Preskoči na vsebino

A. Splošne Informacije

Kdo je upravljavec podatkov? Upravljavec podatkov za www.sap.com je SAP Slovenia, Dunajska cesta 165/4, 1000 Ljubljana, Slovenia ("SAP"). Če je na spletni strani na voljo obrazec za prijavo, se lahko upravljavec podatkov druga oseba, odvisno od dejanske ponudbe ali namena zbiranja podatkov, v vsakem primeru pa je naveden v izjavi o varovanju zasebnosti posameznega obrazca za prijavo. Predstavnik upravljavca podatkov Skupine SAP Group je na voljo na naslovu privacy@sap.com

Katere Osebne podatke zbira SAP? Ko obiščete SAP-jeve spletne strani, SAP shrani določene informacije o vašem brskalniku in operacijskem sistemu ter vaš IP-naslov.

Če ste uporabili obrazec za prijavo, SAP shrani podatke, ki mu jih daste na voljo in vsebujejo vaše ime in priimek, e-poštne naslove, telefonske številke, lokacijo (država, zvezna država/provinca, kraj), ime podjetja, naslov delovnega mesta in vlogo, oddelek in funkcijo, trenutno razmerje s SAP-jem in panogo vašega podjetja. Če navedete številko kreditne kartice ali bančne podatke za naročilo blaga ali storitev pri SAP-ju, bo SAP zbral te podatke za obdelavo vašega plačila za zahtevano blago ali storitve.

Zakaj SAP potrebuje vaše Osebne podatke? SAP potrebuje vaše Osebne podatke, da vam lahko omogoči dostop do te spletne strani, dostavi naročeno blago ali storitve in da izpolnjuje zakonske obveznosti, vključno z nadzori, ki jih zahteva ustrezna izvozna zakonodaja. Več o tem, zakaj SAP potrebuje vaše Osebne podatke, lahko preberete v poglavju B spodaj, če SAP-jeva uporaba vaših osebnih podatkov temelji na zakonskem dovoljenju. Več o tem, zakaj SAP potrebuje vaše Osebne podatke, lahko preberete v poglavju C spodaj, če SAP-jeva uporaba vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi. Če SAP-jeva uporaba vaših Osebnih podatkov temelji na privolitvi, lahko informacije v tej Izjavi o varovanju zasebnosti glede ustreznih izjav o privolitvi za določene vrste uporabe Osebnih podatkov preberete tudi v Consent Resource Centru. Na splošno in kljub temu, da je vnos Osebnih podatkov prostovoljen, SAP morda ne bo mogel izvesti ali izpolniti vaše zahteve brez njih; SAP lahko na primer potrebuje vaše Osebne podatke za obdelavo vašega naročila ali da vam omogoči dostop do spletne ponudbe, ki ste jo zahtevali. V teh primerih SAP ne more izpolniti vaše zahteve brez določenih Osebnih podatkov.

Upoštevajte, da lahko naročite blago ali storitve, ne da bi privolili v druge SAP-jeve tržne dejavnosti. 

Od katerih vrst tretjih oseb SAP pridobiva Osebne podatke? SAP v večini primerov zbira podatke od vas. SAP lahko pridobi Osebne podatke tudi od tretjih oseb, če mu to dovoli veljavna nacionalna zakonodaja. SAP bo te Osebne podatke obravnaval v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti in z vsemi dodatnimi omejitvami tretje osebe, ki je SAP-ju dala na voljo te Osebne podatke, oz. ustrezne nacionalne zakonodaje. Te tretje osebe so med drugim:

 • Poslovanje SAP-ja in/ali Skupine SAP Group z vašim delodajalcem 
 • Tretje osebe, ki ste jim naročili, da delijo vaše Osebne podatke s SAP-jem

Kako dolgo bo SAP hranil moje Osebne podatke? SAP bo hranil vaše osebne podatke, dokler je to potrebno:

 • Podjetjem v Skupini SAP Group
 • Zunanjim ponudnikom storitev; npr. za zagotavljanje spletne strani ali pošiljanje novic, za svetovalne storitve in za druge dodatne povezane storitve.

SAP je del globalne skupine mednarodnih podjetij, zato ima izpostave ("Skupina SAP Group") in zunanje ponudnike storitev tudi zunaj Evropskega gospodarskega prostora ("EGP") in bo vaše Podatke poslal tudi državam zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Če so to prenosi v državo, za katero Evropska komisija ni izdala sklepa o ustreznosti, SAP uporablja standardna pogodbena določila EU, da s pogodbo zahteva, da imajo vaši Osebni podatki enako raven varstva podatkov kot v Evropskem gospodarskem prostoru. Če želite kopijo teh standardnih pogodbenih določil (okrnjeno, brez poslovnih ali nepomembnih informacij), pošljite zahtevo na naslov privacy@sap.com. Več informacij o mednarodni razsežnosti varstva podatkov lahko dobite pri Evropski komisiji tu.

Katere so vaše pravice glede varstva podatkov? 

Od SAP-ja lahko kadarkoli zahtevate dostop do informacij o tem, katere vaše Osebne podatke obdeluje, in popravek ali izbris takih Osebnih podatkov. Vendar pa upoštevajte, da SAP lahko izbriše oz. bo izbrisal vaše Osebne podatke, le če ni zakonsko obvezan k hrambi takih podatkov oz. nima prevladujoče pravice do njihove hrambe. Poleg tega upoštevajte, da če zahtevate, da SAP izbriše vaše Osebne podatke, ne boste mogli uporabljati nobenih SAP-jevih storitev, za katere SAP potrebuje vaše Osebne podatke.

Če SAP uporablja vaše Osebne podatke na podlagi vašega soglasja ali za izvajanje pogodbe z vami, lahko od SAP-ja zahtevate tudi kopijo Osebnih podatkov, ki ste mu jih dali na voljo. V ta namen pošljite zahtevek na spodnji elektronski naslov in navedite informacije ali aktivnosti obdelave, na katere se nanaša vaš zahtevek, obliko, v kateri želite prejeti te informacije, in prejemnika Osebnih podatkov. SAP bo skrbno obravnaval vaš zahtevek in se z vami dogovoril o tem, kako ga najbolje izpolniti.

Poleg tega lahko v naslednjih primerih od SAP-ja zahtevate omejitev nadaljnje obdelave vaših Osebnih podatkov: (i) če izjavite, da so vaši Osebni podatki, ki jih hrani SAP, nepravilni, kar je odvisno od časa, ki ga SAP potrebuje za preverjanje pravilnosti ustreznih Osebnih podatkov, (ii) če ni zakonske podlage za SAP-jevo obdelavo vaših Osebnih podatkov in zahtevate, da SAP omeji nadaljnjo obdelavo vaših Osebnih podatkov, (iii) če SAP vaših Osebnih podatkov ne potrebuje več, vendar izjavljate, da želite, da SAP hrani vaše podatke, da boste lahko uveljavljali svoje zakonske pravice oz. se branili pred zahtevki tretje osebe, ali (iv) če ugovarjate SAP-jevi nadaljnji obdelavi vaših Osebnih podatkov na podlagi legitimnega interesa (kot je dodatno opredeljeno spodaj v poglavju C), kar je odvisno od časa, ki ga SAP potrebuje za preverjanje, ali ima prevladujoči interes oz. je pravno obvezan, da obdeluje vaše Osebne podatke.

Posamezniki v zvezni državi Kalifornija imajo namesto tega naslednjo pravico:

 • Da zahtevajo od SAP-ja dostop do svojih Osebnih podatkov, ki jih SAP zbira, uporablja, razkriva ali prodaja (če je ustrezno);
 • Da zahtevajo, da SAP izbriše njihove Osebne podatke;
 • Do nediskriminatorne obravnave pri uveljavljanju vseh svojih pravic glede varstva podatkov; in 
 • Če posameznik od SAP-ja zahteva dostop do svojih Osebnih podatkov, morajo biti take informacije prenosne (če je to mogoče) in v pripravni obliki, ki posamezniku omogoča, da jih brez omejitev pošlje drugim prejemnikom; in
 • Da se odjavijo iz prodaje Osebnih podatkov. SAP-ju v skladu z zahtevami glede razkritja iz kalifornijskega zakona o zasebnosti potrošnikov (California Consumer Privacy Act (CCPA)) ni treba poslati obvestila o odjavi, ker ne prodaja in ne bo prodajal vaših Osebnih podatkov.

Vendar pa upoštevajte, da SAP lahko izbriše oz. bo izbrisal vaše Osebne podatke, le če ni zakonsko obvezan k hrambi takih podatkov oz. nima prevladujoče pravice do njihove hrambe. Poleg tega upoštevajte, da če zahtevate, da SAP izbriše vaše Osebne podatke, ne boste mogli uporabljati nobenih SAP-jevih storitev, za katere SAP potrebuje vaše Osebne podatke.

Kako lahko uveljavljate svoje pravice glede varstva podatkov? Vse zahtevke glede uveljavljanja svojih pravic naslovite na naslov webmaster@sap.com

Posamezniki v zvezni državi Kalifornija lahko uveljavljajo svoje pravice, kot sledi: 
Za pošiljanje zahteve lahko uporabite tudi brezplačne številke, ki so navedene tu. Za pošiljanje zahtevkov za uveljavljanje svojih pravic glede varstva podatkov SAP-ju lahko določite tudi pooblaščenega referenta. Tak pooblaščeni referent mora biti registriran pri državnem sekretarju zvezne države Kalifornije in poslati dokazilo, da ste ga pooblastili, da deluje v vašem imenu. Če ste invalidna oseba, se obrnite na SAP prek zgornjega naslova ali pa uporabite brezplačne telefonske številke in dostopajte do Izjave o varovanju zasebnosti v drugačni obliki. 

Kako bo SAP preveril zahtevke za uveljavljanje pravic glede varstva podatkov? SAP bo sprejel ukrepe, da zagotovi, da bo z razumno stopnjo gotovosti preveril vašo identiteto, preden obdela pravico glede varstva podatkov, ki jo želite uveljavljati. SAP bo primerjal Osebne podatke, ki jih navedete v vašem zahtevku za uveljavljanje vaših pravic, s podatki o vas, ki jih SAP že ima, če je to izvedljivo. To lahko vključuje primerjavo dveh ali več podatkovnih točk, ki jih navedete v vašem zahtevku, z dvema ali več podatkovnima točkama, ki jih SAP že ima. 

V skladu s postopkom preverjanja, določenem v CCPA, SAP zahteva strožji postopek preverjanja za zahtevke za izbris ali za Osebne podatke, ki veljajo za občutljive ali dragocene, da zmanjša škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi nepooblaščenega dostopa do vaših Osebnih podatkov ali njihovega izbrisa. Če mora SAP od vas poleg informacij, ki jih že ima, zahtevati dodatne informacije, jih bo SAP uporabil le za namene preverjanja vaše identitete, da boste lahko uveljavljali svoje pravice glede varstva podatkov, oz. za namene varnosti in preprečevanja goljufij.

SAP bo zavrnil obdelavo zahtevkov, ki so očitno neutemeljeni, pretirani, goljufivi oz. ki jih lokalna zakonodaja ne zahteva. 

Pravica do vložitve pritožbe. Če menite, da SAP ne obdeluje vaših Osebnih podatkov v skladu z zahtevami iz te Izjave o varovanju zasebnosti ali veljavnimi predpisi EGP o varstvu podatkov, lahko kadarkoli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov v državi EGP, v kateri živite, ali organu za varstvo podatkov države ali zvezne države, v kateri ima SAP sedež.

Ali lahko uporabljam SAP-jevo blago in storitve, če sem mladoletnik ali otrok? 

Otroci. SAP-jeve spletne strani in spletne storitve niso namenjene uporabnikom, mlajšim od 16 let oz. mlajšim od ustrezne enakovredne starosti glede na ustrezno lokalno zakonodajo. Če ste mlajši od 16 let, se ne smete registrirati na tej spletni strani ali v spletnih storitvah ali jih uporabljati. 

Zasebnost otrok v ZDA. SAP zavestno ne zbira Osebnih podatkov otrok, mlajših od 13 let. Če ste starš ali zastopnik in menite, da je SAP zbiral podatke o otroku, obvestite SAP, kot je opisano v tej Izjavi o varovanju zasebnosti. SAP bo sprejel ukrepe, da podatke čim prej izbriše. Ker SAP-jeve spletne strani in spletne storitve niso namenjene uporabnikom, mlajšim od 16 let, in ker v skladu z zahtevami za razkritja iz CCPA SAP ne prodaja osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.

B. Obdelava na podlagi zakonskega dovoljenja

Zakaj mora SAP uporabljati moje Osebne podatke in na kakšni zakonski podlagi jih uporablja? 

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti. SAP potrebuje vaše osebne podatke za dostavo blaga ali storitev, ki ste jih naročili v skladu s pogodbo, ki jo imate s SAP-jem, za sklenitev pogodbe za blago ali storitve med vami in SAP-jem ali za pošiljanje računov za naročeno blago ali storitve. SAP obdeluje Osebne podatke, da izpolni pogodbene obveznosti v skladu z alinejo b 6(1) člena GDPR ali enakovrednim členom drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno. 

Obdelava, potrebna, da SAP izpolni svoje pogodbene obveznosti, vključuje odgovarjanje na povezane poizvedbe, obdelavo vaših povratnih informacij in nudenje podpore. To lahko vključuje tudi podatke o pogovorih, ki jih začnete ali omogočite prek funkcije pogovora na spletni strani SAP.com ali drugih lokalnih spletnih straneh, kjer je SAP prisoten, z obrazci za stik, po e-pošti ali po telefonu. Pojem "blago in storitve" v tej Izjavi o varovanju zasebnosti vključuje dostop do SAP-jevih spletnih storitev, ponudb, natečajev, nagradnih iger, druge vsebine, glasil, ki niso povezana s trženjem, belih knjig, vadnic, usposabljanj in dogodkov.

Poleg tega z uporabniki, ki so se naročili na SAP-jeve storitve storitve, SAP redno komunicira po e-pošti, prav tako pa stopi v stik z njimi tudi po telefonu, da razreši vaše pritožbe ali pritožbe drugih strank ali preveri sumljive transakcije. 

SAP bo uporabil vaš elektronski naslov za potrditev odpiranja računa, za pošiljanje obvestil o plačilih in informacij o spremembah svojih produktov in storitev ter za pošiljanje obvestil in drugih zakonsko zahtevanih informacij. Uporabniki se na splošno ne morejo odjaviti od teh sporočil, ker so potrebna za ustrezno poslovno razmerje in niso tržna.

V zvezi s tržnimi sporočili, kot so e-poštna sporočila in telefonski klici, vam bo SAP, (i) kjer je to zakonsko zahtevano, take informacije poslal le, če se s tem strinjate, in (ii) vam bo ponudil možnost, da se odjavite, če ne želite več prejemati naših tržnih sporočil. Od trženjskih sporočil se lahko kadarkoli odjavite, tako da posodobite ustrezno nastavitev.

Obdelava za zagotavljanje skladnosti. Za SAP in njegove produkte, tehnologije in storitve veljajo zakoni različnih držav, ki urejajo izvoz, med drugim zakoni Evropske unije in njenih držav članic ter zakoni Združenih držav Amerike. Priznavate, da mora SAP v skladu z veljavnimi zakoni, ki urejajo izvoz, trgovinskimi sankcijami in embargi, ki jih izdajo te države, sprejeti ukrepe, da prepreči subjektom, organizacijam in osebam na vladnih seznamih sankcioniranih oseb dostop do določenih produktov, tehnologij in storitev prek SAP-jevih spletnih strani ali drugih distribucijskih kanalov, ki jih nadzira SAP. To lahko vključuje (i) samodejne primerjave podatkov o prijavi uporabnika, kot je določeno v tem dokumentu, in drugih osebnih podatkov, ki jih da na voljo uporabnik, s podatki na seznamih sankcioniranih oseb, (ii) redno ponavljanje takih preverjanj ob vsaki posodobitvi seznama sankcioniranih oseb ali ko uporabnik posodobi svoje podatke, (iii) preprečitev dostopa do SAP-jevih storitev in sistemov v primeru morebitnega ujemanja, in (iv) vzpostavitev stika z uporabnikom v primeru morebitnega ujemanja, da uporabnik potrdi svojo identiteto. Vsaka taka uporaba vaših Osebnih podatkov temelji na dovoljenju za obdelavo Osebnih podatkov, da se izpolni zakonske obveznosti (alineja c 6(1) člena GDPR), in SAP-jevem upravičenem interesu (alineja f 6(1) člena GDPR) oz. enakovrednem členu drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno.

Poleg tega priznavate, da lahko člani Skupine SAP Group hranijo in si izmenjujejo vse podatke, potrebne za sledenje vašim odločitvam glede varstva podatkov in zasebnosti pri obdelavi vaših Osebnih podatkov ali prejem tržnega gradiva (tj. odvisno od države, v kateri deluje ustrezna družba Skupine SAP Group, in od tega, ali ste izrecno privolili v oz. se odjavili od prejemanja tržnega gradiva), da se zagotovi skladnost s predpisi.

Obdelava na podlagi SAP-jevega upravičenega interesa. SAP lahko uporablja vaše Osebne podatke na podlagi lastnega upravičenega interesa (alineja f 6(1) člena GDPR) ali enakovrednega člena drugih nacionalnih zakonov, če je to ustrezno, kot sledi:

 • Goljufija in pravni zahtevki. SAP bo po potrebi uporabil vaše Osebne podatke za preprečevanje ali pregon kriminalnih dejanj kot je goljufija ter za uveljavljanje pravnih zahtevkov in obrambo pred njimi.
 • Vprašalniki in raziskave. SAP vas lahko povabi k sodelovanju pri anketah in raziskavah. Te ankete in raziskave so na splošno zasnovane tako, da pri odgovarjanju in sodelovanju niso potrebni podatki, s katerimi bi vas bilo mogoče identificirati. Če pa v anketo ali raziskavo kljub temu vnesete take podatke, bo SAP uporabil te Osebne podatke za izboljšavo svojih produktov in storitev.
 • Izvajanje pogodbe. Če kupite ali nameravate kupiti blago ali storitve od SAP-ja v imenu poslovnega kupca ali ste kako drugače imenovani za osebo za stike v poslovnem razmerju med poslovnim kupcem ("Oseba za stike pri stranki") in SAP-jem, bo SAP uporabil vaše Osebne podatke za ta namen. V pojasnilo: To vključuje korake, potrebne za sklenitev ustreznega poslovnega razmerja. Če obstoječa Oseba za stike pri stranki obvesti SAP, da ste njegova zamenjava, boste za SAP od prejema takega obvestila naprej veljali za ustrezno Osebo za stike pri stranki za ustrezno stranko, dokler temu ne ugovarjate, kot je nadalje določeno spodaj.
 • Izdelava anonimiziranih nizov podatkov. SAP bo anonimiziral Osebne podatke, ki so na voljo v skladu s to Izjavo o varovanju zasebnosti, da ustvari anonimizirane nize podatkov, ki jih bo nato uporabil za izboljšavo svojih produktov in storitev ter produktov in storitev svojih izpostav.
 • Prilagojena vsebina. Če se odločite, da želite prejemati SAP-jeva tržna sporočila, kot so med drugim glasila, brošure in bele knjige, bo SAP zbiral in hranil podrobnosti vaše interakcije s tako vsebino, da pomaga izdelati, razviti, upravljati, dostaviti in izboljšati svojo komunikacijo z vami. Ti podatki so združeni in pomagajo SAP-ju nuditi uporabnejše informacije in ugotoviti, kaj vas najbolj zanima. 
 • Snemanje za izboljšanje kakovosti. SAP snema telefonske klice (potem, ko vas o tem obvesti med klicem in preden se snemanje začne) ali pogovorne seje, da izboljša kakovost svojih storitev.
 • Redno obveščanje uporabnikov oz. zahteva za povratne informacije. Če ste v poslovnem razmerju s SAP-jem, vas lahko SAP obvešča o svojih produktih in storitvah (vključno s spletnimi seminarji, seminarji in dogodki), ki so podobni produktom in storitvam, ki ste jih že kupili pri SAP-ju ali jih uporabljali, oz. se na njih nanašajo. Če se udeležite SAP-jevega spletnega seminarja, seminarja ali dogodka, si ogledate bele knjige, glasila, videoposnetke, brezplačne preskusne različice programske opreme oz. jih prenesete iz strežnika ali če kupite SAP-jeve produkte ali storitve, vas SAP lahko poleg tega zaprosi za povratne informacije glede izboljšave ustreznega gradiva, produkta ali storitve.

Pravica do ugovora. Kadarkoli lahko ugovarjate SAP-jevi uporabi vaših Osebnih podatkov, kot je določeno v tem poglavju, tako da posodobite ustrezno nastavitev. SAP bo v tem primeru pazljivo pregledal vaš ugovor in prenehal z nadaljnjo uporabo ustreznih informacij, če nima utemeljenega upravičenega razloga za nadaljnjo uporabo informacij za uveljavitev in uvajanje pravnih zahtevkov ter obrambo pred njimi.

Obdelava v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. SAP bo uporabil informacije o vas, vključno z Osebnimi podatki, za naslednje poslovne namene, če mu ustrezna nacionalna zakonodaja to dovoli: 

 • za načrtovanje in gostitev dogodkov
 • za gostitev spletnih forumov in spletnih seminarjev
 • za trženjske namene, da ostanete seznanjeni s SAP-jevimi najnovejšimi produkti in storitvami ter prihajajočimi dogodki
 • da stopi v stik z vami, da pridobi več informacij o vašem zanimanju za SAP-jeve storitve in ponudbe
 • za izdelavo, razvoj, upravljanje, dobavo in izboljšavo SAP-jevih storitev, produktov, vsebine in oglaševanja ter za izboljšavo in nadgradnjo storitve ali naprave, ki je v SAP-jevi lasti oz. jo je izdelal, je bila izdelana za SAP ali pa jo SAP nadzira
 • da vam nudi bolj prilagojene informacije
 • za preprečevanje izgube
 • za namene zagotavljanja varnosti računa in omrežja
 • za interne namene, kot so nadzor, analiza in raziskave za izboljšanje SAP-jevih produktov ali storitev
 • za preverjanje vaše identitete in izbiro ustreznih storitev
 • za zaznavanje varnostnih incidentov, zaščito pred zlonamernimi, varljivimi, goljufivimi ali nezakonitimi dejavnostmi in za pregon odgovornih za te dejavnosti
 • za razhroščevanje, da ugotovi in popravi napake, ki negativno vplivajo na obstoječi namen delovanja
 • za interne raziskave za tehnološki razvoj in predstavitve
 • za dejavnosti preverjanja ali vzdrževanja kakovosti ali varnosti storitve ali naprave, ki je v SAP-jevi lasti oz. jo je izdelal, je bila izdelana za SAP ali pa jo SAP nadzira

D. Piškotki in podobna orodja

Informacije, ki jih zbirajo piškotki in podobne tehnologije, ter vsa uporaba takih informacij je dodatno opisana v SAP-jevi Izjavi o piškotkih. Svoje nastavitve za piškotke lahko uveljavljate, tako da obiščete povezavo "Nastavitve za piškotke" v nogi domače strani SAP.com, kot je opisano v SAP-jevi Izjavi o piškotkih.

E. Določila, specifična za državo

Če za SAP veljajo zahteve ZDA glede varovanja zasebnosti, velja tudi naslednje:

Prepoved sledenja. Vaš brskalnik vam morda omogoča, da nastavite možnost "Ne sledi". Če ni drugje navedeno drugače, naša spletna stran ne upošteva zahtev "Ne sledi". Vendar pa lahko zavrnete piškotke, tako da spremenite določene nastavitve svojega spletnega brskalnika ali se sklicujete na našo Izjavo o piškotkih, če je na voljo. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku določenih spletnih strani shranijo v vaš računalnik in se uporabljajo za identifikacijo vašega računalnika. Če piškotkov ne sprejmete, morda ne boste mogli uporabljati določenih funkcij naše spletne strani. Ta spletna stran ne dovoli zbiranja podatkov tretjim osebam skozi čas in med spletnimi stranmi. 

Določila, specifična za Rusijo, veljajo za državljane Ruske federacije.

Nazaj na vrh