Skip to Content
SAP-jeva izjava o varovanju zasebnosti
SAP-jeva izjava o varovanju zasebnosti

Varovanje posameznikove zasebnosti na spletu je ključno za prihodnost spletnega poslovanja in resnično spletno gospodarstvo. S to Izjavo o varovanju zasebnosti dokazujemo svojo zavezanost k varovanju posameznikove zasebnosti. Ta Izjava o varovanju zasebnosti opisuje naše ravnanje s podatki, s katerimi je mogoče neposredno ali posredno identificirati posameznika (Osebni podatki).

Ta Izjava o varovanju zasebnosti velja za www.sap.com in vse druge spletne strani, ki se sklicujejo na to Izjavo o varovanju zasebnosti. Upravljavec podatkov za www.sap.com je SAP America Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, ZDA. Upravljavec podatkov za druge spletne strani, ki se sklicujejo na to Izjavo o varovanju zasebnosti ali jo kako drugače uporabljajo, je subjekt Skupine SAP, naveden v ustrezni pravni objavi, če pa pravna objava ni potrebna v skladu z lokalno zakonodajo, pa je naveden v obvestilu o avtorskih pravicah take spletne strani. Za spletno stran Skupine SAP (www.sap.com/corporate-de/about.html in www.sap.com/corporate-en/about.html), spletne strani, specifične za produkte, SCN in SAP Store bo to zlasti SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Nemčija. SAP America Inc., SAP SE in vsi drugi ustrezni subjekti Skupine SAP so v nadaljnjem besedilu posamično imenovani "SAP".

Nekateri subjekti Skupine SAP, ponudbe, programi in/ali spletne strani imajo lahko lastne izjave o varovanju zasebnosti, ki se lahko razlikujejo. Zato svetujemo, da preberete izjavo o varovanju zasebnosti vsake SAP-jeve spletne strani, ponudbe ali programa, ki ga obiščete ali si ga ogledate.

I. Osnove globalne zasebnosti

Naše prakse pri zagotavljanju zasebnosti, določene v tem dokumentu, odražajo trenutna globalna načela in standarde za ravnanje z Osebnimi podatki. Ta načela vključujejo obvestilo o uporabi podatkov, izbiro uporabe, dostopa do in integritete podatkov, varnosti, posredovanja in uveljavitve oz. nadzora. Spoštujemo zakone o zasebnosti, ki veljajo v državah, kjer poslujemo.

 

II. Soglasje

Z uporabo te spletne strani se strinjate z zbiranjem in uporabo Osebnih podatkov, kot je opisano v tem dokumentu. Če se ne strinjate s pogoji, določenimi v tem dokumentu, ne uporabljajte te spletne strani.

Če se odločimo spremeniti to Izjavo o varovanju zasebnosti, bomo objavili spremembe na tej spletni strani, da boste vedno obveščeni o tem, katere Osebne podatke zbiramo in kako jih uporabljamo. Zato priporočamo, da redno preverjate, ali je bila ta Izjava o varovanju zasebnosti spremenjena.

Lahko zahtevamo tudi vašo izrecno soglasje za obdelavo določenih Osebnih podatkov, ki so bilki zbrani na tej spletni strani oz. ste jih prostovoljno poslali, če to zahteva veljavna zakonodaja. Vsako soglasje je popolnoma prostovoljno. Če ne daste zahtevanega soglasja za obdelavo vaših Osebnih podatkov ali (v skladu z 10. členom (Hramba podatkov) spodaj) pozneje obvestite SAP, da ne želite, da SAP še naprej obdeluje vaše Osebne podatke, morda nekatere SAP-jeve ponudbe ali storitve ne bodo mogoče oz. bo njihov obseg omejen.

III. Zbiranje in obdelava vaših Osebnih podatkov

SAP zbira, izvaža in uporablja Osebne podatke za analizo vaših potreb in interesov ter za izboljšanje pomoči, o čemer vas mora ustrezno obvestiti (kot je določeno v tem dokumentu) in s čimer morate soglašati, kjer je to zakonsko zahtevano, to pa mora po potrebi tudi prijaviti organom za varstvo podatkov.

Ko obiščete našo spletno stran, lahko zabeležimo vaš IP-naslov ter uporabimo piškotke in druge spletne tehnologije (v nadaljevanju "Orodja za samodejno zbiranje podatkov" in "Vgrajene spletne povezave") za zbiranje informacij o naših obiskovalcih in njihovih interesih. Odvisno od uporabljenih Orodij za samodejno zbiranje podatkov vsebujejo zbrani podatki poleg vašega IP-naslova identiteto v oblaku, ki vam jo dodelimo, ko se registrirate pri SAP-ju, tip brskalnika, ki ga uporabljate, SAP-jeve spletne strani, ki ste jih obiskali, objekte, na katere ste kliknili na določeni SAP-jevi spletni strani, čas zadržanja na določeni spletni strani, spletno stran, s katere ste prišli na SAP-jevo spletno stran in zunanjo ciljno spletno stran, do katere dostopate s SAP-jeve spletne strani. Uporabljene tehnologije in zbrani podatki so podrobno opisani v 5. členu (Orodja za samodejno zbiranje podatkov). Ko podate svoje soglasje (kjer je to zakonsko zahtevano), SAP lahko doda podatke, zbrane z Orodji za samodejno zbiranje podatkov, vašim uporabniškim profilom, ki jih hrani SAP. Taki dodatni podatki vključujejo vaš ID uporabnika, želje glede spletne strani in vaše zanimanje za SAP-jeve produkte.

Poleg tega lahko zbiramo in obdelujemo vse Osebne podatke, ki nam jih prostovoljno pošljete, npr. ko se registrirate za dogodke ali druge SAP-jeve ponudbe, se naročite na glasila, sodelujete v spletnih anketah, debatnih skupinah, forumih ali SAP-jevi storitvi za klepet oz. ko opravite nakup ali kako drugače pošljete SAP-ju svoje podatke o stiku. Če SAP-ju pošljete svoje ID-je na družbenih medijih, lahko SAP prikliče vaše javno dostopne podatke.

Taki Osebni podatki lahko v posameznem primeru vsebujejo vaš ime in priimek, poštni in elektronski naslov (kot je natančneje opredeljeno v 2. členu (Elektronski naslovi) spodaj), telefonsko številko, podatke za prijavo v družbena omrežja, finančne in bančne podatke, potrebne za obdelavo vašega naročila (natančneje opredeljeno v 3. členu (Nakupovanje ali registracija za dogodke) spodaj), in določene podatke o družbi, za katero delate (tj. ime in poštni naslov vaše družbe, naziv vašega delovnega mesta in delovni staž) ter informacije o razmerju (tj. katero različico SAP-jevih pogojev ste sprejeli oz. kako ste se odločili glede prejemanja SAP-jevega tržnega gradiva) med vami in SAP-jem.

Table of Contents

1. Uporaba in namen zbranih Osebnih podatkov

Na podlagi informacij, ki jih SAP zbere za analizo vaših potreb in interesov, vam SAP nudi dosledno in osebno prilagojeno izkušnjo. Take informacije bomo uporabljali samo, kot je opisano v tej Izjavi o varovanju zasebnosti in/ali kot je navedeno v času zbiranja. V skladu z veljavno zakonodajo ne bomo naknadno spreminjali načina uporabe vaših Osebnih podatkov brez vašega soglasja. Vaše Osebne podatke bomo uporabljali izključno za naslednje namene:

 • Za obdelavo vaših naročil in dobavo produktov, storitev in informacij, ki ste jih naročili.
 • Da boste na tekočem glede najnovejših napovedi produktov, posodobitev programske opreme, nadgradenj programske opreme, varnostnih popravkov, izboljšav sistema, posebnih ponudb in drugih informacij o SAP-jevi programski opremi in storitvah. To lahko občasno vključuje informacije drugih tehnoloških podjetij ali poslovnih partnerjev o produktih in storitvah, ki lahko dodajo vrednost vašim SAP-jevim produktom. Take informacije lahko pošlje ne le SAP, temveč katerakoli druga družba Skupine SAP, vključno z družbami Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting in SeeWhy. V zvezi s tem izrecno dovoljujete, da si SAP izmenjuje vaše podatke o stiku z drugimi družbami Skupine SAP. Poleg tega se strinjate, da lahko vse zgoraj navedene družbe hranijo in si izmenjujejo vse podatke, potrebne za spremljanje vaših izbir glede prejemanja tržnega gradiva (tj. glede na državo, v kateri posluje ustrezna družba Skupine SAP, ali ste podelili izrecno soglasje za prejemanje in/ali ste se odjavili od prejemanja tržnega gradiva).
 • Za prilagajanje informacij o naših produktih in storitvah vašim interesom. Med obiskom naše spletne strani nam npr. omogoča, da vam nudimo določene informacije o produktih in storitvah, ki vas morda zanimajo.
 • Za omogočanje ustvarjanja enega uporabniškega profila s Storitvijo SAP Cloud ID, katerega lahko en posameznik uporablja za vse družbe Skupine SAP (vključno z vsemi SAP-jevimi družbami ter družbami Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting in SeeWhy) za dostop do spletnih ponudb in storitev. Zato se strinjate, da si lahko vse družbe Skupine SAP medsebojno izmenjujejo in uporabljajo Osebne podatke, potrebne za ustvarjanje vašega uporabniškega profila. Taka storitev vam lahko tudi omogoča izmenjavo podatkov (vključno z Osebnimi podatki) z drugimi registriranimi uporabniki iste storitve. Za določitev, katere podatke želite dati na voljo za izmenjavo, lahko uporabite funkcijo ustrezne storitve.
 • Za omogočanje ustvarjanja drugih uporabniških profilov in dostopa do drugih področij osebnega profila, specifičnega za storitev (npr. v povezavi s SAP-jevimi lastnimi partnerskimi programi, forumi in skupnostmi), zunaj profila Storitve SAP Cloud ID, opisanega v zgornji točki. Ker vam lahko taki profili omogočajo dostop do storitev različnih družb Skupine SAP (vključno z vsemi SAP-jevimi družbami ter družbami Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting in SeeWhy), se strinjate, da si lahko vse družbe Skupine SAP izmenjujejo take Osebne podatke, potrebne za ustvarjanje vašega uporabniškega profila. Taka storitev vam lahko tudi omogoča izmenjavo podatkov (vključno z Osebnimi podatki) z drugimi registriranimi uporabniki iste storitve. Za določitev, katere podatke želite dati na voljo za izmenjavo, lahko uporabite funkcijo ustrezne storitve.
 • Za nudenje prilagojene uporabniške izkušnje in prikaz zaščitene vsebine.
 • Za spletne seje "klikni za pogovor" in "Klikni za klic".
 • Zagotavljanje in nadzor kakovosti informacij in izkušenj v zvezi s pogovornimi sejami s SAP-jem, tako da naše osebje izobražujemo, da lahko učinkovito odgovarja na vaša vprašanja.
 • Za omogočanje vzpostavitve stika z vami za odziv na vaše poizvedbe in pošiljanje informacij o dostavi in za obračun.
 • Za nudenje natečajev, nagradnih iger ali drugih tržnih oz. promocijskih dejavnosti na spletni strani www.sap.com ali drugih SAP-jevih spletnih straneh. Za upravljanje takih programov se lahko zbirajo Osebni podatki.
 • Pošiljanje vprašalnikov in izvajanje anket, da lahko našim strankam in končnim uporabnikom nudimo boljše produkte in storitve. Sodelovanje pri anketah je prostovoljno.
 • Za pomoč pri poizvedbah glede zaposlovanja.
 • Za pripravo anonimiziranih podatkov o uporabi SAP-jevih spletnih strani in ponudb. SAP bo uporabljal take anonimizirane podatke le za izboljšavo takih spletnih strani in ponudb.
 • Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Za izpolnjevanje veljavnih zakonskih zahtev, predvsem zakonov, ki urejajo izvoz. Za SAP in njegove produkte, tehnologije in storitve veljajo zakoni različnih držav, ki urejajo izvoz, med drugim vključno z zakoni Evropske unije in njenih držav članic ter zakoni Združenih držav Amerike. Strinjate se, da mora SAP v skladu z veljavnimi zakoni, ki urejajo izvoz, trgovinskimi sankcijami in embargi, ki jih izdajo te države, sprejeti ukrepe, da prepreči subjektom, organizacijam in osebam na vladnih seznamih sankcioniranih oseb dostop do določenih produktov, tehnologij in storitev prek SAP-jevih spletnih strani ali drugih distribucijskih kanalov, ki jih nadzira SAP. Zato potrjujete in se strinjate, da lahko SAP (i) samodejno primerja vse podatke o registraciji uporabnika in druge informacije, ki jih pošljete o svoji identiteti, z veljavnimi seznami sankcioniranih oseb; (ii) redno ponovi tako preverjanje, ko je seznam sankcioniranih oseb posodobljen ali ko posodobite svoje podatke; (iii) blokira vaš dostop do SAP-jevih storitev in sistemov v primeru ujemanj; in (iv) v primeru morebitnih ujemanj stopi v stik z vami, da potrdi vašo identiteto.

 

Nazaj na vrh

2. Elektronski naslovi

Če nam posredujete svoj elektronski naslov, bomo z vami v stiku po e-pošti. Vašega elektronski naslova ne posredujemo drugim zunaj Skupine SAP, če to ni potrebno zaradi poslovnega razmerja med vami in SAP-jem ali če ste se registrirali za storitve tretjih oseb. Kadarkoli se lahko odločite, da ne želite več prejemati e-pošte (v skladu z 9. členom (Izbira/odjava) spodaj). Vendar pa ta odločitev ne vpliva na pošiljanje e-pošte, ki je potrebna izključno za vzdrževanje poslovnega razmerja med vami in SAP-jem.

Odvisno od nastavitev vaše aplikacije obstaja možnost, da se informacije o vas posredujejo samodejno, ko SAP-ju pošljete pošto.

Če se odločite za registracijo za storitve tretjih oseb, moramo morda poslati nekatere podatke iz vaše registracije pri SAP-ju ponudniku storitev, morda vključno z vašim elektronskim naslovom.

 

Nazaj na vrh

3. Nakupovanje ali registracija za dogodke

Naša stran vsebuje naročilnice za informacije, produkte in storitve. Te naročilnice lahko poleg zgoraj opisanih podatkov zbirajo vaše finančne informacije, npr. vaše bančne podatke ali številke kreditnih kartic. SAP zagotavlja, da bo vse finančne informacije, ki jih pošljete za fakturiranje ali plačilo, uporabil samo za to določeno transakcijo. To lahko vključuje posredovanje vaših podatkov tretjim osebam, ki sodelujejo pri transakciji, kot so banke, izdajatelji kreditnih kartic, plačilni posredniki in druge finančne institucije ter institucije za kreditni nadzor.

 

Nazaj na vrh

4. IP-naslovi

IP-naslovi nam pomagajo pri diagnozi težav, pri ugotavljanju, iz katere države uporabnik uporablja naše spletne strani in storitve, da lahko ponudimo ustrezne pravne izjave, pri upravljanju naše spletne strani in zbiranju demografskih podatkov, kot je dodatno navedeno v 5. členu (Orodja za samodejno zbiranje podatkov) spodaj.

IP-naslove ali druge podatke, ki so dodatno pojasnjeni v 5. členu (Orodja za samodejno zbiranje podatkov) spodaj in ste jih vnesli na tej spletni strani ali kdaj prej, oz. kodo kampanje lahko uporabimo, da ugotovimo, katere strani na naših spletnih mestih obiskujete in katere teme vas morda zanimajo, da vam lahko ponudimo informacije o ustreznih produktih in storitvah.

SAP lahko zbira IP-naslove (in druge tehnične informacije, kot je tip brskalnika) med sejo Klikni za pogovor ali Klikni za klic, ki jo začnete. Te informacije se zbirajo, ko se povežete s SAP-jem, in nam omogočajo, da identificiramo vašo sejo in vam nudimo vsebino na osnovi tehničnih zmožnosti vašega brskalnika, namenjene pa so tudi nadzoru kakovosti. Vaš IP-naslov se ne uporablja za identifikacijo, razen v primeru vašega predhodnega dovoljenja.

SAP zbira samo informacije, povezane z vašim obiskom SAP-jeve strani. Ne spremljamo ali zbiramo Osebnih podatkov o vaših obiskih družb ali subjektov zunaj Skupine SAP, razen podatkov, navedenih v III. členu (Zbiranje in obdelava vaših Osebnih podatkov) zgoraj.

 

Nazaj na vrh

5. Orodja za samodejno zbiranje podatkov

SAP lahko poleg podatkov, ki jih pošljete vi, zbira podatke tudi med vašim obiskom SAP-jeve spletne strani z Orodji za samodejno zbiranje podatkov, kot so spletni svetilniki, piškotki, vgrajene spletne povezave in druga pogosto uporabljana orodja za zbiranje podatkov. Ta orodja zbirajo določene standardne informacije, ki jih vaš brskalnik pošlje naši spletni strani, kot so npr. tip in jezik vašega brskalnika, časi dostopov in naslov spletne strani, s katere ste prišli na SAP-jevo spletno stran. SAP lahko s temi orodji potrdi prejem e-pošte, za katero je prejemnik dal soglasje, in lahko spremlja druge podatke, kot so obiskane strani na ustreznem SAP-jevem spletnem mestu in ali se prejemnik registrira za dogodek, ki ga nudi SAP, ter druge zbirne podatke, ki niso povezani z določenim posameznikom.

Če spodaj ni navedena druga možnost za izbiro, lahko zavrnete uporabo Orodij za samodejno zbiranje podatkov, kot so piškotki, (i) tako da kliknete na ustrezno povezavo v nogi spletne strani, če ustrezna spletna stran podpira rešitev TRUSTe Consent Manager, (ii) tako da izberete ustrezne nastavitve v svojem brskalniku, če rešitev TRUSTe Consent Manager ni na voljo. Upoštevajte, da so v drugem primeru nastavitve vašega brskalnika glede piškotkov omejene na določen brskalnik, nameščen na določeni napravi, in morate zato v primeru, da obiščete SAP-jeve spletne strani z drugimi brskalniki ali napravami, onemogočiti sledilne piškotke v brskalnikih na vseh ustreznih napravah. Poleg tega tudi upoštevajte, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij ustrezne spletne strani.

SAP trenutno uporablja naslednja Orodja za samodejno zbiranje podatkov za spodaj navedene namene.

a. Adobe Analytics

Nekatere spletne strani, ki se sklicujejo na to Izjavo o varovanju zasebnosti, uporabljajo rešitev Adobe Analytics. Rešitev Adobe Analytics uporablja IP-naslove za določitev približnega območja, od koder je uporabnik. Zato rešitev Adobe Analytics najprej shrani celotni IP-naslov uporabnika, nato pa ga anonimizira. Za določitev približne lokacije, od koder uporabnik dostopa do določene spletne strani, se uporablja le anonimizirani IP-naslov.

Če ste registrirani uporabnik in ste se prijavili, SAP uporablja rešitev Adobe Analytics tudi za spremljanje vašega ID-ja uporabnika in načina uporabe ustrezne spletne strani.

Poleg rešitve TrUSTe Consent Manager (kjer je na voljo) se lahko odjavite iz uporabe rešitve Adobe Analytics tako, da kliknete na naslednjo povezavo: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1.

b. Adobe Target

Nekatere spletne strani, ki se sklicujejo na to Izjavo o varovanju zasebnosti, uporabljajo rešitev Adobe Target. Rešitev Adobe Target dodelitev ID uporabnika vsakemu uporabniku, ki se ne odjavi iz sledenja, kot je opisano spodaj, in nato na podlagi tega ID-ja uporabnika ustvari uporabniški profil, tako da doda podatke o uporabnikovem (i) brskalniku in druge podatke, specifične za napravo, (ii) podatke o uporabi ter (iii) podatke o lokaciji. Podatki o lokaciji se določijo z analizo uporabnikovega anonimiziranega IP-naslova: Rešitev Adobe Target najprej shrani celotni IP-naslov uporabnika, nato pa ga anonimizira. Za določitev približne lokacije, od koder uporabnik dostopa do določene spletne strani, se uporablja le anonimizirani IP-naslov.

Ti podatki se uporabljajo za prikaz usmerjene vsebine na spletnih straneh družb Skupine SAP, ki uporabljajo rešitev Adobe Target.

Poleg rešitve TrUSTe Consent Manager (kjer je na voljo) se lahko odjavite iz uporabe rešitve Adobe Target tako, da kliknete na naslednjo povezavo: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1.

c. Google Analytics

Nekatere spletne strani, ki se sklicujejo na to Izjavo o varovanju zasebnosti, uporabljajo rešitev Google Analytics. Rešitev Google Analytics uporablja piškotke, ki so besedilne datoteke, shranjene v vaš računalnik, ki spletni strani pomagajo analizirati, kako uporabniki uporabljajo to spletno stran. Podatki o vaši uporabi spletne strani (vključno z IP-naslovom), ki jih generira piškotek, so posredovani Googlu in so shranjeni na njegovih strežnikih v ZDA. Google uporablja te podatke za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani, sestavljanje poročil o aktivnosti na spletni strani za upravljavce spletne strani in za nudenje drugih storitev, povezanih z aktivnostjo na spletni strani in uporabo spleta.

Google lahko posreduje te podatke tretjim osebam, kjer to zahteva zakonodaja oz. če take tretje osebe obdelujejo podatke v imenu Googla. Google ne bo povezal vašega IP-naslova z nobenimi drugimi podatki, ki jih hrani.

Poleg rešitve TrUSTe Consent Manager (kjer je na voljo) je na voljo tudi dodatek Google Analytics Opt-out Browser Add-on, ki ga je razvil Google. Obiskovalcem spletne strani nudi več možnosti glede tega, kako rešitev Google Analytics zbira njihove podatke. Dodatek komunicira z datoteko ga.js (Google Analytics JavaScript), da označi, da podatkov o obisku spletne strani ni dovoljeno poslati rešitvi Google Analytics. Prenos je mogoč z naslednje povezave: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

d. SAP Web Analytics

Nekatere spletne strani, ki se sklicujejo na to Izjavo o varovanju zasebnosti, uporabljajo rešitev SAP Web Analytics ("SWA"). SWA pomaga analizirati, kako uporabniki uporabljajo ustrezno spletno stran. Generirani podatki (vključno z delom vašega IP-naslova in ID-jem brskalnika) so posredovani SAP-ju, ki jih hrani. SAP uporablja te podatke le za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani, sestavljanje poročil o aktivnosti na spletni strani za upravljavce spletne strani in za izboljšavo svojih spletnih strani.

Vsaka spletna stran, ki uporablja SWA, vsebuje ločeno izjavo glede take uporabe in nudi možnost, da se uporabnik odjavi iz sledenja z rešitvijo SWA neposredno v ustrezni izjavi ali z rešitvijo TRUSTe Consent Manager, ki je na voljo prek povezave na ustrezni strani (če je na voljo).

e. Spremljanje uporabe za tržne namene

SAP-jeve spletne strani lahko zbirajo podatke o dostopu in uporabi takih spletnih strani na druge načine, da pripravijo profile uporabe, ki se uporabljajo za določitev, katera vsebina je najprimernejša za prikaz, ko obiščete določeno spletno stran.

V tem primeru SAP zabeleži vašo uporabo (obiskane spletne strani, čas obiska spletne strani, aktivnost na spletni strani/kliki (na objekte) na spletni strani, tip brskalnika, operacijski sistem, spletna stran, od koder ste prišli na SAP-jevo spletno stran, lokacija, od koder dostopate do spletne strani) in enoznačni identifikator (kot je vaš IP-naslov ali ID piškotka), ki omogoča SAP-ju, da ugotovi, da je določena oseba aktivna na njegovih spletnih straneh, vendar brez podatkov, kot je ime, ki jih je mogoče uporabiti za vašo neposredno identifikacijo. SAP uporablja zbrane podatke le za prikaz ustrezne vsebine na svojih spletnih straneh.

Če spodaj ni navedena druga možnost za izbiro, lahko zavrnete uporabo Orodij za samodejno zbiranje podatkov, kot so piškotki, (i) tako da kliknete na ustrezno povezavo v nogi spletne strani, če ustrezna spletna stran podpira rešitev TRUSTe Consent Manager, (ii) tako da izberete ustrezne nastavitve v svojem brskalniku, če rešitev TRUSTe Consent Manager ni na voljo. Upoštevajte, da so v drugem primeru nastavitve vašega brskalnika omejene na določen brskalnik, nameščen na določeni napravi, in morate zato v primeru, da obiščete SAP-jeve spletne strani z drugimi brskalniki ali napravami, ustrezno prilagoditi brskalnike na vseh ustreznih napravah. Poleg tega tudi upoštevajte, odvisno od nastavitev vašega brskalnika morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij ustrezne spletne strani.

f. Vgrajene spletne povezave

SAP-jeva e-pošta pogosto uporablja povezave do ustreznega spletnega področja, po preusmeritvi prek SAP-jevih strežnikov. Sistem preusmeritev omogoča SAP-ju, da po potrebi spremeni ciljni URL teh povezav in ugotovi, kakšna je učinkovitost njegovih marketinških pobud.

Take povezave v e-pošti omogočajo SAP-ju, da ugotovi, ali ste kliknili na povezavo v e-pošti, informacije o tej interakciji pa se lahko povežejo z vami. Če ne želite, da SAP zbira informacije o tem, na katere povezave ste kliknili, ne klikajte na povezave v SAP-jevi e-pošti.

g. Piškotki

Piškotki so identifikatorji, ki jih pošlje spletna stran vašemu brskalniku in so shranjeni na disku vašega računalnika. SAP uporablja piškotke za nudenje prilagojene vsebine, da vam prihrani vnovični vnos vašega gesla ali vnovično izpolnjevanje obrazcev za registracijo, da spremlja vašo nakupovalno košarico in za prilagoditev naših informativnih ponudb vaši uporabi spletne strani.

Nudimo vam naslednji dve možnosti SAP-jeve uporabe piškotkov:

aa. Nekatere SAP-jeve spletne strani uporabljajo rešitev TRUSTe Consent Manager, s katero lahko uporabniki izberejo, kako lahko SAP uporablja piškotke. Če je rešitev TRUSTe Consent Manager na voljo, je povezava do nje v nogi. Kliknite na povezavo, da zaženete rešitev TRUSTe Consent Manager in izberete, kako lahko SAP uporablja piškotke.

bb. Če spletna stran ne uporablja rešitve TRUSTe Consent Manager, lahko zavrnete uporabo piškotkov tako, da v svojem brskalniku izberete ustrezne nastavitve. Upoštevajte, da so nastavitve vašega brskalnika glede piškotkov omejene na določen brskalnik, nameščen na določeni napravi, in morate zato v primeru, da obiščete SAP-jeve spletne strani z drugimi brskalniki ali napravami, onemogočiti piškotke v brskalnikih na vseh ustreznih napravah. Upoštevajte tudi, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletne strani, če onemogočite piškotke.

 

Nazaj na vrh

6. Posredovanje vaših osebnih podatkov

SAP kot član globalne skupine družb upravlja vrsto spletnih strani po vsem svetu. Vsi podatki in informacije, ki jih posredujete ali so kakorkoli zbrane na eni od naših strani v katerikoli državi, so lahko po elektronski poti poslane strežniku za eno od teh strani v drugi državi. Taki strežniki ali druge vrste prostorov za obdelavo podatkov so lahko v Evropskem gospodarskem prostoru ali zunaj njega oz. v tretjih državah, za katere Evropska komisija meni, da zagotavljajo zadostno raven varstva podatkov. Vendar pa varujemo vašo zasebnost po vsem svetu, tako da zagotavljamo, da se ta SAP-jeva spletna stran drži naših načel glede varstva podatkov, opisanih v tej izjavi. Vse družbe Skupine SAP (vključno z vsemi SAP-jevimi družbami ter družbami Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting in SeeWhy) lahko uporabljajo podatke po vsem svetu za obdelavo vaših poizvedb in naročil, za nudenje storitev, za pomoč pri izboljšavi naših produktov in storitev, za obveščanje o najnovejših napovedih IT-produktov, posodobitvah programske opreme, nadgradnjah programske opreme, varnostnih popravkih, izboljšavah sistema in posebnih ponudbah, za obdelavo in hrambo ter vse druge namene, določene zgoraj v členu "Uporaba in namen zbranih Osebnih podatkov". To pomeni, da vam lahko vse družbe Skupine SAP pošljejo tržno gradivo, če s tem soglašate (glede na državo, v kateri posluje ustrezna družba Skupine SAP) in/ali se niste odjavili od prejemanja tržnega gradiva.

Take informacije lahko posredujemo poslovnim partnerjem, dobaviteljem storitev, pooblaščenim zunanjim sodelavcem in pogodbenim izvajalcem (kot sta Google, Inc. ali Adobe Systems Inc.), da vam lahko nudimo zahtevane storitve ali transakcije, vključno z obdelavo naročil, obdelavo transakcij s kreditnimi karticami, gostovanjem spletnih strani, gostovanjem registracije za dogodke in seminarje ter nudenjem podpore za stranke, s čimer vam lahko nudimo informacije o produktih in storitvah, ki vas morda zanimajo, oz. analiziramo vedenje uporabnikov na naših spletnih straneh (npr. v primeru rešitev Adobe Analytics in Google Analytics).

Tem tretjim osebam pošljemo samo najosnovnejše Osebne podatke, potrebne, da vam lahko nudijo storitve, za tretje osebe pa veljajo (kjer je to zakonsko zahtevano) ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in/ali celovite zaveze zaupnosti, zato lahko uporabljajo vaše Osebne podatke le za omejen namen opravljanja zahtevane storitve ali transakcije.

Vaših Osebnih podatkov ne prodajamo ali dajemo v najem tretjim osebam za trženje, če nam tega ne dovolite.

Pri odgovarjanju na sodne pozive, odločbe sodišča ali v sodnih postopkih lahko po potrebi razkrijemo vaše Osebne podatke in druge povezane informacije. Lahko jih uporabimo tudi pri vzpostavljanju in uveljavljanju naših zakonskih pravic ali pri obrambi pred pravnimi zahtevki.

SAP se lahko iz strateških ali drugih poslovnih razlogov odloči za prodajo, združitev ali kakršnokoli drugačno reorganizacijo poslovanja v nekaterih državah. Taka transakcija lahko v skladu z veljavno zakonodajo vključuje razkritje Osebnih podatkov perspektivnim ali dejanskim kupcem oz. njihov prejem od prodajalcev. SAP-jeva praksa je, da poskrbi za ustrezno varstvo podatkov pri teh transakcijah.

Vaše Osebne podatke in kakršnekoli druge razpoložljive informacije lahko zbiramo in posredujemo drugim za namene preverjanja, preprečevanja ali ukrepanja glede nezakonitih dejavnosti, suma goljufije, situacij s potencialno nevarnostjo za fizično varnost katerekoli osebe in kršitev SAP-jevih pogojev za uporabo oz. kot to sicer zahteva zakon.

Ko obiščete SAP-jevo spletno stran, boste morda preusmerjeni na vsebino ali funkcijo, ki jo gosti zunanji dobavitelj. Najpogosteje se to izvaja za gostovanje posebnih dogodkov, kot so natečaji ali seminarji. Ko se podatki zbirajo izključno v imenu SAP-ja, je na spletni strani sklic na izjavo o varovanju zasebnosti ustreznega SAP-jevega subjekta, ki ureja uporabo podatkov. Za druge, ne-SAP-jeve spletne strani, bo naveden sklic na pravilnik o zasebnosti lastnika spletne strani. SAP-jeva praksa je, da od takih dobaviteljev in poslovnih partnerjev zahteva, da s podatki ravnajo v skladu s SAP-jevo izjavo o varovanju zasebnosti.

 

Nazaj na vrh

7. Varnost vaših Osebnih podatkov

SAP je zavezan k varovanju Osebnih podatkov, ki nam jih sporočite. Pri varovanju vaših Osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem SAP uporablja standardne varnostne tehnologije, postopke in organizacijske ukrepe. SAP uporablja varno strežniško tehnologijo, ker podpira spletno varnost in želi, da so vaši podatki varni. SAP uporablja vrhunsko tehnologijo za preprečevanje zlorab.

Zaposlene in pogodbene obdelovalce podatkov zavezujemo k spoštovanju vaše zasebnosti in pravice tajnosti podatkov.

 

Nazaj na vrh

8. Povezave do drugih strani

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do tujih strani (tj. strani družb, ki niso članice Skupine SAP). SAP ni odgovoren za prakse glede zagotavljanja zasebnosti ali vsebino drugih spletnih strani zunaj skupine SAP Group. Zato priporočamo, da dobro preberete izjave o varovanju zasebnosti takih tujih spletnih strani.

 

Nazaj na vrh

9. Izbira/odjava

Z uporabniki, naročenimi na naše storitve, smo redno v stiku po e-pošti ali po telefonu, da rešimo pritožbe strank oz. raziščemo sumljive transakcije. Vaš elektronski naslov lahko uporabimo za potrditev odpiranja računa, za pošiljanje obvestil o plačilih in informacij o spremembah naših produktov in storitev ter za pošiljanje obvestil in drugih zakonsko zahtevanih informacij. Uporabniki se na splošno ne morejo odjaviti od teh sporočil, ki niso tržna, temveč so potrebna le za ustrezno poslovno razmerje.

V povezavi s tržnimi sporočili (tj. e-pošto in telefonskimi klici) vam bo SAP, (i) kjer je to zakonsko zahtevano, take informacije poslal le, če se s tem strinjate, in (ii) vam bo ponudil možnost, da se odjavite, če ne želite več prejemati naših tržnih sporočil. Odvisno od ustrezne spletne ponudbe Skupine SAP se lahko odjavite:

a. SAP SE, lokalne SAP-jeve izpostave, Hybris in Ariba: http://www.sap.com/profile/unsubscribe.html

b. SuccessFactors: če od nas prejmete tržno ali podobno e-pošto in je ne želite prejemati, preprosto sledite postopku za odjavo, navedenem v taki e-pošti. Če ste se registrirali na naši spletni strani, se lahko poleg tega tudi odjavite od prejemanja prihodnjih tržnih ali podobnih sporočil, tako da pošljete svojo zahtevo za odjavo na naslov: webmaster@sap.com. Uporabniki rešitve SuccessFactors Recruiting Marketing (RMK) se lahko odločijo, da ne želijo prejemati prihodnjih sporočil. Če ste registrirani uporabnik, odprite e-pošto, ki ste jo prejeli od rešitve RMK, in kliknite na povezavo za odjavo. Če želite trajno odstraniti svoj račun, pošljite svojo zahtevo na naslov webmaster@sap.com.

 

Nazaj na vrh

10. Hramba podatkov

SAP ne bo hranil vaših Osebnih podatkov dlje, kot je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili zbrani, oz. kot to zahtevajo veljavna zakonodaja in predpisi. Še posebej bo SAP izbrisal vaše Osebne podatke, ko ga obvestite, da ne želite, da SAP še naprej obdeluje vaše Osebne podatke, če ni drugače zakonsko obvezan. Vse take zahteve pošljite na naslov webmaster@SAP.com. Upoštevajte, da v tem primeru določene storitve ali ponudbe ne bodo več mogoče oz. bo njihova uporaba omejena. Če je SAP zakonsko drugače obvezan in mora hraniti vaše Osebne podatke, bo SAP preprečil vsako nadaljnjo obdelavo Osebnih podatkov in jih bo izbrisal, ko bo zahteva za njihovo hrambo prenehala veljati.

 

Nazaj na vrh

11. Poizvedbe, dostop in posodabljanje vaših Osebnih podatkov

SAP potrebuje vašo pomoč pri zagotavljanju točnosti in ažurnosti vaših Osebnih podatkov, ki ste nam jih poslali. Če ste registrirani uporabnik, lahko podatke posodobite sami prek spleta na www.sap.com/profile. Podatke lahko posodobite ali spremenite tudi tako, da pošljete e-pošto na naslov webmaster@SAP.com.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede te Izjave o varovanju zasebnosti ali če želite preveriti Osebne podatke, ki jih hranimo o vas, se obrnite na skrbnika spletne strani: webmaster@sap.com.

 

Nazaj na vrhack

12. Določila, specifična za ZDA

Če za SAP veljajo zahteve ZDA glede varovanja zasebnosti, velja tudi naslednje:

a. Prepoved sledenja

Piškotki so identifikatorji, ki jih pošlje spletna stran vašemu brskalniku in so shranjeni na disku vašega računalnika. Nato brskalnik, s katerim dostopate do spletne strani, po vsakem obisku spletne strani pošlje sporočilo spletnemu strežniku. Vaš brskalnik vam morda omogoča, da nastavite možnost "Ne sledi". Naša spletna stran ne upošteva zahtev "Ne sledi", vendar pa lahko zavrnete piškotke, tako da spremenite določene nastavitve svojega spletnega brskalnika ali uporabite rešitev TRUSTe Consent Manager, če je na voljo in če ustrezna spletna stran vsebuje povezavo do nje. Vendar pa zaradi neuporabe piškotkov morda ne boste mogli uporabljati določenih funkcij naše spletne strani. Ta spletna stran ne dovoli zbiranja podatkov tretjim osebam skozi čas in med spletnimi stranmi.

b. Zahteve glede varovanja zasebnosti otrok

Naše spletne strani in spletne storitve niso namenjene mlajšim od 13 let. Če ste starš ali zastopnik in menite, da smo zbrali podatke o otroku, nas obvestite, kot je opisano v tej Izjavi o varovanju zasebnosti.

 

Nazaj na vrh

13. Določila, specifična za Rusijo

Spodnje velja za uporabnike v Ruski federaciji.

Storitve iz tega dokumenta niso namenjene državljanom Ruske federacije, ki živijo v Rusiji. Če ste ruski državljan, ki živi v Rusiji, vas obveščamo, da Osebne podatke vnašate v storitve izključno na lastno odgovornost in da se izrecno strinjate, da SAP lahko zbira vaše Osebne podatke in jih obdeluje v ZDA in drugih državah ter da ne SAP ne odgovarja za morebitno neupoštevanje zakonodaje Ruske federacije.

 

Nazaj na vrh

 

Pregledano in objavljeno 25. julija 2016

Back to top