Hoppa till Innehåll
Bild av en kvinna som sitter framför en byggnad på en bärbar dator

Styrning, risk, regelefterlevnad (GRC) och cybersäkerhet

Tänk om risker och regelefterlevnad med integrerade, automatiserade och integrerade lösningar för att skydda din verksamhet

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Få tidig och prediktiv insikt om avvikelser och potentiella risker

Kontinuerligt övervaka risker, identiteter, cyberhot och regelefterlevnad i dina uppdragskritiska system och processer med SAP GRC och cybersäkerhetslösningar.

Grafisk representation av GRC-portföljen från SAP
Dra nytta av prediktiva funktioner för förbättrad riskhantering

Anta den treradsmodell som rekommenderas av Institutet för internrevisorer och andra genom att koppla samman transaktioner, riskhantering, efterlevnad och internrevision. SAP GRC-lösningar stöder automatisering för uppgifter och beslutsfattande, transparens i realtid med kontinuerlig kontrollövervakning och förutsägande analyser för att informera verksamhetsflöden och planering. 

Optimera världshandeln med agila konformitetsprocesser

Handel på framväxande globala marknader med större förtroende och smidighet. Med SAP-lösningar kan du maximera potentialen hos handelsstrategier och partnerskap genom att centralt hantera regelefterlevnad för handel baserat på ständigt föränderliga lagstadgade krav, geopolitiska risker, förändrade marknadsmöjligheter, tariffer, handelsavtal och andra tullprocesser. 

Minska cyberhot och hantera användaridentiteter

Skydda företagets anseende och immateriella rättigheter i hela företaget. Flexibla lösningar för övervakning av cyberhot, datastyrning, identitets- och åtkomststyrning samt integritetshantering bidrar till att hålla system och data säkrare i en ständigt föränderlig miljö och samtidigt möjliggöra kraftfull och flexibel övervakning, upptäckt och reaktion.

placeholder

Träffa oss i Dublin, Irland

Internationell konferens om cybersäkerhet och dataskydd
5–6 oktober 2022

Utforska GRC och cybersäkerhetslösningar från SAP

placeholder
Hantera finansiell, leverantörs- och operativ risk

Få detaljerad insikt i hur riskfaktorer kan påverka ditt affärsvärde och ditt renommé för smarta, riskmedvetna beslut med vår ERM-lösning (Enterprise Risk Management).

placeholder
Styr nyckelprocesser och hantera konformitet

Dokumentera, bedöma, testa och åtgärda kritiska processrisker och kontroller genom att effektivisera företagets efterlevnadsarbete och använda bästa praxis för interna kontrollprocesser.

placeholder
Övervaka att de finansiella kontrollerna är tillräckliga

Automatisera interna kontroller för redovisning som innehåller innehåll från SAP S/4HANA, oavsett om det är On Premise eller i molnet.

placeholder
Upptäck bedrägerier och undersöka misstänkta mönster snabbare

Visa stora volymer transaktionsdata i realtid baserat på prediktiva analyser och utökningsbara regeluppsättningar som avslöjar avvikelser, bedrägerier eller avvikelser från policyn.

placeholder
Förbättra kontrollen av efterlevnad

Bedöm potentiella risker på undantagsbasis för att undvika högriskföretag, privatpersoner och enheter.

placeholder
Centralisera hanteringen av världshandeln

Automatisera uppgifter för administration av utrikeshandel och regelefterlevnad för att effektivisera din gränsöverskridande försörjningskedja, rensa tullen snabbare och validera order mot de senaste föreskrifterna.

placeholder
Hantera cyberhot med realtidsinformation

Hjälp att identifiera, analysera och hantera cyberattacker medan de inträffar i dina SAP-applikationer med vårt verktyg för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

placeholder
Hantera och följ de regler för dataintegritet som utvecklas

Förenkla sekretess- och säkerhetskrav, operationalisera aktiviteter för integritetshantering och hantera livscykeln för begäran om skydd av registrerad person.

placeholder
Stöd GDPR-efterlevnad

Aktivera global dataskyddsefterlevnad i alla dina publika molninstallationer genom att konfigurera och snabbt anpassa policyer som svar på ändrade föreskrifter.

placeholder
Upptäck och åtgärda överträdelser av åtkomstrisker

Automatisera tilldelning av användare, rolladministration, privilegierad åtkomst och periodisk certifiering samtidigt som du kontinuerligt övervakar användare och applikationer för risker.

placeholder
Förenkla åtkomstadministration i komplexa miljöer

Leverera en intuitiv inloggning och använd instrumentpaneler för att identifiera problem, justera användaråtkomst dynamiskt, förbättra efterlevnaden av åtkomstkraven och snabbt lösa risker.

placeholder
Hantera användaråtkomst i heterogena miljöer

Integrera identitetshantering i dina affärsprocesser och centralisera hanteringen av användaråtkomst i hela företaget.

placeholder
Enkel och säker åtkomst till affärsprogram

Förbättra användarupplevelsen, stärka säkerheten och effektivisera administrationen med enkel och säker användarautentisering.

Vad säger analytiker?

SAP positioneras som en ledare i sju viktiga GRC-kategorier

Upptäck varför Chartis Research anser att SAP har en fullständig vision och marknadspotential för att hantera dagens främsta GRC-utmaningar.

SAP positoneras som en ledare i nyckelåtkomstkontroll-rapport

Upptäck varför KuppingerCole Ledarskapskompass uppger att SAP är en ledare.

SAP har utsett en ledare för Global Trade Management

Ta reda på mer om SAP GTS och varför ARC Advisory Group återigen erkände det som marknadsledare för globala handelslösningar. 

Sätt identitets- och tillträdeshantering i förgrunden

Se varför det är dags att ompröva identitets- och tillträdeshanteringens roll (IAM) för den digitala verksamheten och gå samman för att lyckas i den digitala tidsåldern.

Etablera en 360-graders vy över kontroller

Ta reda på hur kontinuerlig kontrollövervakning kan hjälpa dig att hantera, automatisera och genomdriva interna kontroller från analytikern Michael Rasmussen på GRC 20/20.

Resurscenter

Lösningsöversikt
Kontinuerlig företagsrisk och efterlevnad av automatiserade, integrerade lösningar

Ta reda på hur SAP:s styrnings-, risk- och konformitetslösningar kan hjälpa dig att hantera hot på ett sätt som minimerar besök på plats, revisioner och rapportering bakåt.

Lösningsöversikt
Intelligent, Agile och automatiserad hantering av internationell handel

Utforska hur SAP:s lösningar stöder integrerade, automatiserade globala handelsprocesser som sammankopplar och integrerar affärsfunktioner och ger dig smidighet och förtroende att driva affärer på utvecklande globala marknader.

Lösningsöversikt
Cybersäkerhet och dataskydd för digitala företag och affärsmodeller

Lär dig hur SAP:s lösningar för cybersäkerhet och dataskydd kan hjälpa ditt företag att bygga upp och upprätthålla förtroende inför utvecklande och intensifierade cyberhot.

Lösningsöversikt
Skydda ditt företag med identitets- och åtkomststyrningslösningar

Upptäck hur identitets- och åtkomststyrningserbjudanden från SAP kan hålla din verksamhet säker samtidigt som du fortsätter att ge anställda, partners och kunder tillgång till de applikationer och tjänster de behöver.

Lösningsöversikt
Stärka de tre linjerna för GRC

Omvandla risk till belöning med en treradig modell för operativ hantering, riskhantering och revisionshantering.

Lösningsöversikt
SAP Audit Management

Utvärdera applikationens huvudsakliga mål, kapacitet och fördelar.

Lösningsöversikt
SAP Business Integrity Screening

Utforska applikationens huvudsakliga mål, kapacitet och fördelar.

Lösningsöversikt
SAP Cloud Identity Access Governance

Få en översikt över de viktigaste målen, funktionerna och fördelarna med den här programvaran.

Lösningsöversikt
SAP Financial Compliance Management

Undersöka de viktigaste målen, möjligheterna och fördelarna med denna tillämpning.

Lösningsöversikt
SAP Global Trade Services, utgåva för HANA

Utforska applikationens huvudsakliga mål, kapacitet och fördelar.

Lösningsöversikt
SAP Identity Management

Utforska huvudmålen, kapaciteten och fördelarna med denna komponent.

Lösningsöversikt
SAP Privacy Governance

Lär dig mer om applikationens huvudsakliga mål, möjligheter och fördelar.

Lösningsöversikt
SAP Process Control

Upptäck applikationens huvudsakliga mål, möjligheter och fördelar.

Lösningsöversikt
SAP Risk Management

Granska applikationens huvudsakliga mål, kapacitet och fördelar.

Lösningsöversikt
UI-dataskyddsmaskering och UI-dataskyddsprotokollföring för SAP S/4HANA

Förstå de viktigaste målen, möjligheterna och fördelarna med dessa paket.

Lösningsöversikt
SAP Single Sign-On

Lär dig mer om applikationens huvudsakliga mål, möjligheter och fördelar.

Lösningsöversikt
SAP Watch List Screening

Upptäck applikationens huvudsakliga mål, möjligheter och fördelar.

Partnererbjudande
EY Risk Navigator GRC

Läs mer om denna förkonfigurerade implementering av SAP Access Control och SAP Process Control från EY 

Se cybersäkerhet och dataskydd i SAP S/4HANA

Ta en heltäckande titt på hur du hanterar risken för cyberattacker och hur de kan påverka din organisations finansplanering.

Visa identitets- och åtkomststyrning i SAP S/4HANA

Lär dig om de senaste förbättringarna av SAP Cloud Identity Access Governance för att avsevärt förbättra funktionsomfattningen och den externa konnektiviteten.

Upptäck nya affärsmöjligheter genom att integrera SAP Audit Management

Koppla snabbt ihop din revision med dina dagliga aktiviteter genom att integrera SAP S/4HANA med SAP Audit Management.

Ta åtkomststyrningen till nästa nivå med SAP Cloud Identity Access Governance

Se hur den här offentliga molnlösningen möjliggör enklare, anpassningsbar åtkomststyrning.

Fånga misstänkt aktivitet tidigare med upptäckt av hot från SAP Enterprise

Få insikt i misstänkta aktiviteter i din SAP-mjukvarumiljö och hjälp att identifiera överträdelser när de inträffar.

Automatisera för att förbättra konformitetsprocesser med SAP Financial Compliance Management

Ta reda på hur den här offentliga molnlösningen kan hjälpa din organisation att använda automatisering för att effektivisera regelefterlevnad.

Dra nytta av förbättringar och kontroll av sanktionslistor

Lär dig hur kontroll av sanktionslistor i SAP Global Trade Compliance kan spärra och kvitta en kundorder för en nekad träff.

Strömlinjeforma komplicerade processer med SAP Global Trade Services

Granska exportscenariot, som inkluderar kundorderhantering, regelefterlevnad vid handel och transportplanering.

Stöd för internationella handels- och skatteprocesser

Se sessionen från SAPPIRE NOW för en översikt och de senaste prioriteringarna för hantering av internationell handel och skatt.

Ange handelspreferenser i SAP Global Trade Services

Se hur SAP Global Trade Services stöder processer relaterade till frihandelsavtalet som en del av modulen "Trade-preferens".

Ta reda på vad som händer när du integrerar SAP GRC

Förbättra regelefterlevnad, optimera revisionsresursanvändning och reducera risker mer effektivt.

Få övertag i cyber-, integritets- och säkerhetsrisker

Se sessionen från SAPPHIRE NOW för en översikt och de senaste prioriteringarna för hantering av cyber- och integritetsrisker.

Optimera begäranden om ämnesrättigheter med SAP Privacy Governance

Upptäck hur SAP Privacy Governance hjälper till att hantera begäranden om registrerades rättigheter.

Förbättra integritetsprogram med SAP Privacy Governance

Få en översikt över hur den här nya offentliga molnlösningen kan hjälpa dig att etablera och hantera ett effektivt sekretessprogram.

Se hur SAP processtyrning funkar

Ta reda på hur du kan använda SAP GRC-lösningar för att hantera alla kontroller och konformitetsprocesser.

Använd Adobe-formulär i SAP Process Control

Se olika alternativ för att svara på konformitets- och kontrollutvärderingsuppgifter, till exempel via e-post.

Förbättra motståndskraften samtidigt som risker och regelefterlevnad hanteras

Lyssna på sessionen från SAPPHIRE NOW för en översikt och de senaste prioriteringarna för hantering av risk och regelefterlevnad för företag.

Upptäck möjligheterna med SAP Risk Management

Lär dig hur du minskar riskexponeringen och hanterar företags- och operativa risker.

Skydda ditt varumärke med SAP Watch List Screening

Se hur den här offentliga molnlösningen kan hjälpa dig att undvika att blanda dig i högriskföretag eller sanktionsföretag, privatpersoner och enheter.

Undersökningsrapport
Skapa ett effektivt cyberriskprogram

Lär dig mer om centrala aspekter av ett cyberriskprogram och hur du kan integrera GRC och cyberrisker från Chartis Research och SAP.

Artikel
Utsmarta cybersäkerhetshot

Utforska hur flytt till modern ERP och implementeringar i molnet kan bidra till att förbättra din säkerhet mot cyberhot.

Rapport
Öka uppgifternas transparens och kontroll i ett offentligt moln

Lär dig hantera och skydda data i det offentliga molnet, inklusive att använda säkra nyckelhanteringstjänster.

Rapport
Skydda din verksamhet med högre säkerhetsstandarder

Dra nytta av molnbaserad upptäckt av företagshot i realtid som en hanterad tjänst.

Ett foto av en fingeravtrycksskanner från en blogg om helhetssyn på cybersäkerhet
Bästa praxis
Hantera cybersäkerhet och skydda dina data

Ta reda på varför EY- och SAP-experter rekommenderar ett helhetsgrepp för att hantera cybersäkerhet.

Ett foto av en cyberbrottsling som kommer åt en bärbar dator från en blogg om hantering av företagsrisker
Bästa praxis
Hantera företagsrisk i avlägsna och digitala miljöer

Ta ett nytt grepp på riskhantering för företag med tips från Protiviti och SAP.

Ett foto av ett hänglås som sitter på ett moderkort från en blogg om identitets- och tillträdeshantering
Bästa praxis
Hjälp människor med identitets- och åtkomstadministration

Få nya säkerhetsinsikter med bästa praxis som delas av experter från Customer Advisory Group och SAP.

Nyhetsartikel
Ta hot om överdrifter på allvar

Bekämpa det senaste inom ransomware med insikter från SAP och Onapsis.

Rapport
inta en proaktiv hållning mot cyberhot

Lär dig hur du skyddar din verksamhet bättre genom att identifiera, analysera och reagera på växande hot mot dina IT-kärnsystem.

Rapport
Underlätta stabilitet med åtkomstkontroller

Lär dig skapa säkerhet i hela SAP-lösningslandskapet och se till att lagstadgade krav uppfylls. 

Event
Internationell konferens om cybersäkerhet & dataskydd

Träffa i Dublin, Irland, 5-6 oktober 2022 för att utforska hur ledande organisationer, med hjälp av SAP, skapar robusta säkerhetsåtgärder för att identifiera, analysera och neutralisera cyberattacker när de inträffar och innan allvarliga skador uppstår.

Online event
Aktivera mäklare med SAP Global Trade Services

Gå med i SAP och Pinary och lär dig hur funktioner i SAP Global Trade Services kan hjälpa dig att stödja mäklaraktivering.

SAPPHIRE NOW
Effektivisera internationella handels- och skatteprocesser

Lär dig att hålla dig ajour med de senaste förändringarna i handels- och skattepolitiken.

SAPPHIRE NOW
Förbättra motståndskraften samtidigt som risker och regelefterlevnad hanteras

Stödja en ”treradig” modell som kopplar samman operationer, riskhantering, regelefterlevnad och internrevision.

SAPPHIRE NOW
Hantera risker i fråga om cybersäkerhet, integritetsskydd och säkerhet

Uppfyll nya dataskyddskrav med automatisering, synlighet och kontroll.

Online event
IAPP-webbinarium: Verktygsbaserad integritets- och säkerhetsriskreducering

Få senaste insikter om strategier och verktyg för cybersäkerhet och datasekretess.

Online event
SAP Finance Innovation Showcase

Är du redo att förnya, transformera och accelerera genom att modernisera ekonomi-, risk- och regelefterlevnadssystem? Se våra produktdemoskyltar och ta dina ekonomisystem in i framtiden!

Tillbaka till början