Hoppa till Innehåll
Molndatalagringsprogram som visas i en datormonitor

SAP Data Warehouse Cloud

Gör data meningsfulla med en semantisk affärstjänst som förenar alla data.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Vad är SAP Data Warehouse Cloud?

SAP Data Warehouse Cloud går längre än traditionell datalagring och tillhandahåller en semantisk tjänst med flera källor för företagsanalys och planering.

Skapa ett datadrivet företag med SAP Data Warehouse Cloud

Som semantisk multikälletjänst för SAP Business Technology Platform tillhandahåller SAP Data Warehouse Cloud-lösningen datamodellering, konnektivitet, virtualisering och åtkomst över hela företaget. Med hjälp av administrerade utrymmen kan företagsanvändare utforska data, integrera ny information och dela insikter.

Åtkomst till semantiskt rika data från valfri källa

  • Maximera värdet av SAP-data för bättre beslut
  • Gör det enkelt att spåra uppgifternas ursprung och transformationer för att öka förtroendet för data

Ge företagsanvändarna flexibilitet och IT-sinnesro

  • Dela insikter, modeller och data i ett beslutssystem som uppfyller säkerhetsstandarder
  • Ge ett virtuellt utrymme för säker kombination av företags- och externa data

Förnya sig i molnet genom att utnyttja befintliga investeringar

  • Snabba på övergången till molnet med befintliga SAP-modeller och extraktorer
  • Spara tid med fördefinierade SAP-acceleratorer och tredjepartslösningar

Moderna molndata lagerhållning
 

Lär dig mer om att flytta till molnet och skapa ett enhetligt molndatalager.

Vad säger analytiker om SAP Data Warehouse Cloud?

Förenkla din flytt till ett molndatabashanteringssystem

Se Gartner-utvärderingen av leverantörer i molndatabashanteringssystem och ta reda på varför Gartner kallade SAP a Leader i 2021 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems...*

Värdekalkylator

Kvantifiera den ekonomiska påverkan som du kan skapa med SAP Data Warehouse Cloud.

Vanliga frågor och svar för SAP Data Warehouse Cloud

Huvudfunktionen för en semantisk affärstjänst är att representera data i affärstermer snarare än tekniska termer, och att abstrahera innebörden och nyttan av data från de fysiska lagringsmekanismerna.
Till skillnad från traditionella lager som fokuserar på att samla in alla data och modeller på en enda plats lagrar inte SAP Data Warehouse Cloud bara data. Den virtualiserar även data och modeller som lagras i hela företaget i ett konsistent skikt för att upptäcka, få åtkomst till och hantera data för analys. 

Företagen tar till sig molnet för att dra nytta av den operationella enkelheten, flexibiliteten och smidigheten, och ju snabbare tid som molnet möjliggör. De flesta organisationer har dock inte resurser att lyfta och flytta sina lokala datalager till molnet. SAP Data Warehouse Cloud hjälper dig att utöka dina befintliga On Premise-datalagerdistributioner, inklusive SAP HANA för SQL-datalagring, SAP BW/4HANA och tredjepartsmiljöer. Med detta hybridscenario kan du balansera takt och risker när du flyttar till molnet.

Kunder i SAP BW/4HANA kan enkelt utöka aktuella On Premise-miljöer till att inkludera molnscenarier. Du kan välja att flytta data från SAP BW/4HANA till SAP Data Warehouse Cloud, ett hanterat tjänsteerbjudande. Alternativt kan data stanna kvar där de finns och SAP Data Warehouse Cloud kan använda dataset direkt från SAP BW/4HANA – utan att replikera dem – och kombinera data med tredjepartsdatakällor från moln eller On Premise-system. Du kan även prova en hybridlösning och lämna data lokalt i SAP BW/4HANA och placera data i molnet i SAP Data Warehouse Cloud.

Integrationen mellan ditt datalager och din analyslösning är ofta en stor och tidskrävande utmaning. Det är därför SAP Data Warehouse Cloud kommer med nativ integration för SAP Analytics Cloud. Den tillhandahåller även öppna API:er som stöd för business intelligence-verktyg från tredje part.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början