Skip to Content

SAP Business ByDesign: molnbaserad ERP för medelstora företag och dotterbolag

Förvalta hela ditt företag med en säker, molnbaserad ERP-lösning utformad för växande medelstora företag, dotterbolag till större organisationer och lokala institutioner inom offentlig sektor. SAP Business ByDesign kopplar samman de olika delarna av din verksamhet – från ekonomi och redovisning till försäljning, inköp, kundservice, logistik och mycket mer.

Varför SAP Business ByDesign?

SAP Business ByDesign ger snabbväxande medelstora företag en plattform för att förvandla tillväxtpotentialen till faktiska resultat. Det molnbaserade affärssystemet kopplar samman verksamhetens olika funktioner – från ekonomi till kundrelationer – med smarta rutiner och fördjupade analysalternativ. Som kund får du en stabil och skalbar bas, utan komplexitet och höga kostnader, så att ditt företag kan växa på det sätt som passar dig, oavsett var du är och vilka enheter du använder.

 • Driv hela ditt företag med en säker, molnbaserad lösning
 • Förenklade processer och högre effektivitet i hela organisationen
 • Affärsinsikter i realtid med integrerade analys- och rapporteringsverktyg
 • Bästa praxis med inbyggda affärsprocesser
 • Arbeta var du än är, när som helst med inbyggda mobilappar

Läs sammanfattningen

Previous

ERP i molnet – alternativ som skapar tillväxt

I en nyligen genomförd studie frågade Mint Jutras nästan 800 företag runtom i världen om deras ERP-mål, utmaningar och nuvarande situation. Här kan du läsa resultaten och få reda på varför lösningar med mjukvara som tjänst tenderar att nå målen 14 % snabbare än lokala alternativ. 

SAP Business ByDesign – en väl bevarad SAP-hemlighet

Läs om utvecklingen av SAP Business ByDesign under de senaste tio åren och få ett expertperspektiv på aktuella framtidsstrategier. SAP arbetar i nuläget enligt en tredelad strategi för digital transformering: leverera innovation i världsklass, skapa meningsfull efterfrågan med hjälp av marknadsföring och utveckla framgångsrika partnersamarbeten.

Avyttringar: tillväxt med ny inriktning

När Evonik bestämde sig för att avyttra en del av sina anläggningar för att helt koncentrera sig på kemikalier, behövde man skära bort motsvarande enheter från sin SAP ERP-lösning. Få reda på varför Evonik använde SAP Business ByDesign som en tillfällig lösning för den avyttrade verksamheten.                

 

Next

Få reda på hur SAP Business ByDesign kan förenkla arbetet för affärsanvändare och IT-personal:

Funktioner baserat på verksamhetsgren

Customer Relationship Management (CRM)

Hantera ditt företags processer för marknadsföring, försäljning och service – och bygg bättre kundrelationer – med SAP Business ByDesign.

 • Marknadsföring
  Använd personanpassad kundinformation för att skapa effektiva kampanjer, leadgenerering och säljöverlämningar.
 • Försäljning
  Automatisera försäljningsprocesserna och förbättra arbetet med kundkonton – från möten till fakturering.
 • Service
  Ge anställda de verktyg och insikter de behöver för att leverera bästa service och få nöjdare kunder.

Demo: Helhetsbild av CRM med SAP Business ByDesign

Ekonomi
Få överblick över ekonomin i realtid, förenkla grundläggande redovisningsprocesser och hantera likvida medel mer effektivt.

 • Internredovisning
  Hantera konton för flera olika verksamhetsenheter, valutor och rapportstandarder.
 • Likviditetsstyrning
  Använd transaktionsdata från kunder och leverantörer för att få realtidsinsikt i företagets ekonomiska situation.
   

Demo: Likviditetsstyrning med SAP Business ByDesign

Demo: Komplex anläggningsförvaltning med SAP Business ByDesign

Demo: Rapportering för olika redovisningsprinciper med SAP Business ByDesign

Human Resources (HR)
Förenkla HR-processer som organisationshantering, personaladministration, närvarorapportering och självservice för anställda.

 • Upplärning
  Förenkla introduktionen för nyanställda och ge både personal och chefer enkel tillgång till all relevant information.
 • Tid- och närvarorapportering
  Hantera tidrapporter, arbetstimmar och kompensering på ett effektivare sätt.
 • HR-självservice
  Ge de anställda möjlighet att själva sköta tidrapporter, inköpsprocesser och registrering av personuppgifter.
 • Lönekörning
  Gör lönekörningsprocesserna enklare och utnyttja gränssnitt för tredjepartsleverantörer.
 • Begäranden och attesteringar
  Skapa och håll ordning på policykonforma inköpsbegäranden och automatiserade attesteringar.

Anskaffning
Ge personalen tillgång till självservice för anskaffning och spara tid och kostnader. Centralisera all leverantörsinformation och få bättre avtal.

 • Upphandling
  Arbeta med en central databas för leverantörs- och produktinformation, så blir det lättare att förhandla fram bra priser och hantera ditt företags olika leverantörsavtal.
 • Inköp
  Förenkla ditt företags inköpsaktiviteter och ge inköpsavdelningen tillgång till realtidsinformation som utgångspunkt för bättre förhandlingar.


Demo: Automatisera RFQ-processer för flera leverantörer med SAP Business ByDesign

Projekthantering
Hantera projekt oavsett storlek och komplexitet med SAP Business ByDesign. Skapa samverkansmöjligheter och gör det enklare för dina olika avdelningar att hantera, slutföra och övervaka projekt i realtid.

 • Effektivare projekthantering
 • Positiv inverkan på projektleveranser
 • Arbeta lönsammare med projekt
   

Demo: Integrerad projekthantering och realtidsöversikt med SAP Business ByDesign

Demo: Företagsövergripande projekthantering med SAP Business ByDesign

Demo: Projektbaserad materialbehovsplanering med SAP Business ByDesign

Supply Chain Management (SCM)
Höj effektiviteten i försörjningskedjan med smartare matchning mellan behov och efterfrågan, och underlätta samarbetet med kunder och leverantörer.

 • Produktutveckling
  Få ut företagets produkter på marknaden snabbare och se till att designen motsvarar kundernas önskemål. 
 • Hantering av försörjningskedjan
  Få tydlig överblick över dina försörjningsnätverk och utformningen av dina försörjningskedjor.
 • Planering och styrning
  Styr materialflöden med en undantagsbaserad strategi för inköpsplanering.
 • Tillverkning, lager och logistik
  Producera kvalitetsprodukter, hantera produktionssteg och automatisera relaterade processer på ett effektivt vis.

Demo: Prognostisering med SAP Business ByDesign

Demo: Företagsintern omlagring med SAP Business ByDesign

Demo: Materialförsörjningsplanering inom företaget med SAP Business ByDesign

 

Ytterligare demonstrationer:

Demo: Anpassad användarupplevelse med SAP Business ByDesign

Demo: Förbättrad processeffektivitet och transparens med SAP Business ByDesign

Collapse
Funktioner baserat på företagsstorlek

Medelstora företag
SAP Business ByDesign hjälper medelstora företag att hitta nya möjligheter, reagera på förändringar och förbättra verksamhetens resultat överlag. Den molnbaserade ERP-mjukvaran kan användas världen över och ger stöd för skiftande affärsmodeller, internationell expansion och hjälp vid etablering på nya marknader. 

 • On demand: Redo när du är det
 • Skapar insikt: Dina medarbetare får tillgång till relevanta realtidsanalyser
 • Flexibelt: Lätt att anpassa efter ditt företags behov
 • Intuitivt: Enkelt att börja använda för ökad produktivitet
 • Mobilt: Informationen du behöver var du än är, oavsett tidpunkt
 • Globalt: Kan användas i över 90 länder


Dotterbolag till större organisationer

Få bättre översikt, effektivare processer och mer enhetlig styrning i dina dotterbolag med en gemensam ERP-applikation. Vår molnbaserade mjukvara för affärssystem i två nivåer är den perfekta lösningen för stora koncerner med dotterbolag inom försäljning, distribution och service. Systemet gör det enkelt att koppla samman huvudkoncernens resurser och styrka med dotterbolagens flexibilitet och lokala expertis.

 • Olika dotterbolag och underorganisationer hanteras effektivt och med hänsyn till deras unika behov, strukturer och processer.
 • Lägre kostnader och arbetsinsats för att lägga till, avyttra och sköta dotterbolag
 • Förbättrad integration och samverkan mellan huvudorganisationen och dotterbolag
 • Kom igång snabbt och undvik stora utgifter för lokala mjukvaruinstallationer
Collapse
Funktioner baserat på bransch
Offentlig sektor
Skapa en stabil grund för offentliga verksamheter som lokala myndighetsinrättningar, skolstyrelser och utbildningsinstitut.
 
 • Kombinerar vanliga ekonomifunktioner med specifika funktioner för offentlig sektor
 • Underlättar anslagsövervakning, anslagsredovisning och rapportering
 • Inbyggd flexibilitet, ansvarsskyldighet och transparens för enklare regelefterlevnad – i dag och i framtiden
 • Inbäddade analysverktyg ingår i alla processer och ger dig insikt i varje del av organisationen.

Läs mer:  Prisvärd ERP-lösning för verksamheter inom offentlig sektor

 
Tillverkningsindustri

Få överblick över dina tillverkningsoperationer i realtid och optimera hela processen för att sänka kostnaderna och uppfylla kundernas önskningar fortare.

 • Effektivisera tillverkningen genom förenklade, integrerade processer
 • Underlätta hanteringen av nya försäljningskanaler, samarbetspartners och marknader
 • Höj kundnöjdheten och lojaliteten med överskådlig information om varje kund


Tjänsteföretag

Integrera och automatisera dina tjänsteprocesser – inklusive ekonomi, kund- och projekthantering och mycket mer.  

 • Få insikt i dina projekt i realtid – från planering till genomförande
 • Utveckla rätt tjänster, säkerställ punktlig leverans och upprepa sådant som gått bra
 • Hitta rätt målgrupp med bättre insikt i kundernas processcykler
 • Utmärk dig genom att planera och leverera högsta möjliga kundvärde
 • Utvärdera projekt och kundlönsamhet för att möta din verksamhets mål


Partihandel

Förutse framtida efterfrågan och reagera snabbt för lägre lagerkostnader och högre kundnöjdhet.

 • Förutse efterfrågan för att säkerställa tillgång och lönsamhet
 • Få bättre insikt i försörjningskedjan och spåra leveranser för artiklar med lång ledtid
 • Sänk driftkostnaderna med optimerad lagerhållning och budgetering
 • Öka kundnöjdheten och behåll befintliga kunder trots hård prismässig konkurrens
 • Ge kunderna en enhetlig bild av ditt företag, oavsett kanal och region
Collapse
Tekniska funktioner
API:er och SDK
Tack vare API:er och SDK kan utvecklare och administratörer anpassa och utvidga SAP ByDesign och integrera lösningen med andra backend-system för att uppfylla varje företags unika behov.
 
Office-integrering
ByDesign-applikationen kan integreras med Microsoft Outlook för synkronisering av kontakter, e-postmeddelanden, möten och uppgifter.
 • Skapa serviceärenden, möjligheter och leads från inkommande e-postmeddelanden och möten 
 • Flexibel import av företagsuppgifter till Microsoft Excel. Funktioner för att skriva tillbaka data från Excel till ByDesign-systemet

Hantering av in- och utdata

 • Generera dokument för utskrift, fax, e-post
 • Generera affärsmeddelanden för extern kommunikation och exportera via kanaler som e-post, utskrift eller fax. 
 • Möjlighet att skapa uppdragsaviseringar från e-post

Funktioner för nyckelanvändare och anpassning för slutanvändare

 • Anpassa SAP Business ByDesign-lösningen efter användarens preferenser
 • Anpassa snabblänkar, nyheter och alternativ för rapportinbäddning
 • Ändra skärmlayouter för vissa avsnitt eller kombinera skärmvisningar
 • Ge nyckelanvändare möjlighet att ändra teman, företagslogotyper och kundfält i enlighet med verksamhetens behov. Dessa anpassningar kan sedan användas för formulär, rapporter, användargränssnitt eller integrering inom ramen för olika projekt

Konfigurera arbetsflöden

 • Definiera flerstegsflöden för godkännanden med delegeringsregler som följer ditt företags processer 
 • Skapa anpassade regler för aviseringar eller e-postmeddelanden baserat på olika scenarier
 
Collaboration Window
Collaboration Window är ett verktyg för skrivbordsintegrering som fungerar som centralt nav vid samverkan mellan olika personer, externa enheter och tjänster. Det gör det möjligt att kommunicera med affärspartners via kanaler som e-post och tillhandahåller kontextbaserad information om relevanta partners och arbetsflöden. Förutom det skickar verktyget information om missade aviseringar och uppgifter från ByDesign-systemet, samt om missade samtal om tilläggslösning för telefon har integrerats i SAP Business ByDesign.
 
Migrering
Migreringsverktyget i SAP ByDesign är ett snabbt och effektivt sätt att förbereda data för inläsning. Det skapar möjligheter för kostnadsstyrning genom att arbetet med manuell integrering reduceras och risken för förseningar minskar.
 
Inbäddad support
Funktioner för användare att skapa ärenden (med automatisk insamling av diagnosdata) direkt från aktuell ByDesign-skärm. Det skapade ärendet kan sedan följas och behandlas utan att något externt verktyg behövs. Integrationen med företagssökningen gör dessutom att användarna enkelt kan söka efter liknande ärenden, lösningar och felsökningsanvisningar.
 
Företagssökning
Med verktyget för företagssökning kan användarna söka igenom hela ByDesign-lösningen. Märken/klisterlappar kan genereras för alla skärmar och sedan användas vid sökningen. 
 
Business Analytics
Den omfattande och flexibla Business Analytics-funktionen gör det enkelt att skapa anpassade rapporter enligt särskilda procedurer. Funktionen gör det också möjligt att styra vem som får se rapporterna med hjälp av roll-/användarhanteringen.
 
Företagskonfiguration
Du kan när som helst och utan några särskilda teknikkunskaper modifiera och konfigurera om lösningen för att passa ditt företags dagliga verksamhet.
 
Massbearbetning och schemafunktioner
Stöd för massbearbetning av verksamhetsdata som kan schemaläggas att utföras i bakgrunden. Schemafunktionen kan användas för att ställa in återkommande bearbetning enligt angivna tidsintervaller.
 
Hjälp/utbildning
Få tillgång till grundläggande information om ByDesign, snabbguider, bakgrundsuppgifter och användaranvisningar. Delta i olika forum, se felsökningsdokument, navigeringsmönster och uppgifter baserat på användarens roll i systemet.
 
Säkerhet
Omfattar funktioner för säker e-post, virusskanning av alla inkommande och utgående dokument, samt behörighetsbaserad tjänsteanvändning. Stöd för enkel inloggning gör Business ByDesign till en säker produkt.
Collapse
image

Behöver du mer hjälp? Utforska SAP Digital Business Services

Systemkrav för SAP Business ByDesign

System- och mjukvarukraven kan skilja sig åt beroende på aktuellt kundscenario Se översikten för system- och mjukvarukrav för en lista över kompatibla enheter, hårdvara, operativsystem, appar och webbläsare.

Systemkrav
Information
Kompatibla operativsystem och webbläsare
 • MS Windows Vista (32-Bit): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32-Bit och 64-Bit): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 eller senare: Safari, Internet Explorer
Minimikrav för hårdvara
 • Pentium 4, 2.4 GHz eller snabbare (rekommenderas: Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz med 1066 MHz frontbuss)
 • Minst 1 GB RAM (2 GB rekommenderas)
Minimikrav för nätverk
 • Uppströms: 1 Mbit/s
 • Nedströms: 1 Mbit/s
 • Fördröjning: 200 ms eller bättre
Ytterligare mjukvarukrav

För att kunna köra SAP Business ByDesigns webbapplikation krävs att följande mjukvara är installerad:

 • Microsoft Silverlight 5.1 eller senare
 • Adobe Reader 8.1.3 eller senare

Prenumerationsbaserad prissättning

SAP Business ByDesign-licensen bekostas via en månatlig prenumerationsavgift som är beräknad för aktuell angiven användare. Det finns tre användarkategorier: självservice-användare, teamanvändare och företagsanvändare –och såväl prissättning som funktionalitet skiljer sig åt mellan kategorierna.

Med SAP Business ByDesign behöver du inte oroa dig över systemunderhåll för mjukvaran. Alla kärntjänster som backup, återställning och regelbundna uppdateringar sköts av SAP och ingår i månadsavgiften. Du väljer själv om du vill använda den fullskaliga lösningen eller om du hellre börjar med de mest relevanta funktionerna och lägger till fler efterhand.

Previous

Öppen version

Delad hårdvara, versionslanseringar kvartalsvis, uppgraderingsdatum bestäms av SAP.
 • Klienter (minimum): 1
 • Användare (minimum): 20

Privat version

Eget system för flera klienter, versionslanseringar kvartalsvis, uppgraderingsdatum bestäms av SAP och kunden tillsammans.
 • Klienter (minimum): 10
 • Användare (minimum): 200

 

Next
image

Kontakta din lokala SAP-kontakt för fler prenumerationsalternativ

Hör vad våra kunder säger

Kom igång

Här hittar du resurserna som hjälper dig att börja använda SAP Business ByDesign.

Previous

Besök vårt resursbibliotek

Under Getting Started i hjälpportalen för SAP Business ByDesign** hittar du information om sökfunktionen, utbildning, hjälpavsnitt och Home Work Center.

Konfigurera din lösning

Se dokumentet Business Configuration** i hjälpportalen för en tydlig översikt över installationsprocessen, inklusive omfattning, finjustering, företagsroller, arbetsflöden m.m.

Ladda ner användarhandboken

Läs SAP Business ByDesign Getting Started-handboken** för en introduktion till systemets navigation, utbildningar, innehåll och andra viktiga funktioner.

Titta på utbildningsklipp

Se utbildningsfilmerna för SAP Business ByDesign för att få bättre förståelse för lösningen och de viktigaste funktionerna.

Next
image

Hitta en SAP-partner som hjälper dig med implementeringen

Previous

Se integreringsscenarier

I integreringsscenarierna för SAP Business ByDesign får du information om hur mjukvaran bäst integreras med plats- och molnbaserade lösningar från tredje part.

Integrera kunddata

Se guiden för integrering av kunddata i SAP Business ByDesign för information om vad du behöver för att föra in gamla data från befintliga system.

Anslut till dina befintliga appar

I anslutningsguiden för on demand-, lokala och hybridappar* hittar du information om hur du ansluter SAP Business ByDesign till dina befintliga appar.

Upptäck webbtjänst-API:er

Våra webbtjänst-API:er gör det enkelt att integrera SAP Business ByDesign. De möjliggör säker fjärråtkomst till data och processer baserat på standarder som SOAP och WSDL.
Next
image

Behöver du hjälp med molnintegrering? Läs om SAP Cloud-tjänster

Implementera lösningen

Den inbyggda implementeringsmetoden för SAP Business ByDesign reducerar de sammanlagda kostnaderna och tiden det tar att börja använda lösningen, samtidigt som du fortfarande har möjlighet att anpassa lösningen efter ditt företags behov.
Previous

Nytt i SAP Business ByDesign

Ta en titt i Nytt i SAP Business ByDesign** – en onlineguide med information om de senaste nyheterna och uppgraderingarna för ERP-mjukvaran.

Rapporter i SAP Business ByDesign

I den här openSAP-kursen lär du dig hur du använder mjukvarans inbyggda analysverktyg, skapar rapporter i webbläsare eller Excel-baserade miljöer m.m.

Visa roadmap för produkten

Få reda på hur funktionerna i SAP Business ByDesign ska utvecklas framöver – se roadmap för produkten.

Next
image

Hitta en SAP-partner som hjälper dig med implementeringen

Back to top