Hoppa till Innehåll
Programvaran SAP Integration Suite som används på en bärbar dator som visar en flödesplan med finansdata

SAP Integration Suite

Anslut och automatisera dina affärsprocesser med integrationer, konnektorer, API:er och bästa praxis för snabbare avkastning på investerat kapital.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Vad är SAP Integration Suite?

SAP Integration Suite är en integrationsplattform som en tjänst (iPaaS) som gör det möjligt att smidigt integrera lokala och molnbaserade applikationer och processer med verktyg och fördefinierat innehåll som hanteras av SAP.

placeholder
Molnintegration

 • Fördefinierade integrationer som hanteras och uppdateras av SAP
 • Harmoniserad åtkomst till populära molnapplikationer från tredje part
 • Förmåga att utforma, publicera och hantera API:er
 • AI-aktiverad utveckling av moln- och hybridintegration
 • Guidad systematisk metod för att definiera, dokumentera och styra din integrationsstrategi

placeholder

Allt iPaaS hela tiden, vilken tid som helst

Bli medlem och få tillgång till ändlös integration, automatiseringsvideor och spelböcker.

Gör en genomgång av SAP Integration Suite

När du prioriterar integration kan du accelerera digital transformation. Se själv hur SAP Integration Suite kan hjälpa dig att ansluta och automatisera din verksamhet.

placeholder
Börja din integrationsresa och utforska viktiga scenarier kring:

 • API-integration
 • Händelsestyrd integration
 • B2B-integration

iPaaS från SAP

Integrationsverktyg och fördefinierat innehåll kan hjälpa dig att hantera alla integrationsutmaningar, inklusive integrationsflöden, anslutningar till tredjepartslösningar och API-hantering.

Smidiga affärsprocesser på skalan

 • Skapa och förnya processer flexibelt med API-ledd integration
 • Svara snabbare på kunder, anställda och partners med realtidsbearbetning
 • Integrera applikationer över olika applikationslandskap och ekosystem

Snabb konnektivitet för dina affärsprocesser

 • Effektivisera integrationer för alla, SAP, tredje part och e-förvaltning med tusentals fördefinierade integrationer och konnektorer
 • Anta en systemansats för att lösa gemensamma integrationsutmaningar med inbyggd vägledning
 • Stöd för DevOps och förenklad livscykelhantering av integrationsartefakter

Modernisera integrationen och framtidssäkra din strategi

 • Minska komplexiteten med AI-driven utveckling och inbyggda rekommendationer i verktygen
 • Aktivera AI-assisterade B2B-integrationer med populära bibliotek för elektroniskt datautbyte (EDI) och bekräftelseframework
 • Implementera med förtroende och säkerhet via en molnbaserad miljö som hanteras av SAP

Smidiga affärsprocesser på skalan

 • Skapa och förnya processer flexibelt med API-ledd integration
 • Svara snabbare på kunder, anställda och partners med realtidsbearbetning
 • Integrera applikationer över olika applikationslandskap och ekosystem

Snabb konnektivitet för dina affärsprocesser

 • Effektivisera integrationer för alla, SAP, tredje part och e-förvaltning med tusentals fördefinierade integrationer och konnektorer
 • Anta en systemansats för att lösa gemensamma integrationsutmaningar med inbyggd vägledning
 • Stöd för DevOps och förenklad livscykelhantering av integrationsartefakter

Modernisera integrationen och framtidssäkra din strategi

 • Minska komplexiteten med AI-driven utveckling och inbyggda rekommendationer i verktygen
 • Aktivera AI-assisterade B2B-integrationer med populära bibliotek för elektroniskt datautbyte (EDI) och bekräftelseframework
 • Implementera med förtroende och säkerhet via en molnbaserad miljö som hanteras av SAP

Vad säger analytiker om vår plattform för företagsintegration som tjänst (iPaaS)?

Integration återskapad: Förberedelser för den händelsestyrda automatiseringsrevolutionen

Upptäck hur händelsestyrd automatisering snabbt blir en mainstreamarkitektur för databehandling, orkestrering och situationsmedvetenhet. Företagen ser över sin integrationsstrategi för att öka motståndskraften, hastigheten och flexibiliteten.

placeholder
Kvantifierade fördelar med SAP Integration Suite

Kundintervjuer och ekonomiska analyser visade att företag som använder SAP Integration Suite kan se upp till 278 % avkastning på investeringar under tre år.

placeholder
2021 Gartner Magic Quadrant för EiPaaS

Ta reda på varför integration blir den mest strategiska prioriteringen för organisationer i den digitala tidsåldern och orsakerna bakom Gartners erkännande av SAP som EiPaaS-ledare. 

placeholder

Molnmigration

En smidig övergång till molnet från SAP Process Orchestration.

Ta reda på hur våra kunder anammar vår helhetssyn på integration

[SAP Integration Suite erbjuder] mycket bra support och färdiga integrationsscenarier hjälper till att förbättra vändningstiden.

Gaurav Pandey - PMP, ITIL, CSM

SAP Application Manager, Flynn Restaurant Group

Vi har inte stött på något integrationsprojekt som inte var lämpligt att använda i SAP Integration Suite.

Jeff Gores

IT-direktör, Bar-s Foods

SAP Integration Suite kan användas var vi än behöver för att ansluta SAP till tredjepartsmjukvara.

Meenakshi Jain

Chef, Frazor

SAP Integration Suite är det gränssnitt som passar bäst i IT-miljöer... Det fungerar också bra och är ett mycket pålitligt gränssnitt mot system utanför SAP...

Charles Ahn

Direktör, KPMG

[SAP Integration Suite erbjuder] stor avkastning på investerat kapital med lägre ägandekostnader under en period.

Prem Phulara

Associate Vice President, GSPANN Technologies, Inc.

[SAP Integration Suite] gav oss möjlighet att ansluta… SAP-system och icke-SAP-system i realtid.

Verifierad användare

ParaProfessional in Engineering, IT Company

placeholder
Komma igång med Open Connectors-funktionen

Förenkla och påskynda applikationsintegrationen med den fördefinierade Open Connectors-funktionen i SAP Integration Suite.

placeholder
Möjliggör företagssamarbete med API-hanteringsfunktionen

Publicera, befordra och övervaka API:er i en säker och skalbar miljö med API-hanteringsfunktionen i SAP Integration Suite. 

Högst bedömd

SAP Integration Suite fick utmärkelsen 2022 från TrustRadius i kategorin Integrationsplattform som tjänst (iPaaS) baserat på återkoppling från kunder. Granskare lyfte fram fördefinierade integrationsflöden, smidig integration med tredjepartslösningar och flexibilitet.

Vanliga frågor och svar om SAP Integration Suite

Integrationsplattform som en tjänst (iPaaS) levererar en molntjänst för integrationsscenarier för applikation, data, processer och serviceorienterad arkitektur (SOA). Det är en multitenant-plattform som stöder moln-till-moln, moln-till-on-premise, on-premise-on-premise och B2B-integration. Den stöder realtidsintegration och skalor för att möta höga volymbehov i mobila miljöer, extrahera, transformera och ladda (ETL) och EDI-miljöer (Electronic Data Interchange).

En plattform för företagsintegration som en tjänst (EiPaaS) är en serie molntjänster som behandlar en rad olika scenarier, inklusive applikations- och dataintegration, samt viss kombination av processer, ekosystem, mobila system, AI-aktiverade system samt IoT-integration och API-hantering och digitala integrationshubbfunktioner.

Källa: Gartner "Technology Insight for Enterprise Integration PaaS" Massimo Pezzini, Benoit Lheureux, 31 juli 2019

Integration som tjänst (IaaS) är en omedelbar datorinfrastruktur som tillhandahålls och förvaltas via Internet.

Företagsintegration är en datautmaning. Det finns så mycket data inom organisationer att termen Big Data nu refererar till storleken och mångfalden av datakällor. En stor datavolym som finns i en mängd olika format som inte är standard kan ha ett betydande affärsvärde, men först måste den integreras från flera olika källor eller applikationer. Internet of Things (IoT) innebär också en ny möjlighet att få kontakt med kunder och analysera användbara data via vardagliga enheter, men du måste filtrera bort de kritiska data som behöver skickas till ditt datacenter. Webbapplikationer ökar ytterligare komplexiteten i företagsintegrationen, särskilt när gamla applikationer måste integreras med en tjänstebaserad arkitektur, såsom mikrotjänster.

Meddelandehantering är ett sätt för olika komponenter i en distribuerad applikationsarkitektur att kommunicera. Komponenter kan skicka och ta emot meddelanden över olika språk, kompilatorer och operativsystem, så länge som varje sida av kommunikationen förstår det gemensamma meddelandeformatet och protokollet.

Applikationskonnektorer är arkitektoniska element som modellerar reglerna för hur komponenter interagerar. De är standardklassanslutningar som har anpassats för vissa API:er, så de kan användas för att snabbt integrera nya slutpunkter.

SAP-konnektorer möjliggör integration av olika applikationer och teknologier med SAP-system via öppna standarder. Konnektorerna används för teknisk interoperabilitet för SAP-komponenter (skrivna i ABAP eller ABAP-objekt) och andra komponenter (till exempel skrivna i Java, C++ och Visual Basic).

Dataflöden ger ett konstant informationsflöde som applikationer kan lägga till eller förbruka från, oberoende av överföringen av dessa data. SAP HANA, alternativ för streaming-analys, är till exempel ett specialiserat alternativ som bearbetar flöden av inkommande händelsedata i realtid och samlar in och agerar på denna information. Smart datastreaming lämpar sig utmärkt för situationer där data kommer i takt med att händelser inträffar och där det finns ett värde i att samla in, förstå och agera på dessa data på en gång. 

Några exempel på datakällor som producerar händelseflöden i realtid är: 

för sensorer 

den intelligenta utrustningen 

för webbsidor (klick på strömmarna) 

har ett antal datoriserade system (stockar) 

den finansiella marknaden (priser) 

ska användas i sociala medier 

Data flödar till streamingprojekt från olika källor, vanligtvis genom adaptrar, som ansluter källorna till den smarta streamingservern för data. Strömningsprojekten innehåller affärslogik som de gäller för inkommande data, vanligtvis i form av kontinuerliga frågor och regler. Dessa streamingprojekt är helt händelsestyrda och omvandlar rådataströmmar till en eller flera härledda strömmar som kan registreras i SAP HANA-databasen, skickas som varningar, bokas i nedströmsapplikationer eller strömmas till live-dashboards.

De europeiska innovationspartnerskapen är en samling teknikoberoende lösningar på gemensamma integrationsproblem. Mönster är också ett gemensamt språk för utvecklare och applikationsarkitekter att beskriva integrationer.

Ett API är en uppsättning verktyg, definitioner och protokoll för generering av applikationsprogram. Den låter dina produkter eller tjänster kommunicera med andra produkter och tjänster utan att behöva veta hur de implementeras.

Denna Magic Quadrant-grafik publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas inom ramen för hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt på begäran från SAP. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartner forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner tar avstånd från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS CHOICE märke är ett varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används häri med tillstånd. Med ensamrätt. Gartner Peer Insights kunders val utgör de subjektiva åsikterna hos enskilda slutanvändares granskningar, bedömningar och data som tillämpas mot en dokumenterad metod; de representerar varken synpunkterna från eller utgör ett stöd från Gartner eller dess dotterbolag.

Tillbaka till början