Skip to Content
Kontakta oss

Blockchain-teknik och distribuerade liggare

Blockchain förklarat ur ett företagsperspektiv

Blockchain-tekniken har potential att revolutionera hur företag arbetar.

Fyra typer av blockchain-nätverk

Av de fyra möjliga sätten att upprätta blockchain-nätverk är konsortiummodellen i nuläget den mest etablerade i affärsvärlden.

Blockchain-transaktionernas tidsålder

Previous Next

Den ökade spridningen av smarta enheter medför allt fler digitala transaktioner från fler källor och de traditionella transaktionssystemen börjar få svårt att hänga med. Många analytiker tror nu att blockchain-liggare är lösningen på problemet.

Fördelar med blockkedjan

Bild av schackpjäs

Användarfall för blockkedjor

Blockkedjetekniken har potential att kunna användas inom många olika branscher och företagstyper. Här är tre användarfall:

Hur SAP hjälper företag att börja med blockkedjan

Vi på SAP ser blockkedjetekniken som ett lovande sätt att förenkla komplexa flerpartsprocesser med bibehållen tillförlitlighet. Med vår erfarenhet av totalt 25 olika branscher har vi ett bra utgångsläge att utforska blockkedjornas potential för dig som kund. SAP Leonardo, vårt system för digitala innovationer, tillhandahåller några primära blockkedjefunktioner och integrerar dem med andra revolutionerande nyheter som IoT och maskininlärning.

Blockkedjor och IoT – innovationssamverkan för digitala försörjningskedjor

Se fakta

10%

av världens BNP kommer att sparas i blockkedjor 2027.

World Economic Forum

90%

av de ledande bankerna i Nordamerika och Europa har börjat utforska blockkedjetekniken.

Accenture

83%

av tillfrågade chefer inom biovetenskap tror att de kommer använda blockkedjor inom fem år.

Pistoia Alliance

Träffa några av våra blockchain-samarbetspartners

Kom igång med blockkedjetekniken

Inom vissa områden kommer blockkedjor snart att vara en viktig faktor och på många förutseende företag ser man till att vara framme tidigt.

Det senaste inom blockchain-tekniken

Hitta teknologin för den digitala transformationen

Back to top