Hoppa till Innehåll
Programvaran SAP Integration Suite som används på en bärbar dator som visar en flödesplan med finansdata

SAP Integration Suite

Anslut och automatisera dina affärsprocesser med integrationer, konnektorer, API:er och bästa praxis för snabbare avkastning på investerat kapital.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Funktioner för SAP Integration Suite

Anslut och automatisera affärsprocesser genom att använda kärnfunktioner i SAP Integration Suite.


Molnintegration

Bygg upp och kör integrationsflöden för applikationsövergripande (A2A), business-to-business (B2B) och business-to-Government (B2G) och stödja processintegration från början till slut genom utbyte av meddelanden mellan applikationer, oavsett om det är på plats, i molnet eller över hybridmiljöer.

 

Open Connectors

Förenkla anslutningen till mer än 170 tredjepartsapplikationer och lösningar för samarbete, meddelandehantering, CRM, hjälpcentral och andra applikationstyper.API-hantering

Skapa enkla, sammankopplade digitala upplevelser för dina kunder, partners och anställda och frigöra nya affärsmöjligheter och affärspotential i API-ekonomin genom att exponera processer och data som API:er genom deras fullständiga livscykel i en företags-API-portal.

Förbättrad kapacitet för händelsemått

Låt applikationer kommunicera asynkront i realtid över distribuerade miljöer med en fullständigt hanterad molntjänst som stöder händelsestyrda arkitekturer. Tillämpa skalbara händelsestyrda processintegrationsmönster och stödja toppbelastningar i alla miljöer.

Integrationsrådgivare

Använd en krokig maskininlärning för att lösa de största problemen du står inför i integrationsscenarierna B2B, A2A och B2G.

Administration av handelspartner

Skapa och underhåll partneravtal med deras unika B2B-krav.

Integrationsbedömning

Använd en systematisk och guidad metod för utformning och utförande av din företagsintegrationsstrategi.

Integrerade utmaningar för företagen

placeholder
Optimera och automatisera affärsprocesser

Kunder och anställda förväntar sig en personligt anpassad, strömlinjeformad upplevelse över flera digitala kontaktpunkter. Genom att optimera och automatisera fragmenterade affärsprocesser kan du erbjuda en harmoniserad upplevelse.

placeholder
Möte mellan e-förvaltning och regelefterlevnad

Digitala strategier för dokumentregistrering och leverans till statliga myndigheter kan minska regelefterlevnadsbördan. Våra integrationslösningar kan hjälpa dig att standardisera den digitala registreringen av dokument för att uppfylla myndighetskrav.

placeholder
Kraftfullare e-handel

Organisationer som etablerar effektiva och skalbara e-handelsplattformar levererar överlägsna köpupplevelser online. Effektiv integration kan möjliggöra en framgångsrik e-handelsstrategi genom att ge en helhetsbild av kundernas engagemang över flera kontaktpunkter.

placeholder
Aktivera API-ekonomi

Företag använder API:er för att låsa upp unika tjänster och skapa nya affärsmodeller som ger konkurrensfördelar. SAP API Management-teknik utgör grunden för en lyckad API-strategi.

placeholder
Leverera kundinsikt

Marknadsledare drar nytta av data både inom och utanför sina organisationer för att förutse kundernas behov och preferenser. Med SAP-lösningar kan du få en 360-graders förståelse för dina kunder för att öka lojaliteten och öka dina konkurrensfördelar.

placeholder
Koppla business-to-business-partner (B2B)

Att öka samarbetet med affärspartners har blivit en prioritet för att öka marknadens räckvidd. Våra integrationslösningar kan hjälpa dig att skapa en effektiv, säker och skalbar B2B-plattform för att snabbt kunna få kontakt med dina handelspartners.

placeholder
Skapa ett framtidssäkert IT-landskap

En framgångsrik digital strategi kräver ofta att gamla system utvidgas för att stödja nya affärsmodeller. Våra integrationslösningar kan frigöra värdet av dina befintliga investeringar med en API-första-metod.

Utforska mer

Upptäck förpaketerade integrationer, API:er och exempelappar från SAP och valda partner. Du kan granska alla tillgängliga integrationstjänster och gå djupare med våra tillgängliga uppdrag eller starta din resa genom att skapa en integrationsstrategi med SAP-experter.

placeholder
SAP API Business Hub

Upptäck och använd digitala innehållspaket med API:er, förpaketerade integrationer och exempelappar från SAP och utvalda partner.

placeholder
Komplett katalog över tjänster

Hitta information om tjänstefunktioner, kommersiella planer, relaterade uppdrag, dokumentation med mera i vår fullständiga servicekatalog i SAP Discovery Center.

placeholder
Integrationsstrategi

Definiera strategi och bästa praxis för att integrera människor, processer, data och utrustning genom att bestämma när specifika metoder, flöden och verktyg ska användas.

placeholder
Integrationsvärdeskalkylator

Uppskatta de potentiella besparingar och fördelar du kan uppnå genom att använda SAP Integration Suite.

Ytterligare integrationslösningar från SAP

Dataintegration

Anslut, upptäck, berika och orkestrera åtskilda dataresurser till genomförbara affärsinsikter i skala.

Miljöintegration

Kör applikationer och analysera data snabbt med realtidsdatareplikering från SAP eller tredjepartssystem.

Processorkestrering

Modellera, implementera, integrera och övervaka användardefinierade processapplikationer för On Premise-scenarier.

Tillbaka till början