Hoppa till Innehåll
Industriingenjörer i hårda hattar diskuterar ett nytt projekt med analys på sina surfplattor.

Servicehantering

Servicehanteringslösningar från SAP kopplar varje kundrör till operationer, levererar enhetlig serviceupplösning

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Integrerade tjänster är en viktig och livskraftig del av företagets framtid

Kontinuerliga tjänsteupplevelser inspirerar till lojalitet och ökar intäkter och marginaler samtidigt som du minskar din miljöpåverkan.

Ekosystem för servicehantering
Återuppfinna servicemodeller

Öka intäkterna genom att leverera innovativa serviceerbjudanden och leverera dina produkter till kunderna som en tjänst.

Leverera serviceprecision

Minska kostnader och förbättra din kundupplevelse genom att optimera och mobilisera resurser för effektiv serviceleverans.

Revolutionera utrustningens prestanda

Öka företagets resultat och förlänga utrustningens livslängd med hjälp av teknologi som främjar proaktiv service och optimering.

Produktöversikt

En tjänsteomvandling som levererar strategiska och operativa mål får liv i serviceadministrationslösningar från SAP.

placeholder

Omnikanalstjänst med modern handläggararbetsyta
 Ge ett användarvänligt handläggararbetsområde som kopplar samman kanaler, data och verktyg. 

Tjänst ansluten till värdekedja
Påskynda en snabbare upplösning och öka effektiviteten genom att koppla kundservice till värdekedjan.

Ärendehantering
Snabbare problemlösning med avdelningsövergripande ärendehantering som tillämpar rätt expertis för att lösa kundproblem. 

SAP Service Cloud ger våra tjänsteleverantörer den kunskap de behöver för att kunna svara effektivt och snabbt på förfrågningar från flottchefer. Det hjälper oss att uppfylla våra SLA-åtaganden och ökar kundnöjdheten.

Monika Szabo, Team Leader Service Desk EMEA, Goodyear Proactive Solutions 

placeholder

Basdata för tjänster och avtalshantering
Få tillgång till information som kunddata, kommersiella avtal, servicehistorik och underhållsplaner.

Hantering av serviceoperationer 
Ge kunderna en bra upplevelse genom planering, tidplanering, anskaffning av reservdelar, servicearbete och fakturering.

Hantering av reservdelar 
Optimera reservdelsanvändning och tillgänglighet med integrerade, effektiva processer för planering, anskaffning, hantering och lagring.

Genom att automatisera nästan hela vår manuella verksamhet har vår digitala transformation med SAP S/4HANA möjliggjort nya effektivitetsnivåer, vilket ger oss konkurrensfördelar.

Alp Güldür, IT-direktör och digital ledare, Eczacıbaşı Building Products

placeholder

Personalplanering och inplanering
Optimera tidplanering, planering och inplanering i realtid med verktyg baserade på artificiell intelligens (AI).

Analys, rapporter och dashboards
Upptäck problem och fatta beslut för att snabbt lösa dem genom att använda standardiserade och anpassade analyser och rapporter.

Mobil fältservice
Hantera befintliga arbets- och tillgångsdata oavsett om du är online, offline eller ibland har anslutit.

Genom investeringar i en ny IT-plattform och en servicearkitektur baserad på SAP S/4HANA är Siemens Gamesa redo för framtiden, med möjlighet att tillhandahålla nya och förbättrade affärsmodeller och tjänster för våra kunder.

Alan Feeley, CIO, Siemens Gamesa Renewable Energy S. A.

placeholder

Samarbetstjänstens ekosystem
Utöka din personalstyrka från ditt eget beprövade och pålitliga nätverk av servicepersonal.

Kompetens- och kvalifikationshantering
Ge kunderna bästa möjliga professionella service när som helst och var som helst.

AI-aktiverad schemaläggning och teknikers egenmakt
Planera in tekniker till serviceanmodanden i realtid och hantera uppgifter fram till slutförande.

placeholder

Arbetsorderhantering
Hantera arbetsorder tillsammans med meddelanden, tid, delar, mätvärden och bilagor.

Kompatibilitet med flera enheter
Dra nytta av att det är enkelt att använda en mobil enhet och backend-flexibiliteten i en modern tillgångsförvaltningslösning.

Mobil anläggningsförvaltning
Hantera befintliga arbets- och tillgångsdata online, offline eller med intermittent internetanslutning.

Med SAP Service and Asset Manager eliminerar vi pappersbaserade processer i fältet. Våra konsulter har tillgång till den information de behöver och kan registrera realtidsinformation om arbetets slutförande och spårbarhet i SAP-systemet.

Laura Musgrove, Global Business Solutions for Operations, Freeport-McMoRan Inc.

placeholder

Riskbedömning och riskbedömning
Uppskatta och bedöma risk för att välja ändamålsenliga tillförlitlighetsmetoder och förbättra produktiviteten i ditt team.

Beprövade tillförlitlighetsmetoder
Utveckla tillgångsstrategier baserade på feleffektanalys och tillförlitlighetscentrerat underhåll och optimera resultaten.

AI-baserat prognostiserat underhåll
Bestäm en utrustnings felkurva baserat på beräknade sannolikheter och uppskatta återstående ekonomisk livslängd.

Se hur kunder lyckas med hjälp av SAP

Vad säger analytiker om lösningar för servicehantering från SAP?

placeholder
Utnyttja nya källor till intäkter och hållbarhet

Stärk din konkurrensfördel och uppnå dina hållbarhetsmål genom att omvandla servicehanteringsrutiner med innovativa modeller för produkt som a-service.

Omvandla tjänster till en vital och livskraftig del av din verksamhet

placeholder
Stå ut och växa med hjälp av innovativa tjänstemodeller

Ta reda på hur tjänster kan differentiera din verksamhet, öka vinster och förbättra utrustningens prestanda. 

Resurscenter

Vanliga frågor

SAP:s® lösningar för servicehantering är unikt placerade för att underlätta en tjänsteomvandling som ger strategiska och operativa mål. På SAP gör vi det möjligt för våra kunder att erbjuda en överlägsen kundupplevelse genom tjänsteinnovation, bygga upp flexibla serviceprocesser, förstå och agera utifrån kunders, partners och anställdas uppfattning, och hantera miljöpåverkan – för att bli mer motståndskraftig, mer lönsam och mer hållbar.

  • Växla från produkter till tjänster och ge bästa möjliga resultat i kundens verksamhet
  • Växla från reaktiv till proaktiv tjänst och vänta inte längre på servicemeddelanden
  • Effektivisera tjänsterna till lägsta möjliga kostnad med ökad automatisering, samverkan och arbetshantering tack vare intelligent teknik
  • Stäng kretsloppet från återkoppling av tjänster till produktdesign och möjliggör kontinuerlig produktförbättring och tjänsteutveckling
  • Återuppfinna servicemodeller och öka intäkterna genom att leverera innovativa serviceerbjudanden och produkter som en tjänst
  • Använd avancerad schemaläggningsteknik, inklusive artificiell intelligens (AI) för att leverera serviceprecision 
  • Revolutionera utrustningens prestanda och förlänga tillgångarnas livslängd genom att byta från reaktiv till proaktiv tjänst
  • Etablera den cirkulära ekonomin, hantera avvecklingen och MRO för att maximera återcykling, återanvändning av delar och återkoppling för design
  • Optimera teknikers restid och fixera först hastigheter för att minimera fordonets koldioxidutsläpp
  • Kör anläggningar med optimal prestanda för att minimera energiförbrukningen och förlänga livslängden och minimera miljörisker

Företag som rör sig snabbare än sin konkurrens gynnas mest, vilket gör möjligheten att påskynda förändringar och innovativa tjänster genom digital omvandling till en prioriterad fråga.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början