Hoppa till Innehåll
Man använder ERP-mjukvara

Vad är ERP?

Enterprise Resource Planning (ERP) är ett programvarusystem som hjälper dig att driva hela verksamheten och som stöder automatisering och processer inom ekonomi, personaladministration, tillverkning, försörjningskedja, tjänster, anskaffning med mera.

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

ERP-definition i detalj

ERP står för Enterprise Resource Planning, men vad betyder ERP? Det enklaste sättet att definiera ERP är att tänka på alla centrala affärsprocesser som behövs för att driva ett företag: ekonomi, HR, tillverkning, försörjningskedja, tjänster, anskaffning med flera. På sin mest grundläggande nivå hjälper ERP till att effektivt hantera alla dessa processer i ett integrerat system. Det kallas ofta för organisationens registersystem.


Ändå är dagens ERP-system allt annat än grundläggande och påminner inte så mycket om ERP-systemet för flera årtionden sedan. De levereras nu via molnet och använder de senaste teknologierna – som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning – för att ge intelligent automatisering, större effektivitet och omedelbar insikt över hela verksamheten. Modern ERP-molnmjukvara kopplar också samman intern verksamhet med affärspartners och nätverk runt om i världen, vilket ger företag den samverkan, smidighet och snabbhet de behöver för att vara konkurrenskraftiga idag.

Vad är ERP? Hämta alla detaljer i den här videon.

Varför är ERP viktigt?

Ibland beskrivet som "det centrala nervsystemet i ett företag", ett ERP-system ger den automatisering, integration och intelligens som är nödvändig för att effektivt kunna sköta alla dagliga verksamheter. De flesta eller alla data från en organisation bör finnas i ERP-systemet för att tillhandahålla en enda datakälla över hela företaget.

 

Ekonomi kräver en ERP för att snabbt kunna stänga böckerna. Försäljningen behöver ERP för att kunna hantera alla kundorder. Logistiken är beroende av välfungerande ERP-lösningar för att leverera rätt produkter och tjänster till kunderna i tid. Leverantörsreskontra kräver att ERP betalar leverantörer korrekt och i tid. Ledningen behöver direkt insyn i företagets prestationer för att kunna fatta snabba beslut. Och banker och aktieägare kräver korrekta ekonomiska uppgifter, så de räknar med tillförlitliga data och analyser som möjliggjorts av ERP-systemet.

 

Vikten av ERP-mjukvara för företag illustreras av den ökande användningsgraden. Enligt G2 beräknas den globala ERP-mjukvarumarknaden uppgå till 78,40 miljarder dollar fram till 2026, och växa med en CAGR på 10,2 % från 2019 till 2026.

Upptäck varför ett ERP-system är så viktigt.

Sex viktiga fördelar med ERP

Ett bra ERP-system ger många fördelar – vilket kan variera beroende på hur systemet är installerat. Fördelarna med exempelvis molnbaserade ERP-system skiljer sig från lokala. Det finns dock sex stora fördelar som gäller för alla moderna ERP-lösningar:

Diagram över ERP-fördelar
 1. Högre produktivitet: Strömlinjeforma och automatisera dina kärnprocesser för att hjälpa alla i din organisation att göra mer med färre resurser.
 2. Djupare insikter: Eliminera informationsilos, få en enda sanningskälla och få snabba svar på missionskritiska affärsfrågor.
 3. Snabbare rapportering: Snabbspårsrapportering och enkel resultatdelning. Agera på insikter och förbättra resultatet i realtid.
 4. Lägre risk: Maximera synlighet och kontroll i verksamheten, säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav samt förutse och förhindra risker.
 5. Enklare IT: Genom att använda integrerade ERP-applikationer som delar en databas kan du förenkla IT och ge alla ett enklare sätt att arbeta.
 6. Ökad smidighet: Med effektiva operationer och snabb tillgång till realtidsdata kan du snabbt identifiera och reagera på nya affärsmöjligheter.

ERP-exempel i olika branscher

Företag inom alla branscher – från bil- till partihandel – behöver korrekt information i realtid och effektiva affärsprocesser för att kunna konkurrera och utvecklas. Olika branscher förlitar sig dock på sin ERP-programvara av helt andra anledningar. Här är bara några exempel:

 • Allmännyttiga företag måste kontinuerligt se över sina kapitaltillgångar, inte bara för att möta efterfrågan på framtida tjänster utan också för att ersätta äldre tillgångar. Utan ERP skulle arbetet med att prioritera dessa stora tillgångsinvesteringar bli svårt och felbenäget. ERP hjälper också till att lösa ett annat viktigt företagsproblem: prognostisering av reservdelar. Att inte ha rätt delar under ett avbrott kan skapa ett betydande kundserviceproblem. Att ha för många reservdelar innebär å andra sidan för höga kostnader och föråldrat lager.
 • För grossister, importörer, direkta butiksleveranser och 3PL/4PL-företag är punktliga leveranser nyckeln. Alla dessa organisationer vill minska distributionskostnaderna, öka lageromsättningen och förkorta tiden från order till betalning. För att uppnå dessa mål behöver de integrera funktioner för lagerhållning, inköp och logistik samt automatiserade processer som anpassas efter deras behov.
 • Tillverkare av diskreta, parti- och kontinuerliga processer förlitar sig alla på ERP-system och försörjningskedjesystem för att uppfylla produktkvalitetsmål, hantera tillgångsutnyttjande, kontrollera övertidskostnader, hantera kundreturer med mera. Tillverkare kan också få heltäckande lagerkontroll genom att övervaka lagerrörelser, identifiera topp- och underpresterande produkter och hantera anskaffning mer effektivt.
 • Tjänsteföretag – inklusive redovisnings-, skatte-, ingenjörs-, IT--, juridiska och andra tjänsteföretag – kräver kraftfull mobil ERP-teknologi i realtid för att balansera åtaganden om tjänsteleveranser med finansiell status. Nyckeln till framgång för professionella tjänster är möjligheten att hålla tidsplanen vid hantering av projektlönsamhet, resursutnyttjande, intäktsredovisning, återkommande intäktsmål och tillväxtmöjligheter.
 • Detaljhandeln har genomgått en betydande omvandling nu när e-handeln har gått samman med andra försäljningskanaler samt med den fysiska verksamheten. Möjligheten att tillhandahålla självbetjäningsalternativ för att identifiera, konfigurera, köpa och leverera produkter är beroende av integrerade data. Ett modernt ERP-system hjälper också detaljhandlare att minska kundvagnsuppsägningar, förbättra webbplatskonverteringar, öka det genomsnittliga ordervärdet och öka kundens livslängd.

Hur fungerar ERP-system?

Ett ERP-system – även kallat ERP-svit – består av integrerade moduler eller affärsapplikationer som pratar med varandra och delar en gemensam databas.

 

Varje ERP-modul fokuserar normalt på ett affärsområde, men de arbetar tillsammans med samma data för att uppfylla företagets behov. Ekonomi, redovisning, personaladministration, försäljning, anskaffning, logistik och försörjningskedja är populära utgångspunkter. Företag kan välja den modul de vill ha och lägga till och skala efter behov.

 

ERP-system har också stöd för branschspecifika behov, antingen som en del av systemets kärnfunktioner eller genom applikationsutökningar som sömlöst integrerar med uppsättningen.

 

ERP-mjukvara kan köpas med en molnprenumerationsmodell (software-as-a-service) eller en licensmodell (On Premise).

placeholder

Det ERP-mjukvarusystem som visas här illustrerar användningsfall för Enterprise Resource Planning för bestämning av leveranskälla och anskaffning samt för försäljning. Typiska ERP-moduler omfattar bland annat ekonomi, tillverkning och försörjningskedja.

Gemensamma ERP-moduler

Företagens resursplaneringssystem omfattar en rad olika moduler. Varje ERP-modul stöder specifika affärsprocesser – som ekonomi, anskaffning eller tillverkning – och ger anställda på avdelningen de transaktioner och insikter de behöver för att utföra sina jobb. Varje modul ansluter till ERP-systemet som levererar en enda källa till sanning och korrekta, delade data mellan avdelningar.

Diagram som visar elementen i en ERP

Komponenter i ett resursplaneringssystem

 

De mest använda ERP-modulerna inkluderar:

 1. Finans: Ekonomi- och redovisningsmodulen är ryggraden i de flesta ERP-system. Förutom att hantera huvudboken och automatisera viktiga finansiella uppgifter hjälper den företag att spåra leverantörsskulder och kundfordringar, göra effektiva bokslut, generera rapporter, följa standarder för intäktsredovisning, reducera finansiella risker m.m.
 2. Personaladministration: De flesta ERP-system inkluderar en HR-modul som tillhandahåller kärnfunktioner som tid och närvaro och lönekörning. Tillägg, eller hela sviter för Human Capital Management (HCM), kan ansluta till ERP och leverera mer robusta HR-funktioner – allt från bemanningsanalys till anställds upplevelsehantering.
 3. Bestämning av leveranskälla och anskaffning: Modulen för bestämning av leveranskälla och anskaffning hjälper företag att anskaffa de material och tjänster de behöver för att tillverka sina varor – eller de artiklar de vill sälja vidare. Modulen centraliserar och automatiserar inköp, inklusive offertförfrågningar, kontraktsuppläggning och godkännanden. Det kan minimera underköp och överköp, förbättra leverantörsförhandlingar med AI-drivna analyser och även sömlöst ansluta till köparnätverk.
 4. Försäljning: Försäljningsmodulen håller koll på kommunikation med intressenter och kunder – och hjälper dig att använda datadrivna insikter för att öka försäljnings- och målleads med rätt kampanjer och uppförsäljningsmöjligheter. Den innehåller funktioner för orderhantering, inklusive orderhantering, avtal, fakturering, hantering av försäljningsprestanda och support för säljare.
 5. Tillverkning: Tillverkningsmodulen är en viktig planerings- och utförandekomponent i ERP-mjukvara. Den hjälper företag att förenkla komplexa tillverkningsprocesser och se till att produktionen ligger i linje med efterfrågan. Modulen innehåller normalt funktioner för materialbehovsplanering, produktionsplanering, produktionsstyrning, kvalitetsstyrning m.m.
 6. Logistik och försörjningskedjehantering: En annan nyckelkomponent i ERP-system, försörjningskedjemodulen spårar materialrörelser i en organisations försörjningskedja. Modulen innehåller verktyg för lagerhantering i realtid, lagerhållning, transport och logistik – och kan hjälpa till att öka transparensen och motståndskraften i försörjningskedjan.
 7. Service: I en ERP hjälper servicemodulen företag att leverera pålitliga, personanpassade servicekunder. Modulen kan innehålla verktyg för verkstadsreparationer, reservdelar, fältservice och servicebaserade intäktsflöden. Den tillhandahåller också analyser för att hjälpa servicerepresentanter och tekniker att snabbt lösa kundproblem och förbättra lojaliteten.
 8. FoU och ingenjörsvetenskap: Funktionsrika ERP-system omfattar en FoU-modul och en teknisk modul. Den här modulen tillhandahåller verktyg för produktdesign och -utveckling, produktlivscykelhantering (PLM), produktkonformitet med mera – så att företag snabbt och kostnadseffektivt kan skapa nya innovationer.
 9. Enterprise Asset Management: Robust ERP-system kan inkludera en EAM-modul – som hjälper tillgångsintensiva företag att minimera driftstopp och hålla sina maskiner och sin utrustning igång med maximal effektivitet. Den här modulen innehåller funktioner för prediktivt underhåll, tidplanering, anläggningsoperationer och -planering, miljö, hälsa och säkerhet (EHS) med mera.

  Typer av ERP-deployment

  Moderna ERP-system kan implementeras på flera sätt: i ett offentligt eller privat moln, lokalt eller i olika hybridscenarier som kombinerar miljöer. Här är några av fördelarna på hög nivå för var och en som hjälper dig att identifiera det ERP-implementeringsalternativ som passar bäst för din verksamhet.

  Diagram över ERP-implementeringsalternativ

  Typer av ERP-deployment

   

  Moln ERP

  Med moln-ERP finns mjukvaran i molnet och levereras via internet som en tjänst som du abonnerar på. Mjukvaruleverantören hanterar normalt underhåll, uppdateringar och säkerhet åt dig. Idag är moln-ERP den populäraste implementeringsmetoden av många skäl – bland annat lägre initialkostnader, större skalbarhet och smidighet, enklare integration och mycket mer.

   

  On-Premise ERP

  Detta är den traditionella modellen för att implementera programvara där du kontrollerar allt. ERP-programvaran är normalt installerad i ditt datacenter på valfria platser. Installationen och underhållet av hårdvaran och programvaran är din personals ansvar.

   

  Många företag moderniserar och uppgraderar sina lokala ERP-system till molninstallationer. Detta kräver noggrann planering av din ERP-uppgradering samt en tänkvärd process för utvärdering av ERP-mjukvara och implementeringsalternativ.

   

  Hybrid-ERP

  För företag som vill att en blandning av båda ska uppfylla sina affärskrav finns ERP-hybridmolnmodellen. Här kommer några av dina ERP-applikationer och data att finnas i molnet och vissa lokalt. Ibland kallas detta för tudelad ERP.

  placeholder

  ERP för ekonomi kan hjälpa dig att hantera dina dagliga redovisnings- och bokslutsprocesser på ett säkert sätt, oavsett implementeringsmetod.

  ERP-integration

  Dagens ERP-system erbjuder en enorm mängd affärsfunktioner, men de måste fortfarande anslutas till och synkroniseras med andra applikationer och datakällor – som CRM och HCM-mjukvara, e-handelsplattformar, branschspecifika lösningar och till och med andra ERP-system. Med ERP-integrationen kan företag få en enhetlig överblick över information från olika system, öka effektiviteten i verksamhetsflöden, förbättra kundupplevelsen och underlätta samarbete mellan team och affärspartner.

   

  Moderna ERP-system är öppna och flexibla – och kan enkelt integreras med ett brett spektrum av mjukvaruprodukter med hjälp av konnektorer eller anpassade adaptorer, till exempel API:er (Application Programming Interface). Andra metoder för ERP-integration är ESB (Enterprise Service bus) och iPaaS (integration platform-as-a-service). iPaaS, som erbjuder en molnbaserad strategi, är ett mycket populärt alternativ för moderna företag. iPaaS-plattformar kan snabbt synkronisera lokalt eller molnbaserat ERP med SaaS-applikationer från samma leverantör eller tredje part. De kräver oftast kodning till ingen, de är flexibla och relativt billiga, och de erbjuder en mängd andra användningsområden – såsom automatisk API-generering, maskininlärningsdataintegration, nätverksintegration av Internet of Things (IoT), fördefinierat innehåll med mera.

  Totala kostnader för ERP

  Kostnaden för ERP beror på programvaruleverantören, de moduler som valts och implementeringsmetoden. Generellt sett har molnbaserad ERP lägre kostnader än lokal ERP eftersom det inte finns någon hårdvara att köpa – och inga dyra interna IT-experter som behöver anställas. Leverantören hanterar underhållet och debiterar kunden en årlig eller månatlig abonnemangsavgift, oftast baserat på antalet användare.

   

  Vid beräkning av räntabilitet (ROI) och total ägandekostnad (TCO) för en ny ERP-implementering är de initiala och pågående personalkostnaderna lika viktiga som kostnaderna för val och implementering av mjukvara. Med moln- och hybridalternativ måste nya faktorer utvärderas. Till exempel är programvaruunderhåll, anläggningar, datorkapacitet, stilleståndstid, återhämtning, säkerhet, integritet och IT-personalkostnader alla viktiga faktorer. Som nämnts minskar molnalternativen både kapital- och rörelsekostnaderna avsevärt – och förbättrar både räntabilitet på investerat kapital och totala ägandekostnader.

  ERP-historik: Den snabba utvecklingen av ERP

  Datoriserade affärsapplikationer föddes i redovisnings- och finansvärlden i 1960 års datorstordatorer. Dessa banbrytande applikationer var snabbare och mer exakta än manuella processer – men var dyra, begränsade i funktionalitet och fortfarande långsamma. Inom kort har dessa applikationer lett till utveckling av dedicerade, fristående lösningar som kundorderhantering och behovsplanering för tillverkning (MRP).

   

  I mitten av 1980-talet exploderade konkurrensen inom tillverkningssektorn och nya verktyg krävdes. Ny MRP II-mjukvara integrerade redovisning och ekonomi, försäljning, inköp, lagerplanering och produktionsplanering – vilket ger tillverkaren ett integrerat system.

   

  I slutet av 1990-talet introducerades ERP-systemet. ERP omvandlade tekniksektorn genom att tjäna ett bredare spektrum av branscher och genom att kombinera MRP II, personaladministration, projektredovisning och slutanvändarrapportering.

   

  Under 2000-talets korta period har snabbare internethastigheter och nya utvecklingsverktyg åter revolutionerat ERP-sviterna. Introduktionen av webbläsarbaserad mjukvara banade väg för molnbaserad ERP-mjukvara, ett genombrott som har utökat både räckvidd och funktionalitet för ERP-lösningar.

   

  I dag – i den digitala omvandlingens tidevarv – utnyttjar moderna ERP-system i allt högre grad ny intelligent teknik som AI, maskininlärning, robotprocessautomation (RPA), IoT, naturlig språkbearbetning (NLP) och in-memory-databaser. De ger företag möjlighet att driva ännu effektivare processer, dra nytta av aktuella insikter från både transaktionsdata och ostrukturerade data, och i slutändan förbli konkurrenskraftiga i en tid av förändring utan motstycke.

  Diagram som visar historik för ERP

  Framtiden för ERP

  Den digitala omställningen går allt snabbare – och ERP står i centrum. I takt med att företagen använder digital teknik i alla delar av företaget förändrar de i grunden sitt sätt att fungera.

   

  Enligt Gartner är en av de centrala digitala affärsacceleratorerna att “bannlysa drakar” – med andra ord att eliminera alla negativa krafter som bromsar verksamheten, inklusive föråldrade processer och system. Så det är inte förvånande att företag redan kräver mer robusta ERP-system.

   

  Följande tre viktiga tendenser bygger på den dynamik som vi ser i dag:

   

  1. Moln, moln och moln: Preferensen för molnbaserad ERP kommer att fortsätta att intensifieras i takt med att allt fler företag upptäcker fördelarna – inklusive ”var som helst”-åtkomst, minskade kostnader för hårdvara och teknisk support, ökad säkerhet och integration med andra system, för att bara nämna några. Enligt Panorama Research i 2020 års ERP-rapport ”väljer mer än hälften av organisationerna molnmjukvara (63 %) i stället för mjukvara på plats (37 %).” I takt med att affärstakten fortsätter att accelerera blir molnet ännu viktigare.
  2. Vertikal integration: Krig mellan bästa lösningar och integrerade ERP-lösningar är officiellt slut. Om vi går vidare tror vi att företag kommer att kräva det bästa av båda världarna – ett helt integrerat ERP-system med vertikala utökningar. Detta gör det möjligt för företag att få de specifika funktioner de behöver, utan smärtsamma integrationsproblem eller data låsta i informationssilor. Vi ser också övergången till en allt större flexibilitet, eftersom affärsprocesserna är skräddarsydda för enskilda företags behov.
  3. Användaranpassning: Personal, kunder och leverantörer vill alla ha innehåll och funktioner som matchar deras specifika behov eller intressen och gör dem mer produktiva. Arbetskraftens förändrade demografi, särskilt i branscher som tillverkningsindustrin, driver också intresset för plattformar med låg eller ingen kod. Dessa plattformar gör det möjligt för användarna att få den upplevelse de vill ha, i stället för att behöva anpassa sig till programvaran. Användare kan också förvänta sig anpassade dashboards, AI-driven sökning, personanpassade chattar och personanpassade workflows över alla enheter.

   

  Utforska fler ERP-tekniktrender – och lär dig hur du systematiskt utvärderar dina alternativ, undviker fallgropar och kommer igång med rätt innovationer för din verksamhet.

  Se hur dagens ERP använder digitala assistenter för att hjälpa dig att fokusera på vad som är viktigt: AI och maskininlärning för att automatisera processer och förutsägande analyser som stöd för beslutsfattande i realtid.

  10 saker att söka i ett ERP-system

  Ett modernt ERP-system kommer att ha en lång rad funktioner som bygger på den bransch de betjänar och de moduler de erbjuder. Det finns dock tio grundläggande egenskaper som alla resursförvaltningssystem för företag bör ha:

   

  1. En gemensam databas: Centraliserad information och en enda version av sanningen – som ger konsekventa, delade data och en tvärfunktionell bild av företaget.
  2. Integrerade analysfunktioner: Integrerade analysfunktioner, BI via självbetjäning, rapportering och konformitetsverktyg som kan ge intelligenta insikter inom alla verksamhetsområden.
  3. Datavisualisering: Visuell presentation av nyckelinformation med instrumentpaneler, nyckeltal och peka-och-klick-analys för att underlätta snabba och välgrundade beslut.
  4. Automatisering. Automatisering av repetitiva uppgifter samt avancerad RPA driven av AI och maskininlärning.
  5. Konsistent UI/UX: Samma utseende och känsla för moduler – samt lättanvända konfigurations- och personanpassningsverktyg för processer, användare (inklusive kunder och leverantörer), affärsenheter, enheter och produktlinjer, till exempel.
  6. Integration: Fullständig integration av affärsprocesser och arbetsflöden – samt öppen och enkel integration med andra programvarulösningar och datakällor, även från tredje part.
  7. Ny teknik: Stöd för AI och maskininlärning, digitala assistenter, IoT, RPA, säkerhet och integritet samt mobil.
  8. Teknikplattform: En snabb, beprövad och stabil teknikstack för denna långsiktiga investering – inklusive en lågkod-/no-code plattform, iPaaS, datahantering med mera.
  9. Multinationellt stöd: Inklusive för språk, valutor och lokala affärsmetoder och föreskrifter – samt teknisk support för molntjänster, utbildning, hjälpcentral och implementering.
  10. Val av implementering: Moln, lokal eller hybrid.
  placeholder

  Pröva ett modernt ERP-moln
   

  Se fördelarna med ett intelligent ERP-system – pröva SAP S/4HANA Cloud.

  ERP oavsett storlek: Vilka är mina alternativ?

  ERP är inte bara till för globala företag. ERP-lösningar är utformade för företag av alla storlekar – små, medelstora och stora. Du kan också få bransch- och företagsspecifika funktioner för unika affärsbehov. Oavsett bransch och storlek vill du planera ditt ERP-implementeringsprojekt noggrant, enligt bästa praxis.

   

  ERP för småföretag

  ERP-lösningar för mindre företag kan hjälpa dig att komma längre än till kalkylblad och effektivt hantera alla aspekter av ditt växande företag – från försäljning och kundrelationer till ekonomi och verksamhet. ERP-verktyg för småföretag finns normalt i molnet, är snabba att installera och utformade för att växa med dig.

   

  Mid-market ERP

  Idag drar ERP-mjukvara för medelstora företag och dotterbolag nytta av integrerade analyser, snabb implementering och bästa praxis för dussintals olika affärsprocesser – ekonomi, HR, försörjningskedjehantering med mera. Medelstora ERP-verktyg hjälper växande företag att växa och konkurrera, även med begränsade resurser. Modulära, molnbaserade ERP-system är också ett populärt val för medelstora företag med komplexa processer eller planer för snabb tillväxt.

   

  Enterprise ERP

  Stora företag med globala operationer eller dotterbolag behöver ett robust, marknadsledande ERP-system med integrerad AI, maskininlärning och analys – och intelligent automatisering för att transformera affärsmodeller och processer. ERP-system kan implementeras lokalt, i molnet eller i ett hybridscenario beroende på affärsbehov. De kan integreras med befintliga databaser eller helst köras på nyare, kraftfulla minnesbaserade databaser.

   

  Många företag moderniserar och uppgraderar sina lokala ERP-system till molninstallationer. Detta kräver noggrann planering av din ERP-uppgradering samt en ERP-utvärdering och granskning av dina implementeringsalternativ.

  Hör hur NBA stöder företagets tillväxt och smidigare operationer med SAP S/4HANA Cloud.

  placeholder

  Utforska ERP-mjukvara

  Oavsett storlek har SAP en ERP-lösning för dina affärsbehov.

  Mer i den här serien

  ERP Vanliga frågor och svar

  Ett ERP-mjukvarusystem är en uppsättning integrerade applikationer eller moduler för hantering av ett företags kärnverksamhetsprocesser – inklusive ekonomi och redovisning, försörjningskedja, HR, anskaffning, försäljning, lagerhållning med mera. ERP-moduler är integrerade i ett komplett system och delar en gemensam databas för att effektivisera processer och information över hela företaget. Företag kan utöka omfattningen av sin ERP-lösning när den växer.

  Cloud ERP är implementeringen av ERP i molnet i stället för On Premise. Molnet är en idealisk miljö för ERP eftersom det är en tillgänglig, tillförlitlig, säker och mycket skalbar plattform för uppdragskritisk mjukvara. Verklig ERP-molnmjukvara är särskilt utvecklad för molnimplementering och drar full nytta av molnmiljön. Läs mer om alternativ för ERP och ERP-implementering i molnet.

  Inom redovisning står förkortningen ERP för Enterprise Resource Planning – en typ av mjukvara för företagsledning. ERP-finansmoduler erbjuder många av samma funktioner som redovisningsprogram, till exempel verktyg för kund- och leverantörsreskontra, huvudbok, utgiftshantering, rapportering och analys med mera. Förutom ekonomi innehåller ERP moduler för olika affärsområden, till exempel försörjningskedja och HR, och integrerar allt i ett och samma system.

  De flesta företag startar med en mängd enkla, fristående verktyg för att hantera olika affärsprocesser, till exempel QuickBooks eller Excel-kalkylblad. Här är fem skyltar som du har lagt ut och behöver ett modernt ERP-system.

  1. Du lägger mer tid på dagliga aktiviteter. Om det tar längre tid att hantera nyckelaktiviteter, som att stänga böckerna, kan det vara för många olika applikationer som bär skulden. ERP-mjukvara integrerar lösningar och data i ett system med ett gemensamt gränssnitt, vilket gör det enklare för affärsenheter att kommunicera och utföra sina jobb effektivt.
  2. Du har många obesvarade affärsfrågor. Kan du enkelt svara på viktiga frågor om verksamheten, som intäkter per produktprogram eller antal returer? Om inte, kan segregerade system och bristande tillgång till mått och nyckeltal hålla dig tillbaka. Programvaran för resursplanering i företaget är utformad för att möta dessa utmaningar.
  3. Du har skenande affärsprocesser. Finns det områden där era processer kommer ifrån er? Det kanske är svårare för dig att hantera lager, tillfredsställa kunder eller hålla kostnaderna i schack. I så fall kan dina affärsprocesser behöva omstruktureras för att anpassas till tillväxt eller föränderliga prioriteringar – en naturlig anpassning till ERP-mjukvara.
  4. Du har manuella processer med flera dataset. Använder de flesta av era avdelningar sina egna applikationer och processer för att få saker gjorda? I så fall finns det en risk att du lägger för mycket tid på duplicerad datainmatning. När information inte kan flöda mellan system tar rapporteringen längre tid, fel inträffar ofta och beslutsfattandet hindras.
  5. Du missar möjligheter som rör sig snabbt. Tillbringar du så mycket tid med att driva din verksamhet att du inte kan satsa på spännande nya möjligheter? Nyare ERP-system inkluderar avancerade, intelligenta funktioner, som maskininlärning och förutsägande analyser, som gör det enklare att identifiera och dra nytta av lönsamma nya projekt.

  SAP Insights nyhetsbrev

  placeholder
  Prenumerera idag

  Få viktiga insikter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

  Ytterligare läsning

  Tillbaka till början