Hoppa till Innehåll
Kollegor som arbetar tillsammans

Vad är Human Capital Management (HCM)?

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Vad står HCM för? HCM är förkortningen för Human Capital Management. Det är en bred uppsättning metoder och tillämpningar för att rekrytera, förvalta och utveckla ett företags humankapital – det vill säga deras arbetskraft.

 

Som namnet antyder betraktar HCM:s programvara människor som värdefullt kapital – en strategisk tillgång värd att investera – snarare än bara kostnaden för att göra affärer. I dag skiljer sig personalmjukvaran (HR) betydligt från tidigare, eftersom den nu utnyttjar avancerad teknik som ger större insikt och effektivitet än någonsin tidigare. 

Vad står HCM för? HCM är förkortningen för Human Capital Management. Det är en bred uppsättning metoder och tillämpningar för att rekrytera, förvalta och utveckla ett företags humankapital – det vill säga deras arbetskraft.

 

Som namnet antyder betraktar HCM:s programvara människor som värdefullt kapital – en strategisk tillgång värd att investera – snarare än bara kostnaden för att göra affärer. I dag skiljer sig personalmjukvaran (HR) betydligt från tidigare, eftersom den nu utnyttjar avancerad teknik som ger större insikt och effektivitet än någonsin tidigare. 

Fördelarna med humankapitalförvaltning

I den digitala tidsåldern kan betydelsen av kompetenshantering och kraftfulla HCM-strategier inte överskattas. Att bygga upp en framtidsfärdig arbetskraft kräver mer än att bara locka till sig och anställa de rätta kandidaterna på ett effektivt sätt – även om det också är avgörande. För att bekämpa bristen på kvalificerad arbetskraft i ett hårt konkurrenslandskap krävs en helhetssyn. Förstklassiga HCM-program kan hjälpa dig att skapa övertygande ersättnings- och förmånspaket, uppgradera och omskola din befintliga personal, skapa en intern talangpool, utveckla en ny generation ledare och erbjuda engagerande medarbetarupplevelser som håller alla investerade.

 

Här är några av de många andra fördelarna med HCM-mjukvara: 

 1. Öka produktiviteten: Programvara för hantering av humankapital kan förenkla och automatisera många HR-arbetsflöden och processer för att hjälpa alla att arbeta mer effektivt.
 2. Stöd för datadrivna beslut: System som centraliserar data om anställda, automatiserar insikter och erbjuder avancerade funktioner för planering och förutsägande analyser kan hjälpa dig att fatta snabbare, evidensbaserade personalbeslut. 
 3.  Motivera och engagera medarbetare: Genom att erbjuda en personanpassad medarbetarupplevelse och nästa genverktyg, till exempel virtuella medarbetarassistenter, kan du hålla anställda motiverade och engagerade, vilket sänker sjukfrånvaro och minskat antal anställda. 
 4. Förbättra HR-efterlevnaden av globala och lokala föreskrifter: Personaladministrationens policyer och föreskrifter ändras alltid. HCM-mjukvaran kan hjälpa dig att hänga med och följa föreskrifter, till exempel Fair Labor Standards Act (FLSA), Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) och Family Medical Leave Act (FMLA).

I den digitala tidsåldern kan betydelsen av kompetenshantering och kraftfulla HCM-strategier inte överskattas. Att bygga upp en framtidsfärdig arbetskraft kräver mer än att bara locka till sig och anställa de rätta kandidaterna på ett effektivt sätt – även om det också är avgörande. För att bekämpa bristen på kvalificerad arbetskraft i ett hårt konkurrenslandskap krävs en helhetssyn. Förstklassiga HCM-program kan hjälpa dig att skapa övertygande ersättnings- och förmånspaket, uppgradera och omskola din befintliga personal, skapa en intern talangpool, utveckla en ny generation ledare och erbjuda engagerande medarbetarupplevelser som håller alla investerade.

 

Här är några av de många andra fördelarna med HCM-mjukvara: 

 1. Öka produktiviteten: Programvara för hantering av humankapital kan förenkla och automatisera många HR-arbetsflöden och processer för att hjälpa alla att arbeta mer effektivt.
 2. Stöd för datadrivna beslut: System som centraliserar data om anställda, automatiserar insikter och erbjuder avancerade funktioner för planering och förutsägande analyser kan hjälpa dig att fatta snabbare, evidensbaserade personalbeslut. 
 3.  Motivera och engagera medarbetare: Genom att erbjuda en personanpassad medarbetarupplevelse och nästa genverktyg, till exempel virtuella medarbetarassistenter, kan du hålla anställda motiverade och engagerade, vilket sänker sjukfrånvaro och minskat antal anställda. 
 4. Förbättra HR-efterlevnaden av globala och lokala föreskrifter: Personaladministrationens policyer och föreskrifter ändras alltid. HCM-mjukvaran kan hjälpa dig att hänga med och följa föreskrifter, till exempel Fair Labor Standards Act (FLSA), Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) och Family Medical Leave Act (FMLA).

En kort historik inom HCM: Hur HR-rollen har utvecklats

Termen "humankapital" myntades i början av 60-talet för att spegla värdefull personalkompetens som skulle kunna odlas för att driva på företagens tillväxt. Regler om rättvisare arbetsmetoder infördes för första gången, och det fanns ett växande erkännande av psykologiska drivkrafter på arbetsplatsen.  

 

Snabbt fram emot införandet av Internet och den allt mer sofistikerade HCM-mjukvaran. Företagen började i allt högre grad förlita sig på HCM-lösningar för att hjälpa dem att hantera personaldata, effektivisera rekryteringen, säkerställa rättvisa ersättningspraxis med mera. 

 

I dag är kraven på HR större än någonsin, med en personalstyrka som ser mycket annorlunda ut än tidigare. Arbetskraften är mycket mer mångskiftande och spänner över flera generationer, från Generation Z och Millennials till Baby Boomers. Det finns också ett snabbväxande segment av gig-arbetare – och de anställda kan vara baserade var som helst på planeten. De anställdas förväntningar har också förändrats, och medarbetarupplevelsen är nu en viktig faktor när det gäller att rekrytera och behålla anställda. HR har tvingats anpassa sig och ställa om digitalt för att bättre kunna möta sina människors behov. 

 

Avancerad teknik är nu avgörande för att hjälpa HR att hantera denna komplexitet. Dessa tekniker revolutionerar arbetets natur, hur människor arbetar tillsammans och hur företagen sköts. Artificiell intelligens (AI) kan nu automatisera rutinuppgifter och erbjuda betydligt större insikt än vad som funnits tidigare. Virtuell verklighet kan användas för rika, omtumlande träningserfarenheter. Blockkedja kan snabbt verifiera att data är korrekta och garantera säkerhet och konformitet. Och naturligtvis öppnar mobil- och molnkapacitet nya samarbetsmöjligheter och frihet för en obemannad arbetskraft. Tillsammans skapar denna teknik nya möjligheter och bidrar till innovationen. 

Termen "humankapital" myntades i början av 60-talet för att spegla värdefull personalkompetens som skulle kunna odlas för att driva på företagens tillväxt. Regler om rättvisare arbetsmetoder infördes för första gången, och det fanns ett växande erkännande av psykologiska drivkrafter på arbetsplatsen.  

 

Snabbt fram emot införandet av Internet och den allt mer sofistikerade HCM-mjukvaran. Företagen började i allt högre grad förlita sig på HCM-lösningar för att hjälpa dem att hantera personaldata, effektivisera rekryteringen, säkerställa rättvisa ersättningspraxis med mera. 

 

I dag är kraven på HR större än någonsin, med en personalstyrka som ser mycket annorlunda ut än tidigare. Arbetskraften är mycket mer mångskiftande och spänner över flera generationer, från Generation Z och Millennials till Baby Boomers. Det finns också ett snabbväxande segment av gig-arbetare – och de anställda kan vara baserade var som helst på planeten. De anställdas förväntningar har också förändrats, och medarbetarupplevelsen är nu en viktig faktor när det gäller att rekrytera och behålla anställda. HR har tvingats anpassa sig och ställa om digitalt för att bättre kunna möta sina människors behov. 

 

Avancerad teknik är nu avgörande för att hjälpa HR att hantera denna komplexitet. Dessa tekniker revolutionerar arbetets natur, hur människor arbetar tillsammans och hur företagen sköts. Artificiell intelligens (AI) kan nu automatisera rutinuppgifter och erbjuda betydligt större insikt än vad som funnits tidigare. Virtuell verklighet kan användas för rika, omtumlande träningserfarenheter. Blockkedja kan snabbt verifiera att data är korrekta och garantera säkerhet och konformitet. Och naturligtvis öppnar mobil- och molnkapacitet nya samarbetsmöjligheter och frihet för en obemannad arbetskraft. Tillsammans skapar denna teknik nya möjligheter och bidrar till innovationen. 

Funktioner i mjukvara för hantering av humankapital

 • HR-program av bästa klass integrerar processer och kompetenser under medarbetarens livscykel. På SAP organiserar vi dessa i fyra pelare inom HCM: hantering av medarbetarupplevelser, grundläggande personalfunktioner inklusive lönekörning (vanligtvis via en HRIS), talanghantering och analysstyrd bemanningsplanering.
 • Hantering av medarbetarupplevelser Hantering av medarbetarupplevelser försöker förstå varför anställda         känner hur de gör med sina upplevelser på jobbet, med början som          kandidat fram till den dag de slutar och allt däremellan.  
 • Röst från medarbetarens (VoE) teknik och verktyg för att samla in denna information inkluderar 360 återkopplingsbedömningar, undersökningar, beteende- och sentimentsanalys med mera. Med hjälp av dessa insikter kan organisationer anpassa varje anställds upplevelser under hela deras livscykel, vilket ökar engagemang och produktivitet.  
 • Grundläggande HR och lönekörning
  Funktioner för HCM stöder alla administrativa funktioner som behövs för att hantera den dagliga verksamheten – från personaldata, lönekörning och fördelar till viktiga tjänster.  

  Integrerade molnbaserade HCM-system med en mobil-först-metod effektiviserar dessa processer. De stöder självbetjäning, realtidsåtkomst till en enda källa av HR-data, efterlevnad av dataintegritetsfullmakter med mera. Dessa HR-kärnprocesser stöds med hjälp av HRIS-program.

Få tillgång till engagemangsundersökningar enligt bästa praxis eller skapa egna med en flexibel enkätbyggare.

 • Talanghantering
  Processer för att hantera rekrytering och anställning av talanger, ersättnings- och resultatadministration, utbildning och utveckling samt successionsplanering – kort sagt allt som behövs för att anställa och pensionera kvalificerade medarbetare som är så viktiga för framgång i verksamheten.

  Integrerade och automatiserade verktyg gör det snabbare att anskaffa och anställa globala talanger genom interna och externa platsannonser, tvåvägskommunikation via mobila enheter och chattrobotar, en strömlinjeformad kontraktsprocess och spårning av kandidater och föranställning.  

  Funktioner som stöder målinställningar och spårning för anställda samt pågående coachning och feedback kan hjälpa dig att bättre utvärdera, befordra och kompensera toppmedarbetare.  
 • Personalanalys och bemanningsplanering
  Funktionerna i det här området stöder datadrivna beslut över alla personaladministrationsprocesser. De tillhandahåller mått och nyckeltal, rapportering, prediktiv personalmodell, AI-drivna analyser med mera för strategisk och operativ planering samt budgetering och resultatadministration.
 • HR-program av bästa klass integrerar processer och kompetenser under medarbetarens livscykel. På SAP organiserar vi dessa i fyra pelare inom HCM: hantering av medarbetarupplevelser, grundläggande personalfunktioner inklusive lönekörning (vanligtvis via en HRIS), talanghantering och analysstyrd bemanningsplanering.
 • Hantering av medarbetarupplevelser Hantering av medarbetarupplevelser försöker förstå varför anställda         känner hur de gör med sina upplevelser på jobbet, med början som          kandidat fram till den dag de slutar och allt däremellan.  
 • Röst från medarbetarens (VoE) teknik och verktyg för att samla in denna information inkluderar 360 återkopplingsbedömningar, undersökningar, beteende- och sentimentsanalys med mera. Med hjälp av dessa insikter kan organisationer anpassa varje anställds upplevelser under hela deras livscykel, vilket ökar engagemang och produktivitet.  
 • Grundläggande HR och lönekörning
  Funktioner för HCM stöder alla administrativa funktioner som behövs för att hantera den dagliga verksamheten – från personaldata, lönekörning och fördelar till viktiga tjänster.  

  Integrerade molnbaserade HCM-system med en mobil-först-metod effektiviserar dessa processer. De stöder självbetjäning, realtidsåtkomst till en enda källa av HR-data, efterlevnad av dataintegritetsfullmakter med mera. Dessa HR-kärnprocesser stöds med hjälp av HRIS-program.

Få tillgång till engagemangsundersökningar enligt bästa praxis eller skapa egna med en flexibel enkätbyggare.

 • Talanghantering
  Processer för att hantera rekrytering och anställning av talanger, ersättnings- och resultatadministration, utbildning och utveckling samt successionsplanering – kort sagt allt som behövs för att anställa och pensionera kvalificerade medarbetare som är så viktiga för framgång i verksamheten.

  Integrerade och automatiserade verktyg gör det snabbare att anskaffa och anställa globala talanger genom interna och externa platsannonser, tvåvägskommunikation via mobila enheter och chattrobotar, en strömlinjeformad kontraktsprocess och spårning av kandidater och föranställning.  

  Funktioner som stöder målinställningar och spårning för anställda samt pågående coachning och feedback kan hjälpa dig att bättre utvärdera, befordra och kompensera toppmedarbetare.  
 • Personalanalys och bemanningsplanering
  Funktionerna i det här området stöder datadrivna beslut över alla personaladministrationsprocesser. De tillhandahåller mått och nyckeltal, rapportering, prediktiv personalmodell, AI-drivna analyser med mera för strategisk och operativ planering samt budgetering och resultatadministration.

HR - bästa praxis

Utnyttja kraften hos moln, AI, social, mobil och annan teknik för att införa dessa bästa HCM-metoder.

 • Skapa en resultatinriktad betalningskultur där värdefulla egenavgifter erkänns och belönas.
 • Bygg mångfald och inkludering direkt i HR-processerna för att motverka omedveten partiskhet.
 • Anpassa dina personal- och organisationsstrategier till organisationens och medarbetarnas mål.
 • Beakta en multigenerationsarbetsstyrka som spänner över Generation Z till Baby Boomers med inbyggda sociala och mobila verktyg.

Utnyttja kraften hos moln, AI, social, mobil och annan teknik för att införa dessa bästa HCM-metoder.

 • Skapa en resultatinriktad betalningskultur där värdefulla egenavgifter erkänns och belönas.
 • Bygg mångfald och inkludering direkt i HR-processerna för att motverka omedveten partiskhet.
 • Anpassa dina personal- och organisationsstrategier till organisationens och medarbetarnas mål.
 • Beakta en multigenerationsarbetsstyrka som spänner över Generation Z till Baby Boomers med inbyggda sociala och mobila verktyg.

Vad du ska leta efter i HCM-mjukvara

Här är några av de egenskaper och funktioner som är viktiga i HCM-system och verktyg idag:

 • Mobil personaladministration och självbetjäning tillsammans med molnbaserade HR-processer för att göra mjukvara nimbar, användarvänlig och tillgänglig var som helst och från vilken enhet som helst.
 • Skalbar och framtidsfärdig med modulära molnimplementeringsalternativ för enkel åtkomst till teknikinnovationer.Integration med ERP, CRM och andra affärsprocesser samt operativa data.
 • AI-drivna verktyg som kan ge intelligenta rekommendationer, från att automatiskt överträffa personanpassade utbildningsalternativ till att koppla ihop varje anställd med rätt wellness-resurser utifrån deras behov.
 • Kunskaper för lärande och utveckling för att stärka medarbetarnas kompetens, slutföra utbildningscertifieringar och utveckla ledarskapet. Sök efter integrerade sociala samarbetsverktyg, tredjepartsinnehåll, virtuella verklighetsmiljöer och automatiserade rekommendationer för att höja elevupplevelsen.

 • Global HCM, inklusive stöd för olika valutor och regelefterlevnad på global, federal och lokal nivå.
 • Möjligheten att samla in och analysera återkoppling från anställda, attityd och beteendedata – och sedan använda den för att ge personanpassade medarbetarupplevelser.
 • Integrerad intelligent teknik som maskininlärning och chattrobotar för att ge vägledning och automatisera repetitiva, tidskrävande uppgifter.
 • Cobots och medarbetarchattar som hjälper team att hitta information och hantera förfrågningar med röstkommandon – för en mer tilltalande och produktiv medarbetarupplevelse.
 • Samverkande och responsiva processer i kombination med automatisering och AI-teknik för att öka organisationens smidighet.
 • Målspårning, övervakning och mätningar som kan anpassas till strategiska organisationsmål.

Här är några av de egenskaper och funktioner som är viktiga i HCM-system och verktyg idag:

 • Mobil personaladministration och självbetjäning tillsammans med molnbaserade HR-processer för att göra mjukvara nimbar, användarvänlig och tillgänglig var som helst och från vilken enhet som helst.
 • Skalbar och framtidsfärdig med modulära molnimplementeringsalternativ för enkel åtkomst till teknikinnovationer.Integration med ERP, CRM och andra affärsprocesser samt operativa data.
 • AI-drivna verktyg som kan ge intelligenta rekommendationer, från att automatiskt överträffa personanpassade utbildningsalternativ till att koppla ihop varje anställd med rätt wellness-resurser utifrån deras behov.
 • Kunskaper för lärande och utveckling för att stärka medarbetarnas kompetens, slutföra utbildningscertifieringar och utveckla ledarskapet. Sök efter integrerade sociala samarbetsverktyg, tredjepartsinnehåll, virtuella verklighetsmiljöer och automatiserade rekommendationer för att höja elevupplevelsen.

 • Global HCM, inklusive stöd för olika valutor och regelefterlevnad på global, federal och lokal nivå.
 • Möjligheten att samla in och analysera återkoppling från anställda, attityd och beteendedata – och sedan använda den för att ge personanpassade medarbetarupplevelser.
 • Integrerad intelligent teknik som maskininlärning och chattrobotar för att ge vägledning och automatisera repetitiva, tidskrävande uppgifter.
 • Cobots och medarbetarchattar som hjälper team att hitta information och hantera förfrågningar med röstkommandon – för en mer tilltalande och produktiv medarbetarupplevelse.
 • Samverkande och responsiva processer i kombination med automatisering och AI-teknik för att öka organisationens smidighet.
 • Målspårning, övervakning och mätningar som kan anpassas till strategiska organisationsmål.

Vad du ska leta efter i ett HCM-företag

Vid jämförelse av HCM-mjukvaruleverantörer finns några frågor att ställa:  

 • Stående makt: Hur länge har företaget levererat HR-specifik mjukvara? Hur många kunder har de?
 • Cloud HCM och investering i innovation: Erbjuder de molnimplementering för att hjälpa dig att hänga med i de senaste innovationerna? Vilken typ av teknik och verktyg tillhandahåller deras programvara? 
 • Bevisad meritlista: Har HCM-leverantören erkänts i analytikerrapporter som Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites, IDC MarketScape för Worldwide och U.S. Moderna talangförvärvssviten för stora företag, eller av kunder på webbplatsen Gartner Peer Insights?
 • Data och cybersäkerhet: Har de ett datacenter i ditt land för att uppfylla kraven för lokal datahemvist? Vilka åtgärder använder de för att garantera att dina känsliga medarbetardata är säkra och säkra från säkerhetsöverträdelser?
 • Partnerekosystem: Har de ett omfattande nätverk av partner, API-integrationer och tredjepartsappar som fungerar med din valda mjukvaruplattform? Ingen leverantör kan göra allt, men starka partnerskap kan hjälpa dig att implementera snabbare, anpassa funktioner och integrera med de verktyg du använder nu. 
 • Företagets sociala ansvar: Stämmer deras värderingar och bidrag till samhället överens med din organisations? Jämställdhet, hållbara FN-mål och lika lön för lika arbete är några av de frågor som kommer att förändra vår värld, och våra organisationer.

Vid jämförelse av HCM-mjukvaruleverantörer finns några frågor att ställa:  

 • Stående makt: Hur länge har företaget levererat HR-specifik mjukvara? Hur många kunder har de?
 • Cloud HCM och investering i innovation: Erbjuder de molnimplementering för att hjälpa dig att hänga med i de senaste innovationerna? Vilken typ av teknik och verktyg tillhandahåller deras programvara? 
 • Bevisad meritlista: Har HCM-leverantören erkänts i analytikerrapporter som Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites, IDC MarketScape för Worldwide och U.S. Moderna talangförvärvssviten för stora företag, eller av kunder på webbplatsen Gartner Peer Insights?
 • Data och cybersäkerhet: Har de ett datacenter i ditt land för att uppfylla kraven för lokal datahemvist? Vilka åtgärder använder de för att garantera att dina känsliga medarbetardata är säkra och säkra från säkerhetsöverträdelser?
 • Partnerekosystem: Har de ett omfattande nätverk av partner, API-integrationer och tredjepartsappar som fungerar med din valda mjukvaruplattform? Ingen leverantör kan göra allt, men starka partnerskap kan hjälpa dig att implementera snabbare, anpassa funktioner och integrera med de verktyg du använder nu. 
 • Företagets sociala ansvar: Stämmer deras värderingar och bidrag till samhället överens med din organisations? Jämställdhet, hållbara FN-mål och lika lön för lika arbete är några av de frågor som kommer att förändra vår värld, och våra organisationer.

HCM och ERP-integration: Det bästa av båda världarna

Med HCM/ERP-integrationen kan dessa två kraftfulla Enterprise-mjukvarusystem synkronisera och ansluta i molnet. ERP-system hanterar ett brett utbud av dagliga aktiviteter som redovisning, anskaffning, försörjningskedja och mycket annat. ERP-system är uppbyggda för att integrera en mängd affärsprocesser och stärka dataflödet mellan dem. Genom att sammanföra affärsövergripande data utgör ERP en enda källa till sanning och garanterar tillförlitlig dataintegritet. När den typ av data och insikter som finns inom en högklassig HCM integreras med hastigheten och analyskapaciteten hos en modern AI-driven ERP – får företag det bästa av båda världarna.

Med HCM/ERP-integrationen kan dessa två kraftfulla Enterprise-mjukvarusystem synkronisera och ansluta i molnet. ERP-system hanterar ett brett utbud av dagliga aktiviteter som redovisning, anskaffning, försörjningskedja och mycket annat. ERP-system är uppbyggda för att integrera en mängd affärsprocesser och stärka dataflödet mellan dem. Genom att sammanföra affärsövergripande data utgör ERP en enda källa till sanning och garanterar tillförlitlig dataintegritet. När den typ av data och insikter som finns inom en högklassig HCM integreras med hastigheten och analyskapaciteten hos en modern AI-driven ERP – får företag det bästa av båda världarna.

Utforska HCM-lösningar

Se hur du kan skapa en flexibel, engagerad personal och en motståndskraftig verksamhet.

HR-mjukvaruordlista

Humankapitalförvaltning (HCM) är en bred uppsättning metoder och tillämpningar för att rekrytera, förvalta och utveckla ett företags humankapital – det vill säga deras arbetskraft. Humankapitalförvaltning används ofta som paraplyterm för att beskriva hela HR-programkategorin.

Human Experience Management (HXM) är SAP:s vision för framtiden för Human Capital Management (HCM). Det bygger på SAP:s HCM-lösningar och lägger större vikt vid medarbetarnas erfarenheter och engagemang.

Ett personalinformationssystem (HRIS) är ett program som hjälper företag att hantera och automatisera sina centrala HR-processer – som rekrytering, spårning av sökande, tid och närvaro, förmånsadministration och lönekörning. Programvaran innehåller också en databas för anställda (den ”informationsdel” som ingår i HRIS) för att organisera och hantera uppgifter om anställda, från namn och adresser till socialförsäkringsnummer och arbetstillstånd. En del HRIS-program erbjuder även självbetjäningsverktyg för medarbetare, inbäddad lokalisering och regelefterlevnad, rapportering med mera.

Ett personaladministrationssystem (HRMS) är en typ av programvara som innehåller alla funktioner som erbjuds i ett HRIS-system samt ytterligare kompetenshanteringsresurser. Dessa funktioner varierar från HRMS till HRMS men omfattar ofta prestationshantering, utbildning och utveckling, successionsplanering, personanalys, bemanningsplanering och hantering av medarbetares upplevelser. 

Personalinformationssystem (HRIS) och personaladministrationssystem (HRMS) används ibland utbytbart – och ibland varierar definitionerna för var och en. På SAP ser vi dock en tydlig distinktion. Ett HRIS-system innehåller en medarbetardatabas och funktioner för HR-kärnprocesser. Ett HRMS-system är bredare. Den inkluderar en HRIS och ytterligare talanghanteringsfunktioner, till exempel utbildning, utveckling, prestationshantering och analys.

Ett spårningssystem för sökande (ATS) är en typ av programvara som rekryterare och arbetsgivare använder för att spåra kandidater under hela anställningsprocessen. ATS-mjukvara kan publicera och hantera platsannonser på flera platser, samla in jobbansökningar som kommer in, sortera och rangordna kandidater, automatisera svar, skicka ut intervjupåminnelser med mera.

Talangförvärv är den pågående processen för att förvärva rätt medarbetare för att nå affärsmålen. Den inkluderar alla processer som arbetsgivare använder för att hitta, rekrytera, spåra, bedöma och intervjua jobbkandidater – samt nyanställda. Genom att utnyttja rekryteringsprogram som stöd för dina kompetensbehov kan du förenkla rekryteringen, strömlinjeforma arbetsflöden och skapa konsekvens med automatisering, regler och självbetjäningsverktyg.

Talanghanteringen följer talangförvärvet. Talanghantering är den pågående processen för att utveckla och behålla anställda. Det innefattar utbildning, prestationsbedömningar och ledning, ledarskapsutveckling, successionsplanering med mera.

Mer i den här serien

SAP Insights nyhetsbrev

Prenumerera idag

Få viktiga insikter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera idag

Få viktiga insikter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Ytterligare läsning

Tillbaka till början