Hoppa till Innehåll
Övervaka markering av skärmdump av sap data intelligence

Omvandla datakaos till datavärde med dataintelligens

Använd en datastruktur för att ansluta, upptäcka, komplettera och orkestrera åtskilda datatillgångar till genomförbara affärsinsikter.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Vad är SAP Data Intelligence Cloud?

SAP Data Intelligence Cloud är en omfattande datahanteringslösning. Som dataorkestreringsskikt för SAP Business Technology Platform omvandlar det distribuerade data som spränger till viktiga datainsikter som stöder innovation och affärstillväxt.

placeholder
Dataintelligens används för att bearbeta distribuerade data

Genom att integrera data i IT-miljön kan du ge användare intelligenta, relevanta och kontextuella insikter för bättre beslutsfattande.

 • Integrera och orkestrera massiva datavolymer och dataflöden på skalan
 • Effektivisera och styra innovation som drivs av maskininlärning
   
 • Optimera styrningen och minimera konformitetsrisker med omfattande metadatahanteringsregler

placeholder
Gör en genomgång av SAP Data Intelligence Cloud

När du utnyttjar alla dina data kan du upptäcka viktiga insikter – oavsett om du är dataingenjör, dataansvarig, datavetare eller dataarkitekt. Se själv hur SAP Data Intelligence Cloud kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina data baserat på din affärsroll.

 • Dataingenjörer kan ansluta, integrera och orkestrera data
 • Data stewards kan katalog- och profildata
 • Datavetare kan operationalisera maskininlärning
 • Dataarkitekter kan hantera hybridlandskap

placeholder
Dataintelligens används för att bearbeta distribuerade data

Genom att integrera data i IT-miljön kan du ge användare intelligenta, relevanta och kontextuella insikter för bättre beslutsfattande.

 • Integrera och orkestrera massiva datavolymer och dataflöden på skalan
 • Effektivisera och styra innovation som drivs av maskininlärning
   
 • Optimera styrningen och minimera konformitetsrisker med omfattande metadatahanteringsregler

placeholder
Gör en genomgång av SAP Data Intelligence Cloud

När du utnyttjar alla dina data kan du upptäcka viktiga insikter – oavsett om du är dataingenjör, dataansvarig, datavetare eller dataarkitekt. Se själv hur SAP Data Intelligence Cloud kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina data baserat på din affärsroll.

 • Dataingenjörer kan ansluta, integrera och orkestrera data
 • Data stewards kan katalog- och profildata
 • Datavetare kan operationalisera maskininlärning
 • Dataarkitekter kan hantera hybridlandskap

Se hur kunder lyckas med SAP Data Intelligence Cloud

Upptäck hur Cosons effektiviserar transportprojekt samtidigt som man minskar utsläppen och sparar offentliga medel.

Ta reda på hur Federal Mogul digitaliserade affärs- och tillverkningsprocesser för att bättre möta kundernas behov.

SAP tjänar på utmärkelsen TrustRadius högsta betyg från sina kunder 2022

SAP Data Intelligence belönades med toppbetyg som ett direkt resultat av användarnas återkoppling på TrustRadius. Granskare av SAP Data Intelligence på TrustRadius värdesätter produktens flexibilitet för många datakällor, modulär arkitektur och högkvalitativt supportteam.

Megan Headley

Biträdande forskningschef vid TrustRadius

Integreras väl med andra datahanteringsverktyg som redan finns och hjälper till att separera och gruppera data från flera källor och domäner med hjälp av metadatakataloger.

Manoj Kumar Das

Business Intelligence-specialist på MNRB Holdings

SAP Data Intelligence har visat sig användbart för oss med dess förmåga att hämta från flera olika datakällor . . . Den kan även köra flera olika ML-modeller, inklusive Python och R.

Ben Williams

Dataanalytiker på Admiral Group plc 

Vi använder den här plattformen för våra kunder som hanterar mycket data och behöver integrera olika data och bearbeta data snabbt. 

Ali Kazempour

IT-rådgivare på AZEREX, LLC  

Vad säger analytiker om dataintegrering?

SAP placerad som ledare för dataintegreringsverktyg

Se hur produkter för dataintegration värderas och ta reda på varför SAP erkänns som en ledande leverantör baserat på vår ”fullständighet i synen” och ”förmågan att utföra”
.

Hantering av dataorkestrering och integration på skalan

Lär dig hur dataorkestrering kan hjälpa dig att utöka dataintegrationen över hybridmiljöer och komplexa datatyper.

Status för dataoperationer

Ta reda på hur organisationer kan förbättra kvalitet, leverans och hantering av data.  

SAP har utsetts till ledare i företagets datastruktur

Ta reda på varför SAP erkändes som ledare i den senaste Forrester Wave for Enterprise Data Fabric för 2022.

Vanliga frågor om datautbyte

SAP Data Intelligence Cloud är en omfattande datahanteringslösning som sammankopplar, upptäcker, berikar och orkestrar åtskilda datatillgångar till genomförbara affärsinsikter på företagsnivå.

Det gör det möjligt att skapa datalager från heterogena företagsdata, förenklar hanteringen av IoT-dataflöden och underlättar skalbar maskininlärning. Med SAP Data Intelligence Cloud kan du dra nytta av dina affärsapplikationer för att bli ett intelligent företag och ger dig ett holistiskt och enhetligt sätt att hantera, integrera och bearbeta alla dina företagsdata. 

Med SAP Data Intelligence Cloud kan du:

 • Upptäck och anslut till alla data var som helst, när som helst från ett och samma företagsdatanätverk
 • Transformera och utöka data över komplexa datatyper och kurera en robust, sökbar datakatalog
 • Implementera intelligenta dataprocesser genom att orkestrera komplexa dataflöden kompletterade med skalbara, repeterbara och maskininlärningspipelines av produktionskvalitet

För att förbättra interna processer, till exempel förhindrande av bedrägerier, prognostiserat underhåll och optimering av försörjningskedjan, måste du få affärsvärde från stora datamängder. Det är dock svårt att omvandla stora volymer och varianter av data från SAP och tredjepartssystem. SAP Data Intelligence Cloud förser dig med funktioner för dataintegration, datainnovation och datakonformitet för att snabbt generera affärsvärde.

Med SAP Data Intelligence Cloud kan du:

 • Integrera data för att lösa datafelproblemet
 • Återanvänd alla motorer och orkestrera alla databearbetningsmotorer från SAP eller tredje part
 • Demokratisera intelligensen genom att göra maskininlärning enklare att implementera, skala, operationalisera och styra
 • Säkerställ datakvalitet genom att upptäcka, förbereda och styra datatillgångar i samma verktyg
 • Distribuera på vilken blandning av hyperskalor som helst, oavsett om de är hybrid- eller on-premise-baserade

 • Dataansvariga kan använda en organisations datastyrningsprocesser för att säkerställa dataelementens lämplighet – både för innehåll och metadata.
 • Dataansvariga kan bättre säkerställa företagsövergripande styrning och användning av information som en tillgång genom databehandling, analys, datautvinning, informationshandel och andra medel.
 • Datalageradministratörer kan stödja utveckling och underhåll av datalager- och datalagersystem genom hela datautvecklingslivscykeln, inklusive dataprofilering, design och utveckling, testning och support.
 • Affärsanalytiker kan hjälpa företag att förbättra processer, produkter, tjänster och mjukvara genom dataanalys, vilket hjälper till att överbrygga klyftan mellan IT och verksamheten för att förbättra effektiviteten. Analytiker kan också använda dataanalys för att bedöma processer, fastställa krav och leverera datadrivna rekommendationer och rapporter till chefer och intressenter.
 • IT-chefer kan hjälpa organisationer att hantera krav samt distribuera och skala upp datavetenskap med självförtroende och till en lägre kostnad.

SAP Data Intelligence Cloud går utöver klassisk batch-ETL eller realtidsstreaming. Den skalar dessa funktioner och utnyttjar denna teknik i hela företaget, vilket inte kan uppnås med traditionella ETL-motorer. Den fokuserar också på integration av ny teknik (till exempel Docker och Kubernetes) som verkar i distribuerade landskap. Det viktigaste paradigmet är att föra logiken till den plats där data finns och utnyttja datorkraften. ETL kan inte hantera datavolymen och det ständigt ökande antalet olika system, källor och förbrukningspunkter i dessa komplexa datamiljöer. Den kommer att fortsätta att fylla sin nuvarande funktion medan SAP Data Intelligence Cloud tillåter skalbarhet i dessa moderna miljöer.

Tillbaka till början