data, arbetsflöden och system
 • Ge ditt HR-team och alla medarbetare en digital arbetszon med åtkomst till de appar, processer och data de behöver från personalavdelningen och resten av företaget
 • Använd mobilappar för kommunikation och samverkan
 • Gör mångfald, delaktighet och välbefinnande till en del av det dagliga arbetet 

Vilka produkter behöver jag för att komma igång med Core HR?

SAP SuccessFactors Employee Central kan hjälpa dig att hänga med i förändringar av verksamheten och personalstyrkan tack vare flexibla, molnbaserade HR-system.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll kan förenkla och integrera dina globala lönekörningsprocesser så att du kan se till att dina medarbetare får rätt lön vid rätt tidpunkt via vårt molnbaserade lönekörningssystem.

SAP SuccessFactors Employee Central Service Center gör det möjligt för medarbetarna att kontakta HR via valfri kanal och ger HR-handläggarna tillgång till en integrerad kunskapsdatabas.

Med SAP SuccessFactors Work Zone får du tillgång till relevanta affärsapplikationer, processer, information och kommunikationer från en enda startpunkt tack vare vår digitala arbetsplatslösning.

Öka kompetens och agilitet genom individanpassad utbildning och utveckling

Tänk bortom traditionell utbildning för att skapa en kultur av nyfikenhet och tillväxt med ett Learning Management System (LMS)

 • Använd kraftfull teknik för att göra dina medarbetare redo att ta sig an framtiden – bygg upp ett team baserat på coachning, feedback, prestationsmål och utvecklingsplaner
 • Introducera utbildningar som passar varje enskild individ och utvecklingsplan
 • Sluta spekulera med hjälp av en tydlig karriärplanering
 • Integrera utbildning i din övergripande process för talanghantering

Vilka produkter behöver jag för att komma igång med utbildning?

SAP SuccessFactors Learning hjälper dig att utveckla medarbetarnas kompetens och ökar regelefterlevnaden tack vare ett samlat Learning Management System (LMS).

Med SAP SuccessFactors Performance & Goals kan du utvärdera och hitta de främsta talangerna, anpassa dina strategier och mål och kontinuerligt förbättra medarbetarnas prestationshantering.

SAP SuccessFactors Succession & Development kan hjälpa dig att engagera medarbetarna genom att erbjuda meningsfulla karriärmöjligheter, fylla i kunskapsluckor och utveckla ledare.

Med SAP Litmos-lösningarna kan SME och olika organisationsavdelningar erbjuda riktad utbildning, bygga upp en bättre kundupplevelse och förbättra prestationerna över hela företaget.

Ta hjälp av SAP-teknologi för att sätta människorna i centrum för din verksamhet

Ta hjälp av en kraftfull produktsvit

Upptäck ett globalt, molnbaserat mjukvarusystem för personaladministration som hanterar fyra nyckelfunktionsområden – hantering av medarbetarupplevelser, kompetenshantering, HR och lönekörning samt personalanalys och personalplanering.

Skapa en utbildningskultur genom att öka medarbetarnas kompetenser

Öka engagemanget genom att utveckla nya kompetenser med blandade utbildningsmöjligheter och utbildningsinnehåll som är relevant för varje medarbetare. Minska risken för regelöverträdelser med ett enhetligt Learning Management System (LMS). 

Erbjud en användaranpassad HR-upplevelse med medarbetaren i centrum

Sammanför medarbetare för att bibehålla personalstyrkan, öka produktiviteten och engagemanget genom kommunikation, forum och personanpassade och guidade upplevelser i olika system.

Utbilda alla delar av företaget

Engagera genom riktad utbildning, erbjud en bättre kundupplevelse och förbättra prestationerna i och utanför företaget med hjälp av en mjukvara som är framtagen för små och medelstora företag samt vissa organisationsavdelningar. Förbättra medarbetarupplevelsen och lojaliteten genom utbildning.

Bild av pingviner och snö
Bild av en kvinna som skriver på ett papper vid ett bord

HXM-expeditionen – powered by SAP SuccessFactors

Ta 3 minuter och se hur HRIS kan hjälpa HR att skapa medarbetarengagemang. Upptäck vilken skillnad Human Experience Management kan göra för din personal och organisation.

Starta expeditionen

Förstå och uppfyll medarbetarnas behov

Ta reda på hur SAP SuccessFactors hjälper dig att lyssna på medarbetarnas idéer, förstå deras behov och vidta åtgärder för stötta dem i varje steg.

Se videon

Vill du veta mer?

Se SuccessConnect när du vill

Lyssna på SAP SuccessFactors-kunder, HR-ledare och våra partners. Låt dig inspireras av de ledande experterna på HR-området, lär dig av SAP SuccessFactors-experter och upptäck en unik community. 

Vill du komma igång med SAP SuccessFactors redan idag?

Tillbaka till början