Hoppa till Innehåll
Kollegor tittar på data för utgiftshantering tillsammans vid ett skrivbord

Utgiftsstyrningsprogram

Accelerera transformationen med ett lösningspaket för strategisk hantering av utgifter i alla kategorier.

Utforska SAPs produkter som administrerar utgifter

Optimera direkta och indirekta inköp, resor och utlägg samt utgifter för extern personal och tjänster för ökad insyn, kontroll och kostnadsbesparing.

Se översikter för utgiftsadministration

Läs om befintliga alternativ, planerade innovationer och kommande funktioner för SAP-lösningar för utgiftsadministration.

Kom igång med SAPs produkter som administrera utgifter

Lösningar för upphandling och avtal

Optimera kostnader, hantera risker och säkerställ att det leder till verkliga besparingar.

Lösningar för inköp

Koppla samman alla utgiftskategorier och förstärk leverantörssamarbetet för att gå snabbare framåt och spendera smartare.

Lösningar för faktura- och betalningsadministration

Upptäck integrerade lösningar och tjänster för hantering av försörjningskedjan för att uppnå transparens genom hela leverantörsreskontraprocessen.

Lösningar för leverantörshantering

Ta reda på mer om våra leverantörshanteringslösningar som gör det möjligt att hantera leverantörsinformation, livscykler, prestationer och risker på ett och samma ställe.

Lösningar för extern bemanning och tjänster

Ta reda på allt om dina globala externa talanger och tjänsteleverantörer med hjälp av SAP Fieldglass-lösningar.

Lösningar för reseadministration

Få bättre överblick och kontroll över rese-, utläggs- och fakturahantering med lösningar som förenklar de dagliga processerna och skapar bättre upplevelser.

Tillbaka till början