Hoppa till Innehåll
Kontakta oss
Chatta nu Chatta offline
Få live-hjälp och chatta med en SAP-representant.
Kontakta oss
Skicka kommentarer, frågor eller feedback via e-post.
Bild som representerar grunden för data- och analyslösningar

Fatta välinformerade beslut med rätt information

Fatta snabbare och bättre beslut genom samkörning av Business Intelligence, förstärkt analys och funktioner för samordnad planering.

$65miljoner

ytterligare realiserade intäkter tack vare förbättrad klinisk dokumentation så att läkarna kan ställa rätt diagnos.

Mercy
Bild av ett diagram

Business Intelligence

Ge dina medarbetare ständig åtkomst till de BI- och dataanalysverktyg de behöver för att fatta snabbare och mer välgrundade beslut.

Moln- och on-premise-lösningar

Rapport och analys

Datavisualisering och analysappar

BI – mobilt och via självbetjäning

Mer information
Bild av tre rutor med pilar emellan som representerar en enkelriktad process

Samordnad planering

Förbättra planering, beslutsfattande och resultat genom att koppla samman människor och processer i hela företaget.

Planering över alla verksamhetsgrenar

Realtidsanpassning av planer

Integrerad maskininlärning och analys

En enda informationskälla för alla planer

Mer information

66%

av företag som direkt länkar sina planer säger att deras planeringsprocesser fungerar bra eller mycket bra, jämfört med 25 % av företag med litet eller inget samband mellan planerna.

Ventana Research

80%

färre genererade rapporter.

Swisscom
Bild av en databascontainer

Data Warehousing

Fatta datastyrda beslut baserat på tillförlitliga realtidsdata genom att upprätta en gemensam informationskälla för din organisation.

Helt anpassningsbar miljö

Förenklad åtkomst i molnet

Bearbetning av realtidsdata

Mer information

Omvandla data till affärsvärde

För samman människor, information och idéer för att kunna fatta snabba och säkra beslut baserat på lättillgänglig, djupgående och kritisk information.

Samordna analytiska processer

Integrera med befintliga dataplattformar för att förenkla din analysmiljö, även om data kommer från flera olika källor.

Få tydligare insikter

Påskynda tillväxten genom att automatiskt upptäcka faktorer som ligger bakom tidigare resultat för att simulera framtidsscenarier och förutse resultat med AI och maskininlärning.

Omvandla kunskaper till strategier

Uppnå bättre resultat genom att samordna strategisk, ekonomisk och operativ planering med samarbetsverktyg för budgetering, prognoser och analys.

Visualisera dina beslut

Skapa dynamiska och visuella berättelser med möjlighet till drill-down för mer detaljerad information så att du kan besvara affärsfrågor direkt.

Hitta en snabbare väg till en plattform för affärsteknik

Nå bättre resultat i molnet

SAP Analytics Cloud är en samlad lösning för Business Intelligence och samordnad företagsplanering, förstärkt med kraften hos prediktiv analys och maskininlärningsteknik, så att alla i organisationen kan fatta intelligenta beslut som leder till bättre resultat.

Se hur våra kunder arbetar med SAP

Välj marknadsledande affärsdataanalys

Kraften bakom det intelligenta företaget

Se hur teknologi- och data science-teamen kan hitta sätt att möta det ökande behovet av modeller för prediktiv analys och maskininlärning (PAML). 

Optimera Business Intelligence-arbetet

Ta reda på hur du kan få mer kontextuella och användbara insikter för att förbättra intäkterna och det finansiella resultatet genom att integrera analys i dina affärsapplikationer.

Bli ett insiktsdrivet företag

Se hur medelstora företag kan gå från datastyrda till insiktsdrivna organisationer och fatta bättre beslut för tillväxt och resultat.

Resurscenter

Har du frågor? Kontakta oss!

Chatta nu Chatta offline
Få live-hjälp och chatta med en SAP-representant.
Kontakta oss
Skicka kommentarer, frågor eller feedback via e-post.
Tillbaka till början