Hoppa till Innehåll

Ledningsgrupp

Möt ledningsgruppen för SAP Svenska AB

Lär känna vår ledningsgrupp.

Antti Soini
Managing Director

Antti Soini är vd för SAP Svenska sedan 1. september 2022 och i denna roll ansvarig för SAP:s kundverksamhet  Sverige. Han sitter även i SAP:s nordiska och baltiska ledningsgrupp. 
Antti har innehaft flera ledarroller på SAP och andra mjukvaruföretag och är mycket erfaren i att rådgiva företag hur de bäst nyttjar digitalisering för att kontinuerligt möta och lösa affärsutmaningar oavsett bransch. Hans starka kundfokus och pragmatiska ledarstil gör att han skapar mätbara resultat för företag i Sverige. Tillsammans med det Svenska SAP-teamet med medarbetare inom försäljning, service och support ligger hans fokus på en av vår tids största företagsutmaningar: att digitalt omvandla verksamheter till att bli hållbara och smarta. 
Antti bor i Stockholm med sin familj och är en „fotbollspappa“ tillika fotbollstränare på fritiden.

Johan Forssander
Head of Digital Business Services

Johan Forssander utsågs till chef för SAP Svenskas affärsområde Digitala Affärstjänster (Digital Business Services) i augusti 2019. Därmed är Johan ansvarig för de växande och innovativa tjänster som SAP tillhandahåller till svenska företag för att bäst genomföra och påskynda deras digitala transformation, där nytt affärsvärde skapas med hjälp av data. Med mer än 20 års erfarenhet inom teknikindustrin är Johan en beprövad ledare vars expertis att leda strategiska transformeringsprojekt för större företag inom flera branscher är välkänd. Han ser som sitt speciella uppdrag hos SAP att få varje kund att se de nya affärsmöjligheterna med SAP’s nya kärnsystem SAP S/4HANA och att förenkla företagens ambitioner att bli agila och kunddrivna.

Malin Knutsson
Marketing Manager

Malin arbetar som marknadsansvarig för SAP Svenska vad gäller marknadsplanering mot den svenska marknaden. Malin har arbetat på SAP sedan 2001, med olika roller inom marknadsföring. Innan SAP har Malin haft olika marknadsföringsuppdrag som bemanningskonsult, bl a inom media, telekom och utbildningsbranschen. Malin är marknadsekonom och har studerat vid South Bank University i London och IHM Business School i Stockholm.

Peter Berg
Chief Financial Officer

Peter tillträdde som ekonomichef i mars 2019 och ansvarar för SAP Svenskas ekonomistyrning, redovisning, kontraktshantering och regelefterlevnad. Som CFO ser han också sin uppgift i att vidareutveckla och stödja alla affärsområden på SAP Svenska och ständigt förbättra och förnya de finansiella processerna - med hjälp av SAP:s egna mjukvarulösningar för ekonomi som SAP S/4 HANA Finance, SAP Digital Board Room och SAP Analytics Cloud. Peter arbetade för SAP Ariba före SAP:s förvärv 2012 och har en bred yrkeserfarenhet inom ekonomistyrning, redovisning och revision, och controlling Han har en kandidatexamen i finansiell redovisning och en MBA från University of Pittsburgh, USA.

Juliana Saouma
Executive Assistant

Juliana tillträdde som Executive Assistant till SAP Svenskas landschef, ledningsgrupp och försäljningsavdelning i September 2019. Hon koordinerar projekt och ledningsgruppens beslutsfattande samt styr upp den dagliga operativa verksamheten och internkommunikationen. Juliana har bred erfarenhet som chefsassistent inom ekonomifunktionen och som office manager, bl.a. från Telia och ghd. Hon har en Master of Business Administration från Syddansk Universitetet SDU och Baylor University, USA samt en Master i marknadsföring från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Johan Dohlvik
Head of Customer Solution Advisory

Johan leder sedan juni 2019 den svenska och sedan 2021 även den nordiska presalesgruppen på SAP. Han har en lång och bred erfarenhet av affärssystem, försäljning och ledarskap. Med en bakgrund inom Supply Chain har han sedan 2004 arbetat med SAP’s lösningar framförallt inom Detaljhandel och Konsumentprodukter både i Norden och i Europa. Presalesgruppens uppdrag är att hjälpa företag att driva transformation, innovation och att effektivisera sin verksamhet med hjälp av SAP’s mjukvara. Det innebär att ständigt ligga i teknologins framkant för att kunna ge råd om hur nya lösningar och ny teknik kan skapa mer affärsvärde. Johan har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Mats Eriksson
Head of Premium Engagement Sweden

Mats arbetar som Chef för Premium Engagement inom CS sedan Januari 2019. I rollen ingår leveransansvar för MaxAttention och ActiveAttention hos de 16 största SAP kunderna i Sverige samt är PE Teamet på 11 personer. PE hjälper SAP’s kunder att maximera nyttan med sin SAP investering genom hela livscykeln, säkerställa teknisk stabilitet, möjliggöra den digitala transformationen och tillhandahålla best practice inom drift, arkitektur och utveckling samt mycket mer. Mats har mer än 30 års erfarenhet av SAP både som kund och anställd på SAP. Under de åren har Mats haft ledande roller inom utveckling och styrning av Arkitektur, Application Management och IT Operations på bl.a. Ericsson, Sedan 2007 har Mats arbetat på SAP först som BTS konsult och sedan som Engagement Architect inom PE.

Christian Coster
Sales Director

Christian Coster leder all försäljningsaktivitet för SAPs nyckelkunder. Christian har arbetat på SAP sedan 2010 som Global Account Executive inom tillverkning och IM&C, och har ansvarat för kunder såsom AB Volvo och AB SKF. Rollen som försäljningschef tillträdde han i början av 2019. Christian har en säljbakgrund med mer än 20 års erfarenhet från olika försäljning och ledarskapsroller inom IT-branschen och har tidigare arbetat på både IBM och Oracle. Han har passion för affärer och hållbara kundrelationer med fokus på hur man kan stödja kunder i att uppnå sina mål.Christian har en civilekonom examen från Karlstad Universitet.

Magnus Anger
Sales Director

Magnus Anger leder SAP Svenskas affärsområde Cloud Success Services sedan juli 2021. Därmed är Magnus ansvarig för de växande och innovativa tjänster som SAP tillhandahåller till svenska företag för att bäst genomföra och påskynda deras digitala transformation, där nytt affärsvärde skapas med hjälp av data. Med mer än 25 års erfarenhet inom Management Consulting och IT är Magnus en beprövad ledare med stor erfarenhet från att leda strategiska transformeringsprojekt för större företag inom flera branscher. Magnus har tidigare arbetat för Accenture och Deloitte och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Tillbaka till början