Preskoči na vsebino

  SAP-jeva izjava o varovanju zasebnosti


  Datum začetka veljavnosti: 22. april 2021

  Za ogled prejšnje različice te Izjave o varovanju zasebnosti kliknite tu.

  Kdo je upravljavec podatkov? Upravljavec podatkov za www.sap.com je SAP Slovenia, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenia ("SAP"). Če je na spletni strani na voljo obrazec za prijavo, je lahko upravljavec podatkov druga oseba, odvisno od dejanske ponudbe ali namena zbiranja podatkov, v vsakem primeru pa je naveden v izjavi o varovanju zasebnosti posameznega obrazca za prijavo. Predstavnik upravljavca podatkov Skupine SAP Group je na voljo na naslovu privacy@sap.com.

   

  Katere Osebne podatke zbira SAP? Ko obiščete SAP-jeve spletne strani, SAP shrani določene informacije o vašem brskalniku in operacijskem sistemu ter vaš IP-naslov.

   

  Če ste uporabili obrazec za prijavo, SAP shrani podatke, ki mu jih daste na voljo in vsebujejo vaše ime in priimek, e-poštne naslove, telefonske številke, lokacijo (država, zvezna država/provinca, kraj), ime podjetja, naslov delovnega mesta in vlogo, oddelek in funkcijo, trenutno razmerje s SAP-jem in panogo vašega podjetja. Če navedete številko kreditne kartice ali bančne podatke za naročilo blaga ali storitev pri SAP-ju, bo SAP zbral te podatke za obdelavo vašega plačila za zahtevano blago ali storitve.

   

  Zakaj SAP potrebuje vaše Osebne podatke? SAP potrebuje vaše Osebne podatke, da vam lahko omogoči dostop do te spletne strani, dostavi naročeno blago ali storitve in da izpolnjuje zakonske obveznosti, vključno z nadzori, ki jih zahteva ustrezna izvozna zakonodaja.  Več o tem, zakaj SAP potrebuje vaše Osebne podatke, lahko preberete v poglavju B spodaj, če SAP-jeva uporaba vaših osebnih podatkov temelji na zakonskem dovoljenju. Več o tem, zakaj SAP potrebuje vaše Osebne podatke, lahko preberete v poglavju C spodaj, če SAP-jeva uporaba vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi. Če SAP-jeva uporaba vaših Osebnih podatkov temelji na privolitvi, lahko podatke v tej Izjavi o varovanju zasebnosti glede ustreznih izjav o privolitvi za določene vrste uporabe Osebnih podatkov preberete tudi v Consent Resource Center.  Na splošno in kljub temu, da je vnos Osebnih podatkov prostovoljen, SAP morda ne bo mogel izvesti ali izpolniti vaše zahteve brez njih; SAP lahko na primer potrebuje vaše Osebne podatke za obdelavo vašega naročila ali da vam omogoči dostop do spletne ponudbe, ki ste jo zahtevali. V teh primerih SAP ne more izpolniti vaše zahteve brez ustreznih Osebnih podatkov.

   

  Upoštevajte, da lahko naročite blago ali storitve, ne da bi privolili v druge SAP-jeve tržne dejavnosti.

   

  Od katerih vrst tretjih oseb SAP pridobiva Osebne podatke?  SAP v večini primerov zbira podatke od vas.  SAP lahko pridobi Osebne podatke tudi od tretje osebe, če mu to dovoli veljavna nacionalna zakonodaja.  SAP bo te Osebne podatke obravnaval v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti in z vsemi dodatnimi omejitvami tretje osebe, ki je SAP-ju dala na voljo te Osebne podatke, oz. ustrezne nacionalne zakonodaje. Te tretje osebe so med drugim:

  • Poslovanje SAP-ja in/ali Skupine SAP Group z vašim delodajalcem
  • Tretje osebe, ki ste jim naročili, da delijo vaše Osebne podatke s SAP-jem

  Kako dolgo bo SAP hranil moje Osebne podatke? SAP bo hranil vaše osebne podatke, dokler je to potrebno:

  • Da vam nudi zahtevano blago in storitve, vključno z uporabo sap.com;
  • Da lahko SAP izpolnjuje svoje zakonske obveznosti, ki so med drugim posledica ustrezne izvozne zakonodaje.
  • Dokler ne ugovarjate, da jih SAP tako uporablja, če SAP-jeva uporaba vaših Osebnih podatkov temelji na SAP-jevem legitimnem poslovnem interesu, kot je dodatno opredeljeno v tej Izjavi o varovanju zasebnosti;
  • Dokler ne prekličete svoje privolitve v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti, če SAP obdeluje vaše Osebne podatke na podlagi vaše privolitve.

  SAP bo hranil vaše Osebne podatke dalj časa, če veljavna zakonodaja zahteva daljšo hrambo vaših Osebnih podatkov oz. če SAP potrebuje vaše Osebne podatke za uveljavljanje pravnih zahtevkov in obrambo pred njimi. SAP bo hranil vaše Osebne podatke do konca ustreznega obdobja hrambe oz. do poravnave ustreznih zahtevkov.

   

  Kdo so prejemniki vaših Osebnih podatkov in kje bodo Osebni podatki obdelani? Vaši Osebni podatki bodo posredovani v obdelavo naslednjim vrstam tretjih oseb:

  • Podjetjem v Skupini SAP Group
  • Zunanjim ponudnikom storitev; npr. za svetovalne storitve ali druge povezane storitve, za zagotavljanje spletne strani ali pošiljanje novic

  SAP je del globalne skupine mednarodnih podjetij, zato ima izpostave ("Skupina SAP Group") in zunanje ponudnike storitev tudi zunaj Evropskega gospodarskega prostora ("EGP") oz. v regijah z zakonskimi omejitvami mednarodnega prenosa podatkov in bo vaše Podatke poslal tudi državam zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Če so to prenosi v državo, za katero Evropska komisija ni izdala sklepa o ustreznosti, SAP uporablja standardna pogodbena določila EU, da s pogodbo zahteva, da imajo vaši Osebni podatki enako raven varstva podatkov kot v Evropskem gospodarskem prostoru. Če želite kopijo teh standardnih pogodbenih določil (okrnjeno, brez poslovnih ali nepomembnih informacij), pošljite zahtevo na naslov privacy@sap.com. Več informacij o mednarodni razsežnosti varstva podatkov lahko dobite pri Evropski komisiji tu.

   

  Katere so vaše pravice glede varstva podatkov?

  Od SAP-ja lahko kadarkoli zahtevate dostop do podatkov o tem, katere vaše Osebne podatke obdeluje, in popravek ali izbris takih Osebnih podatkov. Vendar pa upoštevajte, da SAP lahko izbriše oz. bo izbrisal vaše Osebne podatke, le če ni zakonsko obvezan k hrambi takih podatkov oz. nima prevladujoče pravice do njihove hrambe. Poleg tega upoštevajte, da če zahtevate, da SAP izbriše vaše Osebne podatke, ne boste mogli uporabljati nobenih SAP-jevih storitev, za katere SAP potrebuje vaše Osebne podatke.

   

  Če SAP uporablja vaše Osebne podatke na podlagi vašega soglasja ali za izvajanje pogodbe z vami, lahko od SAP-ja zahtevate kopijo Osebnih podatkov, ki ste mu jih dali na voljo.  V tem primeru pošljite zahtevek na spodnji elektronski naslov in navedite informacije ali aktivnosti obdelave, na katere se nanaša vaš zahtevek, obliko, v kateri želite prejeti te informacije, in prejemnika Osebnih podatkov. SAP bo skrbno obravnaval vaš zahtevek in se z vami dogovoril o tem, kako ga najbolje izpolniti.

   

  Poleg tega lahko v naslednjih primerih od SAP-ja zahtevate omejitev nadaljnje obdelave vaših Osebnih podatkov: (i) če izjavite, da so vaši Osebni podatki, ki jih hrani SAP, nepravilni, kar je odvisno od časa, ki ga SAP potrebuje za preverjanje pravilnosti ustreznih Osebnih podatkov, (ii) če ni zakonske podlage za SAP-jevo obdelavo vaših Osebnih podatkov in zahtevate, da SAP omeji nadaljnjo obdelavo vaših Osebnih podatkov, (iii) če SAP vaših Osebnih podatkov ne potrebuje več, vendar izjavljate, da želite, da SAP hrani vaše podatke, da boste lahko uveljavljali svoje zakonske pravice oz. se branili pred zahtevki tretje osebe, ali (iv) če ugovarjate SAP-jevi nadaljnji obdelavi vaših Osebnih podatkov na podlagi upravičenega interesa (kot je dodatno opredeljeno spodaj v poglavju B), kar je odvisno od časa, ki ga SAP potrebuje za preverjanje, ali ima prevladujoči interes oz. je pravno obvezan, da obdeluje vaše Osebne podatke.

   

  Vendar pa upoštevajte, da SAP lahko izbriše oz. bo izbrisal vaše Osebne podatke, le če ni zakonsko obvezan k hrambi takih podatkov oz. nima prevladujoče pravice do njihove hrambe. Poleg tega upoštevajte, da če zahtevate, da SAP izbriše vaše Osebne podatke, ne boste mogli uporabljati nobenih SAP-jevih storitev, za katere SAP potrebuje vaše Osebne podatke.

   

  Kako lahko uveljavljate svoje pravice glede varstva podatkov? Vse zahtevke glede uveljavljanja svojih pravic naslovite na naslov webmaster@sap.com.

   

  Kako bo SAP preveril zahtevke za uveljavljanje pravic glede varstva podatkov?  SAP bo sprejel ukrepe, da zagotovi, da bo z razumno stopnjo gotovosti preveril vašo identiteto, preden obdela pravico do varstva podatkov, ki jo želite uveljavljati.  SAP bo primerjal Osebne podatke, ki jih navedete v vašem zahtevku za uveljavljanje vaših pravic, s podatki o vas, ki jih SAP že ima, če je to izvedljivo. To lahko vključuje primerjavo dveh ali več podatkovnih točk, ki jih navedete v vašem zahtevku, z dvema ali več podatkovnima točkama, ki jih SAP že ima. 

   

  SAP bo zavrnil obdelavo zahtevkov, ki so očitno neutemeljeni, pretirani, goljufivi oz. ki jih lokalna zakonodaja ne zahteva.

   

  Pravica do vložitve pritožbe. Če menite, da SAP ne obdeluje vaših Osebnih podatkov v skladu z zahtevami iz te Izjave o varovanju zasebnosti ali veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, lahko kadarkoli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov v državi EGP, v kateri živite, ali organu za varstvo podatkov države ali zvezne države, v kateri ima SAP sedež.

   

  Ali lahko uporabljam SAP-jevo blago in storitve, če sem mladoletnik ali otrok?

   

  Otroci. Na splošno SAP-jeve spletne strani in spletne storitve niso namenjene uporabnikom, mlajšim od 16 let oz. mlajšim od ustrezne enakovredne starosti glede na ustrezno lokalno zakonodajo. Če ste mlajši od 16 let, se ne smete registrirati na tej spletni strani ali v spletnih storitvah oz. jih uporabljati. 

  Zakaj mora SAP uporabljati moje Osebne podatke in na kakšni zakonski podlagi jih uporablja?

   

  Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti. SAP potrebuje vaše osebne podatke za dostavo blaga ali storitev, ki ste jih naročili v skladu s pogodbo, ki jo imate s SAP-jem, za sklenitev pogodbe za blago ali storitve med vami in SAP-jem ali za pošiljanje računov za naročeno blago ali storitve. SAP obdeluje Osebne podatke, da izpolni pogodbene obveznosti v skladu z alinejo b 6(1) člena GDPR ali enakovrednim členom drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno.

   

  Obdelava, potrebna, da SAP izpolni svoje pogodbene obveznosti, vključuje odgovarjanje na povezane poizvedbe, obdelavo vaših povratnih informacij in nudenje podpore. To lahko vključuje tudi podatke o pogovorih, ki jih začnete ali omogočite prek funkcije pogovora na spletni strani SAP.com ali drugih lokalnih spletnih straneh, kjer je SAP prisoten, z obrazci za stik, po e-pošti ali po telefonu. Pojem "blago in storitve" v tej Izjavi o varovanju zasebnosti vključuje dostop do SAP-jevih spletnih storitev, ponudb, natečajev, nagradnih iger, druge vsebine, glasil, ki niso povezana s trženjem, belih knjig, vadnic, usposabljanj in dogodkov.

   

  Poleg tega z uporabniki, ki so se naročili na SAP-jeve storitve storitve, SAP redno komunicira po e-pošti, prav tako pa stopi v stik z njimi tudi po telefonu, da razreši vaše pritožbe ali pritožbe drugih strank ali preveri sumljive transakcije.

   

  SAP bo uporabil vaš elektronski naslov za potrditev odpiranja računa, za pošiljanje obvestil o plačilih in informacij o spremembah svojih produktov in storitev ter za pošiljanje obvestil in drugih zakonsko zahtevanih informacij. Uporabniki se na splošno ne morejo odjaviti od teh sporočil, ker so potrebna za ustrezno poslovno razmerje in niso tržna.

   

  V zvezi s tržnimi sporočili, kot so e-poštna sporočila in telefonski klici, vam bo SAP, (i) kjer je to zakonsko zahtevano, take informacije poslal le, če se s tem strinjate, in (ii) vam bo ponudil možnost, da se odjavite, če ne želite več prejemati naših tržnih sporočil. Od trženjskih sporočil se lahko kadarkoli odjavite, tako da posodobite ustrezno nastavitev.

   

  Obdelava za zagotavljanje skladnosti. Za SAP in njegove produkte, tehnologije in storitve veljajo zakoni različnih držav, ki urejajo izvoz, med drugim zakoni Evropske unije in njenih držav članic ter zakoni Združenih držav Amerike. Priznavate, da mora SAP v skladu z veljavnimi zakoni, ki urejajo izvoz, trgovinskimi sankcijami in embargi, ki jih izdajo te države, sprejeti ukrepe, da prepreči subjektom, organizacijam in osebam na vladnih seznamih sankcioniranih oseb dostop do določenih produktov, tehnologij in storitev prek SAP-jevih spletnih strani ali drugih distribucijskih kanalov, ki jih nadzira SAP. To lahko vključuje (i) samodejne primerjave podatkov o prijavi uporabnika, kot je določeno v tem dokumentu, in drugih osebnih podatkov, ki jih da na voljo uporabnik, s podatki na seznamih sankcioniranih oseb, (ii) redno ponavljanje takih preverjanj ob vsaki posodobitvi seznama sankcioniranih oseb ali ko uporabnik posodobi svoje podatke, (iii) preprečitev dostopa do SAP-jevih storitev in sistemov v primeru morebitnega ujemanja, in (iv) vzpostavitev stika z uporabnikom v primeru morebitnega ujemanja, da uporabnik potrdi svojo identiteto. Vsaka taka uporaba vaših Osebnih podatkov temelji na dovoljenju za obdelavo Osebnih podatkov, da se izpolnijo zakonske obveznosti (alineja c prvega odstavka 6. člena GDPR ali enakovrednih členov drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno), in SAP-jevem upravičenem interesu (alineja f prvega odstavka 6. člena GDPR ali enakovrednih členov drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno).

   

  Poleg tega priznavate, da lahko člani Skupine SAP Group hranijo in si izmenjujejo vse podatke, potrebne za sledenje vašim odločitvam glede varstva podatkov in zasebnosti pri obdelavi vaših Osebnih podatkov ali prejem tržnega gradiva (tj. odvisno od države, v kateri deluje ustrezna družba Skupine SAP Group, in od tega, ali ste izrecno privolili v oz. se odjavili od prejemanja tržnega gradiva), da se zagotovi skladnost s predpisi.

   

  Obdelava na podlagi SAP-jevega upravičenega interesa. SAP lahko uporablja vaše Osebne podatke na podlagi lastnega upravičenega interesa (alineja f prvega odstavka 6. člena GDPR ali enakovrednega člena drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno), kot sledi:

  • Goljufija in pravni zahtevki.  SAP bo po potrebi uporabil vaše Osebne podatke za preprečevanje ali pregon kriminalnih dejanj kot je goljufija ter za uveljavljanje pravnih zahtevkov in obrambo pred njimi.
  • Vprašalniki in raziskave. SAP vas lahko povabi k sodelovanju pri anketah in raziskavah. Te ankete in raziskave so na splošno zasnovane tako, da pri odgovarjanju in sodelovanju niso potrebni podatki, s katerimi bi vas bilo mogoče identificirati. Če pa v anketo ali raziskavo kljub temu vnesete take podatke, bo SAP uporabil te Osebne podatke za izboljšavo svojih produktov in storitev.
  • Izvajanje pogodbe. Če kupite ali nameravate kupiti blago ali storitve od SAP-ja v imenu poslovnega kupca ali ste kako drugače imenovani za osebo za stike v poslovnem razmerju med poslovnim kupcem ("Oseba za stike pri stranki") in SAP-jem, bo SAP uporabil vaše Osebne podatke za ta namen. V pojasnilo: To vključuje korake, potrebne za sklenitev ustreznega poslovnega razmerja. Če obstoječa Oseba za stike pri stranki obvesti SAP, da ste njena zamenjava, boste za SAP od prejema takega obvestila naprej veljali za ustrezno Osebo za stike pri stranki za ustrezno stranko, dokler temu ne ugovarjate, kot je nadalje določeno spodaj.
  • Izdelava anonimiziranih nizov podatkov. SAP bo anonimiziral Osebne podatke, ki so na voljo v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti, da ustvari anonimizirane nize podatkov, ki jih bo nato uporabil za izboljšavo svojih produktov in storitev ter produktov in storitev svojih izpostav.
  • Prilagojena vsebina. Če se odločite, da želite prejemati SAP-jeva tržna sporočila, kot so med drugim glasila, brošure in bele knjige, bo SAP zbiral in hranil podrobnosti vaše interakcije s tako vsebino, da pomaga izdelati, razviti, upravljati, dostaviti in izboljšati svojo komunikacijo z vami.  Ti podatki so združeni in pomagajo SAP-ju nuditi uporabnejše informacije in ugotoviti, kaj vas najbolj zanima.
  • Snemanje za izboljšanje kakovosti. SAP snema telefonske klice (potem, ko vas o tem obvesti med klicem in preden se snemanje začne) ali pogovorne seje, da izboljša kakovost svojih storitev.
  • Redno obveščanje uporabnikov oz. zahteva za povratne informacije. Če ste v poslovnem razmerju s SAP-jem, vas lahko SAP obvešča o svojih produktih in storitvah (vključno s spletnimi seminarji, seminarji in dogodki), ki so podobni produktom in storitvam, ki ste jih že kupili pri SAP-ju ali jih uporabljali, oz. se na njih nanašajo. Če se udeležite SAP-jevega spletnega seminarja, seminarja ali dogodka, si ogledate bele knjige, glasila, videoposnetke, brezplačne preskusne različice programske opreme oz. jih prenesete iz strežnika ali če kupite SAP-jeve produkte ali storitve, vas SAP lahko poleg tega zaprosi za povratne informacije glede izboljšave ustreznega gradiva, produkta ali storitve.

  Pravica do ugovora. Kadarkoli lahko ugovarjate SAP-jevi uporabi vaših Osebnih podatkov, kot je določeno v tem poglavju, tako da posodobite ustrezno nastavitev. SAP bo v tem primeru pazljivo pregledal vaš ugovor in prenehal z nadaljnjo uporabo ustreznih informacij, če nima utemeljenega upravičenega razloga za nadaljnjo uporabo podatkov za uveljavitev in izvajanje pravnih zahtevkov ter obrambo pred njimi, kar ima prednost pred vašim ugovorom.

   

  Obdelava v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. SAP bo uporabil podatke o vas, vključno z Osebnimi podatki, za poslovni namen, če mu ustrezna nacionalna zakonodaja to dovoli:

  • za načrtovanje in gostitev dogodkov
  • za gostitev spletnih forumov in spletnih seminarjev
  • za trženjske namene, da ostanete seznanjeni s SAP-jevimi najnovejšimi produkti in storitvami ter prihajajočimi dogodki
  • da stopi v stik z vami, da pridobi več informacij o vašem zanimanju za SAP-jeve storitve in ponudbe
  • za izdelavo, razvoj, upravljanje, dobavo in izboljšavo SAP-jevih storitev, produktov, vsebine in oglaševanja ter za izboljšavo in nadgradnjo storitve ali naprave, ki je v SAP-jevi lasti oz. jo je izdelal, je bila izdelana za SAP ali pa jo SAP nadzira
  • da vam nudi bolj prilagojene informacije
  • za preprečevanje izgube
  • za namene zagotavljanja varnosti računa in omrežja
  • za interne namene, kot so nadzor, analiza in raziskave za izboljšanje SAP-jevih produktov ali storitev
  • za preverjanje vaše identitete in izbiro ustreznih storitev
  • za zaznavanje varnostnih incidentov, zaščito pred zlonamernimi, varljivimi, goljufivimi ali nezakonitimi dejavnostmi in za pregon odgovornih za te dejavnosti
  • za razhroščevanje, da ugotovi in popravi napake, ki negativno vplivajo na obstoječi namen delovanja
  • za interne raziskave za tehnološki razvoj in predstavitve
  • za dejavnosti preverjanja ali vzdrževanja kakovosti ali varnosti storitve ali naprave, ki je v SAP-jevi lasti oz. jo je izdelal ali je bila izdelana za SAP ali pa jo SAP nadzira

  SAP bo v naslednjih primerih obdeloval vaše Osebne podatke, če ste pred tem privolili v določeno predlagano obdelavo svojih Osebnih podatkov (alineja a 6(1) člena GDPR) ali enakovredni člen drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno.  Vsako poglavje o postopku obdelave Osebnih podatkov je v nadaljevanju povezano z eno izjavo o soglasju v Consent Resource Centru. Če to Izjavo o varovanju zasebnosti znova odprete po tem, ko ste že podelili eno ali več privolitev, boste videli celotno Izjavo o varovanju zasebnosti, ne le informacij o podeljenih privolitvah.

   

  Novice o SAP-jevih produktih in storitvah. SAP lahko v skladu z ustreznim določilom in vašim soglasjem uporablja vaše ime, elektronski in poštni naslov, telefonsko številko, naziv delovnega mesta in osnovne informacije o vašem delodajalcu (ime, naslov in panoga) ter profil interakcij na podlagi predhodnih interakcij s SAP-jem (predhodni nakupi, sodelovanje na spletnih seminarjih, seminarjih in dogodkih ali uporaba (spletnih) storitev; več informacij o tej temi najdete v Izjavi o piškotkih, prikazani na ustrezni SAP-jevi spletni strani) za obveščanje o najnovejših napovedih produktov, posodobitvah programske opreme, nadgradnjah programske opreme, posebnih ponudbah ter drugih informacijah o SAP-jevi programski opremi in storitvah (vključno z glasili, povezanimi s trženjem) ter SAP-jevih dogodkih in za prikaz ustrezne vsebine na SAP-jevih spletnih straneh. SAP lahko v povezavi s temi aktivnostmi, povezanimi s trženjem, nudi zgoščen ID uporabnika družbenim omrežjem, ki jih upravljajo tretje osebe, ali drugim spletnim ponudbam (kot so Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ali Google), kjer se ta podatek nato primerja s podatki družbenih omrežij ali lastnimi zbirkami podatkov spletnih ponudb, da se vam prikažejo ustreznejši podatki.

   

  Izdelava uporabniških profilov. SAP vam nudi možnost uporabe svojih spletnih ponudb, vključno s forumi, spletniki in omrežji (kot je SAP Community), ki so povezane s to spletno stranjo in zahtevajo, da se prijavite in ustvarite uporabniški profil. Uporabniški profili nudijo možnost prikaza vaših osebnih podatkov drugim uporabnikom, med drugim vključno z vašim imenom, računi na družbenih omrežjih, poštnim in/ali elektronskim naslovom, telefonsko številko, osebnimi interesi, znanji in osnovnimi podatki o vašem podjetju,

   

  Ti profili se lahko nanašajo na eno samo SAP-jevo spletno ponudbo, če pa so ustvarjeni v storitvi SAP Identity Authentication Service, vam omogočajo tudi dostop do drugih ponudb SAP-ja in/ali drugih subjektov v Skupni SAP Group (ne glede na kakršnokoli soglasje, podeljeno v skladu s poglavjem "Pošiljanje vaših Osebnih podatkov drugim SAP-jevim družbam" spodaj). Vedno pa je izbira vaša, katere dodatne spletne ponudbe uporabljate, vaši Osebni podatki pa bodo poslani le tem ponudbam, ko prvič dostopate do njih. Če ne soglašate, da SAP ustvari take uporabniške profile, vam SAP ne bo mogel nuditi storitev, če je tako soglasje zakonsko zahtevano.

   

  Vaš profil se v spletnih ponudbah poleg nudenja dostopa uporablja tudi za prilagoditev interakcije z drugimi uporabniki (na primer s sporočanjem ali funkcijo sledenja) in SAP-jem za spodbujanje komunikacije in sodelovanja prek takih ponudb ter za to, da SAP lahko nudi elemente igrifikacije (igrifikacija je postopek, s katerim se v obstoječe elemente, kot je spletna stran, poslovna aplikacija ali spletna skupnost, integrira igralno mehaniko, da se motivira udeležba, sodelovanje in zvestoba). Funkcije ustrezne spletne ponudbe lahko v največji meri uporabite za to, da določite, katere informacije želite deliti.

   

  Posebne kategorije Osebnih podatkov. SAP vas lahko v povezavi s prijavo na dogodek ali seminar in z nudenjem dostopa do njega zaprosi za podatke o zdravju, da prepozna posebne potrebe posameznikov in med dogodkom pomaga invalidnim posameznikom in posameznikom s posebnimi prehranskimi potrebami. Vsi taki podatki temeljijo na soglasju, ki ga podelite v skladu s tem dokumentom.

   

  Če takih podatkov o invalidnosti ali posebnih prehranskih potrebah ne daste na voljo, SAP ne bo mogel izvesti ustreznih previdnostnih ukrepov.

   

  Profiliranje dogodkov. Če se prijavite na SAP-jev dogodek, seminar ali spletni seminar, lahko SAP deli osnovne podatke o udeležencu (vaše ime, podjetje in elektronski naslov) z drugimi udeleženci istega dogodka, seminarja ali spletnega seminarja, da zagotovi komunikacijo in izmenjavo idej.

   

  Pošiljanje vaših Osebnih podatkov drugim SAP-jevim družbam. SAP lahko pošlje vaše Osebne podatke drugim subjektom v Skupini SAP Group. Veljavni seznam subjektov v Skupini SAP Group je na voljo tu. Ti subjekti bodo v teh primerih uporabili vaše Osebne podatke za iste namene in v skladu z istimi pogoji, kot je opisano v izjavi o varovanju zasebnosti.

   

  Pošiljanje vaših Osebnih podatkov tretjim osebam. Na vašo zahtevo, ki je navedena v vašem soglasju, bo SAP poslal vaše podatke o prijavi podjetjem, navedenim na strani za prijavo. Podjetja bodo uporabljala vaše podatke o prijavi v namene svojega sodelovanja na dogodku in so zavezana, da jih po tem izbrišejo. Če namerava podjetje uporabljati vaše podatke v katerekoli druge namene, vas bodo obvestili, kako in za katere druge namene bodo uporabljali vaše podatke o prijavi.

   

  Preklic soglasja, podeljenega v skladu s tem dokumentom. Svoje soglasje v skladu s tem dokumentom lahko kadarkoli prekličete, tako da se odjavite. Če soglasje prekličete, SAP ne bo več obdeloval Osebnih podatkov, za katere velja to soglasje, če to ni zakonsko zahtevano. Če mora SAP iz pravnih razlogov hraniti vaše Osebne podatke, bo nadaljnja obdelava vaših Osebnih podatkov omejena, Osebni podatki pa bodo hranjeni le toliko časa, kot zahteva zakon. Vendar pa preklic soglasja ne vpliva na SAP-jevo preteklo obdelavo osebnih podatkov do takrat, ko ste preklicali svoje soglasje. Če je za vašo uporabo SAP-jeve ponudbe potrebno vaše predhodno soglasje, vam SAP po preklicu soglasja ne bo (več) mogel nuditi ustrezne storitve (ali storitev, če prekličete soglasje, da SAP uporablja vaš profil v storitvi SAP Identity Authentication Service za več svojih ponudb), ponudbe ali dogodka.

  Informacije, ki jih zbirajo piškotki in podobne tehnologije, ter vsa uporaba takih informacij je dodatno opisana v SAP-jevi Izjavi o piškotkih. Svoje nastavitve za piškotke lahko uveljavljate, tako da obiščete povezavo "Nastavitve za piškotke" v nogi domače strani SAP.com, kot je opisano v SAP-jevi Izjavi o piškotkih.

  Če za SAP veljajo določene zahteve ZDA po varovanju zasebnosti, velja tudi naslednje:

   

  Zasebnost otrok v ZDA. SAP zavestno ne zbira Osebnih podatkov otrok, mlajših od 13 let.  Če ste starš ali zastopnik in menite, da je SAP zbiral podatke o otroku, obvestite SAP, kot je opisano v tej Izjavi o varovanju zasebnosti.  SAP bo sprejel ukrepe, da podatke čim prej izbriše.  Ker SAP-jeve spletne strani in spletne storitve niso namenjene uporabnikom, mlajšim od 16 let, in ker v skladu z zahtevami za razkritja iz CCPA SAP ne prodaja osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.

   

  Če za SAP veljajo določene zahteve zvezne države Kalifornije v ZDA po varovanju zasebnosti, velja tudi naslednje:

   

  Prepoved sledenja. Vaš brskalnik vam morda omogoča, da nastavite možnost "Ne sledi". Če ni drugje navedeno drugače, naša spletna stran ne upošteva zahtev "Ne sledi". Vendar pa lahko zavrnete piškotke, tako da spremenite določene nastavitve svojega spletnega brskalnika ali se sklicujete na našo Izjavo o piškotkih, če je na voljo. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku določenih spletnih strani shranijo v vaš računalnik in se uporabljajo za identifikacijo vašega računalnika. Če piškotkov ne sprejmete, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih funkcij naše spletne strani. Ta spletna stran ne dovoli zbiranja podatkov tretjim osebam skozi čas in med spletnimi stranmi.

   

  Imate naslednje pravice: 

  • Da zahtevate od SAP-ja dostop do svojih Osebnih podatkov, ki jih SAP zbira, uporablja ali razkriva;
  • Da zahtevate, da SAP izbriše vaše Osebne podatke;
  • Do nediskriminatorne obravnave pri uveljavljanju vseh svojih pravic do varstva podatkov; 
  • Če posameznik od SAP-ja zahteva dostop do svojih Osebnih podatkov, morajo biti takšni podatki prenosni (če je to mogoče) in v pripravni obliki, ki posamezniku omogoča, da jih brez omejitev pošlje drugim prejemnikom.

  SAP v skladu z zahtevami o razkritju iz kalifornijskega zakona o zasebnosti potrošnikov (California Consumer Privacy Act (CCPA)) ne prodaja in ne bo prodajal vaših Osebnih podatkov. V skladu s postopkom preverjanja, določenem v CCPA, SAP zahteva strožji postopek preverjanja za zahtevke za izbris ali za Osebne podatke, ki veljajo za občutljive ali dragocene, da zmanjša škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi nepooblaščenega dostopa do vaših Osebnih podatkov ali njihovega izbrisa.   Če mora SAP od vas poleg podatkov, ki jih že ima, zahtevati dodatne podatke, jih bo SAP uporabil le za preverjanje vaše identitete, da boste lahko uveljavljali svoje pravice do varstva podatkov, oz. za namene varnosti in preprečevanja goljufij.

   

  Poleg vzpostavitve stika s SAP-jem na naslovu privacy@sap.com lahko svoje pravice uveljavljate tudi, kot sledi:

   

  Za pošiljanje zahteve lahko uporabite tudi brezplačne številke, ki so navedene tu. Za pošiljanje zahtevkov za uveljavljanje svojih pravic glede varstva podatkov SAP-ju lahko določite tudi pooblaščenega referenta. Tak pooblaščeni referent mora biti registriran pri državnem sekretarju zvezne države Kalifornije in poslati dokazilo, da ste ga pooblastili, da deluje v vašem imenu. 

   

  Če za SAP veljajo zahteve Filipinov po varovanju zasebnosti, velja tudi naslednje:

  Posamezniki na Filipinih lahko uveljavljajo svoje pravice, kot sledi:

  Lahko pokličete SAP ali pošljete zahtevo na:

  webmaster@sap.com

  Telefon: +632 -8705 5804 -2500

  Naslov: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Naslednja določila veljajo za prebivalce in državljane Filipinov: 

  • Lahko zahtevate odškodnino, ki jo pravnomočno dodelijo Državna komisija za zasebnost oz. sodišča, če ste utrpeli škodo zaradi netočnih, nepopolnih, zastarelih, napačnih ali nezakonito pridobljenih osebnih podatkov oz. zaradi njihove nepooblaščene uporabe, pri čemer so upoštevane morebitne kršitve vaših pravic in svoboščin kot osebe, na katero se podatki nanašajo;
  • Če ste utrpeli kršitev zasebnosti ali kršitev varstva osebnih podatkov oz. je na vas osebno vplivala kršitev zakona o zasebnosti podatkov, lahko vložite pritožbo pri Državni komisiji za zasebnost;
  • Vaše pravice do prenosljivosti. Vaši zakoniti dediči in nasledniki se lahko kadarkoli po vaši smrti ali v primeru vaše nezmožnosti ali nesposobnosti za uveljavljanje pravic sklicujejo na vaše pravice. 

   

   

  Določila, specifična za Kitajsko, veljajo za državljane Kitajske.

   

  Določila, specifična za Kolumbijo, veljajo za državljane Kolumbije.

   

  Določila, specifična za Rusijo, veljajo za državljane Ruske federacije.

  Nazaj na vrh