Hoppa till Innehåll
Kvinna på en bärbar dator

Förenkla din flytt från on-premise till HR i molnet HCM

Vi hjälper dig att göra din migrering av HCM (Human Capital Management) till molnet så enkel som möjligt.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Planera din migrering av SAP SuccessFactors-lösningar med experthjälp

Vi erbjuder ett migreringsprogram som hjälper befintliga kunder till lösningen SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) att underlätta migreringen till vår molnbaserade SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (SAP SuccessFactors HXM Suite). Programmet erbjuder specialiserade verktyg, tillgångar och tjänster som gör resan smidig och okomplicerad.  

Programmet förbättrar våra lösningar markant för att uppfylla dina behov baserat på återkoppling från kunder, inklusive investeringar i:

 • Utökad Core HR med förbättrad konfigurerbarhet och lokalisering
 • En lösning för tidsadministration som levererar avancerade funktioner för tid och närvaro
 • Innovativ lönekörning i molnet
 • Strömlinjeformad dataintegration mellan on-premise lösningar och molnlösningar

Varför SAP SuccessFactors-lösningar?

SAP SuccessFactors-lösningar erbjuder omfattande globala HR-hanteringsfunktioner. Vilket gör det möjligt för individer att nå sin fulla potential i arbetet och samtidigt stärka kopplingen mellan HR och affärsverksamhet. I slutändan hjälper det dig att skapa en hållbar arbetsstyrka och lönsam verksamhet.
 

placeholder
Tiden för den digitala HR-transformationen är nu

Med den framtidssäkrade SAP SuccessFactors HXM Suite kan du:

 • Öka medarbetarnas engagemang och produktivitet genom att leverera
  individanpassade upplevelser som ger dina anställda större inflytande och motivation
 • Hantera komplexiteten hos ständigt föränderliga globala och lokala
  bestämmelser med beprövad bästa praxis och intelligent teknik
 • Maximera avkastningen på HR-investeringar och personalinvesteringar med
  SAP och vårt robusta partnerekosystem

Skapa ett business case för att migrera till SAP SuccessFactors HXM Suite

Förbättra din kärnverksamhet inom HR och lönekörning med innovativa molnlösningar

Gå med SAP SuccessFactors-lösningar till nästa nivå med dina HR-operationer, tidsadministration och lönekörningsoperationer.

Topp 10 orsaker till att flytta till molnet med SAP SuccessFactors-lösningar

Upptäck de främsta fördelarna med att migrera från SAP ERP HCM till SAP SuccessFactors-lösningar.

Saker att tänka på inför migrering av SAP ERP HCM Payroll

Undvik en ny implementering av lönekörning genom att migrera de investeringar du redan har gjort i SAP ERP HCM Payroll till SAP SuccessFactors Employee Central Payroll.

Varför ändra till en molnbaserad HR-strategi?

Baserat på en forskningsrapport från PwC 2022 drar organisationer nytta av fördelarna med att flytta HR till molnet.

86 %

förbättrad produktivitet.

84 %

ökat engagemang för anställda.

88 %

förbättrad datasäkerhet.

82 %

sparade pengar.

Ta inte bara ordet för det – hör av dig till kunder om SAP SuccessFactors-lösningar

Gartner Peer Insights recensioner utgör enskilda slutanvändares subjektiva åsikter utifrån sina egna upplevelser och representerar inte Gartners eller dess anslutna personers åsikter.

Granskningar har redigerats för att ta hänsyn till fel och läsbarhet.

Ta den snabba vägen till implementeringen tack vare de erbjudanden som ingår i ditt abonnemang

Snabba på din tid till initialt värde och mål för lösningsanvändning

Med inbäddade startaktiviteter som ingår i din prenumeration kan du få en förståelse för de viktigaste komponenterna i din SAP SuccessFactors-lösning innan du startar ditt distributionsprojekt, så att du kan fokusera på att leverera resultat i stället för att återskapa det som redan har gjorts.  Dra nytta av många olika resurser för att stödja din projektplanering och lanseringsaktiviteter:

 • Lyssna på rollbaserade inspelningar i en rad olika implementeringsämnen och få tillgång till verktyg och mallar som hjälper dig att förbereda dig effektivt
 • Bekanta dig med din nya lösning med en förkonfigurerad demomiljö som är kompletterad med exempeldata
 • Få värdefulla anpassningsinsikter genom att spåra processspecifika anpassningsmått och användaraktiveringsmått

Underlätta implementering av molnet i hela företaget

SAP Enterprise Support, molnutgåvor för SAP SuccessFactors innehåller kraftfulla grundläggande element som redan är integrerade i alla molnlösningar från SAP utan extra avgift för att möjliggöra din HR-transformationsresa. Funktionerna i SAP Enterprise Support, molnutgåvor, inkluderar:

 • Få experthjälp via värdekartor för SAP Enterprise Support och i uppdragskritiska situationer
 • Skapa kompetens och utöka färdigheter enkelt med SAP Enterprise Support Academy
 • Få tillgång till verktyg, rapporter och tjänster för att frigöra affärsvärdet av befintliga investeringar för snabbare innovation
 • Få realtidssupport i den hastighet du förväntar dig för alla problem som uppstår, oavsett ditt implementeringsscenario
 • Administrera molnmiljöer effektivt med vårt avancerade molnbaserade verktyg för applikationslivscykelhantering (ALM)

Gå med mer än 5 000 kunder i molnet idag

Hämta en personanpassad produktdemo

Upplev fördelarna med våra lösningar för hantering av mänskliga erfarenheter först och främst.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

SAP Human Experience Management Movement (SAP HXM Movement) är ett program som hjälper kunder inom lokal SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) att gå över till lösningar för human Experience management från SAP. Det här programmet är ett åtagande från SAP:s sida att hjälpa våra kunder att få ut så mycket som möjligt av din investering i SAP ERP HCM och hjälpa dig med innovationen genom att gå över till SAP SuccessFactors HXM Suite. Vi har produkter, guider, verktyg och ett ekosystem av partner som kan hjälpa till. Vi siktar på att ge vägledning och insyn i vår HXM-vision. Vi har en betydande produktinvesteringsstrategi baserad på återkoppling från kunder för att utöka och skapa funktioner inom HR, tidsadministration och lönekörning för att möta våra kunders behov. Vi stöder migreringen av kunder från SAP ERP HCM till SAP SuccessFactors-lösningar genom att eliminera produktluckor, öka organisationens beredskap och tillhandahålla övergångssteg för att genomföra flytten.

Oavsett om du tar ditt första steg mot den digitala HR-omställningen eller om du redan har påbörjat din resa är SAP HXM Movement utformat för att hjälpa dig på varje stopp på vägen.

 • Vilka verktyg, resurser och tjänster är tillgängliga för att hjälpa mig på min resa till SAP SuccessFactors-lösningar?
 • SAP tillhandahåller standardverktyg, till exempel verktyget ”Infoporter”, för att göra det enklare att flytta personaldata från SAP ERP HCM till SAP SuccessFactors-lösningar.
 • Vi har ett helt ekosystem av partner som har byggt innovativa lösningar för att göra det lättare att migrera.
 • Vi har detaljerade principer för implementering av SAP SuccessFactors-lösningar som gör det enklare för dig att förstå bästa praxis när du flyttar till molnet.
 • Vi fokuserar på att stödja din resa genom att tillhandahålla ledande integrationer i hela produktportföljen (SAP ERP HCM och SAP SuccessFactors HXM Suite), eftersom vi inser att vi kommer att ha hybridkunder under en tid och vill göra det så enkelt som möjligt.
 • Vi tillhandahåller tjänster för SAP SuccessFactors-lösningar för att underlätta resan.
 • Vi har en av styrelsen godkänd produktinvesteringsstrateg inom fyra pelare för att fylla de nuvarande luckor som vi har hört talas om genom direkt återkoppling från kunderna.

Upgrade2Success var vårt tidigare program för befintliga lokala kunder av SAP ERP HCM, och SAP HXM Movement är en utveckling av detta. Det nya programmet bygger på det gamla programmet med betydande extra fokus och investeringar för att förbättra produkten för att möta våra befintliga kunders behov. Vårt slutmål är att uppnå funktionell paritet med SAP ERP HCM, och det här programmet gör att vi kan göra det snabbare. Vi har aktuella kunder som vill flytta till molnet men på grund av deras komplexa behov kan det finnas brister i funktionaliteten. Det här programmet är avsett att tillgodose våra kunders behov och underlätta övergången till molnet med SAP SuccessFactors-lösningar. Investeringen är utöver befintliga produktförbättringsplaner.

"SAP HXM Movement" är en investering för att hjälpa våra befintliga kunder av SAP ERP HCM att nå framgång i verksamheten. Ingen känner våra befintliga kunder bättre än oss och det här programmet är utformat för att hjälpa dig att gå över till den senaste molntekniken för att möta den moderna världens utmaningar och den moderna arbetskraftens förväntningar.

Vi vet att det inte finns någon universallösning för att flytta till molnet, och många kunder kommer att fortsätta att ha hybridmodeller. En viktig del av vårt engagemang i "SAP HXM Movement" är att se till att du kan migrera i en takt som är mest gynnsam för dina affärsbehov samtidigt som du skyddar befintliga investeringar. En grundpelare i våra investeringar inkluderar en satsning på att effektivisera dataintegrationen för hybridkunder för att möjliggöra processer baserade på bästa praxis. Detta kommer att hjälpa kunder som flyttar till molnet steg för steg att bli så framgångsrika som möjligt.

Produktinvesteringarna som ingår i "SAP HXM Movement" bygger på våra befintliga funktioner med accelererad innovation inom dessa uppdragskritiska områden. Detta inkluderar förbättrad Core HR med förbättrad konfigurerbarhet och lokalisering, strömlinjeformad dataintegration mellan lokala lösningar och molnlösningar, SAP SuccessFactors Time Tracking (en molnbaserad lösning som ger avancerade funktioner för tid och närvaro) och accelererad lönekörningsinnovation i molnet.

Vi har flera program som hjälper dig att hantera digital omställning som är anpassade efter var du än befinner dig i din resa, både för enbart HR eller för HR och ERP.

"SAP HXM Movement" är vårt specifika program för befintliga kunder hos SAP ERP HCM-kunder som hjälper dig att flytta till molnet oavsett vad som händer med resten av din ERP-miljö. Det innefattar verktyg för att förenkla steg, bästa praxis-innehåll som vägledning, tjänster för SAP SuccessFactors-lösningar och ett robust ekosystem för att möta ytterligare behov. Vi har också en omfattande produktinvestering inom fyra nyckelområden (HR, integration, tidsadministration och lönekörning) för att täcka luckor som kunderna har sagt att de behöver fylla för att stötta resan till molnet.

"RISE with SAP for HXM" handlar om att hjälpa dig att påskynda din transformation samtidigt som det ger en solid grund för pågående digitala projekt. Erbjudandet "RISE med SAP" kombinerar kraften hos SAP S/4HANA och SAP SuccessFactors HXM Suite och är relevant vid förändring av ERP och HR. Du kan välja mellan tre paket som kan inkluderas i din företagstransformation och sammanföra lösningar och tjänster som behövs för att modernisera din personalstrategi i den takt som passar dig.

 • Migrera framgångsrik från SAP ERP HCM till SAP SuccessFactors-lösningar med hjälp av SAP HXM Movement strömlinjeformade projektimplementeringar..
 • Migrera HR-data till SAP SuccessFactors Employee Central genom att använda bästa praxis-innehåll, till exempel våra principer för implementering.
 • Migrera data för SAP SuccessFactors Employee Central genom att använda verktyg, till exempel ”Infoporter”.
 • Verktyg, tjänster och guider tillhandahålls för att påskynda implementeringar av SAP SuccessFactors-lösningar som innefattar t.ex. migrering från SAP ERP HCM.
 • Våra experter kan hjälpa dig att förstå hur SAP SuccessFactors-lösningar hjälper dig under din resa och varför en molnbaserad HR-lösning är viktigt för framtida framgång.
 • Våra experter kan hjälpa dig att skapa ett business case och förstå fördelarna med din uppgradering från SAP ERP HCM till SAP SuccessFactors HXM Suite.
Tillbaka till början