Hoppa till Innehåll
SAP Digital Manufacturing Cloud

SAP Digital Manufacturing Cloud

Tillverkningsbehoven förändras alltid. Optimera produktionsprestandan genom att integrera produktionsstyrning, transparens och analys.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Förbättra tillverkningsresultaten med integrerad MES-teknik och analyser i molnet

Förstora

Med SAP Digital Manufacturing Cloud-lösningen kan du utnyttja ett verkstadsstyrningssystem (MES) för att utföra processer, analysera scenarier och integrera system genom en resurseffektiv Industry 4.0-metod.

 • Molnimplementering
 • Synlighet över översta våningen och produktionsområdet
 • Kraftfulla nyckeltal och analyser
 • Detaljerat utförande av produktionsprocesser

Viktiga fördelar

Spåra och förbättra prestanda

Ge nyckelintressenter möjlighet att analysera globala och produktionsenhetsrelaterade resultat och associerade orsaker genom intuitiva, förkonfigurerade analyser.

Förbättra synlighet och rapporteringskonsistens

Hämta data från olika system för produktionsstyrning (MOM) och automatisering genom att förena flera lösningar och standardbaserade gränssnitt.

Få snabbare och mer konsistenta insikter

Underlätta kontinuerlig affärsförbättring genom att accelerera rotorsaksanalys med avancerade algoritmer och maskininlärning.

Förbättra transparensen i processer

Bättre och mer transparent produktionsstyrning för snabb bedömning och lösning av kvalitets- och produktivitetsproblem samtidigt som garanti- och ansvarsrisker minskas.

Anpassa till individualiseringskrav

Uppfyller efterfrågan på en marknad, hanterar extrema variationer i produkter, förbättrar kundnöjdheten och upprätthåller produktivitet, marginaler och kvalitetsnivåer.

Effektivisera dina tillgångar

Se till att MOM-systemen fungerar smidigt genom att optimera användningen av tillverkningsresurser, förbättra kvaliteten och minimera stilleståndstiden.

Viktiga förmågor

Visa mer
Ändamålsenliga och meningsfulla uppgifter

 • Definiera och utnyttja din produktionsmodell S88 eller S95
 • Kartkontrollsystem och driftshändelser 
 • Använd analyser och självbetjäningsrapporter för nyckeltal och live-operationsdata baserat på branschstandarder

Harmoniserade, tillförlitliga analyser

 • Hämta data från flera olika produktionsapplikationer och
  system
 • Blandade produktionsdata med SAP S/4HANA och SAP ERP-applikationen
 • Integrera med MES-system som applikationerna SAP Manufacturing Execution och SAP Manufacturing Integration and Intelligence

Enhetlig tillverkningsmodellering

 • Bygg vidare på branschstandarder
 • Definiera dina nyckeltal med vår modelleringsmiljö och harmoniserade datamodell
 • Tillämpa befintliga och fördefinierade integrationsstandarder

Fördefinierade branschstandarder

 • Använd förkonfigurerade nyckeltal för tillverkning av branschstandard
 • Generera nyckeltal baserat på dina befintliga företags- och MOM-system

Skapa ett affärsfall

Förenkla digital transformation för din bransch 4.0

Utforska hur intelligenta fabriker definierar framtiden för tillverkning och produktion genom vårt initiativ Industry 4.0.

Tänk grönt och bete dig grönt i hela försörjningskedjan

Tänk dig att producera och leverera de produkter som kunderna vill ha samtidigt som du minimerar din miljöpåverkan med lösningar som är unikt utformade för hållbarhet. 

Ta en ny titt på Industry 4.0 för tillverkning

Det har skett många betydande förändringar inom industritillverkning och industri 4.0. Det som inte har ändrats är de ekonomiska lagarna. Ta reda på hur du kan bygga upp ett robust affärsfall för att realisera maximivärdet för Industry 4.0.

Teknisk information

SAP Digital Manufacturing Cloud implementeras i molnet och är tillgängligt som SaaS, så att du kan nå din mjukvara från valfri webbläsare.

Operationer

Lär dig hur du går till onboarding i SAP Digital Manufacturing Cloud efter att du har köpt lösningen. Inloggning kan krävas.

Säkerhet

Läs mer om säkerhetsaspekterna i SAP Digital Manufacturing Cloud. Inloggning kan krävas.

Kom igång

Jump-starta din implementering och driva ROI genom att samarbeta med branschexperter, konsulter och supporttekniker under hela din resa.

Tjänster

Omvandla din verksamhet snabbt och effektivt genom att dra nytta av våra helhetsbaserade service- och supportplaner, expertkonsulttjänster, utveckling av anpassade applikationer, beprövad bästa praxis samt djup bransch- och teknisk kunskap.

Support

Hjälp till att hålla dina SAP-lösningar igång på bästa sätt med våra IT-experter och supporttjänster, inklusive långsiktiga planer, integrerade team, fjärrsupport, självbetjäningsportal och innovationsstrategier.

Säkerhet och efterlevnad

Fokusera på dina affärs- och kundrelationer, samtidigt som du ser till att dina data är säkra och tillförlitliga. SAP använder ett proaktivt, prediktivt sätt att upprätthålla konformitet och datasäkerhet i molnet och i ett On Premise-datacenter.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början