Skip to Content

Analytické nástroje pre malé a stredne veľké firmy

Získajte podrobné prehľady v reálnom čase – pomocou našich analytických nástrojov a softvéru na tvorbu výkazov pre malé a stredne veľké firmy

Rozhodujte sa lepšie a využívajte nové príležitosti – s nástrojmi business intelligence, ktoré sú cenovo dostupné a navrhnuté špeciálne pre malé a stredne veľké firmy. Či už potrebujete analytické funkcie a funkcie reportovania alebo pokročilé analýzy Big Data pre malé firmy, máme softvér, ktorý splní vaše potreby – nasadený on-premise alebo v cloude. Vytvárajte interaktívne výkazy, využívajte vizuálne a prediktívne analytické nástroje, vykonávajte ad-hoc analýzy a získajte ďalšie možnosti.

Skúsenosti zákazníkov

Prehľad o firme

Rozhodujte sa v reálnom čase na základe faktov – s našimi škálovateľnými analytickými riešeniami pre malé a stredne veľké firmy.

SAP Crystal Solutions

Tieto cenovo dostupné analytické a BI nástroje pre malé firmy vám môžu vďaka získaným informáciám pomôcť urýchliť rozhodovacie procesy v celej firme. Vytvárajte interaktívne výkazy a prehľady s riešením SAP Crystal Reports a oživte údaje pomocou atraktívnych vizualizácií.

SAP Analytics Cloud

Získajte všetky funkcie podnikových analytických nástrojov – plánovanie, prediktívne analýzy a business intelligence – na jedinej analytickej platforme vo forme SaaS. Sledujte najdôležitejšie ukazovatele v reálnom čase a získajte lepší prehľad.

SAP BusinessObjects BI, Edge Edition

Získajte prehľad o nových príležitostiach a výzvach. Náš softvér BI pre stredne veľké firmy ponúka flexibilné nástroje na ad-hoc analýzu údajov, vytváranie výkazov, prehľadov a vizualizácií, integráciu údajov a ďalšie možnosti. 

SAP HANA, Edge Edition

Získajte okamžité odpovede na otázky týkajúce sa vašej firmy vďaka rozšírenej verzii riešenia SAP HANA Edge pre malé a stredne veľké firmy. Tento balík obsahuje prediktívne analytické nástroje, možnosti dynamického vrstvenia a funkcie integrácie údajov vďaka in-memory technológii. 

SAP Lumira, serverová verzia pre tímy

Zjednodušte analýzy údajov pomocou softvéru business intelligence s vizualizáciami, ktorý je cenovo dostupný a navrhnutý špeciálne pre malé a stredne veľké firmy. Pomocou vizualizácií business intelligence môžete jednoducho vytvárať interaktívne grafy, infografiky, prehľady a ďalšie výstupy – a to všetko bez pomoci IT oddelenia.

Prediktívne analytické nástroje

Rýchlo prejdite digitálnou transformáciou vašej firmy s naším softvérom pre prediktívne analýzy, ktorý je dostupný on premise alebo v cloude. Využite veľké množstvo údajov na prediktívne analýzy a modely, ktoré vám uľahčia rozhodovanie a zvýšia zisk.

Analytické nástroje pre malé a stredne veľké firmy:


trendy a výzvy

Podnikové analytické nástroje ešte nikdy neboli pre malé a stredne veľké firmy také výkonné – a dostupné. Zoznámte sa s hlavnými trendmi a výzvami malých a stredne veľkých firiem pri analýze údajov. 

Previous

Maximálne využitie hodnoty Big Data

Ak chcú malé a stredne veľké firmy získať celkový prehľad o trhu, potrebujú analyzovať údaje z rôznych zdrojov – od partnerov, zo sociálnych sietí, transakčných systémov, Internetu vecí a ďalších zdrojov. Pozrite sa, ako sa im to v súčasnosti darí. 

Nové spôsoby, ako zrýchliť získavanie informácií

Objem a rôznorodosť údajov neustále rastú. Rovnako tak rastie aj rýchlosť využívania údajov, čo vytvára nové očakávania používateľov. Sú malé a stredne veľké firmy pripravené naplniť ich? Zoznámte sa s prekážkami, výzvami a ich riešeniami v tejto infografike. 

Prediktívne analytické nástroje = ľahšie rozhodovanie

Nový prieskum ukazuje, že prediktívne analytické nástroje dokážu výrazne zvýšiť výkonnosť podniku a zlepšiť rozhodovanie. Zistite, ako môžu jednoduché a dostupné nástroje pre malé a stredne veľké firmy pretvárať tieto výhody do reality. 

Next

Nájdite partnera SAP

Partneri spoločnosti SAP pomáhajú organizáciám všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví transformovať ich podnikateľské aktivity a v celom procese majú kľúčovú úlohu. Môžu vám pomôcť pri nákupe, zostavení, implementácii, údržbe a podpore riešenia SAP, ktoré najviac vyhovuje vašim jedinečným potrebám. Nájdite si ešte dnes dôveryhodného odborníka, s ktorým môžete spolupracovať.
Back to top