Hoppa till Innehåll
Skärmdump av programvaran SAP Master Data Governance på en bärbar dator

SAP Master Data Governance

Förbättra kvaliteten på din verksamhetskritiska information med ett centralt nav för basdatahantering och styrning.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Vad är SAP Master Data Governance?

En enhetlig, betrodd vy över din verksamhet gör att du kan arbeta mer effektivt och fatta bättre beslut. Med applikationen SAP Master Data Governance kan du sammanställa basdata och hantera dem centralt med hjälp av ett basdatahanteringsskikt baserat på SAP Business Technology Platform.

SAP Master Data Governance i SAP S/4HANA

Upprätta en sammanhållen och harmoniserad basdatahanteringsstrategi över dina domäner för att förenkla företagsdatahanteringen, öka datanoggrannheten och minska den totala ägandekostnaden.

SAP Master Data Governance, molnutgåva

Kick-starta ditt initiativ för hantering av basdata för företag i molnet med ett minimalt hinder för inträde och ett alternativ för att bygga ytterligare basdatastyrningsscenarier i din takt.

  • Lokal, privat och offentlig molnimplementering
  • Stöd för alla basdatadomäner och implementeringsstilar
  • Fördefinierade datamodeller, affärsregler, arbetsflöden och användargränssnitt 
  • Aktivering av SAP och tredjepartssystem i hybridmiljö

Viktiga förmågor

Visa mer
Konsolidering

Skapa en enda datakälla genom att förena SAP och tredjepartsdatakällor och massbearbeta ytterligare massuppdateringar av stora datavolymer.

Centrala styrelseformer

Tillåt olika team att äga unika basdataattribut och tvinga fram validerade värden för specifika datapunkter via samordnad arbetsflödesdirigering och meddelande.

Datakvalitetsanalys och processanalys

Definiera, validera och övervaka etablerade affärsregler för att bekräfta att basdata är klara och analysera resultaten av basdatahantering.

Se hur kunder lyckas med SAP Master Data Governance

Möjliggöra databaserat beslutsfattande

Se hur Shanying eliminerade dubblettbasdata för att förbättra transparensen och minska transaktionskostnaden mellan olika affärsenheter.

Ökad produktivitet med centraliserade data

Ta reda på hur Adani Group ökat produktiviteten och förbättrat sin användarupplevelse med en enda källa till högkvalitativa insikter.

Förbättra dataförståelse för verksamheten

Läs hur Cardinal Health har fått en bättre förståelse för affärsdata utan att involvera IT-kunskaper.

SAP Master Data Governance är en kraftfull lösning som möjliggör implementering av automatisering av avancerade basdata.

Jeffrey Dewolf

Chef för Global Master Data, Tetra Pak

Fördefinierade datamodeller, affärsregler och andra faktorer har säkert ökat förmågan att snabbare ge affärsvärde.

Dishank Vishnol

Senior Consultant, Areteans

Våra anskaffnings-, finans- och försäljningsdata har genomgått en stor del av SAP Master Data Governance.

IT-konsult

Företag för informationstekniktjänster

Kundgranskning

Vi använder produkten för alla datahanteringsuppgifter inom universitetet.

Konsult

Utbildningsledningsföretag

SAP tilldelas märket TrustRadius Top Rated som ges av sina kunder 2022

SAP Master Data Governance belönades med toppbetyg som ett direkt resultat av användarnas feedback på TrustRadius. Granskare av SAP Master Data Governance gillar produktens massdatainläsningsfunktioner, automatiseringsverktyg för arbetsflöden och granskningsfunktioner.

Megan Headley, vice ordförande för Research at TrustRadius

Vad säger analytiker?

SAP är ledare för basdatahantering, enligt Forrester

Ta reda på varför SAP placerades som ledare i rapporten ”Forrester Wave™: Master Data Management, Q4 2021”.

Samordnad hantering av basdata

Utforska varför globala organisationer kanske inte har behörighet att veta på vilken nivå basdata hanteras och hur en samordnad metod kan hjälpa till att lösa det.

Vanliga frågor för SAP Master Data Governance

Basdatahantering är disciplinen att skapa en betrodd basdatareferens (en enda version av sanningen) för alla viktiga affärsdata, till exempel produktdata, kunddata, tillgångsdata, finansdata med mera. MDM säkerställer att verksamheter inte använder flera, potentiellt inkonsistenta versioner av data i olika delar av verksamheten, inklusive processer, operationer, analys och rapportering. De tre viktigaste pelarna för en effektiv MDM är datakonsolidering, datastyrning och hantering av datakvalitet.

Syftet med basdataintegration är att distribuera basdata för att möjliggöra en harmoniserad vy över basdata över alla applikationer.  Basdataintegration möjliggör komplett processintegration över hela företaget.  Basdataintegration ändrar inte kvaliteten på basdata, men distribuerar alltid basdata i dess nuvarande status.  Istället ger integrationen ett distributionsskikt som ger dina affärsområdesapplikationer en konsistent datavy. I slutändan bör en basdataintegration öka effektiviteten och minska kostnaderna och arbetsinsatsen för datadelning.

Ta en titt på vår produktjämförelse.

När du har flyttat till S/4HANA känner du till många affärsprocesser från ditt befintliga ERP-system, men du kommer också att implementera nya, mer automatiserade processer som motsvarar behoven på den digitala marknadsplatsen. Du kanske själv implementerar processer för automatisk ersättning av reservdelsinventering, IoT-processer – gränsen överskrids. Dessa processer är mer beroende av rena och korrekta basdata, och om dina basdata inte håller måttet kommer du att förlora mycket av värdet i SAP S/4HANA.  För att undvika detta rekommenderar vi att du kurerar dina basdata tidigt och i god tid innan den faktiska implementeringen startar. Applikationen SAP Master Data Governance erbjuder integrerad integration med SAP:s datamodell och underliggande teknologier (till exempel SAP Business Workflow) och hjälper dig att konsolidera och aktivt styra basdata för SAP-applikationer och icke-SAP-applikationer.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början