Hoppa till Innehåll
Skrivbordsvy för SAP Sales Cloud som kopplar leverantörer till köpare

SAP Sales Cloud

När du verkligen förstår dina kunder kan du förbättra säljengagemang och skapa relationer som senast.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Leverera exceptionella försäljningserfarenheter

Genom att ta fram en 360-graders vy över varje kund och interaktion kan din försäljningsorganisation leverera kundcentrerade försäljningsåtaganden, vilket leder till ökad avkastning och livstidslojalitet.

placeholder
Förstora

Låt din försäljningsorganisation lägga mer tid på att skapa relationer och samarbeta med kunder. Med SAP Sales Cloud-lösningen kan du effektivisera och automatisera kritiska försäljningsprocesser och ge leverantörer intelligenta rekommendationer. 

  • Molnimplementering
  • Enhetlig vy för alla kunder
  • Smidiga mobila upplevelser offline och online
  • Intelligenta rekommendationer, insikter och analyser

placeholder
Förstora

Låt din försäljningsorganisation lägga mer tid på att skapa relationer och samarbeta med kunder. Med SAP Sales Cloud-lösningen kan du effektivisera och automatisera kritiska försäljningsprocesser och ge leverantörer intelligenta rekommendationer. 

  • Molnimplementering
  • Enhetlig vy för alla kunder
  • Smidiga mobila upplevelser offline och online
  • Intelligenta rekommendationer, insikter och analyser

placeholder

Framtiden för B2B-försäljning: Är du redo?

Utforska hur du kan forma framtiden för försäljning i din organisation.

Öka avkastningen på investerat kapital med SAP Sales Cloud

Utforska den ekonomiska effekten av SAP Sales Cloud för din organisation – och beräkna potentiell avkastning på investerat kapital.

372

%

treårig räntabilitet.

6 månader

återbetalning.

360°

kundvy.

Skapa ett business case

placeholder
SAP utnämnde en ledare i Gartners Magic Quadrant för SFA*

Granska Gartners bedömning av SFA-lösningar (Sales force automation) och se varför SAP utses till ledare i denna Gartner-rapport.

placeholder
Utforska potentiell ROI för SAP Sales Cloud-lösningen

Lär dig hur SAP Sales Cloud och SAP Service Cloud-lösningarna kan hjälpa dig att förbättra resultatet i den här Forresterstudien.

Vanliga frågor

SAP Sales Cloud kan hjälpa dig att förbättra prognosnoggrannheten, identifiera riskmöjligheter och öka antalet vunna med integrerad artificiell intelligens (AI) som ger rekommendationer om vilka uppgifter eller interaktioner som ska utföras för att öka prognosnoggrannheten. Den inbäddade AI:n utför kontinuerliga korrelationsanalyser för att identifiera länkar mellan säljarbeteende, vinstfrekvens för opportunity och andra komplexa variabler. Detta gör det möjligt för försäljningschefer att enkelt bedöma prognosnoggrannhet och modellera olika potentiella utfall med datadriven analys av benägenhet att stänga.

SAP Sales Cloud innehåller specialiserade "perfekta butiksfunktioner” för att hjälpa dig att skapa åtgärdsplaner för detaljhandelshantering, optimera besökslogistik och effektivisera aktiviteter på plats. Dynamiska besöksundersökningar och planogram styr detaljhandelsaktiviteter, samtidigt som butiksrevisionsinformation slås samman, för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av detaljhandelns utförande på varje plats. Enhetliga nyckeltal ger insikt i förbättring över året och kan användas för att förbättra resursallokering, utförandestrategi och lagra prestanda över utökade distributionsnätverk. 

SAP Sales Cloud kan hjälpa dig att identifiera genomförbara kundinsikter genom att centralisera kritiska data för en fullständig översikt över varje konto. Integrerad försäljningsintelligens hanterar kritiska data automatiskt och möjliggör realtidsutforskning av kundresan genom varje fas i försäljningspipelinen. Samtidigt kan intuitiva visualiseringar ge värdefulla insikter om inköpsresor och hjälpa företagsanvändare att identifiera och lösa uppdelningar i försäljningsprocesser i förebyggande syfte.

B2B-försäljning har blivit alltmer komplex, och ledande organisationer hjälper säljgrupper att förbättra resultaten genom att ge normativ vägledning för utveckling av affärsmöjligheter. Funktionen för styrd försäljning inom SAP Sales Cloud ger dig ett ramverk som hjälper dig att förstå och svara på kundernas behov med en interaktiv, värdestyrd metod som formas av realtidsdata.

Ja, organisationer kan utnyttja funktionen för dynamisk besöksplanering i SAP Sales Cloud för att minska indirekta kostnader och effektivisera logistik, tidplanering och routing av butiks- och platsbesök. Integrerad intelligens använder realtidsdata och historiska data för att dynamiskt optimera hur och när personal för fältförsäljning och detaljhandel besöker kundenheter.

Har du frågor? Kontakta oss!

*Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation, Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Melissa Hilbert, Steve Rietberg, 4 augusti 2021.

Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Med ensamrätt.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högst betyg eller annan beteckning. Gartner forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som sakpåståenden. Gartner tar avstånd från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Tillbaka till början