Hoppa till Innehåll

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

SAP HANA Cloud-funktioner

SAP HANA Cloud erbjuder en omfattande uppsättning funktioner, inklusive databashantering, databasadministration, datasäkerhet, multimodellbearbetning, applikationsutveckling och datavirtualisering. 

Databashantering med SAP HANA Cloud

Transaktions- och analytiska arbetsmängder stöds på en datainstans, med inbyggda maskininlärningsfunktioner för att utöka verksamhetsflöden och förenkla din IT-miljö. Du kan utöka ditt fotavtryck och din arbetsmängd över lokala miljöer och molnmiljöer med en transparent gateway i realtid till lokala, virtualiserade eller distribuerade data.

Databasadministration med SAP HANA Cloud

Med en grund för tillförlitliga prestanda kan du tillhandahålla data som är säkra och åtkomliga och samtidigt förenkla IT-operationer för övervakning och optimering av processer och kontinuerlig tillgänglighet med administrationsverktygen i SAP HANA-databasen.

Datasäkerhet med SAP HANA Cloud

Du kan hantera cybersäkerhetsutmaningar och förnya med tillförsikt genom att vidta åtgärder för att hålla dina system säkra och följa gällande krav i dagens digitala värld. SAP HANA Cloud har stöd för branschstandarder som SAML och dokumenterade gränssnitt för att möjliggöra integration med ditt säkerhetsnätverk och din datacenterinfrastruktur, inklusive Single Sign-On, identitetshantering, revisionsloggning, konformitetsverktyg, identifiering av hot och antiviruskontroll.

Datavirtualisering med SAP HANA Cloud

Med en realtids-gateway för alla dina data i alla applikationer, datalagring, multimolnmiljöer och hybridmiljöer kan du få fullständig affärstransparens.

Applikationsutveckling med SAP HANA Cloud

Med inbyggda utvecklings- och körtidsfunktioner som utnyttjar öppna standarder och verktyg kan du skapa intelligenta realtidsapplikationer som din verksamhet behöver för att lyckas. 

Smart multimodell

Utan gränser kan du förnya smarta realtidslösningar genom att lagra, bearbeta och analysera flera typer av data i en enda, skalbar lösning.

SAP HANA Cloud DBaaS-komponenter

SAP HANA-databaskomponent av SAP HANA Cloud bearbetar uppdragskritiska data med bevisad minnesbaserad hastighet, dess mycket skalbara datasjö ger flexibla funktioner för lagring så att förhållandet mellan pris och prestanda blir optimalt för alla scenarier.

SAP HANA-databaskomponent för SAP HANA Cloud

Transaktions- och analytiska arbetsmängder kan hanteras för en instans av data med inbyggda maskininlärningsfunktioner för att utöka verksamhetsflöden och förenkla din IT-miljö. Du kan utöka ditt fotavtryck och din arbetsmängd över lokala miljöer och molnmiljöer med en transparent gateway i realtid till lokala, virtualiserade eller distribuerade data.

Förstora

  • Dra nytta av minneshastighet och komprimering
  • Bearbeta och lagra affärsdata med smart flermodellsbearbetning, maskininlärning och grafiska, rumsliga funktioner och dokumentfunktioner
  • Utför realtids-, avancerade analyser och högpresterande transaktioner utan justering

Datasjökomponent för SAP HANA Cloud

En datasjö är ett repository för alla typer av data. Från detta repository kan data undersökas, nås och användas för att fatta datadrivna beslut. Distribuering av en molndatasjö kan hjälpa din organisation att minska kostnaderna, förbättra prestanda och få enklare åtkomst till storskaliga och prisvärda data som genererar insikter.

Förstora

  • Lagra, lagra och avfråga stora datavolymer inom en relationsdatasjö som ger ett inbyggt objektminne för de flesta filtyper
  • Stöd för befintlig SAP IQ-mjukvara, med bibehållna befintliga Sybase-investeringar
  • Migrera befintliga SAP IQ-databaser till valfritt moln som en fullständigt hanterad tjänst

SAP HANA Cloud Road Map

Läs mer om dina aktuella alternativ, planerade innovationer och framtida funktioner i SAP HANA Cloud.

Tillbaka till början