Hoppa till Innehåll
bild av roddteam som planerar en strategi att vinna

Utökad planering och analys (xP&A)

Genom att koppla samman personer och planer kan du ta företagsplaneringen till nästa nivå.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Planera för att vinna med utökad planering och analys

placeholder

Det är mycket viktigt att snabbt anpassa sig till förändringar i den snabbt föränderliga affärsvärlden. Utökad planering och analys (xP&A) hjälper dig att samla ditt folk och planera för att öka smidigheten och prestationerna, oavsett vilka händelser som utvecklas. Vi stöder xP&A med smidig integration mellan dina planer och SAP-applikationer.

 

Planera med förtroende för betrodda data

 • Öka flexibiliteten med aktuella och korrekta data inom ramen för SAP:s affärsprocesser
 • Påskynda implementeringar med förpaketerade bästa praxis för din funktion eller bransch

Omvandla planering över hela organisationen

 • Skapa anpassade planer som är nära integrerade med SAP ERP-applikationen och andra applikationer
 • Öka samarbetet mellan dina team

Driv upp beslut med kombination av planering och analys

 • Snabb övergång från insikt till handling med djup integration mellan planering och analys
 • Generera planer automatiskt från prognoser och simulera scenarier för bättre resultat

Utökad planering över verksamhetsgrenar

Du kan etablera en förenklad, omfattande planeringsprocess genom att föra samman ekonomi, försörjningskedja och personalplanering. Genom att skapa en uppkopplad plan över olika affärsområden stärker du samarbetet i hela organisationen.

placeholder
Finansplanering: Utför direktanalys för planering och verkliga data i en integrerad lösning

SAP S/4HANA Cloud och SAP Analytics Cloud-lösningen är en enhetlig och tätt integrerad lösning som hjälper finansfunktionen att höja affärsvärdet, analysera verkliga värden och skapa bättre affärsplaner och prognoser. Tillsammans gör lösningarna att ekonomi- och planeringsteamen kan reagera snabbare på förändringar och få konkurrensfördelar.

 • Enhetlig ERP-planering och finansplanering i en integrerad lösning
 • Stäng luckan mellan insikt och åtgärd
 • Leverera omedelbar avvikelseanalys med direkt åtkomst till verkliga data

placeholder
Planering av försörjningskedjan: Stärka försörjningskedjans motståndskraft med SAP

I tider av avbrott i försörjningskedjan kan du säkerställa verksamhetens kontinuitet genom att synkronisera försörjningskedjeplanering i realtid över hela verksamheten med SAP Integrated Business Planning for Supply Chain.

 • Samla in insikter i hela försörjningskedjan med avancerade maskininlärningsalgoritmer och planeringsfunktioner
 • Utöka försörjningskedjeplanering med kraftfulla försörjningskedjeanalyser, framtidsscenarier och varningar
 • Simulera resultat baserat på försörjningskedja och finansiella drivkrafter

placeholder
Personalplanering: Ändra arbete för bra

Maskininlärning och artificiell intelligens hjälper dig att förutse förändringar genom att analysera prognoser och planer för tillgång och behov för personal. Du kan bedöma och bestämma åtgärder för måltalanghantering för att säkerställa att din organisation har rätt personer på plats vid rätt tidpunkt med SAP SuccessFactors och SAP Analytics Cloud-lösningar.

 • Skapa prognoser, utför riskanalys, utveckla strategier, se effekter, skapa kostnadsmodeller och allokera åtgärd och ansvarsskyldighet
 • Förfina personalinventeringsplaner och få insyn i personalplaner
 • Använd smarta funktioner för att identifiera trender och simulera framtida resultat, till exempel flygrisker, personalmångfald och HR-budgetar

placeholder
Försäljningsplanering: Maximera intäkter och öka måluppfyllelse av försäljningskvot

Lösningen SAP Territory and Quota effektiviserar försäljningsplaneringen och ger affärsanvändare möjlighet att skapa, optimera och leverera segmentallokeringar. Kvoter tilldelas med smidighet, rättvisa och öppenhet. Den förfinar kapaciteten och anpassar kvoterna för att snabbt kunna reagera på marknadsförändringar eller försäljningsrepresentativ omsättning.

 • Modellera, jämför och skapa optimerade segmentkonfigurationer på minuter med optimering och balansering av AI-segment
 • Förbättra noggrannheten i försäljningsplanen med både top-down och bottom-up-kvotanalys som utnyttjar verkliga, historiska och förväntade resultat
 • Precisera segmentkonfiguration med geospatial visualisering av data för kund och intressent

Se hur kunder lyckas med företagsplanering från SAP

10x snabbare planeringsprocess

Ta reda på hur Freudenberg förstärkt den operativa spetskompetensen och punktliga leveranser trots större datavolymer och större granularitet.

30 % förbättrade planeringscykler

Utforska hur Callaway åstadkom smidig planering i hela företaget med 25% mindre IT-support behövs.

7 % bättre prognosnoggrannhet

Lär dig hur Roche sparade tid med dataförberedelse, så att ekonomi kan fokusera på att leverera kritiska insikter till åtgärder med SAP BTP. 

Tillväxt på 65 % sedan 2010

Se hur Kärcher förbättrade precisionen för planeringsmodeller genom att integrera flera datakällor med SAP BTP. 

50 % kortare tid för redovisning

Läs om hur Furst-McNess Company har aktiverat dagliga mätetalsrapporter med direktsända och förvärvade data som är åtkomliga via integrerade analysfunktioner.

35 % minskning av finansdatasystemets storlek

Se hur Blue Diamond Growers ökade transparensen med behovs- och materialförsörjningsplanering.

4x snabbare orderuppgifter för komplexa kontrakt

Utforska hur Everongue ökar användarnas acceptans och anställdas produktivitet med SAP-lösningar. 

80 % kortare kostnads- och planeringstid

Se hur Grupo Aço Cearense har aktiverat agila processer för materialförsörjningsplanering med SAP Analytics Cloud och SAP Business Planning and Consolidation.

Vad säger analytiker om SAP?

placeholder
xP&A: FP&A:s roll i företagsomvandlingen

Att flytta till Extended Planning & Analysis (xP&A) sker inte över en natt. Det är en kontinuerlig resa av förbättring. Hör av dig till tidiga adoptörer då de rekommenderar praktiska steg för hur man startar resan.

placeholder
FP&A Trends-enkät 2022

Hämta resultaten från den sjätte årliga FP&A Trends Survey som täcker trender och utmaningar som FP&A-avdelningarna runt om i världen står inför. Se hur teknik avancerar FP&A till rollen som strategisk rådgivare.

placeholder
Beredskapsplanering skapad med prediktiv analys

Lär dig hur teknologi är det viktigaste elementet som gör det möjligt för organisationer att genomföra snabba planerings- och budgeteringscykler. Med hjälp av detta kan FP&A-organisationer ge sina chefer en hållbar konkurrensfördel genom att göra sitt företag mer flexibelt, anpassningsbart och motståndskraftigt.

placeholder
BARC-poäng leverantörsanalys

Dessa BARC-poäng undersöker marknaden för produkter och portföljer för integrerad planering och analys (IP&A) och finansiell planering (FPM). Leverantörer bedöms utifrån en rad olika kriterier, från portföljfunktioner och arkitektur till försäljnings- och marknadsföringsstrategi, ekonomiska resultat och återkoppling från kunder. 

Utökad planering och analys i aktivitet

Gå med i forumet

Gå till forumsidan för XP&A-innehåll. Se den övergripande utökade planerings- och analysvisionen som innehåller information om SAP Analytics Cloud och andra planeringslösningar. 

Colin Chu
SAP Solution Marketing Manager, Utökad planering och analys (xP&A)
Tre anledningar till att du behöver xP&A nu

Världen förändras snabbt varje sekund och som företag behöver man smidiga planeringsprocesser så att man kan ligga ovanpå nya marknadskrafter och se till att era verksamhetsresultat optimeras oavsett vad som kastas mot er.

Chris Ortega
Planeringsexpert
Personer först: Sätt partnern i FP&A 2.0

Lär dig vad som är ekonomisk planering och analys (FP&A) och vad som är utvidgad planering och analys (XP&A) och varför planering och analys fortfarande är viktigt.

Vanliga frågor

Utökad planering och analys (xP&A) är processen att koppla samman strategiska, finansiella och operativa planer för ökad insyn i inte bara enskilda planer och prognoser utan alla planer i hela organisationen för att bli mer anpassade och smidiga.

Världen rör sig snabbare än någonsin tidigare och kalkylbladsplanering och frånkopplade verktyg fungerar helt enkelt inte längre. xP&A anpassar ekonomin och hela verksamheten till strategiska mål, vilket gör det möjligt för alla att reagera snabbare på förändrade marknadsvillkor med sammanhängande planer.  

Finansiell planering och analys (FP&A) är inriktad på finansplanering och budgetering. xP&A går utöver finansplanering. Med xP&A kan finans länkas till resultat- och balansräkningar från olika operativa planer för bättre anpassning till den övergripande strategiska planen, vilket möjliggör snabbare insatser.

Lösningarna SAP Analytics Cloud och SAP Integrated Business Planning for Supply Chain har dubbelriktad integration som gör det möjligt att utbyta aktuella finansiella och operativa data som en del av finans- och försörjningskedjeplanering. Mer information om integrationen mellan de två lösningarna finns på denna blogg.

SAP Analytics Cloud har stöd för många typer av planer, till exempel IT, kapitalutgifter, likviditet och försäljning. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början