Hoppa till Innehåll
Chef går ner för att lämna en byggnad medan hon pratar på sin mobil med en anställd

Personalplanering och People Analytics

Med utökad planering och analys (xP&A) kan du låsa upp framtiden för strategisk personalplanering och analys.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Stärka samarbetet mellan HR, finans och resten av verksamheten

xP&A sammanför ekonomiska och operativa planer, inklusive personalstyrka och personalplaner, för att hjälpa organisationer att bli mer flexibla, anpassade och redo att reagera på alla situationer. Utforska hur SAP stöder xP&A-funktionen med smidig integration mellan dina planer och SAP-applikationer.

Bygg personalens beredskap

Personalplanering

Bedöm och bestäm åtgärder för måltalanghantering för att säkerställa att din organisation har rätt personer på plats vid rätt tidpunkt med SAP SuccessFactors-lösningar och SAP Analytics Cloud.
  • Analysera, prognostisera och planera tillgång och efterfrågan på personal samt bedöma personalluckor
  • Fastställ målåtgärder för talanghantering och skapa handlingsplaner 
  • Skapa en optimal bemanningsmix som följer finansiella mål
     

Analys av personalstyrkan

Ge HR, analytiker och affärspartners möjlighet att snabbt och korrekt svara på frågor om din personalstyrka. De kan driva och påverka affärsbeslut med datadrivna insikter och ett evidensbaserat synsätt på HR.
 

  • Svara på arbetsflödesrelaterade frågor snabbt
  • Anta en kultur av evidensbaserat beslutsfattande
  • Upptäck dolda personaltrender

SuccessConnect
 

Vi byter jobb för gott genom att tänka om och uppfinna HR på nytt.

Resurscenter

Vanliga frågor

Sök i listan nedan för att hitta svar på vanliga frågor för analys och bemanningsplanering.

SAP Analytics Cloud-lösningen och SAP SuccessFactors-lösningarna är dubbelriktat integrerade så att du kan använda de senaste HR-data för att skapa personalplaner. Resulterande kostnadseffekter beräknas automatiskt och kan justeras för att bedöma den totala effekten. När planeringsövningen har slutförts kan du överföra resultaten till en finansplaneringsmodell i SAP Analytics Cloud och skapa en stängd planeringsprocess mellan HR-funktionen och finansfunktionen.  

Lösningen SAP SuccessFactors Workforce Analytics gör det möjligt för personaladministratörer, analytiker och affärspartner att snabbt och korrekt svara på frågor om din personalstyrka. Datadrivna insikter kan hjälpa dig att påverka affärsbeslut med en evidensbaserad HR-metod. Lösningen innehåller en omfattande katalog med fördefinierade HR-mått och talangmått, spårning av datatrender och utförbara analyser. Den kan också integrera data från flera HR-system. Med hjälp av dessa evidensbaserade verktyg kan du snabbt besvara arbetsflödesrelaterade frågor, analysera personalens trender och fatta säkra beslut.

För att möta kundernas efterfrågan på lyhörd service av hög kvalitet måste du planera in rätt personer med rätt kompetens för att arbeta vid rätt tidpunkt. Applikationen SAP Workforce Prognostisering och schemaläggning av Workforce har intelligenta funktioner för prognoser, schemaläggning och optimering som kan hjälpa dig att engagera medarbetare, ge chefer mer inflytande och förbättra efterlevnaden av lokala arbetsrättsliga regler. För branscher med varierande behov, till exempel detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen och fritid, bidrar applikationen till att skapa en mycket exakt, platsspecifik affärsprognos och omvandlar den till exakta personalbehov för att möta organisationens behov. 

HR-analysverktyg från SAP levereras via SAP SuccessFactors Workforce Analytics. Lösningen ger datadrivna insikter i alla dina HR-processer och erbjuder en omfattande katalog med fördefinierade HR-mått och talangmått, spårning av datatrender och utförbara analyser. Den kan också integrera data från flera system, till exempel HR-kärnapplikationer och talanghanteringsapplikationer. Med dessa evidensbaserade verktyg kan du svara på arbetsflödesrelaterade frågor snabbt, analysera och upptäcka personalluckor och trender och fatta säkra beslut.

Funktioner för HR-skiftplanering hos SAP tillhandahålls via applikationen SAP Time and Attendance Management av Workforce Software. Den molnbaserade applikationen kombinerar historiska data som kundtrafik, kortskanningar och betalningsdata med framtida prognoser, vilket gör det möjligt för chefer att skapa databaserade skiftscheman som motsvarar deras affärsbehov och anställdas behov. Den innehåller också en mobilapp där anställda kan se sitt schema och snabbt acceptera erbjudna skift. Med effektiv HR-skiftplanering kan du minska övertidskostnader, minska arbetsproblem och dramatiskt minska den tid som läggs på manuell skiftplanering.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början