Hoppa till Innehåll
Bild av ett berg i solnedgången

RISE with SAP

Driv affärsinnovation tillsammans

Vad är "RISE with SAP"?

Alla företag måste utveckla nya affärsmodeller för att undvika störningar, öka effektiviteten för att driva på innovation och utveckla uppdragskritiska system utan att riskera verksamheten. Lösningen heter "RISE with SAP."

 
"RISE with SAP" är ett omfattande erbjudande med:
 • Affärssystem i molnet för alla företagsbehov
 • Branschpraxis och möjlighet att expandera
 • Analys och affärsprocessintelligens
 • Resultatstyrda tjänster från SAP och våra partners

Virtuell webbserie om RISE with SAP 

Driv på innovation med ett molnbaserat affärssystem från SAP och våra partners 

Upptäck fördelarna med "RISE with SAP"

Ta täten genom branschspecifik innovation över hela linjen

 • Öka intäkterna genom att skapa framträdande affärsmodeller i din bransch
 • Öka marginalen med inbyggda branschspecifika processer och bästa praxis
 • Möjliggör nya nivåer av effektivitet genom intelligent automatisering i alla verksamhetskritiska processer
 • Hantera hållbarhet genom företagsövergripande transparens och kontroller

Sluta aldrig att förbättras – kontinuerliga insikter leder till optimerade affärsprocesser

 • Prioritera optimeringsmöjligheter genom direkt analys av processer, aktiviteter och uppgifter
 • Förbättra processprestanda baserad på faktisk systemanvändning, bästa praxis och riktmärken för branschen
 • Utvecklas snabbare med hjälp av skräddarsydda insikter om var du kan automatisera affärsprocesser med AI

Säkra din framgång med en pålitlig partner som förstår dina behov

 • Kör dina verksamhetskritiska processer på bästa sätt oavsett geografiskt läge
 • Ta er till molnet utan att kompromissa med lösningar för varje företag och lagstadgat krav
 • Uppnå förändringar genom att använda en mångsidig plattform för snabbare innovation
 • Hjälp till att skydda dina SAP-applikationer och data med integrerad cybersäkerhet och automatiserad dataskyddskonformitet
 • Utforma din egen framtid baserat på en guidad väg och resultatstyrda metoder från SAP och våra partners

Med "RISE with SAP" kan du bli ett intelligent och hållbart företag

NBA väljer RISE with SAP för att fortsätta sin utveckling mot molnet

National Basketball Association (NBA) kommer att använda RISE med SAP för att underlätta sin pågående molnutveckling – migrering av den molnbaserade SAP-mjukvarumiljön med hjälp av SAP S/4HANA Cloud.

AAF: Kortare tid till nytta med nästa generations ERP och RISE with SAP

Se hur American Air Filter (AAF), världens största tillverkare av luftfiltreringslösningar, snabbt har lyckats bli ett intelligent företag med kundfokuserade processer med hjälp av RISE with SAP S/4HANA Cloud.

Energizer använder SAP-mjukvara som kraft för sin finanstransformation

Energizer Holdings Inc. kommer att använda RISE med SAP för att effektivisera verksamheten, hantera framtida fusioner och förvärv och stödja företagets produktstrategi.

Industries Live Innovation at the Edge

Omvandla din bransch med lösningar från SAP och våra samarbetspartners.

"RISE with SAP" är framtaget för att passa dina behov

Varför "RISE with SAP"?

"RISE with SAP" är utformad för att uppfylla behoven i din bransch, oavsett var i världen du befinner dig och vilka lagstadgade krav som finns. SAP ansvarar för det övergripande servicenivåavtalet (SNA), molndrift och teknisk support. Lösningen innefattar följande delar:

 

 

Läs mer om våra åtgärder för cybersäkerhet och konformitet

Integrerad cybersäkerhet och automatiserad dataskyddsefterlevnad kan hjälpa dig att skydda dina SAP-applikationer och data.

Alternativ för kunddatacenter

Möt de förändrade kraven samtidigt som du skyddar dina data via ett alternativ för kunddatacenter i RISE med SAP.

Utnyttja varje ny affärsmöjlighet

Utöver lösningen "RISE with SAP" kan du alltid utöka affärsinnovationen med branschspecifika lösningar när nya affärsmöjligheter och behov dyker upp.

 

 

Bild av en kvinna
Bild av en hand som skriver på en mobil enhet

Tjänster och support från SAP

Ta del av expertis och resurser som hjälper dig att skapa kontinuerligt värde och nå framgång.

Mer information

Bygg upp en motståndskraft med en strategisk strategi för digital transformation

Se hur du kan använda ett intelligent affärssystem för att sammanföra din verksamhet.

Läs IDC-rapporten

"RISE with SAP"

Driv affärsinnovation tillsammans

Tillbaka till början