Hoppa till Innehåll
Foto av gnistor som flyger från metallmaskiner som används vid tillverkning

Tillverkning

Snabbare marknadsintroduktion, ökad produktionseffektivitet och lägre kostnader med SAP:s lösningar för tillverkning och Industrial Internet of Things (IIoT).

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Digitala produktionslösningar är produktivitetens framtid

Uppfylla efterfrågan på en utmanande marknad med automatisering av tillverkning och flexibel drift.

Industri 4.0

Koppla samman produktion med genomgående processtyrning i hela försörjningskedjan

Produktöversikt

Välj SAP-mjukvara för tillverkningsföretag

Spåra och förbättra tillverkningsprestanda

Ge de viktigaste intressenterna möjlighet att analysera globala tillverkningsresultat och produktionsenhetsnivåer.

Förbättra synlighet och rapporteringskonsistens

Hämta data från olika MOM-system (Manufacturing Operations Management) och automatiseringssystem genom att integrera flera system och standardbaserade gränssnitt.

Få snabbare och mer konsistenta insikter

Snabba på rotorsaksanalys med avancerade algoritmer och maskininlärning för att underlätta kontinuerlig affärsförbättring.

Förbättra transparensen i tillverkningsprocesser

Bedöm och åtgärda kvalitets- och produktivitetsproblem snabbt, samtidigt som garanti- och ansvarsrisker minskas.

Anpassa efter individualiseringskrav

Uppfyller efterfrågan på en marknad och extrema variationer i produkter, samtidigt som produktivitet, marginaler och kvalitetsnivåer bibehålls.

Effektiv
användning av anläggningar

Förbättra effektiviteten hos anläggningar och utrustning, förenkla prognostiserat underhåll, minimera avbrottstid och se till att tillverkningsoperationer fungerar smidigt. 

Öka medarbetarnas produktivitet 

Leverera utförbar information till produktionsområdet och företaget samtidigt.

Öka affärsvärdet 

Förbättra synkroniseringen mellan produktions- och logistikteam och stabilisera verksamheten med hjälp av IIoT och maskin till maskin-teknik (M2M).

Få nya företagsinsikter från analyser

Optimera den totala utrustningseffektiviteten (OEE) och energianvändningen med insikter hämtade från realtidsbearbetning av händelser och tillverkning av stordata.

Förenkla funktioner 

Minska antalet lagerdagar genom att integrera tidplanering och utförande för en konsistent vy över lager- och produktdata.

Optimera anpassningsbarhet 

Minska tillverkningscykeltiden genom att snabbt anpassa produktionsscheman till aktuella produktionsenhetsvillkor.

Utöka planeringsfunktionerna 

Effektivisera uppläggning av byggpaket, planering och verkstadsoperationer för globala produktionsmiljöer.

Gör verksamheten säkrare 

Engagera personalen och identifiera och agera mot risker innan de påverkar säkerheten.

Effektivare EHS-hantering 

Förbättra EHS-prestanda genom att integrera riskhantering i dagliga operationer med integrerade affärsprocesser och delade data och workflows.

Skydda driftskontinuitet 

Skydda anläggningens integritet och optimera produktionen genom att minska oplanerade avbrott och avbrott.

Se hur kunder lyckas med SAP:s produktionslösningar

Vad säger ledande analytiker om innovationer inom tillverkningsindustrin?

Öka produktivitet, intäkter och lönsamhet

Läs mer om effekten av Industry 4.0 och hur tillverkare implementerar Industry 4.0 i sina organisationer och försörjningskedjor.

Skapa ett business case

SAP Digital Manufacturing Cloud

Koppla tillverkning till försörjningskedjeplanering för transparens och insyn i behov och konfigurationer för data i realtid.

Upprätthålla kontinuitet vid brist på halvledare

Manövrera genom den nuvarande bristen på halvledare och tillämpa bästa praxis för att mildra effekterna av framtida störningar.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början