Hoppa till Innehåll
Kvinna som använder extern personal och tjänsteanskaffningsmjukvara på sin bärbara dator

Extern personal och tjänster

Omvandla hur du hittar, engagerar och hanterar projektanställda och tjänsteleverantörer för att maximera affärsvärdet.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Öka smidigheten och motståndskraften med en välskött extern arbetskraft

Gör det möjligt för företagsanvändare att effektivt anskaffa, engagera och hantera externa konsulter och tjänsteleverantörer, som står för 42 % av personalens utgifter.

 

Produktöversikt

Hitta, engagera och hantera din globala externa arbetskraft med marknadsledande lösningar:

placeholder
Förstora

Större synlighet och kontroll

Övervaka alla externa medarbetare och övervaka enkelt aktiviteter, bedöma resultat och dela insikter mellan relevanta team.

Integrerad skatte- och regelefterlevnad

Följ regionala och lokala skatte- och arbetsbestämmelser och uppfylla myndighetsmandat i 180 länder på 21 språk.

Snabbare tillgång till kvalificerade kandidater

Utvärdera kandidater rangordnade med maskininlärning, planera intervjuer, titta på arbetskurser och använd inbyggda förhandlingsverktyg.

Realtidsdata och analyser

Spåra resultat med nyckelmått och driva ett bättre beslutsfattande över hela verksamheten med robusta rapporter och analyser.

Förbättrad tillgångs- och datasäkerhet

Automatisera och spåra onboarding och offboarding för varje flexibel konsult för att reducera risker och förhindra stulna IP-tjänster och fysiska tillgångar.

 

 

Med påtaglig insikt från SAP Fieldglass-lösningar kan vi stödja ett bättre beslutsfattande i hela verksamheten. I slutändan hjälper vi verksamheten att få rätt kompetens på rätt plats genom rätt kanal för att få arbetet gjort.

Martin Thomas, chef för Total Workforce Management, Koninklijke Philips N.V.

placeholder
Förstora

Samverkande digitalt arbetsområde för utgifter för tjänster

Operationalisera huvudavtal och tjänstespecifikationer för att säkerställa att leverabler följer villkor, milstolpar, servicekvalitet och budget.

Realtidsdata och analyser

Använd heltäckande intelligens för att nå rätt balans mellan servicekvalitet, kostnad och snabbhet för bättre affärsresultat.

Intuitivt, AI-assisterat användargränssnitt

Anpassa lösningen med självbetjäningsverktyg och minska komplexiteten med ett intuitivt gränssnitt och AI-aktiverade funktioner.

Integrerad skatte- och arbetsefterlevnad

Följ regionala och lokala skatte- och arbetsbestämmelser och uppfylla myndighetskrav i 180 länder på 21 språk.

Automatiserad on-/offboarding av konsulter

Skapa automatiskt säkerhets-ID, åtkomst till system och andra onboardinguppgifter. Automatisera avslutning av systemåtkomst, resurshämtning och andra uppgifter vid uppsägning.

placeholder
Förstora

Globala, standardiserade register för externa konsulter

Se all kontaktinformation, arbetshistorik, inhyrningstid, certifieringar, plats och dataåtkomst och mer direkt på ett ställe.

Efterlevnad av företagets säkerhetspolicyer 

Tilldela varje extern konsult ett säkerhetsnummer som går att identifiera och länka alla historiska data för att öka säkerheten.

Konsoliderade arbetsmiljöuppgifter

Bekräfta och dokumentera att anställda som inte är anställda i lönekörning följer företagets policyer inom utbildning, certifiering, licenser m.m.

Automatiserad anställningsintroduktion och uppsägning

Se till att alla nödvändiga onboard- och offboarding-processer för externa konsulter slutförs på samma sätt och i tid varje gång.

Världsomspännande arbetsdatabas

Hantera globala mål för personalstorlek och få bättre kontroll och synlighet för all inhyrd personal på alla platser. 

 

 

Två viktiga faktorer påverkade vårt urval... först, dess heltäckande funktionalitet i en enda applikation. För det andra, dess innovativa produktfärdplan som kommer att utvecklas tillsammans med vårt företag när det gäller att hantera en ständigt växande extern arbetskraft.

Andreas Hettwer, V.P. – Group Procurement
Category Director, Capgemini SE

placeholder
Förstora

Flexibel användning av arbetstagare

Allokera en eller flera resurser från din resurspool eller ge en resurs flera insatser under en dag, vecka eller månad.

Anpassningsbart gränssnitt och skräddarsytt arbetsflöde efter kategori

Förenkla hela processen i ett enda gränssnitt med förinställda jobbkoder, lönesatser och en inbyggd betalningsregelmotor.

Efterlevnad och avtalsförvaltning

Standardisera onboarding och offboarding, uppfylla certifieringar och lokala och regionala arbetsföreskrifter samt verifiera entreprenörer.

Integrerad tidsregistrering och badging

Integrera tidsbearbetning med ett system för passerkort och spåra in- och utstämpling med ledande passerkortsystem.

Integration med affärssystem (ERP)

Koda automatiskt tidskortsdata mot inköpsorder, kostnadsställen och arbetsorder och generera sedan en faktura i ditt affärssystem.

Se hur kunder lyckas med SAP Fieldglass-lösningar

Spåra mått, arbeta vidare och integrera sömlöst med alla SAP Fieldglass-lösningar

SAP Fieldglass-lösningar för anskaffning av extern personal och tjänster har bredare funktioner, till exempel analys, mobilappar och plattformsintegration.

Analys

Använd analysfunktionen med SAP Fieldglass-lösningar för åtkomst till realtidsdata och utförbara mått för ditt arbete som inte är lönekörning.

Mobilappar

Använd mobilappar med SAP Fieldglass-lösningar för att göra personalen mer effektiv.

Integration

Upptäck hur SAP Fieldglass-lösningar sömlöst kan integreras med de flesta större lokala eller molnbaserade mjukvaruplattformar.

Resurscenter

Hör vad analytiker har att säga

Talangstörning: Strategisk personalplanering i arbetsbristens tidsålder

Gå in i den här nya rapporten från Harvard Business Review Analytic Services för att utforska hur du kan skapa en effektiv personalstrategi för framtiden.

Utblick: den externa arbetskraftens tillväxt och dess inverkan på de interna funktionerna

Vad är det som driver den externa arbetskraftens tillväxt? Undersöka resultaten från Economist Impact i denna särskilda rapport om den externa arbetskraften.

Topp 10 överväganden vid val av tjänstanskaffningsteknik

20 % av alla personalutgifter går till utkontrakterade tjänsteleverantörer, så det är viktigt att välja rätt teknik för att hantera dessa tjänster. Ta reda på de tio främsta övervägandena i denna IDC-vitbok.

Vanliga frågor

Bläddra i listan med vanliga frågor nedan för att hitta svar på vanliga frågor om vårt externa personal- och leverantörshanteringssystem.

Extern personal och tjänster centraliserar ledningen av ett företags externa personal – entreprenörer, frilansare, temp och utkontrakterade tjänster. SAP Fieldglass Vendor Management System är en molnbaserad mjukvara som löser ett vanligt problem för många globala företag: hur man hittar, engagerar och hanterar en växande extern personal – både kontraktsanställda, projektanställda och tjänsteleverantörer.

Ett system för att hantera leverantörer är en molnbaserad plattform som används för att anskaffa och hantera tillfälligt anställda, kontraktsanställda eller projektanställda. De flesta VMS-applikationer integreras med andra lokala eller molnbaserade HR-system. VMS-mjukvara hjälper företag att få tydlig inblick i vem som arbetar för dem, samt var, varför, när och i vilken takt.

Externa medarbetare är kända under många namn – projektanställda, konsulter, uppdragstagare med mera. Det finns två kategorier av externa arbetstagare: projektanställda (inhyrd personal) och upphandling av tjänster (kontrakterade och personbaserade tjänster). Dessa två grupper omfattar vanligtvis det som brukar kallas extern arbetskraft.

Tjänsteleverantörer är företag som levererar personalbaserade tjänster till ett företag – konsultföretag, IT-entreprenörer, marknadsföringsbyråer, advokatbyråer, anläggningsförvaltningsföretag, callcenteroperatörer och redovisningsbyråer, för att nämna några. De anlitas normalt för att utföra projektbaserade arbeten via en tjänstespecifikation. En effektiv hantering av denna "osynliga arbetskraft" är avgörande för en organisations framgång.

Projektanställda är personer som anlitas av ett företag för att utföra roll- eller projektbaserat arbete för företagets räkning, men inte som traditionella anställda. De kan vara oberoende uppdragstagare, konsulter, frilansare, temporär eller annan outsourcad arbetskraft. Dessa arbetare kan kontrakteras via leverantörer eller andra talangpooler, till exempel bemanningsföretag, marknadsplatser för frilansare eller ett företags personalavdelning eller upphandlingsavdelning.


En leverantör av administrerade tjänster (MSP) är ett tredjepartsföretag som lägger ut på entreprenad löpande, löpande ansvar, övervakning och underhåll av en rad uppgifter och funktioner för ett annat företag – dess kund. MSP och kunden är normalt bundna av ett avtal med ett standardiserat servicenivåavtal som definierar förväntningarna och kvalitetsmåtten för de levererade tjänsterna. Vanliga MSP-funktioner är IT, marknadsföring, HR, externt arbete och försörjningskedja.


Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början