Hoppa till Innehåll
Bild av en kvinna som arbetar framför en persondator

Rörelsekapital, Treasury och riskhantering

Ta itu med dagens ekonomiska utmaningar genom att hantera kassaflöden med ansluten, intelligent och realtidsbaserad kassa.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Få insyn i kontanter i realtid, förbättra likviditeten och minska risken

Optimera ditt rörelsekapital och automatisera verksamheten med integrerade Treasury-administrationslösningar från SAP.

Optimera kontanter, likviditet och rörelsekapital

Förtroende är nyckeln vid optimering av kostnader kopplade till banktjänster, planering av framtida likviditetsflöden och långsiktig vägledning om Treasury-operationer. Med SAP-lösningar får du realtidsåtkomst till globala banksaldon, centraliserad hantering av bankkonton och omfattande kontroller för kontoöppning, stängning och administration av undertecknare.

Effektivisera betalningar och bankkommunikation

I takt med att ditt företag växer blir betalningsprocesserna komplexa. Genom att förenkla och centralisera företagsövergripande betalningar med SAP-lösningar kan du minska risken för bedrägerier, öka transparensen i flera banker och finansinstitut och automatisera arbetsflöden från start till slut.

Investera på ett tillförlitligt sätt och minska de finansiella riskerna

De rätta verktygen är avgörande för att göra smarta investeringar, utnyttja tillgångar effektivt, minska finansiella risker och följa regler. SAP-lösningar uppfyller löftet genom att hjälpa dig att automatisera finansiella instrument, simulera allvarlighetsgrad för hot och snabbt reagera på förändringar i riskpositioner, varupriser och valutaomräkningar.

placeholder

SAP förvärvar Taulia

SAP och Taulia tar ledningen av rörelsekapital till nya höjder

Utforska lösningar för rörelsekapital, Treasury och riskhantering från SAP

placeholder

Hantering av finansiella risker

Övervaka riskpositioner, råvaruprisändringar och valutaomräkningskurser för att utveckla konforma strategier för riskgarderingsredovisning med en fullständig revisionskedja och begränsa exponeringen. 

Skuld och investeringsstyrning 

Få insikt i tillgängliga kassarisker, balansrisker och avkastning och automatisera repetitiva uppgifter, samtidigt som du övervakar alla investeringar för att skydda mot risker. 

Apptillägg och maskininlärning

Utöka dina Treasury-funktioner med standardapplikationer från SAP och partner i SAP Extension Suite.

placeholder

Betalningar och bankkommunikation

Direkt kontakt med banker och finansinstitut med hjälp av en multibank, digital kanal med inbyggd SWIFT-teknik.

Likviditetsstyrning

Minska tiden och arbetsinsatsen som krävs för att få kontantinformation, undanta likviditetsbehov på några sekunder och initiera eventuella nödvändiga åtgärder inifrån applikationen. 

Intern kontantkontroll

Ta itu med de utmaningar som är förknippade med att hantera fragmenterade kassabehållningar och betalningsprocesser genom att ge dina tjänstemän möjlighet.

placeholder

Centraliserade betalningstransaktioner

Öka transaktionshastigheten, noggrannheten, genomströmningen och tillförlitligheten med inkommande och utgående hantering av transaktioner och data.

Fullständig betalningstransparens

Lägre kostnader för betalningsbearbetning genom att få tillgång till realtidsstatus för meddelanden i kö och kvittning samt korrekta likviditetsprognoser.

Smidiga, säkra och kostnadseffektiva betalningar

Minska operativa risker genom att stödja processintegration med konfigurerbar regelbaserad routing av betalningsmeddelanden.

placeholder

Koppla samman företag med finansinstitut

Skapa en digital flerbankskanal mellan ditt ERP-system och dina banker som har integrerade EBICS- och SWIFT-anslutningar.

Ökad kontroll, effektivitet och öppenhet

Förfina och förenkla Treasury-operationer genom att automatiskt uppdatera betalningsstatus och likviditetsstatus i ditt ERP-system.

Öka tillförlitligheten i ditt banknätverk

Automatisera manuella, felbenägna steg kopplade till utförande och avstämning av betalningar, applikationer för orderhantering och orderregistreringsdokument.

placeholder

Rabatter för tidig betalning

Registrera rabatter för att göra påtagliga besparingar i resultatet, förbättra lönsamheten och få riskfri avkastning.

Tillgång till finansiering från tredje part

Ta kontroll över ditt kassaflöde genom att skapa program som uppfyller varje parts likviditetsmål och förbättrar leverantörsrelationerna.

Finansiering av prisvärda fordringar

Ta vara på tillväxtmöjligheter, förbättra din balansräkning och optimera likviditeten genom att låsa upp kontanter i dina fordringar.

Bevarande av kontanter

Förbättra elasticiteten i försörjningskedjan genom att minska ledtiderna på väg och optimera skalan samtidigt som lager och behov hanteras.

placeholder

Möjliggör snabba, strömlinjeformade inställningar

Kom igång om bara några minuter med en förenklad onboarding av SAP Market Rate Management.

Undvik behov av separata kontrakt

Använd data direkt från ledande leverantörer med valda produktutgåvor – utan att behöva ett separat avtal.

Automatisera dagliga importprocesser

Importera dagliga marknadspriser automatiskt från vald leverantör eller din egen datakälla.

placeholder

Träffa oss i Wien

EuroFinance International Treasury Management
21–23 september 2022

Tillbaka till början