Hoppa till Innehåll
Bild av en kvinna som tittar på HXM-data på en bärbar dator

Skapa personanpassade och meningsfulla upplevelser för medarbetarna

Vilka produkter behöver jag för att börja förbättra medarbetarupplevelsen?

SAP Qualtrics Employee Engagement kan hjälpa dig att upptäcka de främsta drivkrafterna bakom medarbetarengagemang så att du kan förbättra medarbetarupplevelsen.

Med SAP Qualtrics Employee Lifecycle kan du samla in feedback och synpunkter från medarbetare vid viktiga kontaktpunkter så att du kan reagera direkt och genomföra förbättringar.

Med SAP Qualtrics 360 Feedback kan chefer och medarbetare delta i gemensamma bedömningar som ger ett underlag för en fortsatt karriärutveckling.

Ersätt global HR-komplexitet med guidad enkelhet

Vilka produkter behöver jag för att komma igång med Core HR?

SAP SuccessFactors Employee Central kan hjälpa dig att hänga med i förändringar av verksamheten och personalstyrkan tack vare flexibla, molnbaserade HR-system.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll kan förenkla och integrera dina globala lönekörningsprocesser så att du kan se till att dina medarbetare får rätt lön vid rätt tidpunkt via vårt molnbaserade lönekörningssystem.

SAP SuccessFactors Employee Central Service Center gör det möjligt för medarbetarna att kontakta HR via valfri kanal och ger HR-handläggarna tillgång till en integrerad kunskapsdatabas.

Med SAP Work Zone för HR får du tillgång till relevanta affärsapplikationer, processer, information och kommunikationer från en enda startpunkt tack vare vår digitala arbetsplatslösning.

Öka kompetens och agilitet genom individanpassad utbildning och utveckling

Vilka produkter behöver jag för att komma igång med utbildning?

SAP SuccessFactors Learning hjälper dig att utveckla medarbetarnas kompetens och ökar regelefterlevnaden tack vare ett samlat Learning Management System (LMS).

Med SAP SuccessFactors Performance & Goals kan du utvärdera och hitta de främsta talangerna, anpassa dina strategier och mål och kontinuerligt förbättra medarbetarnas prestationshantering.

SAP SuccessFactors Succession & Development kan hjälpa dig att engagera medarbetarna genom att erbjuda meningsfulla karriärmöjligheter, fylla i kunskapsluckor och utveckla ledare.

Med SAP Litmos-lösningarna kan SME och olika organisationsavdelningar erbjuda riktad utbildning, bygga upp en bättre kundupplevelse och förbättra prestationerna över hela företaget.

Se hur våra kunder lyckats tack vare SAP SuccessFactors-lösningar

Bild av personer som klappar händerna
Bild av en kvinna som skriver på ett papper vid ett bord

HXM på frammarsch

Läs om varför Human Capital Management (HCM) inte längre räcker till. Idag behöver organisationerna Human Experience Management (HXM).

Se diagrammet

Förstå och uppfyll medarbetarnas behov

Ta reda på hur SAP SuccessFactors hjälper dig att lyssna på medarbetarnas idéer, förstå deras behov och vidta åtgärder för stötta dem i varje steg.

Se videon
Tillbaka till början