Hoppa till Innehåll
Tänk dig att kollegor granskar finansiella data på surfplatta och bärbar dator

Redovisning och bokslut

Intelligent automatisering, försäkring och smidighet ökar produktiviteten för ekonomi- och redovisningsorganisationer.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Optimering från post till rapport leder till snabba och pålitliga finanser

Effektivisera dina ekonomi- och redovisningsprocesser – från bokslut och konsolidering till administration och redovisning.

Visning av redovisning och bokslut
Automatisera manuella processer och leverera effektivitet

Frigör din grupps tid för fler värdeskapande aktiviteter. Med intelligent automatisering och rekommendationer, maskininlärning och avancerade analysfunktioner kan du minska det manuella arbete som läggs på att generera redovisningsbokningar och finansiell konsolidering och rapportering.

Fatta bättre beslut med mer tillförlitliga data

Stärka regelefterlevnaden samtidigt som du har stöd för flera redovisningsstandarder. SAP:s redovisningsprogram kan hjälpa till att vägleda beslutsfattandet med full transparens och revisionsförmåga som bygger upp förtroende för dina ekonomi- och ledningsrapporter.

Styr verksamheten med kontinuerlig insikt

Få en enda källa till finansiell sanning för ledning och myndighetsrapportering. Detta ger direkt insyn i verksamheten med drill-down-analyser från den högsta till den lägsta detaljnivån och flexibilitet att utvärdera olika scenarier för att styra affärsbeslut.

placeholder

Träffa oss i Barcelona

Internationell konferens om bokslut och rapportering
18–19 oktober 2022

Utforska SAP:s redovisnings- och bokslutslösningar

placeholder

Enhetlig rapportering
vid bokslut för enheter och grupper

Få tillgång till en enda datakälla för lokala operativa data och data på gruppnivå, och drilla ner från konsoliderade rapporter till transaktionsdata.

Kontinuerlig redovisning

Uppnå prestandaövervakning i realtid och identifiera och korrigera problem innan de stängs. Fördela arbetsmängder kontinuerligt och jämnt över redovisningsperioden.

Avancerade gruppkonsolideringsfunktioner

Möjliggör samarbete mellan integrerade avstämningsprocesser mellan företag och stöd för eliminering mellan och inom segment med innovativa rapporteringsfunktioner.

placeholder

Bokslutsmallar

Börja med innehåll för bästa praxis-entitetsavslut, använd sekvensering och beroenden som passar din organisations behov, återanvänd mallar i flera företag och cykler.

Automatiserad stängning

Öka effektiviteten och snabbheten i ditt avslut med automatiseringsrutiner, utför jobb i hela din miljö, ge ditt team intuitiv åtkomst till bokslutstransaktioner med självbetjäning.

Övervakning och insikter

Få insyn i bokslutsprocessen i realtid och säkerställ kvaliteten och styrningen för varje nära för att uppfylla kraven för myndighetsinformation.

placeholder

En gemensam plattform för rapportering och genomförande av transaktioner

Koppla ihop SAP ERP och andra källsystem än SAP ERP.

Anpassningsbar rollout

Implementera utrullning i olika faser av organisation, plats, system och process, reducera risker via sidvagnsimplementering, stegvis onboarding av SAP S/4HANA.

Snabbare införande och avkastning på investerat kapital

Utnyttja integrerade integrationsfunktioner och implementera de funktioner du vill ha med en anpassad distribution.

placeholder

Effektivisera avstämning

Integrera med SAP ERP och SAP S/4HANA via automatisering och överbrygga komplexitet till snabba stängningar.

Sammankoppla ekonomi- och redovisningsprocesser

Enhetlig personal, information och teknik och stöd för kontinuerlig redovisning och förbättring.

Automatisera arbetsintensiva boksluts- och konformitetsprocesser

Minska eller eliminera rutinmässiga manuella uppgifter och öka transparensen och standardiseringen med intelligenta arbetsflöden som hjälper redovisning och finans att fokusera på högriskområden och stödja pågående affärsstrategier och policyer.

placeholder

Central företagsövergripande bearbetning

Initiera, godkänn och boka transaktioner, genomdriva företagsövergripande handelsrelationer, aktivera uppläggning av transaktioner samt validering, arbetsflöden och underlag.

Avstämning och avräkningar mellan företag

Automatisera matchning av företagsövergripande transaktioner, skapa avstämningspositioner för ej matchade transaktioner, reducera transaktioner som krävs för avräkning mellan entiteter genom bilateral nettning.

Global vy med insyn och kontroll

Konsolidera avräkningssaldoinformation mellan enheter till en plats, få högsta grad av dataintegritet och regelefterlevnad, öka transparensen för aggregerade, bilateralt nettade skulder eller fordringar mellan entiteter.

placeholder

Plats- och utrymmeshantering

Skapa och hantera alla typer av fastighetsobjekt och få en central informationskälla för din organisations fastighetsportfölj.

Centraliserade verksamhetsflöden

Integrera bokningar och rapporter för anläggningsförvaltning, fastighetsstyrning samt planering och styrning av nybyggnadsutveckling, underhåll och moderniseringsprojekt.

Avtalsadministration

Hantera alla avtal relaterade till din fastighetsportfölj, inklusive inhyrning, uthyrning, kund- och leverantörsavtal.

Vad säger analytiker?

placeholder
Anslut och omvandla ekonomi och redovisning

Ta reda på hur företag presterar efter konjunkturnedgångarna 2020, och hur ekonomichefer kan öka resultatet och hjälpa organisationer att återhämta sig och blomstra igen.

Händelsegrafisk översikt

placeholder
Personliga evenemang för central finansiering

Lär dig hur du får en kraftfull inblick i dina processer för ekonomistyrning och redovisning med SAP S/4HANA-lösningen för central finans vid en av dessa personliga händelser, som presenteras av SAP och TAC-händelser:

Internationell konferens om Central Finance
Barcelona, Spanien
20–21 september 2022

Registrera nu >

Konferens om Central Finance
Chicago, Illinois, USA
24–25 oktober 2022

Registrera nu >

Tillbaka till början