Skip to Content

Finančný manažment pre digitalizáciu firiem

Prispôsobte sa moderným digitalizovaným podnikovým modelom a vytvorte konkurenčnú výhodu pre svoju spoločnosť – pomocou systémov finančného manažmentu a účtovného softvéru od spoločnosti SAP. Naše lokálne a cloudové riešenia podporujú FP&A, procesy finančnej uzávierky, finančnú správu a riadenie rizík, finančné operácie a GRC. Dokážeme pomôcť všetkým typom podnikových finančných vedúcich pracovníkov s vedením podniku a s prípravou na budúce zmeny.

Video: Objavte riešenie SAP S/4HANA Finance

Vyplňte päťminútový dotazník a porovnajte svoju spoločnosť s konkurentmi

Zoznámte sa s naším softvérom pre finančný manažment

Previous

Finančné plánovanie a analýza 

 • Strategický rozvoj a preklad    
 • Plánovanie, tvorba rozpočtu a prognózovanie       
 • Ziskovosť a riadenie nákladov  
 • Monitorovanie a prehľady
 • Účtovníctvo       
 • Uzávierka entity     
 • Podniková uzávierka    
 • Prehľady a zverejnenie      
 • Správa finančných uzávierok

Finančná správa a riziká

 • Platby a komunikácia s bankou
 • Riadenie hotovosti a likvidity
 • Riadenie dlhov a investícií
 • Riadenie finančných rizík        
 • Riadenie komoditných rizík
Next
Previous

Finančné operácie

 • Spohľadávok
 • Správa faktúr
 • Správa služobných ciest
 • Správa nehnuteľností
 • Zdieľané finančné služby

Správa podnikových rizík a dodržiavanie predpisov

 • Správa podnikových rizík
 • Správa kontrol a dodržiavania predpisov    
 • Riadenie medzinárodného obchodu
 • Správa podvodov
 • Správa auditov
Next

Skúsenosti zákazníkov

image
Zistite, ako ostatní zákazníci používajú riešenia SAP pre financie.  Pozrite si všetky príbehy zákazníkov.

Novinky SAP

Nové nástroje pre finančný manažment

Previous

Prediktívne nástroje pre finančnú správu

Zaistite, aby finančné oddelenie naplno využívalo Big Data – pomocou našich riešení pre prediktívne financovanie. Pomôžu vám zlepšiť finančné a podnikové prognózy, zmierniť vystavenie sa rizikám na svetových trhoch a zlepšiť celkové riadenie hotovosti a likvidity.

Spojenie transakcií a finančnej analýzy

Radšej čísla usporiadajte, než aby ste ich zháňali – pomôže vám riešenie SAP S/4HANA Finance. Tento finančný in-memory softvér spája transakcie a analýzy do jedného plynulého toku. Prepojte systémy SAP s ostatnými systémami v reálnom čase – a skonsolidujte finančné prehľady a účtovníctvo.

Spoločnosť AribaPay transformuje správu faktúr

Vedeli ste, že viac ako 60 % platieb medzi spoločnosťami (B2B) v USA stále prebieha pomocou šekov? Spoločnosť AribaPay sa chystá tento model transformovať pomocou elektronických platieb B2B, ktoré redukujú finančné podvody a umožňujú rýchlo sledovať záväzky a pohľadávky. Tu sa dozviete, ako je to možné.

Next
Preskúmajte aktuálne témy týkajúce sa účtovníctva
a financií

Previous

Digitalizácia nákupu riadi dopad celkového hospodárskeho výsledku na maržu. Z finančného hľadiska sú významné dva kľúčové faktory…

Ako môžu finanční riaditelia formovať svet

Stanovisko finančných riaditeľov, ktorí ponúkajú scenáre a perspektívu analýzy rizík a pomáhajú vedúcim podnikov vidieť väčší obraz ako dobre prijímaný partner v diskusii, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým...

Digitálne zapojený finančný riaditeľ

Vypočujte si, ako Arlen Shenkman, SVP a finančný riaditeľ spoločnosti SAP North America, hovorí o digitálnej transformácii financií, o kľúčových výzvach, ktorým dnes finanční riaditelia čelia, a o tom, ako sa vyvíja úloha finančného riaditeľa.

Next

SAP Digital Business Services

SAP Digital Business Services pomáha maximalizovať hodnotu vašich systémov finančného manažmentu. Máme viac ako 30 000 vyškolených a certifikovaných konzultantov, ktorí dokážu čerpať zo 40-ročných skúseností so stovkami tisícov zákazníkov – a sú radi, že môžu pomáhať. Či už chcete urýchliť implementáciu, prejsť ku cloudu, prispôsobiť riešenie svojim potrebám, riadiť digitálnu transformáciu alebo urobiť niečo úplne iné, SAP Digital Business Services je tu a pomôže vám váš zámer uskutočniť.

Previous

Rýchlo si osvojte nástroje pre FP&A, účtovníctvo, finančnú uzávierku, finančnú správu a riziká, finančné operácie a GRC

Transformujte financie pomocou bezkonkurenčných technológií, ako sú napríklad Big Data či in-memory, cloudové a mobilné technológie

Vytvorte si plán cesty k maximálnej hodnote podniku a rýchlej návratnosti investícií – a vaše predstavy sa stanú skutočnosťou

Next

SAP-Centric Financials

21. až 22. február 2017 – Hyatt Regency, Dallas

TXZískajte komplexný obraz o všetkých finančníkoch organizácie, aby ste ihneď prijali správne rozhodnutia.

Back to top