Hoppa till Innehåll
Två kvinnor arbetar med affärssystem och mjukvara för ekonomistyrning från SAP
Bild som representerar ett affärssystem och system för ekonomiplanering och analys från SAP

Samla affärsprocesser och data kring en finansiell kärna

Integrera affärsprocesser med olika finansiella funktioner för att underlätta kommunikation och informationsutbyte, vilket leder till en dramatisk ökning av produktivitet och hastighet.

Se video

50%

minskning av manuella processer.

Varian business transformation story
Bild av databasen bakom det intelligenta ERP SAP S/4HANA

Enterprise Resource Planning

Omvandla dina affärsprocesser med SAP S/4HANA Cloud, vårt intelligenta, integrerade affärssystem.

Branschspecifika funktioner och bästa praxis

Affärsprocesser med maskininlärningsmöjligheter

Integrerad realtidsanalys

Automatiserade, koncernövergripande processer

Materialbehovsplanering i realtid

Prognoser för leveransförseningar och intelligent reparation

Mer information
Bild av en liten butik som representerar små och medelstora företag

Affärssystem för små och medelstora företag

Få företaget att växa med SAP-affärssystem i molnet eller som lokal installation enligt dina behov och din budget.

Anslutna processer i hela företaget

Insikter och analys var du än befinner dig

Snabb implementering för bästa möjliga ROI

Sömlösa interaktioner med dagens digitala kunder

Mer information

80%

av SAPs kunder som nyligen implementerade SAP S/4HANA Cloud är små eller medelstora företag

Source: SAP Global Corporate Fast Facts

40%

snabbare bokslut.

Emirates NBD Bank customer story
Piktogram av diagram som representerar SAP-mjukvara för ekonomiplanering och analys

Ekonomiplanering och analys

Agera snabbt och fokusera mer på strategi genom att samla transaktioner, analys och planering.

Realtidsanalys av intäkter och kostnader

Kontinuerlig planering och prognostisering

Snabb och direkt generering av prognoser och simuleringar

Ökad prognosnoggrannhet

Förbättrade marginaler och optimerat kassaflöde

Mer information
Bild som representerar redovisning med affärssystem

Redovisning och bokslut

Automatisera och förenkla allt från avstämning och konsolidering till regelefterlevnad och rapportering.

Konsekvent bokslutsprocess

Ökad kvalitet och kontroll över bokslut

Snabb och transparent finansiell konsolidering

Styrning av de företagsövergripande processerna

Mer information

65%

färre arbetsdagar per bokslut med SAP S/4HANA.

Enel customer case study

20-40%

lägre kostnader/avgifter för likviditetsstyrning.

SAP Performance Benchmarking
Piktogram av pengar som representerar ett ekonomistyrningssystem från SAP

Treasury management

Effektivare hantering av rörelsekapital, betalningar och finansiella risker med integrerade lösningar.

Överskådlig hantering av rörelsekapital

Central samordning av betalningar

Optimerad likviditet

Sömlös anslutning och integration

Reducerade finansiella risker

Inbyggd regelefterlevnad och analys

Mer information
Piktogram av en sedel som representerar återkommande intäkter med affärssystem från SAP

Leverantörsreskontra, fakturering och Revenue Management

Förbättra kundernas betalningsupplevelse genom abonnemang och användningsbaserade faktureringsmodeller.

Skalbara abonnemangsmodeller

Digitaliserad hantering av fordringar

Samordnad enskild och massfakturering

Intelligent betalningsavstämning

Convergent Charging och fakturering

Nativt integrerat program

Mer information

50%

lägre kostnader för oindrivbara fordringar.

SAP Performance Benchmarking

75%

mindre manuellt arbete för valda kontrollaktiviteter genom undantagshantering med kontrollövervakning.

Eli Lilly customer case study
Piktogram av en myndighetsbyggnad som representerar GRC-lösningar

Cybersäkerhet och Governance, Risk, and Compliance

Bygg upp ett digitalt förtroende och anpassa dig snabbt till ny teknik, föreskrifter och en global miljö.

Integrerad hantering av risker och regelefterlevnad

Säkerhetsövervakning i realtid av applikationer och händelser

Kontinuerlig kontroll och undantagsövervakning

Omfattande dataskydd och integritet

Automatiserade och centralt hanterade utrikeshandelsprocesser

Optimerad identitets- och åtkomstadministration

Mer information

Se hur våra kunder arbetar med SAP

Tillbaka till början