Hoppa till Innehåll
Kontakta oss
Chatta nu Chatta offline
Få live-hjälp och chatta med en SAP-representant.
Kontakta oss
Skicka kommentarer, frågor eller feedback via e-post.

Förenkla personaladministrationen med kostnadseffektiva molnlösningar

Gör det enkelt för anställda och chefer att expandera och utveckla sina team med intelligenta, automatiserade HR-processer och en intuitiv användarupplevelse.
Previous Next

Basfunktioner för HR och lönekörning

Definiera och genomför lyckade personalstrategier samtidigt som du minskar komplexiteten. SAPs användarvänliga verktyg för personaladministration och lönekörning hjälper dina anställda att arbeta mer effektivt och bidra till företagets tillväxt.

Utbildning, utveckling och samarbete

Inspirera till en anda av kontinuerligt lärande i ditt mindre eller medelstora företag med hjälp av lättillgängliga, användarvänliga och personanpassade utbildningsverktyg. Våra kostnadseffektiva lösningar hjälper dina anställda att utveckla den kompetens de behöver för att nå ett bättre resultat och bidra till företagets framgång.

Prestationer och ersättning

Motivera dina anställda att göra sitt allra bästa och uppmuntra bra prestationer. Mjukvaran för prestationer och ersättning från SAP innehåller enkla lösningar för bästa möjliga resultatuppföljning och smartare ersättning.

Rekrytering och onboarding

Rekrytera rätt personer till ditt småföretag och se till att de kommer in i arbetet snabbt och effektivt. SAP-lösningarna förenklar dina processer för rekrytering och onboarding och ger dig verktygen för att underlätta för de anställda att lyckas, redan innan de börjat.

Personalplanering och analys

Utnyttja data och HR-analys snabbare och enklare när du fattar affärsbeslut. Våra HR-analysverktyg för SME ger datastyrd insikt i alla HR-processer och förenklar bemanningsplaneringen så att du kan undvika resursbrist som påverkar företagets resultat.

Lös ditt företags specifika HR-behov

Previous Next

Få en samlad bild över din personal

Med en enda applikation kan du effektivt hantera din personal och se vilken typ av person du behöver för att föra företaget i rätt riktning.

Samordna alla HR-processer

Hantera allt från rekrytering och onboarding till grundläggande HR och personalanalys för ditt växande företag – antingen lokalt eller i molnet.

Utnyttja intelligent personaladministration

Se hur de främsta medelstora företagen använder intelligent teknologi för att engagera och föra samman konsulter genom bättre upphandling, utbildning och implementering. Inloggning krävs.

Samordna företagets processer, öka effektiviteten och se till att HR-personalen har enkel tillgång till den information de behöver.

SAP SuccessFactors Employee Central

Få en tydligare bild över personalstyrkan med vår molnbaserade HRIS-lösning (human resource information system). Samla all information om anställda i ett enda system, automatisera data och arbetsflöden, underlätta samverkan och utforma datadrivna HR-strategier.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Tillväxtföretag kan vända sig till SAP SuccessFactors Employee Central Payroll för att få tillgång till säkra och korrekta lönekörningsprocesser. Den beprövade, molnbaserade plattformen ger säkerhet, skalbarhet och flexibilitet.

Utbildning och utveckling

Uppmuntra gemensamt lärande och utveckling över hela företaget och se till att dina anställda har den kompetens som krävs för att driva företaget framåt.

SAP SuccessFactors Learning

Utveckla de anställdas kunskaper, hitta framtida ledare, maximera regelefterlevnaden och engagera din personal. Den här lösningen kombinerar formella och sociala utbildningsprogram med innehåll, rapportering, analys och mobila verktyg.

SAP SuccessFactors Succession and Development

Förbättra agiliteten i verksamheten genom utvecklings- och successionsplanering för ditt växande företag. Tillsätt viktiga poster snabbt genom att hålla kvar värdefulla medarbetare och uppmuntra till kontinuerligt ledarskap. Ta fram riktade utvecklingsplaner som genererar kompetenta efterträdare och lägger grunden för att göra karriär.

SAP Jam Collaboration

Samla människor, information, applikationer och processer på ett ställe. Här kompletteras dina HR-processer med verktyg för social samverkan, vilket ökar de anställdas engagemang och minskar utbildningskostnaderna.

Prestationer och ersättning

Växande företag kan uppnå bättre resultat genom att förbättra prestationerna och hålla kvar talangerna i företaget.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Våra lösningar för prestationshantering kan hjälpa ditt mindre eller medelstora företag att se till att de anställda fokuserar på rätt mål. Erbjud coaching och gör en adekvat uppföljning av prestationer. Du kan mäta varje anställds betydelse för företaget och se till att alla är engagerade och motiverade.

SAP SuccessFactors Compensation

Belöna och behåll dina bästa anställda med hjälp av vår lösning för kompensationshantering för små och medelstora företag. Den här molnlösningen kan hjälpa dig att anpassa bonusprogrammen efter affärsmålen, belöna prestationer på ett rättvist sätt och få bättre kontroll över budgeten.

Rekrytering och onboarding

SAP-lösningar för rekrytering och onboarding kan hjälpa SME att hitta rätt personer och hjälpa dem komma igång snabbt.

SAP SuccessFactors Recruiting

Hitta och locka till dig världens bästa resurser och få handledning i varje steg av rekryteringen, i allt från att hitta rätt kandidater till att hantera ansökningar. Småföretag kan se till att rekryteringen är tillräckligt omfattande men enkel nog för att rekryterare och chefer snabbt ska kunna anställa rätt medarbetare.

SAP SuccessFactors Onboarding

Gör onboarding till en strategisk del av talanghanteringen genom att snabbt få nyanställda och interna rekryteringar att komma igång och bidra till verksamheten. Små och medelstora företag kan erbjuda engagerande och meningsfulla talangprocesser som utbildning, målsättning, rekrytering och grundläggande HR-processer.

Personalplanering och analys

Effektivisera bemanningsplaneringen och få tillgång till datadriven information i HR-processerna som underlättar beslutsfattandet.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Planera personalbehovet effektivt och minimera risken för kompetensbrist. Se till att du alltid har rätt personal med rätt kvalifikationer och till rätt pris för att följa företagets strategi både nu och i framtiden.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Fatta bättre beslut baserat på tillförlitlig information som gör det möjligt att utvärdera utmaningar, till exempel anställning, mångfald, personalomsättning och prestationer, och dela med dig av trender och tips via skräddarsydda HR-dashboards och rapporter.

Med vårt globala partnernätverk hittar du alltid en lösning som passar just ditt företag

Previous Next

Hitta en SAP-partner

SAP-partners kan hjälpa dig ta fram, implementera och hantera de SAP-lösningar som passar just dig. Hitta en tillförlitlig expert att samarbeta med. 

Hitta SAP-kvalificerade partnerlösningar

Dessa integrerade lösningar skapas, säljs och hanteras av en SAP-partner och kombinerar SAPs marknadsledande mjukvara och innovationer med SAP-partners immateriella tillgångar.

De största HR-utmaningarna för ditt växande företag

Previous Next

Bygg upp en hållbar kultur för att uppnå optimala resultat

Förstå varför en bra ledare investerar i medarbetarnas välbefinnande som en nyckelstrategi för att öka produktiviteten, minska personalomsättningen och öka intäkterna.

Ta personalengagemanget till nästa nivå

Se hur HR-team i medelstora företag kan fokusera på värdeskapande aktiviteter tack vare automatisering av processer och en samlad informationskälla.

Rätt personal hjälper företaget att växa

Förenkla rekryteringsprocessen och gör det möjligt för medarbetarna på HR-avdelningen att reagera snabbt och dynamiskt i takt med att arbetsmarknaden förändras.

Forum och events

Tillbaka till början