Hoppa till Innehåll
En kvinna använder sin mobiltelefon mot en bakgrund av en skyline på natten

Vad är ERP?

ERP står för Enterprise Resource Planning, men vad betyder ERP egentligen? Det enklaste sättet att definiera ERP är att tänka på alla de centrala affärsprocesser som behövs för att driva ett företag: Ekonomi, HR, tillverkning, försörjningskedja, tjänster, anskaffning och mycket mer. På den mest grundläggande nivån bidrar ERP till effektiv hantering av dessa processer i ett integrerat system. Det är organisationens resursstyrningssystem.


Dagens affärssystem är dock allt annat än grundläggande och liknar knappast den gamla tidens affärssystem. De levereras nu via molnet och använder den senaste tekniken, som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, för en intelligent automatisering, ökad effektivitet och omedelbar insyn i hela verksamheten. Modern ERP-mjukvara kopplar också samman interna operationer med affärspartners och nätverk runt om i världen, vilket ger företag den samverkansförmåga och flexibilitet de behöver för att vara konkurrenskraftiga idag.

ERP-definition

ERP är ett affärssystem som hjälper dig att driva hela företaget, inklusive processer inom bland annat ekonomi, personaladministration, tillverkning, supply chain, tjänster och anskaffning.

Varför är ERP viktigt?

ERP-system beskrivs ibland som "det centrala nervsystemet i ett företag" och ger den automatisering, integration och intelligens som behövs för en effektiv verksamhet. Samla de flesta eller alla organisationens data i ett ERP-system för att få en enda informationskälla för hela företaget.

 

Inom Ekonomi behövs ett affärssystem för snabba bokslut. Försäljning använder ett affärssystem för att hantera alla kundordrar. Logistik förlitar sig på en välfungerande ERP-mjukvara för att kunna leverera rätt produkter och tjänster till kunderna i tid. Leverantörsreskontra behöver ERP för att betala leverantörer korrekt, och i tid. Ledningen har behov av direkt insyn i företagets resultat för att kunna fatta beslut. Och banker och aktieägare kräver korrekt bokföring, så de räknar med tillförlitliga data och analyser från affärssystemet.

 

Det ökande antalet användare visar hur viktig ERP-mjukvara är för ett företag. G2 säger att "Den globala marknaden för affärssystem förväntas nå 78,4 miljarder dollar innan 2026, med en CAGR på 10,2 % från 2019 till 2026."

Upptäck varför ett ERP-system är så viktigt.

Hur fungerar ERP-system?

Ett ERP-system består av integrerade moduler eller affärsapplikationer som pratar med varandra och delar en databas.

 

Varje ERP-modul fokuserar normalt på ett affärsområde, men de arbetar tillsammans med samma data för att uppfylla företagets behov. Ekonomi, redovisning, personaladministration, försäljning, anskaffning, logistik och supply chain är vanliga utgångspunkter. Företag kan välja och vraka bland de moduler de vill ha och kan lägga till och skala upp efter behov.

 

ERP-system har också stöd för branschspecifika krav, antingen som en del av systemets kärnfunktioner eller genom applikationsutökningar som sömlöst integreras med systemet.

 

ERP-mjukvara kan köpas via en molnprenumerationsmodell (software-as-a-service) eller en licensieringsmodell (On Premise).

Vanliga ERP-moduler

ERP-systemen inkluderar en mängd olika moduler. Varje modul har stöd för specifika affärsprocesser, till exempel ekonomi, anskaffning eller tillverkning. Medarbetarna på respektive avdelning får tillgång till de transaktioner och uppgifter som de behöver för att utföra sina jobb. Varje modul ansluter till ERP-systemet som utgör en gemensam informationskälla med korrekta, delade data för alla avdelningar.

Diagram som visar elementen i ett affärssystem

 

De mest använda ERP-modulerna är:

 1. Ekonomi: Ekonomi- och redovisningsmodulen utgör ryggraden i de flesta affärssystem. Förutom hantering av huvudboken och automatisering av viktiga finansiella uppgifter hjälper den företag att spåra leverantörs- och kundreskontra, effektivisera bokslut, generera rapporter, följa standarder för intäktsredovisning, reducera finansiella risker och mycket mer.
 2. Personaladministration: De flesta affärssystem innehåller en HR-modul med kärnfunktioner som tids- och närvaroregistrering samt lönekörning. Add-ons, eller rent av hela Human Capital Management (HCM)-program, kan ansluta till ERP för att ge utökade HR-funktioner inom allt från personalanalys till medarbetarupplevelser.
 3. Bestämning av leveranskälla och anskaffning: Anskaffningsmodulen hjälper företag att anskaffa de material och tjänster de behöver för att tillverka sina varor eller de artiklar de vill sälja vidare. Modulen centraliserar och automatiserar inköp, inklusive offertförfrågningar, uppläggning av avtal och godkännanden. Den kan förhindra underköp och överköp, förbättra leverantörsförhandlingar med AI-drivna analyser och till och sömlöst anslutas till köparnätverk.
 4. Försäljning: Försäljningsmodulen håller koll på kommunikationen med intressenter och kunder och hjälper säljarna att använda datadrivna insikter för att öka försäljningen och följa upp leads med rätt kampanjer och uppförsäljning. Den inkluderar funktioner för hela beställningsprocessen, inklusive orderhantering, avtal, fakturering, sales performance management och säljstöd.
 5. Tillverkning: Tillverkningsmodulen är en nyckelkomponent för planering och genomförande. Den hjälper företag att förenkla komplexa tillverkningsprocesser och se till att produktionen ligger i linje med efterfrågan. Modulen innehåller normalt funktioner för materialbehovsplanering (MRP), produktionsplanering, produktionsstyrning, kvalitetsstyrning med mera.
 6. Logistik och supply chain management: Supply chain-modulen är en annan nyckelkomponent i ERP-systemen. Den spårar rörelser för varor och material genom en organisations supply chain. Modulen innehåller verktyg för lagerhållning i realtid, transport och logistik och kan bidra till ökad transparens och flexibilitet i försörjningskedjan.
 7. Service: I ett affärssystem hjälper servicemodulen företag att leverera den pålitliga, personliga service som kunder har kommit att förvänta sig. Modulen kan innehålla verktyg för verkstadsreparationer, reservdelar, fältservicehantering och servicebaserade intäktsflöden. Den tillhandahåller även analyser för att hjälpa servicemedarbetare och tekniker att snabbt lösa kundernas problem och öka lojaliteten.
 8. FoU och konstruktion: Affärssystem med många funktioner brukar ha en FoU- och konstruktionsmodul. Modulen innehåller verktyg för produktdesign och -utveckling, PLM (Product Lifecycle Management), produktkonformitet och mycket mer, så att företag kan ta fram nya innovationer snabbt och kostnadseffektivt.
 9. Enterprise Asset Management: Kraftfulla affärssystem kan innehålla en EAM-modul, som hjälper företag med många anläggningar att minimera stilleståndstid och hålla sina maskiner och utrustning igång och i bästa skick. Modulen innehåller funktioner för prediktivt underhåll, tidsplanering, anläggningsoperationer och -planering, Environment, Health & Safety (EHS) m.m.

  ERP-integration

  Dagens ERP-system erbjuder ett enormt utbud av affärsfunktioner, men de måste fortfarande ansluta till och synkronisera med andra applikationer och datakällor, till exempel CRM och HCM, e-handelsplattformar, branschspecifika lösningar och även andra ERP-system. Med ERP-integration kan företag få en enhetlig överblick över information från olika system, öka effektiviteten i affärsprocesserna, förbättra kundupplevelsen och underlätta samarbete mellan team och affärspartners.

   

  Moderna ERP-system är öppna och flexibla och kan enkelt integreras med många olika programvaror med hjälp av konnektorer eller anpassade adaptrar, till exempel API (Application Programming Interface). Andra metoder för ERP-integration är ESB (Enterprise Service Bus) och iPaaS (integration platform-as-a-service). iPaaS, som är molnbaserat, är ett mycket populärt alternativ för moderna företag. iPaaS-plattformar kan snabbt synkronisera On Premise- eller molnbaserad ERP med SaaS-applikationer från samma leverantör eller tredje part. De kräver vanligtvis lite eller ingen kodning, de är flexibla och relativt billiga, och de erbjuder en mängd andra användningsområden, till exempel automatisk API-generering, integration av maskininlärningsdata, nätverksintegration för sakernas internet (IoT), fördefinierat innehåll med mera.

  Sex viktiga fördelar med ERP

  Ett bra affärssystem erbjuder många olika fördelar. Det här är de sex främsta:

  Diagram över fördelarna med ERP
  1. Ökad produktivitet: Effektivisera och automatisera dina centrala affärsprocesser för att hjälpa alla i din organisation att göra mer med färre resurser.
  2. Djupare insikter: Undvik informationssilor, utnyttja principen med en enda informationskälla och få snabba svar på verksamhetskritiska frågor.
  3. Snabbare rapportering: Påskynda affärs- och finansrapporteringen och dela resultatet enkelt. Agera utifrån informationen och förbättra resultatet i realtid.
  4. Lägre risk: Maximera synligheten och kontrollen över verksamheten, garantera överensstämmelse med de lagstadgade kraven och förutse och förebygg risker.
  5. Enklare IT: Genom att använda integrerade ERP-applikationer som delar en databas kan du förenkla IT och underlätta arbetet för alla.
  6. Förbättrad agilitet: Med effektiva metoder och ständig tillgång till realtidsdata kan du snabbt identifiera och reagera på nya affärsmöjligheter.

  Exempel på ERP i olika branscher

  Företag inom alla branscher – från bilindustri till partihandel – behöver korrekt information i realtid och effektiva affärsprocesser för att kunna konkurrera och utvecklas. Olika branscher har dock väldigt olika skäl att förlita sig på sitt affärssystem. Här är några exempel:

  • Energi och service måste ständigt se över sina kapitaltillgångar, inte bara för att möta efterfrågan på framtida tjänster utan också för att ersätta äldre anläggningstillgångar. Utan ERP skulle det vara svårt att prioritera dessa stora anläggningsinvesteringar och risken för fel ökar. ERP hjälper också till att lösa ett annat viktigt problem: Reservdelsprognoser. Att inte ha rätt delar under ett avbrott kan orsaka stora kundserviceproblem. Att ha för många reservdelar innebär å andra sidan onödiga kostnader och lagerinkurans.
  • För grossister, importörer, direktleverantörer och 3PL/4PL-företag är punktliga leveranser extremt viktigt. Alla dessa organisationer vill minska distributionskostnaderna, öka lageromsättningen och förkorta tiden för orderhantering. För att uppnå dessa mål behöver de integrerade funktioner för lagerhållning, inköp och logistik samt automatiserade processer som är anpassade efter deras behov.
  • Tillverkare av diskreta processer, partier och kontinuerliga processer förlitar sig alla på ERP- och supply chain-system för att nå produktkvalitetsmålen, hantera anläggningsutnyttjande, kontrollera övertidskostnader, hantera kundreturer med mera. Tillverkarna kan också få en heltäckande lagerkontroll genom att övervaka lagerrörelser, identifiera vilka produkter som går bäst och hantera anskaffningen på ett effektivare sätt.
  • Tjänsteföretag, inklusive konsultföretag inom bland annat redovisning, skatt, konstruktion, IT och juridik, behöver kraftfull och mobil ERP-teknik i realtid för att balansera serviceåtaganden med ekonomisk hälsa. Nyckeln till framgång för tjänsteföretag är möjligheten att hålla tidsplanen medan de hanterar projektlönsamhet, resursutnyttjande, intäktsredovisning, stående intäktsmål och tillväxtmöjligheter.
  • Detaljhandeln har genomgått en betydande förändring nu när e-handeln har slagits ihop med andra försäljningskanaler samt traditionella butiker. Möjligheten att erbjuda självbetjäningsalternativ för att identifiera, konfigurera, köpa och leverera produkter är beroende av integrerade data. Ett modernt affärssystem hjälper också återförsäljare att minska antalet övergivna kundvagnar, öka interaktionen på webbplatsen, öka det genomsnittliga ordervärdet och förbättra kundernas långsiktiga värde.

  Typer av ERP-implementering

  Moderna affärssystem kan implementeras på olika sätt: I ett offentligt eller privat moln, lokalt eller i olika hybridscenarier som kombinerar miljöer. Här är några av de främsta fördelarna med de olika sätten så att du kan identifiera det ERP-implementeringsalternativ som passar bäst för ditt företag.

  Diagram över ERP-implementeringsalternativ

   

  Affärssystem i molnet

  Med affärssystem i molnet finns programvaran i molnet och levereras via internet som en tjänst som du prenumererar på. Mjukvaruleverantören hanterar normalt underhåll, uppdateringar och säkerhet för din räkning. Idag är affärssystem i molnet den populäraste implementeringsmetoden av många skäl, bland annat lägre kostnader, större skalbarhet och agilitet samt enklare integration.

   

  Lokala affärssystem

  Det här är den traditionella modellen för implementering av mjukvara, där du styr allt. Mjukvaran installeras i ditt datacenter på valfri plats. Installation och underhåll av hårdvara och mjukvara hanteras av din personal.

   

  Många företag moderniserar och uppgraderar sina On Premise-system till molninstallationer. Detta kräver noggrann planering av ERP-uppgraderingen samt en genomtänkt process för utvärdering av ERP-mjukvara och implementeringsalternativ.

   

  Hybridsystem

  Det finns en hybridmolnmodell för företag som vill ha det bästa av båda världar. Några av dina ERP-applikationer och data finns i molnet och några lokalt. Detta kallas ibland för affärssystem i två skikt.

  ERP för Ekonomi kan hjälpa dig att hantera dina dagliga redovisnings- och bokslutsprocesser på ett säkert sätt, oavsett implementeringsmetod.

  Den totala kostnaden för ERP

  Kostnaden för ERP beror på mjukvaruleverantören, valda moduler och implementeringssätt. Generellt sett har affärssystem i molnet lägre kostnader än On Premise-installationer eftersom man inte behöver köpa någon hårdvara eller anställa dyra interna IT-experter. Leverantören hanterar underhåll och debiterar kunden en årlig eller månatlig abonnemangsavgift, oftast baserad på antalet användare.

   

  Vid beräkning av avkastningen på investerat kapital (ROI) och totala ägandekostnader (TCO) för en ny ERP-implementering är de initiala och löpande personalkostnaderna lika viktiga som kostnaderna för val av mjukvara och implementering. Med moln- och hybridalternativ måste nya faktorer utvärderas. Till exempel är mjukvaruunderhåll, anläggningar, datorkapacitet, stilleståndstid, säkerhet, integritet och IT-personalkostnader alla viktiga överväganden. Som nämnts minskar molnalternativen både kapital- och driftskostnaderna avsevärt, vilket förbättrar både ROI och TCO.

  ERP-historik: Affärssystemens snabba utveckling

  Datoriserade affärsapplikationer som kördes på stordatorer växte fram i redovisnings- och finansvärlden under 1960-talet. Dessa banbrytande applikationer var snabbare och mer exakta än manuella processer, men var dyra, med begränsade funktioner och fortfarande långsamma. Så småningom utvecklades särskilda, fristående lösningar som kundorderhantering och produktionsresursplanering (MRP).

   

  I mitten av 1980-talet exploderade konkurrensen inom tillverkningssektorn och nya verktyg behövdes. Den nya MRP II-mjukvaran med integrerad planering och tidplanering för redovisning, försäljning, inköp, lager och tillverkning försåg tillverkaren med ett integrerat system.

   

  I slutet av 1990-talet introducerades ERP. ERP omvandlade tekniksektorn genom att vända sig till ett bredare spektrum av branscher och genom att kombinera MRP II, personaladministration, projektredovisning och slutanvändarrapportering.

   

  Under den korta tid som gått av 2000-talet har snabbare internet och nya utvecklingsverktyg återigen revolutionerat ERP-systemen. Introduktionen av webbläsarbaserad mjukvara banade väg för affärssystem i molnet, ett genombrott som har utökat både räckvidden och funktionaliteten för ERP-lösningarna.

   

  I dag, i tider av digital omvandling, drar moderna ERP-system allt större nytta av nya intelligenta tekniker som AI, maskininlärning, robotstyrd processautomatisering (RPA), IoT, naturlig språkbehandling (NLP) och minnesbaserade databaser. Företagen kan använda ännu effektivare processer och utnyttja aktuella insikter från både transaktionsdata och ostrukturerade data för att hålla sig konkurrenskraftiga i en tid av aldrig tidigare skådade förändringar.

  Diagram som visar historiken för ERP

  Framtiden inom ERP

  Den digitala transformationen tar fart och ERP står i centrum. I takt med att företagen inför digital teknik i alla delar av företaget förändrar de i grunden sitt sätt att arbeta.

   

  Enligt Gartner är en av de centrala acceleratorerna för digital verksamhet att "eliminera all negativ kraft" som bromsar verksamheten, inklusive föråldrade processer och system. Det är därför inte förvånande att företag redan kräver mer robusta affärssystem.

   

  Här följer tre viktiga trender som bygger på den dynamik som vi ser i dag:

   

  1. Cloud, cloud, cloud:  Intresset för affärssystem i molnet kommer att fortsätta öka i takt med att allt fler företag upptäcker fördelarna med ”var som helst”-åtkomst, minskade kostnader för hårdvara och teknisk support, ökad säkerhet och integration med andra system, för att bara nämna några. Panorama Research påstår i sin ERP-rapport för 2020 att "Över hälften av organisationerna väljer molnmjukvara (63 %) i stället för lokala installationer (37 %)." I takt med att verksamheten utvecklas allt snabbare blir molnet ännu viktigare.
  2. Vertikal integration: Dragkampen mellan förstklassiga fristående lösningar och integrerad ERP är officiellt slut. Framöver tror vi att företagen kommer kräva det bästa av båda världar i form av ett helt integrerat ERP-system med vertikala utökningar. Företagen får då tillgång till de specifika funktioner de behöver, utan jobbiga integrationsproblem eller data låsta i informationssilor. Vi ser också en allt större flexibilitet, eftersom affärsprocesserna är skräddarsydda efter enskilda företags behov.
  3. Personanpassning efter användare: Medarbetare, kunder och leverantörer vill ha innehåll och funktioner som motsvarar just deras behov eller intressen, och som gör dem mer produktiva. Personalens föränderliga demografi, särskilt inom branscher som tillverkningsindustrin, driver också på intresset för plattformar med lite eller ingen kodning. Dessa plattformar gör det möjligt för användarna att få den upplevelse de vill ha, i stället för att behöva anpassa sig till mjukvaran. Användare kan också förvänta sig anpassade dashboards, AI-styrd sökning, personanpassad chatt och individuella arbetsflöden på alla enheter.

   

  Utforska fler trender inom ERP-teknik och lär dig hur du systematiskt utvärderar dina alternativ, undviker fallgropar och kommer igång med rätt innovationer för ditt företag.

  Se hur dagens affärssystem använder digitala assistenter för att hjälpa dig att fokusera på det viktigaste: AI och maskininlärning för att automatisera processer och prediktiv analys för att underlätta beslutsfattande i realtid.

  10 saker att titta efter i ett ERP-system

  Alla moderna ERP-system har en lång lista med funktioner som baseras på branschen de är avsedda för och de moduler de innehåller. Det finns dock tio grundläggande funktioner som alla affärssystem bör ha:

   

  1. En gemensam databas: Centraliserad information och en enda källa som innehåller konsekventa, delade data och ger en övergripande översikt över företaget.
  2. Integrerad analys: Inbyggd analys, BI med självbetjäning, rapportering och konformitetsverktyg som kan ge intelligenta insikter i alla verksamhetsområden.
  3. Datavisualisering: Visuell presentation av viktig information med dashboards, KPI:er samt peka och klicka-analyser för att möjliggöra snabba och välgrundade beslut.
  4. Automatisering. Automatisering av repetitiva uppgifter samt avancerad RPA med stöd av AI och maskininlärning.
  5. Konsistent UI/UX: Samma utseende och känsla i alla moduler samt lättanvända konfigurations- och personanpassade verktyg för bland annat processer, användare (inklusive kunder och leverantörer), affärsenheter, enheter och produktprogram.
  6. Integration: Sömlös integration av affärsprocesser och arbetsflöden samt öppen och enkel integration med andra mjukvarulösningar och datakällor, även från tredje part.
  7. Ny teknik: Stöd för AI och maskininlärning, digitala assistenter, IoT, RPA, säkerhet och integritet samt mobil.
  8. Teknikplattform: En snabb, beprövad och stabil teknikstack för denna långsiktiga investering – inklusive en plattform med lite till ingen kodning, iPaaS, datahantering och mycket mer.
  9. Multinationell support: Inklusive språk, valutor och lokal affärspraxis och föreskrifter samt teknisk support för molntjänster, utbildning, hjälpcentral och implementering.
  10. Val av implementeringssätt: Moln, On Premise eller hybrid.

  Pröva en modern ERP-molnlösning

  Testa SAP S/4HANA Cloud och upptäck fördelarna med ett intelligent affärssystem

  ERP oavsett storlek: Vilka alternativ finns?

  Affärssystem är inte bara för globala företag. ERP-lösningar passar företag av alla storlekar – små, medelstora och stora. Du kan också få branschspecifika och företagsspecifika funktioner som passar just dina affärsbehov. Oavsett bransch och storlek vill du kunna planera dina ERP-implementeringsprojekt noga och följa bästa praxis.

   

  Affärssystem för småföretag

  ERP-programvara för småföretag kan hjälpa dig att gå vidare från kalkylbladen och effektivt hantera varje aspekt av ditt växande företag, från försäljning och kundrelationer till ekonomi och löpande verksamhet. Affärssystem för småföretag finns oftast i molnet, är enkla att installera och utformade för att kunna växa med dig.

   

  Affärssystem för medelstora företag

  Vårt affärssystem för medelstora företag är perfekt för företag och dotterbolag med upp till 500 anställda. Det erbjuder integrerad analys, snabb implementering och bästa praxis för många olika affärsprocesser som ekonomi, HR, supply chain-hantering, anskaffning och mycket mer. Affärssystem för medelstora företag växer i takt med företaget, även vid begränsade resurser. Moduluppbyggda, molnbaserade affärssystem är också ett populärt val för medelstora företag med komplexa processer eller planer på en snabb tillväxt.

   

  Affärssystem för företag

  Stora företag med global verksamhet eller dotterbolag behöver ett robust, marknadsledande affärssystem med integrerad AI, maskininlärning och analys, samt intelligent automatisering för att kunna transformera sina affärsmodeller och processer. Affärssystem kan implementeras lokalt, i molnet eller i ett hybridscenario beroende på vad som passar bäst. De kan integreras med befintliga databaser eller, allra helst, köras i nyare och kraftfullare minnesbaserade databaser.

   

  Många företag moderniserar och uppgraderar sina On Premise-system till molninstallationer. Detta kräver noggrann planering av ERP-uppgraderingen samt en ERP-utvärdering och översyn över implementeringsalternativen.

  Hör hur Kiara Health – ett företag med lösningar för läkemedelstillverkning och hälso- och sjukvård – har framtidssäkrat sin verksamhet med ett nytt affärssystem.

  Utforska ERP-mjukvara

  Oavsett ditt företags storlek har SAP en ERP-lösning som passar just era behov.

  Mer i samma serie

  Vanliga frågor om ERP

  Ett affärssystem är en samling integrerade applikationer eller moduler för hantering av ett företags kärnprocesser – ekonomi och redovisning, supply chain-hantering, HR, anskaffning, försäljning, lagerhantering och mycket mer. ERP-moduler integreras i ett komplett system och delar en gemensam databas för att samordna processer och information i hela företaget. Affärssystemet kan skalas upp i takt med att företaget växer.

  ERP-molnmjukvara innebär att affärssystemet implementeras i molnet i stället för lokalt. Molnet är en ideal lösning för ERP, eftersom det är en tillgänglig, pålitlig, säker och extremt skalbar plattform för verksamhetskritisk mjukvara. ERP-molnmjukvara utvecklas specifikt för molnimplementering och drar full nytta av molnmiljön. Ta reda på mer om affärssystem i molnet och ERP-implementeringsalternativ.

  Inom redovisning står akronymen ERP för Enterprise Resource Planning, en typ av mjukvara för företagsomfattande resursplanering. ERP-finansmodulerna innehåller många av de funktioner som finns i redovisningsprogram, som verktyg för kundreskontra och leverantörsreskontra, huvudbok, utgiftshantering, rapportering och analys. Förutom ekonomi innehåller ERP moduler för olika verksamhetsgrenar, till exempel supply chain och HR, och integrerar allt i ett enda system.

  De flesta företag börjar med några enkla, fristående verktyg för hantering av olika affärsprocesser, till exempel QuickBooks eller Excel-kalkylblad. Här är fem tecken på att ni vuxit ifrån dem och behöver ett modernt affärssystem.

  1. Du lägger ner mer tid på dagliga aktiviteter. Om det tar längre tid att hantera nyckelaktiviteter, till exempel bokslut, kan orsaken vara alltför många olika applikationer. Affärssystem integrerar lösningar och data i ett enda system med ett gemensamt gränssnitt, vilket gör det enklare för affärsenheter att kommunicera och utföra sina uppgifter effektivt.
  2. Du har många obesvarade frågor. Kan du enkelt besvara viktiga frågor om din verksamhet, till exempel intäkter per produktrad eller antal returer? Om inte, kan segregerade system och svårigheter att få fram mätetal och nyckeltal bromsa dig. SAP Enterprise Resource Planning är utformad för att hantera dessa utmaningar.
  3. Du har okontrollerade verksamhetsflöden. Finns det områden där ni inte längre har full koll på processerna? Det kanske har blivit svårare att hantera lagertillgångar, tillfredsställa kunder eller hålla nere kostnaderna. Om så är fallet kan affärsprocesserna behöva omstruktureras så att de möjliggör tillväxt eller ändrade prioriteringar. Den naturliga lösningen är ett affärssystem.
  4. Du har manuella processer med multipla dataset. Använder de flesta av dina avdelningar sina egna applikationer och processer? Om så är fallet finns det en risk att du lägger för mycket tid på dubbel datainmatning. När informationen inte kan delas mellan olika system tar rapporteringen längre tid, det blir oftare fel och beslutsfattandet påverkas.
  5. Du hinner inte agera på affärsmöjligheter. Lägger du så mycket tid på att sköta ditt företag att du inte hinner följa upp de spännande nya möjligheter som dyker upp? De nya affärssystemen innehåller avancerade, intelligenta funktioner, som maskininlärning och prediktiv analys, som gör det enklare att identifiera och dra nytta av lönsamma satsningar.

  Nyhetsbrevet SAP Insights

  Börja prenumerera

  Få aktuell information genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

  Tillbaka till början