Hoppa till Innehåll
Foto på en kvinna som handlar i en butik som använder en SAP:s plattform för hantering av medarbetarupplevelser

Hantering av medarbetarupplevelse

Lyssna på och reagera på medarbetarnas behov och erfarenhetsluckor för att säkerställa att medarbetarna är motståndskraftiga och produktiva.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Gör anställda till ambassadörer med hantering av medarbetarupplevelser

Våra lösningar för anställds upplevelseadministration hjälper chefer och HR-chefer att ständigt lyssna på de anställda och vidta insiktbaserade åtgärder för att förbättra medarbetarnas upplevelse och engagemang. Med funktioner som mobil distribution och integrerade enkäter som är sömlöst integrerade i SAP SuccessFactors HXM Suite kan du automatiskt initiera feedbackutvärderingar och vidta åtgärder i arbetsflödet.

Lösningar för hantering av anställdas erfarenhet

Med våra lösningar för hantering av medarbetares upplevelser kan du få kontinuerlig feedback från alla medarbetarupplevelser och vidta rätt åtgärder för att påverka engagemang, DE&I, produktivitet och innovation. Teknik och verktyg inklusive mobila funktioner och inbäddade enkäter är sömlöst integrerade i SAP SuccessFactors HXM-sviten, vilket möjliggör automatisk lyssning, analys och guidad åtgärdsplanering för anställda.

placeholder
Förstora

Flexibel uppläggning av enkät

Få tillgång till undersökningar om engagemang enligt bästa praxis eller skapa egna med vår flexibla enkätbyggare.

Rollbaserade instrumentpaneler och rapportering

Ge dina ledare och chefer tillgång till personanpassade instrumentpaneler mappade till din organisations struktur.

Inbyggda, anpassningsbara effektrapporter

Ta reda på var du ska fokusera och vilka åtgärder du behöver vidta för att förbättra medarbetarnas engagemang omedelbart.

Guidad åtgärdsplanering

Spåra förbättringar med åtgärdsplaneringsverktyg för att säkerställa de ändringar du gör.

Fullständigt integrerad

​Koppla enkelt ihop medarbetarkataloger och arbetsflöden mellan SAP SuccessFactors & Qualtrics för att säkerställa att data alltid synkroniseras och att feedback automatiskt initieras.  ​

Vi är outtröttligt engagerade i att ge våra anställda den allra bästa tekniken, erfarenheten och kulturen. Molnbaserade lösningar från SAP SuccessFactors har spelat en viktig roll i vår medarbetarupplevelseresa och används av 31 000 anställda i 26 städer.

Hernan García, Chief Employee Experience officer, Tec de Monterrey

placeholder

Anpassade dataexporter

Ge realtidsåtkomst till återkoppling från anställda.

Nyckeldrivrutinsanalys

Fastställa prioriterade områden för att förbättra den vardagliga tekniska erfarenheten.

Realtidsinstrumentpaneler

Få insikt i var det behövs ytterligare utbildning eller support för medarbetare.

AI-driven textanalys

Få strukturerade insikter från återkoppling från anställda med ämnen, attitydpoäng och trender – så att du kan agera i frågor.

Digitala avlyssningar och biljettförsäljning

Möt de anställda i arbetsflödet för att få inblick i deras tekniska upplevelse.

placeholder
Förstora

Händelsebaserade triggrar

Optimera din anställningsprocess med feedback och insikter från nyanställda och agera på automatisk slutfeedback.

Förkonfigurerade och anpassningsbara dashboards

Få igång dina instrumentpaneler inom några minuter genom att välja mallar för bästa praxis som uppfyller dina affärsbehov.

Integrerade och skräddarsydda rapporter

Kombinera onboarding och avsluta feedback med andra viktiga touchpoints för att förstå påverkan under medarbetarens livscykel.

Analys av drivrutin för statistisk nyckel

Använd nyckeldrivrutinsanalys för att prioritera åtgärder som har störst inverkan på nyckelmått som ramptid och produktivitet.

Fullständigt integrerad​

Koppla enkelt ihop kataloger och arbetsflöden för anställda mellan SAP SuccessFactors & Qualtrics för att säkerställa att data alltid synkroniseras och att feedback automatiskt initieras.  ​

Våra O-data visar vem som har lämnat Rogers under det senaste året, men inte varför de har slutat. När du gifter dig med X-data och O-data kan du skapa statistiska modeller som visar vilka medarbetarupplevelser som skiljer de anställda som har slutat jämfört med dem som har stannat kvar.

Geoff Ho, ledare för forsknings- och rådgivningsteamet, Rogers Communications

placeholder

360-graders feedback

Utveckla chefer och göra en helhetsbedömning av prestationer med djup feedback från många olika källor

Individualiserade rapporter

Ge chefer en helhetsbild av sina styrkor och möjligheter

Enkelt konfigurerade frågor, arbetsflöden och rapportdesign

Skala och automatisera återkopplingsprogram för medarbetarutveckling

Djup kvalitativ feedback och dynamiska visualiseringar

Tillhandahåll en databaserad metod för att hjälpa chefer och anställda att utvecklas

placeholder

Experimentering med hjälp av gemensamma analysundersökningar

Fatta strategiska beslut om framväxande trender och påverka drivkrafterna baserat på data, inte bara anekdotisk återkoppling från anställda.

Utökade erbjudanden per segment

Ta hänsyn till återkoppling från anställda när man snabbt, till överkomliga priser och med tillförsikt identifierar det optimala förmånspaketet.

Starkare program för total belöning

Minska de negativa medarbetarnas backlash genom att involvera dina anställda i viktiga beslut om deras alternativ.

placeholder
Förstora

Insikter över hela kandidatens livscykel

Förstå känslan för flera beröringspunkter av din kandidatupplevelse med detaljerad analys och AI-driven textanalys.

Generell bedömning
av kandidatupplevelse

Få en heltäckande överblick över hela upplevelsen och spåra effekterna av fortsatt optimering.

Forskningsunderstött innehåll och expertis

Använd fördefinierade undersökningar, instrumentpaneler och programhandledning som utvecklats av forskare inom erfarenhetshantering.

Flexibla program anpassade efter dina kandidaters upplevelse

Använd ett guidat inställningsarbetsflöde för att anpassa frågans beröringspunkter till din befintliga konfiguration i SAP SuccessFactors Recruiting. 

Kunder

Se vad våra kunder säger om Experience Management-lösningar (XM) från SAP.

Resurscenter

Vanliga frågor

Sök i listan nedan för att hitta svar på vanliga frågor för hantering av medarbetares upplevelse.

SAP Human Experience Management (HXM) är ett utvecklat personaladministrationssystem (HRMS) som fokuserar på att tillhandahålla personalcentrerade erfarenheter. Utifrån åratal av forskning om hur människor arbetar och vad de behöver av sina arbetsgivare är den molnbaserade programvaran utformad för hur människor arbetar snarare än för vad HR behöver. SAP HXM-sviten registrerar både konkreta operativa data (O-data), till exempel offer-to-acceptance-frekvens, tid till produktivitet och omsättning samt erfarenhetsdata (X-data) som inkluderar anställdas åsikter, känslor och känslor. Erfarenhetsdata gör det möjligt för företag att mäta teamsammankoppling, utbildningseffektivitet, tillit till ledarskap med mera. Denna kombinerade data gör det möjligt för företag att tillhandahålla personcentrerade erfarenheter som ökar reaktionsförmågan och engagemanget.

SAP Qualtrics-lösningar för HR hjälper företag att erbjuda utomordentliga medarbetarupplevelser. De kombinerar erfarenhetshanteringsdata som samlats in genom enkäter och feedback med operativa data från SAP. Denna kombination ger djupare insikter i de faktorer som driver engagemanget. SAP Qualtrics-mjukvaran stöder även anställds livscykelhantering, prestandabedömningar och skapandet av starkare förmånspaket. 

Programvara för medarbetarupplevelsehantering från SAP och Qualtrics ger insikter om händelser och faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang. Med denna förståelse kan företagen bättre stödja sina människor och hålla de anställda produktiva och prestera på bästa sätt. SAP Qualtrics-lösningarna samverkar för att öka medarbetarengagemanget, ge en digital medarbetarupplevelse, optimera medarbetarnas fördelar och på ett övergripande sätt mäta prestationer. 

Företag som erbjuder en positiv och engagerande medarbetarupplevelse kan minska antalet anställda, behålla och engagera de bästa talangerna och öka arbetsplatsens produktivitet. Detta innebär ökad vinst, vinst per aktie och kundnöjdhet. Medarbetarupplevelseprogram gör det enklare för företag att stödja, vårda och engagera din viktigaste tillgång, din personal.

Har du frågor? Kontakta oss!

Tillbaka till början