Skip to Content
Kontakta oss

Blockchain-teknik och distribuerade liggare

Blockchain förklarat ur ett företagsperspektiv

Blockchain-tekniken har potential att revolutionera hur företag arbetar.

Fyra typer av blockchain-nätverk

Av de fyra möjliga sätten att upprätta blockchain-nätverk är konsortiummodellen i nuläget den mest etablerade i affärsvärlden.

Blockchain-transaktionernas tidsålder

Previous Next

Den ökade spridningen av smarta enheter medför allt fler digitala transaktioner från fler källor och de traditionella transaktionssystemen börjar få svårt att hänga med. Många analytiker tror nu att blockchain-liggare är lösningen på problemet.

Fördelar med blockkedjan

Användarfall för blockkedjor

Blockkedjetekniken har potential att kunna användas inom många olika branscher och företagstyper. Här är tre användarfall:

Förenkla flerpartsprocesser med hjälp av blockkedjelösningar

Hur SAP hjälper företag att börja med blockkedjan

Vi på SAP ser blockkedjetekniken som ett lovande sätt att förenkla komplexa flerpartsprocesser med bibehållen tillförlitlighet. Med vår erfarenhet av totalt 25 olika branscher har vi ett bra utgångsläge att utforska blockkedjornas potential för dig som kund. SAP Leonardo, vårt system för digitala innovationer, tillhandahåller några primära blockkedjefunktioner och integrerar dem med andra revolutionerande nyheter som IoT och maskininlärning.

Blockkedjor och IoT – innovationssamverkan för digitala försörjningskedjor

Se fakta

10%

av världens BNP kommer att sparas i blockkedjor 2027.

World Economic Forum

84%

av tillfrågade Blockchain Comminuity-medlemmar har påbörjat sin blockkedjeresa.

SAP-enkät om blockkedjor

3%

av tillfrågade Blockchain Community-medlemmar använder redan någon blockkedjefunktion.

SAP-enkät om blockkedjor

Kom igång med blockkedjetekniken

Det senaste inom blockchain-tekniken

Back to top