Skip to Content

SAP Business ByDesign: ERP-sistem v oblaku za srednje velika podjetja in hčerinske družbe

Upravljajte celotno poslovanje z varno ERP-zbirko v oblaku za rastoča srednja podjetja, hčerinska podjetja velikih korporacij in lokalne institucije iz javnega sektorja. SAP Business ByDesign poveže vse funkcije v vašem podjetju – finance in računovodstvo, človeške vire, prodajo, nabavo, storitve za stranke, upravljanje oskrbovalne verige in drugo.

Zakaj je SAP Business ByDesign prava izbira?

SAP Business ByDesign nudi hitro rastočim srednjim podjetjem platformo, s katero lahko potencialno rast pretvorijo v dejanske rezultate. ERP-rešitev v oblaku poveže vse funkcije v vašem podjetju – od financ do CRM-ja – z najboljšimi preizkušenimi praksami in podrobno analitiko. Pridobili boste temelj za povečanje obsega in konkuriranje brez zapletenosti in stroškov, da bo lahko vaše podjetje raslo skladno z vašimi željami – vedno, povsod in na skorajda vsaki napravi.

 • Upravljajte celotno poslovanje z eno varno zbirko v oblaku
 • Optimizirajte celovite postopke in povečajte učinkovitost v organizaciji
 • Zagotovite si pravočasne vpoglede v poslovanje s pomočjo integriranih rešitev za analitiko in poročanje
 • Dosegajte poslovno odličnost z vgrajnimi poslovnimi procesi
 • Upravljajte poslovanje z vgrajenimi mobilnimi aplikacijami kadarkoli in kjerkoli

Preberite povzetek

Previous

ERP v oblaku: veliko gonilo rasti

Družba Mint Jutras je pred kratkim opravila raziskavo, v kateri so proučili cilje, izzive in stanja ERP-sistemov v okoli 800 podjetjih po svetu. Oglejte si rezultate in spoznajte, zakaj rešitve SaaS (programska oprema kot storitev) običajno dosežejo prvi produkcijski mejnik 14 % hitreje od lokalno nameščene programske opreme. 

SAP Business ByDesign: SAP-jeva najbolje varovana skrivnost

Upoštevajte razvoj rešitve SAP Business ByDesign v zadnjih 10 letih in strokovni pogled na trenutno strategijo za prihodnost. SAP bi se moral aktivno osredotočiti na tridelno strategijo za digitalno preobrazbo: ponujanje vrhunskih novosti, spodbujanje znatnega povpraševanja s trženjem in vzpostavljanje uspešnih partnerstev.

Odprodaje: Preusmeritev rasti

Ko so se v družbi Evonik odločili odprodati nekaj poslovnih enot, da bi se lahko povsem osredotočili na kemijske proizvode, so morali te poslovne enote izločiti iz implementirane rešitve SAP ERP. Spoznajte, zakaj so se pri Evoniku odločili začasno uporabljati rešitev SAP Business ByDesign za vodenje poslovanja podjetij v postopku odprodaje.                

 

Next

Spoznajte, kako lahko rešitev SAP Business ByDesign olajša življenje poslovnim uporabnikom in IT-osebju:

Zmogljivosti po področjih dejavnosti

Upravljanje odnosov s strankami (CRM)

Z rešitvijo SAP Business ByDesign boste strokovno upravljali trženjske, prodajne in storitvene procese in hkrati spodbujali sodelovanje s strankami.

 • Trženje
  Uporabljajte prilagojene podatke o strankah za učinkovitejše trženjske kampanje, ustvarjanje in kvalificiranje potencialnih strank ter njihovo predajanje prodajnemu timu.
 • Prodaja
  Popolnoma avtomatizirajte prodajni oddelek in izboljšajte upravljanje strank – od interakcije s stiki do fakturiranja.
 • Storitve
  Zaposlenim zagotovite orodja in vpoglede, ki jih potrebujejo za opravljanje vrhunskih storitev in povečevanje zadovoljstva strank.

Predstavitev: Celostni pogled upravljanja odnosov s strankami z rešitvijo SAP Business ByDesign

Finance
Sproti preverjajte finančno stanje, optimizirajte glavne računovodske postopke in izboljšajte upravljanje denarnih sredstev in likvidnosti.

 • Finančno računovodstvo in notranje računovodstvo
  Upravljajte račune več poslovnih enot v različnih valutah in ob upoštevanju različnih standardov poročanja.
 • Upravljanje denarnega toka
  Podatki o transakcijah s strankami in dobavitelji vam omogočajo ažuren pregled nad stanjem denarnih sredstev.
   

Predstavitev: Upravljanje denarnih sredstev in likvidnosti z rešitvijo SAP Business ByDesign

Predstavitev: Celovito upravljanje osnovnih sredstev z rešitvijo SAP Business ByDesign

Predstavitev: Poročanje po različnih računovodskih standardih GAAP z rešitvijo SAP Business ByDesign

Človeški viri (HR)
Optimizirajte kadrovske postopke, kot so upravljanje organizacije, kadrovska administracija, beleženje delovnega časa in prisotnosti ter omogočanje samostojnega dela zaposlenih.

 • Uvajanje
  Poenostavite uvajanje novega zaposlenega ter zaposlenih in vodilnim delavcem omogočite preprost dostop do vseh pomembnih informacij.
 • Upravljanje delovnega časa, prisotnosti in dela
  Učinkoviteje upravljajte delovni čas, delo in osebne dohodke.
 • Samostojno delo zaposlenih
  Zaposlenim omogočite, da sami vodijo evidence delovnega časa in nabavne postopke ter urejajo osebne podatke.
 • Obračun plač
  Poenostavite obračunavanje plač in uporabite vmesnike za priključitev zunanjih sistemov za obračunavanje plač.
 • Zahteve in odobritve
  Ustvarjajte in spremljajte s pravilniki skladne zahteve za nakup in samodejne odobritve.

Nabava
Zaposlenim omogočite samostojno vodenje nabavnih postopkov ter tako prihranite čas in denar. Podatke dobaviteljev shranjujte na enem mestu in sklepajte boljše kupčije.

 • Viri nabave
  Vzdržujte osrednjo zbirko podatkov dobaviteljev in izdelkov, saj se boste tako lažje dogovorili za boljše cene in upravljali večje število pogodb z dobavitelji.
 • Nabava
  optimizirajte nabavne aktivnosti v podjetju in kupcem zagotavljajte ažurne informacije, da se bodo lahko dogovorili za boljše cene.


Predstavitev: Avtomatizacija procesa obdelave zahtev za ponudbe več dobaviteljev z rešitvijo SAP Business ByDesign

Vodenje projektov
Z rešitvijo SAP Business ByDesign boste zlahka upravljali projekte različnih obsegov in stopenj zahtevnosti. Olajšajte sodelovanje na projektih in svojim ekipam omogočite preprosto vodenje, izvedbo in spremljanje projektov v dejanskem času.

 • Povečajte učinkovitost projektnega vodenja
 • Pozitivno vplivajte na izvedbo projekta
 • Izvajajte projekte z večjim dobičkom
   

Predstavitev: Integrirano vodenje projektov in sprotni vpogled z rešitvijo SAP Business ByDesign

Predstavitev: Medpodjetniško vodenje projektov z rešitvijo SAP Business ByDesign

Predstavitev: Načrtovanje materialnih potreb projekta z rešitvijo SAP Business ByDesign

Upravljanje dobavne verige (SCM)
Izboljšajte učinkovitost dobavne verige z boljšim usklajevanjem ponudbe in povpraševanja ter povečajte fleksibilnost z optimizacijo sodelovanja s strankami in dobavitelji.

 • Razvoj izdelkov
  Skrajšajte čas od zasnove do prodaje izdelka in zagotovite, da bo izdelek povsem skladen z zahtevami stranke. 
 • Nastavitev modeliranja dobavne verige (SCM)
  Zagotovite si jasen pregled nad oskrbovalnimi mrežami in razporeditvami za modeliranje dobavne verige.
 • Načrtovanje in nadzor
  Obvladujte tokove materialov z načrtovanjem nabave na podlagi določanja izjem.
 • Proizvodnja, skladiščenje in logistika
  Učinkovito proizvajajte izdelke visoke kakovosti, izboljšajte upravljanje proizvodnje in avtomatizirajte podobne postopke.

Predstavitev: Načrtovanje potreb z rešitvijo SAP Business ByDesign

Predstavitev: Prenos zalog med podjetji z rešitvijo SAP Business ByDesign

Predstavitev: Medpodjetniško načrtovanje oskrbe z rešitvijo SAP Business ByDesign

 

Dodatne predstavitve:

Predstavitev: Po meri prilagojena uporabniška izkušnja z rešitvijo SAP Business ByDesign

Predstavitev: Izboljšanje učinkovitosti in transparentnosti procesov z rešitvijo SAP Business ByDesign

Collapse
Zmogljivosti po velikosti podjetja

Srednja podjetja
Srednja podjetja z rešitvijo SAP Business ByDesign lažje izkoristijo nove priložnosti, se hitro odzivajo na spremembe in izboljšajo vsesplošno uspešnost poslovanja. Programska oprema ERP v oblaku je na voljo po vsem svetu, podpira spreminjajoče se poslovne modele ter omogoča mednarodno širjenje poslovanja in doseganje uspeha na novih tržiščih.  

 • Na zahtevo: Pripravljena na uporabo takrat kot vi
 • Pronicljiva: Vaše zaposlene oboroži z ažurnimi analitičnimi podatki
 • Razširljiva: Prilagaja se poslovnim potrebam vašega podjetja
 • Intuitivna: Omogoča hitrejšo priučitev in povečuje storilnost uporabnikov
 • Mobilna: Zagotavlja dostop do poslovnih informacij vedno in povsod
 • Globalna: Na voljo v več kot 90 državah po svetu


Hčerinska podjetja velikih družb

Povečajte preglednost in učinkovitost poslovanja hčerinskih podjetij ter izboljšajte nadzor z eno samo ERP-aplikacijo. Naša dvostopenjska programska oprema za poslovanje v oblaku je kot nalašč za velika podjetja s hčerinskimi družbami, ki se ukvarjajo s prodajo, distribucijo in nudenjem storitev. Brez težav združuje vire in zanesljivost, ki so na voljo na sedežu podjetja, s prilagodljivostjo in lokalnim pregledom nad podružnicami.

 • Upravljanje večjega števila hčerinskih podjetij v skladu z njihovimi edinstvenimi potrebami, ustrojem in postopki
 • Znižanje stroškov in zmanjšanje obsega dela, povezanih z dodajanjem, izločevanjem in upravljanjem hčerinskih podjetij
 • Izboljšajte povezanost in sodelovanje med matično družbo in hčerinskimi podjetji
 • Hitra namestitev in začetek uporabe, brez velikih finančnih vložkov za programsko opremo, nameščeno na lokaciji
Collapse
Zmogljivosti po panogah
Javni sektor
Postavite trdne temelje za posebne potrebe vašega podjetja iz javnega sektorja – lokalni upravni organ, šolski svet ali izobraževalni in raziskovalni inštitut.
 
 • Združuje standardne funkcije za finance s posebnimi funkcijami za potrebe javnega sektorja
 • Omogoča obračunavanje obremenitev, računovodstvo skladov in poročanje
 • Vgrajena prilagodljivost, razvidnost in transparentnost za skladnost s predpisi – zdaj in v prihodnje
 • Vdelana analitika je del vsakega postopka in vam omogoča popolno transparentnost vsakega vidika vašega podjetja

Preberite več:  Dostopna ERP-rešitev, ki podpira zahteve podjetij iz javnega sektorja

 
Proizvodnja

Zagotovite si integriran pregled nad proizvodnimi procesi v realnem času in optimizirajte celotno proizvodnjo, da boste hitreje znižali stroške in izpolnili potrebe strank.

 • Povečajte učinkovitost proizvodnje z optimizacijo in integracijo procesov
 • Poenostavite upravljanje novih prodajnih kanalov, prodajnih partnerjev in tržišč
 • Povečajte zadovoljstvo in zvestobo strank s celostnim pogledom za vsako stranko


Strokovne storitve

Integrirajte in avtomatizirajte postopke za nudenje strokovnih storitev, vključno z vodenjem finančnih podatkov, upravljanjem naročnikov in projektov itd.  

 • Zagotovite si ažuren vpogled v projekte od načrtovanja pa vse do izvedbe
 • Razvijte prave storitve, poskrbite za pravočasno izvedbo in uspešnost se bo obrestovala
 • Storitve oblikujte z boljšim vpogledom v strankin življenjski cikel
 • Izstopajte iz množice podjetij z načrtovanjem in zagotavljanjem najvišje vrednosti za stranke
 • Ovrednotite dobičkonosnost projektov in strank, da boste s svojim portfeljem lažje dosegli cilje


Veleprodajna distribucija

Z natančnim napovedovanjem povpraševanja ter hitrim in odločnim odzivom znižajte stroške zaloge in povečajte zadovoljstvo strank.

 • Z napovedovanjem povpraševanja optimizirajte ponudbo in si zagotovite dobičkonosnost
 • Zagotovite si vpogled v dobavno verigo in spremljajte dostavo izdelkov z daljšim dobavnim rokom
 • Zmanjšajte stroške poslovanja in hkrati optimizirajte ravni zalog in obratnih sredstev
 • Povečajte zadovoljstvo in zvestobo strank kljub cenovno ugodnejšim tekmecem
 • Kupcu predstavite svoje podjetje v enotni podobi ne glede na uporabljeni kanal ali zemljepisno območje
Collapse
Tehnične zmogljivosti
API-ji in SDK
Dostop do programskih vmesnikov (API-jev) in paketa za razvoj programske opreme (SDK) razvijalcem in skrbnikom omogoča, da rešitev SAP ByDesign prilagodijo po meri, razširijo in integrirajo z drugimi sistemi zaledne pisarne ter tako zadostijo posebnim poslovnim potrebam.
 
Integracija s pisarniškim paketom Office
Integracija aplikacije ByDesign z Microsoft Outlookom omogoča sinhronizacijo stikov, e-pošte, sestankov in opravil iz Outlooka.
 • Zahtevke za storitve, priložnosti in potencialne stranke lahko ustvarjate iz prejete e-pošte in zabeleženih sestankov. 
 • Priročna možnost prenosa poslovnih podatkov iz strežnika v Microsoft Excel. Podprto zapisovanje podatkov iz Excela nazaj v rešitev ByDesign.

Upravljanje vhodnih in izhodnih dokumentov

 • Ustvarjajte dokumente za tiskanje in pošiljanje po telefaksu ali e-pošti.
 • Ustvarjajte zunanjo poslovno korespondenco in jo izvozite po različnih izhodnih kanalih, kot so e-pošta, tiskanje, telefaks itd. 
 • Uporabnikom omogočite nastavitev obveščanja o opravilih po e-pošti.

Zmogljivosti za ključne uporabnike in prilagajanje za končnega uporabnika

 • Prilagodite rešitev SAP Business ByDesign povsem v skladu z željami uporabnikov
 • Po meri prilagajajte hitre povezave, najnovejše novice in vdelana poročila
 • Prilagodite postavitev celotnega zaslona ali njegovega dela, da bo enotna na vseh zaslonih.
 • Omogočite ključnim uporabnikom prilagajanje teme in logotipa podjetja ter dodajanje polj po meri v skladu s potrebami podjetja. Enake prilagoditve lahko uporabite za obrazce, poročila, uporabniške vmesnike in pri izvedbi projektne integracije.

Konfiguracija delovnega toka

 • S pravili za porazdelitev dela opredelite postopek odobritve z več koraki v skladu s poslovnimi procesi v podjetju. 
 • Ustvarjajte pravila po meri za obveščanje ali e-poštno sporočanje na podlagi poslovnih scenarijev
 
Okno sodelovanja
Okno sodelovanja je orodje za integracijo namizja, ki omogoča sodelovanje med zaposlenimi ter pregled zunanjih naprav in storitev na enem mestu. Omogoča komuniciranje s poslovnimi partnerji po različnih kanalih, na primer e-pošti, in odpira vpogled v ustrezne informacije o poslovanju, ki se nanašajo na določenega poslovnega partnerja in delovni tok. Prav tako vsebuje informacije o spregledanih opozorilih, opravilih in obvestilih v sistemu SAP Business ByDesign, pa tudi neodgovorjenih klicih, če je v sistemu integriran dodatek za telefonijo.
 
Selitev
Orodje za selitev v sklopu rešitve SAP ByDesign, ki omogoča hitro in učinkovito pripravo in preverjanje veljavnosti podatkov pred nalaganjem, vam pomaga ohraniti nadzor nad stroški, saj zmanjšuje potrebo po ročnem delu pri selitvah in preprečuje zamude pri postavitvah sistemov.
 
Vdelana podpora
Uporabnik lahko ustvarja dogodke (s samodejnim zbiranjem diagnostičnih podatkov) na vseh zaslonih v rešitvi ByDesign. Sledenje in obdelava ustvarjenega dogodka sta izvedljiva povsem brez uporabe zunanjega orodja. V navezi s poslovnim iskalnim sistemom lahko uporabniki prav tako poiščejo podobne dogodke ali informacije o rešitvah za odpravljanje težav.
 
Poslovni iskalni sistem
Poslovni iskalni sistem omogoča iskanje po celotni rešitvi ByDesign. Na katerem koli zaslonu lahko ustvarite oznake ali samolepljive listke, ki jih lahko prav tako poiščete s poslovnim iskalnim sistemom. 
 
Poslovna analitika
Z obsežno in prilagodljivo funkcijo za analiziranje poslovanja, ki vključuje vodene postopke, lahko preprosto ustvarjate poročila po meri. Poleg tega lahko poročila dodelite točno določenim uporabnikom ali vlogam in tako nadzirate, kdo vse ima dostop do posameznih poročil.
 
Poslovna konfiguracija
Z uvedbo te rešitve boste lahko sproti izpolnjevali vsakodnevne poslovne zahteve skozi celotno življenjsko dobo rešitve, ne da bi za to potrebovali tehnična znanja.
 
Zmogljivosti masovne obdelave in časovnega načrtovanja
Podpora za masovno obdelavo poslovnih podatkov, ki jo je mogoče nastaviti na izvajanje v ozadju. Z načrtovanjem ponovitev lahko dosežete periodično izvajanje obdelave v vnaprej določenih presledkih.
 
Središče za pomoč/izobraževalno središče
Rešitev ByDesign poleg osnovnih funkcionalnosti nudi tudi dostop do hitrih priročnikov, osnovnih informacij o podjetju ter napotkov in navodil. Prav tako omogoča povezovanje s skupnostmi ter ogled dokumentov za odpravljanje težav, vzorcev krmarjenja in opravil na podlagi vloge uporabnika.
 
Varnost
Funkcije, med katere spada varna e-pošta, podpirajo protivirusno pregledovanje vseh vhodnih in izhodnih dokumentov ter nadzor nad uporabo storitev glede na podeljena pooblastila. Za še večjo varnost ima rešitev Business ByDesign vgrajeno podporo za enotno prijavo.
Collapse

Sistemske zahteve za SAP Business ByDesign

Sistemske in programske zahteve so odvisne od strankinih dejanskih scenarijev uporabe. Oglejte si seznam sistemskih in programskih zahtev na katerem so navedene podprte naprave, strojna oprema, operacijski sistemi, aplikacije in brskalniki.

Sistemska zahteva
Podrobnosti
Podprti operacijski sistemi in brskalniki
 • MS Windows Vista (32-bitna različica): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32- in 64-bitna različica): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 ali novejša različica: Safari, Internet Explorer
Minimalne strojne zahteve
 • Pentium 4, 2,4 GHz ali hitrejši (priporočeno: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz, s prednjim vodilom hitrosti 1066 MHz)
 • Vsaj 1 GB RAM-a (priporočeno 2 GB)
Minimalne omrežne zahteve
 • Hitrost prenosa proti strežniku: 1 Mbps
 • Hitrost prenosa iz strežnika: 1 Mbps
 • Zakasnitev: 200 ms ali manj
Dodatne programske zahteve

Spletna aplikacija rešitve SAP Business ByDesign za delovanje zahteva naslednjo programsko opremo:

 • Microsoft Silverlight 5.1 ali novejša različica
 • Adobe Reader 8.1.3 ali novejša različica

Cenovno ugodni naročniški paketi

Rešitev SAP Business ByDesign je na voljo za mesečno naročnino, ki se obračunava na podlagi imenovanih uporabnikov. Ločimo med tremi kategorijami uporabnikov: samostojni uporabniki, timski uporabniki in poslovni uporabniki. Višina naročnine in funkcionalnosti se med temi kategorijami uporabnikov razlikujejo.

Z rešitvijo SAP Business ByDesign vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje sistema programske opreme. Vse osrednje storitve, kot so varnostno kopiranje, obnavljanje in redne nadgradnje, krije SAP in so vštete v mesečno naročnino. Odločite se lahko za uvedbo celotne rešitve že takoj ali pa se najprej posvetite najnujnejšim poslovnim potrebam in funkcije dodajate naknadno po potrebi.

Previous

Javna izdaja

Souporaba strojne opreme, nova izdaja vsako četrtletje in datumi za nadgradnjo, ki jih določi SAP.
 • Minimalno število najemnikov: 1
 • Minimalno število uporabnikov: 20

Zasebna izdaja

Poseben sistem za več najemnikov, nova izdaja vsako četrtletje in datumi za nadgradnjo po dogovoru SAP-ja in stranke.
 • Minimalno število najemnikov: 10
 • Minimalno število uporabnikov: 200

 

Next
image

Za dodatne možnosti naročniških paketov se obrnite na lokalnega SAP-jevega skrbnika ključnih kupcev

Oglejte si zgodbe naših strank

Kako začeti

Oglejte si spodnje vire, ki vam bodo v pomoč pri nastavitvah in začetku uporabe rešitve SAP Business ByDesign.

Previous

Ogled knjižnice virov

Preberite razdelek »Uvodni koraki« na portalu za pomoč rešitve SAP Business ByDesign** in se seznanite z informacijami o uporabi iskalnika, vgrajenih učnih vsebin in pomoči ter domačega delovnega središča.

Konfiguracija rešitve

V dokumentu »Poslovna konfiguracija«** na portalu za pomoč najdete pregled postopka nameščanja po korakih, vključno z določanjem obsegov, podrobnim prilagajanjem, poslovnimi vlogami, delovnimi tokovi itd.

Prenos priročnika za uporabnike

Preberite priročnik »Uvodni koraki« rešitve SAP Business ByDesign** in se seznanite z osnovami krmarjenja, vsebinami za usposabljanje in učnimi gradivi ter drugimi pomembnimi funkcijami.

Dostop do posnetkov za usposabljanje

Oglejte si videoposnetke za usposabljanje za rešitev SAP Business ByDesign, da boste bolje razumeli rešitev in izvedeli, katere so njene ključne funkcije.

Next
image

Poiščite SAP-jevega partnerja, ki vam bo pomagal pri implementaciji

Previous

Ogled scenarijev integracije

V scenarijih integracije rešitve SAP Business ByDesign najdete informacije o integriranju naše programske opreme z rešitvami zunanjih ponudnikov, ki so nameščene na lokaciji ali na voljo v oblaku.

Integracija podatkov po meri

Preberite priročnik za integracijo podatkov po meri v rešitvi SAP Business ByDesign, ki vsebuje pregleden seznam arhitekturnih možnosti, potrebnih za združevanje podatkov iz obstoječih sistemov.

Povezava z obstoječimi aplikacijami

Preberite tehnični priročnik za povezovanje aplikacij na zahtevo, aplikacij na lokaciji in hibridnih aplikacij*, v katerem boste izvedeli, kako rešitev SAP Business ByDesign povežete z obstoječimi aplikacijami.

Spoznajte API za spletne storitve

Z našimi API-ji za spletne storitve je izvajanje integracije z rešitvijo SAP Business ByDesign preprosto. Omogočajo varen oddaljeni dostop do podatkov in procesov z uporabo standardov, kot sta SOAP in WSDL.
Next
image

Potrebujete pomoč pri integracijah z oblakom? Preberite več o strokovnih storitvah za SAP Cloud

Implementirajte rešitev

Implementacija vgrajene rešitve SAP Business ByDesign zmanjša skupne stroške lastništva, skrajša čas, potreben za namestitev in z ohranjeno prilagodljivostjo zadovolji edinstvene potrebe vašega podjetja. 
Previous

Novosti v rešitvi SAP Business ByDesign

Oglejte si spletni vodnik Novosti v rešitvi SAP Business ByDesign , ki vsebuje pregled najnovejših funkcij in posodobitev naše programske opreme ERP v oblaku.

Poročanje z rešitvijo SAP Business ByDesign

Udeležite se tečaja openSAP in se med drugim naučite, kako lahko najbolje izkoristite analitična orodja, vgrajena v programsko opremo, in ustvarjate poročila v brskalnikih ali okoljih na podlagi programa Excel.

Oglejte si načrt produkta

Preberite, zakaj so funkcije rešitve SAP Business ByDesign načrtovane z možnostjo nadgraditve – oglejte si načrt produkta.

Next
image

Poiščite SAP-jevega partnerja, ki vam bo pomagal pri implementaciji

Back to top