Preskoči na vsebino
Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas
Pišite nam email z vprašanji, komentarji in povratnimi informacijami.

SAP-jeva izjava o varovanju zasebnosti

SAP-jeva izjava o varovanju zasebnosti

Varovanje posameznikove zasebnosti na spletu je ključno za prihodnost spletnega poslovanja in korak k pravemu spletnemu gospodarstvu. S to Izjavo o varovanju zasebnosti dokazujemo svojo zavezanost k varovanju posameznikovih podatkov in zasebnosti. Ta Izjava o varovanju zasebnosti opisuje naše ravnanje s podatki, s katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati posameznika ("Osebni podatki").


A. Splošne informacije

Veljavnost te Izjave o varovanju zasebnosti Ta Izjava o varovanju zasebnosti velja za Osebne podatke, ki jih daste na voljo SAP-ju oz. so izpeljani iz Osebnih podatkov, kot je opisano spodaj. Za uporabo vseh informacij, zbranih s pomočjo piškotkov ali drugih tehnologij za spletno sledenje, veljajo obveznosti razkritja in možnosti, ki jih nudi program TrustArc Consent Manager, ki je na voljo na ustrezni spletni strani.

Upravljavec podatkov. Upravljavec podatkov za www.sap.com je SAP Slovenia, Dunajska cesta 165/4, 1000 Ljubljana, Slovenia, ZDA ("SAP"). Če je na spletni strani na voljo obrazec za prijavo, se lahko upravljavec podatkov razlikuje, odvisno od dejanske ponudbe ali namena zbiranja podatkov, v vsakem primeru pa je naveden v izjavi o varovanju zasebnosti posameznega obrazca za prijavo. Predstavnik upravljavca podatkov Skupine SAP Group je Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

Kako SAP uporablja moje Osebne podatke? SAP obdeluje Osebne podatke, ki so mu dani na voljo v skladu s tem dokumentom, kot je opisano v tej Izjavi o varovanju zasebnosti. Več informacij lahko najdete v poglavjih B in C spodaj. Če je za obdelavo vaših Osebnih podatkov treba izdati dovoljenje, lahko v poglavju B spodaj najdete informacije o tem, katere Osebne podatke obdeluje ali uporablja SAP in za katere namene. Če je za obdelavo vaših Osebnih podatkov potrebno soglasje, lahko v poglavju C spodaj najdete več informacij o tem. Te informacije se ujemajo z ustreznimi izjavami o soglasju v Consent Resource Centru, ki se nanašajo na posamezne postopke obdelave.

Trajanje obdelave Osebnih podatkov. Če SAP obdeluje in uporablja vaše Osebne podatke v skladu z zakonom (gl. poglavje B spodaj) ali vašim soglasjem (gl. poglavje C spodaj), bo SAP hranil vaše Osebne podatke, (i) le dokler ne izpolni spodaj določenih namenov ali (ii) dokler ne ugovarjate SAP-jevi uporabi vaših Osebnih podatkov (če ima SAP upravičen interes do uporabe vaših Osebnih podatkov) ali (iii) dokler ne prekličete soglasja (če ste soglašali s SAP-jevo uporabo vaših Osebnih podatkov). Če pa veljavna zakonodaja od SAP-ja zahteva, da hrani vaše Osebne podatke dlje oz. če SAP potrebuje vaše Osebne podatke pri uveljavljanju ali obrambi pred pravnimi zahtevki, bo SAP hranil vaše Osebne podatke do konca ustreznega obdobja hrambe oz. do poravnave ustreznih zahtevkov.

Zakaj morajo biti Osebni podatki na voljo? Vaše soglasje in nudenje kakršnihkoli Osebnih podatkov sta načeloma popolnoma prostovoljna; če ne želite podeliti soglasja ali nuditi Osebnih podatkov, to na vas ne bo negativno vplivalo. Vendar pa obstajajo okoliščine, v katerih SAP ne more ukrepati brez določenih Osebnih podatkov, npr. ker so ti Osebni podatki potrebni za obdelavo vaših naročil ali za nudenje dostopa do spletne ponudbe oz. glasila. SAP vam v teh primerih brez ustreznih Osebnih podatkov žal ne bo mogel nuditi želenih storitev.

Kje se bodo obdelovali moji Osebni podatki? SAP je del globalne skupine podjetij, zato ima izpostave in zunanje ponudnike storitev v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP") in zunaj njega. Zato lahko SAP pri uporabi ali kakršnikoli obdelavi vaših Osebnih podatkov za namene, določene v tej Izjavi o varovanju zasebnosti, pošlje vaše Osebne podatke v države zunaj EGP, kar vključuje države, v katerih zakonska raven varstva podatkov ni primerljiva z ravnijo varstva podatkov v EGP. Vsak tak prenos se izvede v skladu s Standardnimi pogodbenimi klavzulami (v skladu z odločbo Komisije EU 87/2010/ES), da se v skladu s pogodbo zagotovi, da za vaše Osebne podatke velja raven varstva podatkov, ki velja v EGP. Okrnjeno različico (iz katere so bile odstranjene vse poslovne informacije in nepomembne informacije) takih Standardnih pogodbenih klavzul lahko prejmete, tako da pošljete zahtevo na elektronski naslov privacy@sap.com.

Pravice oseb, na katere se podatki nanašajo. Od SAP-ja lahko kadarkoli zahtevate informacije o tem, katere vaše Osebne podatke obdeluje, in popravek ali brisanje takih Osebnih podatkov. Vendar pa upoštevajte, da SAP lahko izbriše vaše Osebne podatke, le če ni zakonsko obvezan k hrambi takih podatkov oz. nima prevladujoče pravice do njihove hrambe. Če zahtevate, da SAP izbriše vaše Osebne podatke, ne boste mogli uporabljati nobenih SAP-jevih storitev, za katere SAP potrebuje vaše Osebne podatke.

Če SAP uporablja vaše Osebne podatke na podlagi vašega soglasja ali za izvajanje pogodbe z vami, lahko od SAP-ja zahtevate kopijo Osebnih podatkov, ki ste mu jih dali na voljo. V tem primeru pošljite zahtevek na spodnji elektronski naslov in navedite informacije ali aktivnosti obdelave, na katere se nanaša vaš zahtevek, obliko, v kateri želite informacije, in prejemnika Osebnih podatkov. SAP bo skrbno obravnaval vaš zahtevek in se z vami dogovoril o tem, kako ga najbolje izpolniti.

Poleg tega lahko v naslednjih primerih od SAP-ja zahtevate omejitev nadaljnje obdelave vaših Osebnih podatkov: (i) če izjavite, da so vaši Osebni podatki, ki jih hrani SAP, nepravilni (vendar le za toliko časa, kot ga SAP potrebuje za preverjanje pravilnosti ustreznih Osebnih podatkov), (ii) če ni zakonske podlage za SAP-jevo obdelavo vaših Osebnih podatkov in zahtevate, da SAP omeji nadaljnjo obdelavo vaših Osebnih podatkov, (iii) če SAP ne potrebuje več vaših Osebnih podatkov, vendar izjavljate, da želite, da SAP hrani vaše podatke, da boste lahko uveljavljali svoje zakonske pravice oz. se branili pred zahtevki tretje osebe, ali (iv) do konca pregleda, ali ima SAP prevladujoči interes oz. je pravno obvezan, da obdeluje vaše Osebne podatke, če ugovarjate SAP-jevi obdelavi vaših Osebnih podatkov (na podlagi legitimnega interesa, kot je nadalje določeno v poglavju B spodaj).

Vse take zahteve pošljite na elektronski naslov webmaster@sap.com.

Pravica do vložitve pritožbe. Če menite, da SAP ne obdeluje vaših Osebnih podatkov v skladu z zahtevami iz tega dokumenta ali veljavnimi predpisi EGP o varstvu podatkov, lahko kadarkoli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov v državi EGP, v kateri živite, ali organu za varstvo podatkov države ali zvezne države, v kateri ima SAP sedež.

Uporaba te spletne strani s strani otrok. Ta spletna stran ni namenjena osebam, mlajšim od 16 let. Če ste mlajši od 16 let, se ne smete registrirati na tej spletni strani ali je uporabljati.

Povezave do drugih spletnih strani. Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do tujih spletnih strani (tj. strani družb, ki niso članice Skupine SAP Group). SAP ni odgovoren za prakse glede zagotavljanja zasebnosti ali vsebino spletnih strani zunaj Skupine SAP Group. Zato priporočamo, da dobro preberete izjave o varovanju zasebnosti takih tujih spletnih strani.

 

B. Kje SAP zakonsko uporablja moje osebne podatke

SAP lahko obdeluje vaše Osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov v naslednjih primerih.

Nudenje zahtevanega blaga ali storitev. Če pri SAP-ju naročite blago ali storitve, bo SAP uporabil Osebne podatke, ki ste jih vnesli v naročilo ali obrazec za prijavo (običajno vaše ime, (elektronski) naslov, telefonsko številko, naziv in naslov družbe, naziv vašega delovnega mesta in vašo vlogo ter v primeru plačila SAP-ju tudi številko kreditne kartice ali bančne podatke) le za obdelavo vašega naročila oz. za nudenje zahtevanega blaga ali storitve. To lahko vključuje ustrezne korake pred sklenitvijo pogodbe, odgovarjanje na vaše poizvedbe, pošiljanje informacij o dostavi in obračunavanju ter obdelavo ali nudenje povratnih informacij in podpore strankam. To lahko vključuje tudi podatke o pogovorih, ki jih začnete prek funkcije pogovora na spletni strani SAP.com ali drugih lokalnih spletnih straneh, kjer je SAP prisoten, z obrazci za stik, po e-pošti ali po telefonu. Pojem "blago in storitve" v tej Izjavi o varovanju zasebnosti vključuje (dostop do) SAP-jevih spletnih storitev, ponudb, natečajev, nagradnih iger, druge vsebine, glasil, ki niso povezana s trženjem, belih knjig, vadnic, usposabljanj in dogodkov.

Če sodelujete v vadnicah ali na usposabljanjih, ki jih nudi SAP, lahko SAP sledi vašemu učnemu napredku, da vam lahko nato te informacije tudi posreduje. Poleg tega z uporabniki, ki so se naročili na naše storitve, redno komuniciramo po e-pošti, lahko pa stopimo v stik z njimi tudi po telefonu, da razrešimo pritožbe strank ali preverimo sumljive transakcije. Vaš elektronski naslov lahko uporabimo za potrditev odpiranja računa, za pošiljanje obvestil o plačilih in informacij o spremembah naših produktov in storitev ter za pošiljanje obvestil in drugih zakonsko zahtevanih informacij. Uporabniki se na splošno ne morejo odjaviti od teh sporočil, ki niso tržna, temveč so potrebna le za ustrezno poslovno razmerje. V povezavi s tržnimi sporočili (tj. e-pošto in telefonskimi klici) vam bo SAP, (i) kjer je to zakonsko zahtevano, take informacije poslal le, če se s tem strinjate, in (ii) vam bo ponudil možnost, da se odjavite, če ne želite več prejemati naših tržnih sporočil. Odjavite se lahko kadarkoli prek spletne strani https://www.sap.com/slovenia/profile/unsubscribe.html.

Zagotavljanje skladnosti. Za SAP in njegove produkte, tehnologije in storitve veljajo zakoni različnih držav, ki urejajo izvoz, med drugim zakoni Evropske unije in njenih držav članic ter zakoni Združenih držav Amerike. Priznavate, da mora SAP v skladu z veljavnimi zakoni, ki urejajo izvoz, trgovinskimi sankcijami in embargi, ki jih izdajo te države, sprejeti ukrepe, da prepreči subjektom, organizacijam in osebam na vladnih seznamih sankcioniranih oseb dostop do določenih produktov, tehnologij in storitev prek SAP-jevih spletnih strani ali drugih distribucijskih kanalov, ki jih nadzira SAP. To lahko vključuje (i) samodejne primerjave podatkov o prijavi uporabnika, kot je določeno v tem dokumentu, in drugih osebnih podatkov, ki jih da na voljo uporabnik, s podatki na seznamih sankcioniranih oseb, (ii) redno ponavljanje takih preverjanj ob vsaki posodobitvi seznama sankcioniranih oseb ali ko uporabnik posodobi svoje podatke, (iii) preprečitev dostopa do SAP-jevih storitev in sistemov v primeru morebitnega ujemanja, in (iv) vzpostavitev stika z uporabnikom v primeru morebitnega ujemanja, da uporabnik potrdi svojo identiteto.

Poleg tega priznavate, da lahko člani Skupine SAP Group hranijo in si izmenjujejo vse podatke, potrebne za sledenje vašim odločitvam glede obdelave ali uporabe vaših Osebnih podatkov ali prejemu tržnega gradiva (tj. odvisno od države, v kateri deluje ustrezna družba Skupine SAP Group, in od tega, ali ste izrecno soglašali oz. se odjavili od prejemanja tržnega gradiva), da se zagotovi skladnost s predpisi.

SAP-jev upravičen interes. Vsi spodnji primeri uporabe predstavljajo upravičen interes SAP-ja do obdelave ali uporabe vaših Osebnih podatkov. Če se ne strinjate s tem pristopom, lahko ugovarjate SAP-jevi obdelavi ali uporabi vaših Osebnih podatkov, kot je določeno spodaj.

Vprašalniki in raziskave. SAP vas lahko povabi k sodelovanju pri anketah in raziskavah. Te ankete in raziskave so na splošno zasnovane tako, da pri odgovarjanju in sodelovanju niso potrebni Osebni podatki. Če pa v anketo ali raziskavo kljub temu vnesete Osebne podatke, jih SAP lahko uporabi za izboljšavo svojih produktov in storitev.

Izdelava anonimiziranih nizov podatkov. SAP lahko anonimizira Osebne podatke, ki so na voljo v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti, da ustvari anonimizirane nize podatkov, ki jih bo nato uporabil za izboljšavo svojih produktov in storitev ter produktov in storitev svojih izpostav.

Snemanje klicev in pogovorov za izboljšanje kakovosti. SAP lahko snema telefonske klice (potem, ko vas o tem obvesti med klicem in preden se snemanje začne) ali pogovorne seje z namenom izboljšave kakovosti svojih storitev.

Redno obveščanje uporabnikov oz. zahteva za povratne informacije. Če ste v poslovnem razmerju s SAP-jem, vas lahko SAP obvešča o svojih produktih in storitvah (vključno s spletnimi seminarji, seminarji ali dogodki), ki so podobne produktom in storitvam, ki ste jih že kupili pri SAP-ju ali jih uporabljali, oz. se na njih nanašajo. Če ste se udeležili SAP-jevega spletnega seminarja, seminarja ali dogodka oz. kupili SAP-jeve produkte ali storitve, vas SAP lahko poleg tega zaprosi za povratne informacije glede izboljšave ustreznega spletnega seminarja, seminarja, dogodka, produkta ali storitve.

Pravica do ugovora. Če se ne strinjate s SAP-jevo uporabo Osebnih podatkov za zgornje namene, se lahko kadarkoli odjavite prek spletne strani https://www.sap.com/slovenia/profile/unsubscribe.html. Če se odjavite, bo SAP prenehal uporabljati vaše Osebne podatke za zgornje namene (tj. v skladu z zgoraj določenim upravičenim interesom) in jih odstranil iz svojih sistemov, če SAP ne sme uporabljati takih Osebnih podatkov za drug namen, določen v tej Izjavi o varovanju zasebnosti, oz. če SAP ne ugotovi in dokaže utemeljenega upravičenega interesa do nadaljnje obdelave vaših Osebnih podatkov. 

 

C. Kje SAP uporablja moje osebne podatke na podlagi mojega soglasja

SAP v naslednjih primerih uporablja vaše Osebne podatke, kot je dodatno določeno spodaj, šele ko podelite svoje soglasje za ustrezne postopke obdelave. Zato je vsaka informacija o postopku obdelave Osebnih podatkov povezana z eno izjavo o soglasju v Consent Resource Centru. Če to Izjavo o varovanju zasebnosti znova odprete po tem, ko ste že podelili eno ali več soglasij, ne boste videli le informacij o podeljenih soglasjih, ampak celotno izjavo o varovanju zasebnosti.

Novice o SAP-jevih produktih in storitvah. SAP lahko v skladu z ustreznim določilom in vašim soglasjem uporablja vaše ime, elektronski in poštni naslov, telefonsko številko, naziv delovnega mesta in osnovne informacije o vašem delodajalcu (ime, naslov in panoga) ter profil interakcij na podlagi predhodnih interakcij s SAP-jem (predhodni nakupi, sodelovanje na spletnih seminarjih, seminarjih in dogodkih ali uporaba (spletnih) storitev; več informacij o tej temi najdete v rešitvi TrustArc Consent Manager, prikazani na ustrezni SAP-jevi spletni strani) za obveščanje o najnovejših napovedih produktov, posodobitvah programske opreme, nadgradnjah programske opreme, posebnih ponudbah ter drugih informacijah o SAP-jevi programski opremi in storitvah (vključno z glasili, povezanimi s trženjem) ter SAP-jevih dogodkih, in za prikaz ustrezne vsebine na SAP-jevih spletnih straneh. SAP lahko v povezavi s temi aktivnostmi, povezanimi s trženjem, nudi zgoščen ID uporabnika družbenim omrežjem, ki jih upravljajo tretje osebe, ali drugim spletnim ponudbam (kot so Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ali Google), kjer se ta podatek nato primerja s podatki družbenih omrežij ali lastnimi bazami podatkov spletnih ponudb, da se vam prikažejo ustreznejše informacije.

Izdelava uporabniških profilov. SAP vam nudi možnost uporabe svojih spletnih ponudb, vključno s forumi, spletniki in omrežji (kot je SAP Community), ki so povezane s to spletno stranjo in zahtevajo, da se prijavite in ustvarite uporabniški profil. Uporabniški profili nudijo možnost prikaza vaših osebnih podatkov drugim uporabnikom, med drugim vključno z vašim imenom, računi na družbenih omrežjih, poštnim in/ali elektronskim naslovom, telefonsko številko, osebnimi interesi, znanji in osnovnimi podatki o vašem podjetju,

Ti profili se lahko nanašajo na eno samo SAP-jevo spletno ponudbo, če pa so ustvarjeni v storitvi SAP Cloud Platform Identity Authentication Service, pa vam omogočajo tudi dostop do drugih ponudb SAP-ja in/ali drugih subjektov v Skupni SAP Group (ne glede na kakršnokoli soglasje, podeljeno v skladu s poglavjem "Pošiljanje vaših Osebnih podatkov drugim SAP-jevim družbam" spodaj). Vedno pa je izbira vaša, katere dodatne spletne ponudbe uporabljate, vaši Osebni podatki pa bodo poslani le tem ponudbam, ko prvič dostopate do njih. Če ne soglašate, da SAP ustvari take uporabniške profile, vam SAP ne bo mogel nuditi storitev, če je tako soglasje zakonsko zahtevano.

Vaš profil se v spletnih ponudbah poleg nudenja dostopa uporablja tudi za prilagoditev interakcije z drugimi uporabniki (na primer s sporočanjem ali funkcijo sledenja) in SAP-jem za spodbujanje komunikacije in sodelovanja prek takih ponudb ter za to, da SAP lahko nudi elemente igrifikacije (igrifikacija je postopek, s katerim se v obstoječe elemente, kot je spletna stran, poslovna aplikacija ali spletna skupnost, integrira igralno mehaniko, da se motivira udeležba, sodelovanje in zvestoba). Funkcije ustrezne spletne ponudbe lahko v največji meri uporabite za to, da določite, katere informacije želite deliti.

Posebne kategorije Osebnih podatkov. SAP vas lahko v povezavi s prijavo na dogodek ali seminar in z nudenjem dostopa do njega zaprosi za podatke o zdravju, da prepozna posebne potrebe posameznikov in med dogodkom pomaga invalidnim posameznikom in posameznikom s posebnimi prehranskimi potrebami. Vsi taki podatki temeljijo na soglasju, ki ga podelite v skladu s tem dokumentom.

Če takih podatkov o invalidnosti ali posebnih prehranskih potrebah ne daste na voljo, SAP ne bo mogel izvesti ustreznih previdnostnih ukrepov.

Profiliranje dogodkov. Če se prijavite na SAP-jev dogodek, seminar ali spletni seminar, lahko SAP deli osnovne podatke o udeležencu (vaše ime, podjetje in elektronski naslov) z drugimi udeleženci istega dogodka, seminarja ali spletnega seminarja, da zagotovi komunikacijo in izmenjavo idej.

Pošiljanje vaših Osebnih podatkov drugim SAP-jevim družbam. SAP lahko pošlje vaše Osebne podatke drugim subjektom v Skupini SAP Group. Veljavni seznam subjektov v Skupini SAP Group je na voljo tukaj. Ti subjekti bodo v teh primerih uporabili vaše Osebne podatke za iste namene in v skladu z istimi pogoji, kot je opisano v poglavju C zgoraj.

Pošiljanje vaših Osebnih podatkov tretjim osebam. Na vašo zahtevo, ki je navedena v vašem soglasju, bo SAP poslal vaše podatke o prijavi podjetjem, navedenim na strani za prijavo. Podjetja bodo uporabljala vaše podatke o prijavi v namene svojega sodelovanja na dogodku in so zavezana, da jih po tem izbrišejo. Če namerava podjetje uporabljati vaše podatke v katerekoli druge namene, vas bodo obvestili, kako in za katere druge namene bodo uporabljali vaše podatke o prijavi.

Preklic soglasja, podeljenega v skladu s tem dokumentom. Svoje soglasje v skladu s tem dokumentom lahko kadarkoli prekličete prek spletne strani https://www.sap.com/slovenia/profile/unsubscribe.html. Če soglasje prekličete, SAP ne bo več obdeloval Osebnih podatkov, za katere velja to soglasje, če to ni zakonsko zahtevano. Če mora SAP iz pravnih razlogov hraniti vaše Osebne podatke, bo nadaljnja obdelava vaših Osebnih podatkov omejena, Osebni podatki pa bodo hranjeni le toliko časa, kot zahteva zakon. Vendar pa preklic soglasja ne vpliva na SAP-jevo preteklo obdelavo osebnih podatkov do takrat, ko ste preklicali svoje soglasje. Če je za vašo uporabo SAP-jeve ponudbe potrebno vaše predhodno soglasje, vam SAP po preklicu soglasja ne bo (več) mogel nuditi ustrezne storitve (ali storitev, če prekličete soglasje, da SAP uporablja vaš profil v storitvi SAP Cloud Platform Identity Authentication Service za več svojih ponudb), ponudbe ali dogodka.

 

D. Določila, specifična za ZDA

Če za SAP veljajo zahteve ZDA glede varovanja zasebnosti, velja tudi naslednje:

Prepoved sledenja. Vaš brskalnik vam morda omogoča, da nastavite možnost "Ne sledi". Če ni drugje navedeno drugače, naša spletna stran ne upošteva zahtev "Ne sledi". Vendar pa lahko zavrnete piškotke, tako da spremenite določene nastavitve svojega spletnega brskalnika ali uporabite rešitev TrustArc Consent Manager, če je na voljo in če je na ustrezni spletni strani povezava do nje. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku določenih spletnih strani shranijo v vaš računalnik in se uporabljajo za identifikacijo vašega računalnika. Če piškotkov ne sprejmete, morda ne boste mogli uporabljati določenih funkcij naše spletne strani. Ta spletna stran ne dovoli zbiranja podatkov tretjim osebam skozi čas in med spletnimi stranmi. 

Zahteve glede varovanja zasebnosti otrok Naše spletne strani in spletne storitve niso namenjene mlajšim od 13 let. Če ste starši ali zastopniki in menite, da smo zbrali podatke o otroku, nas obvestite na privacy@sap.com.

 

E. Določila, specifična za Rusijo

Naslednje velja za uporabnike v Ruski federaciji:

Storitve iz tega dokumenta niso namenjene državljanom Ruske federacije, ki živijo v Rusiji. Če ste ruski državljan, ki živi v Rusiji, vas obveščamo, da Osebne podatke vnašate v storitve izključno na lastno odgovornost in da se izrecno strinjate, da SAP lahko zbira vaše Osebne podatke in jih obdeluje v ZDA in drugih državah ter da ne SAP ne odgovarja za morebitno neupoštevanje zakonodaje Ruske federacije.

 

F. Določila, specifična za Brazilijo

Naslednje velja za uporabnike v Braziliji:

Brazilska zakonodaja dovoljuje podjetjem, da pošiljajo elektronska sporočila potencialnim strankam, pod pogojem, da vključijo možnost za odjavo in povezavo do izjave o varovanju zasebnosti. 

 

Pregledano in objavljeno 1. julija 2019

Nazaj na vrh