Skip to Content

Zamerajte sa na zákazníkov s našou poisťovníctva softvéru

Uspokojte dnešných mimoriadne prepojených zákazníkov vo všetkých kanáloch vrátane mobilného – pomocou softvéru SAP pre poisťovníctvo. Naše riešenia vám pomôžu zefektívniť správu škôd a plnení, zjednodušiť správu poistiek a proaktívne riadiť riziká a dodržiavanie predpisov. Rýchlo sledujte vývoj produktov – a používajte špičkový poisťovací systém CRM na zvýšenie predaja a marketingového úsilia.

Viac informácií o našom softvéri pre poisťovníctvo

Pozrite si video: Digitálne poistenie – prechod od ochrany pred rizikami k prevencii rizík

Previous

SAP Claims Management

Pozrite sem, ako vám toto flexibilné riešenie umožňuje spravovať priradenie likvidátorov škôd a spracovať zmeny fondu zdrojov tak, aby sa znížilo riziko a zároveň sa zachovala spokojnosť zákazníkov.

Ako ste zameraní na zákazníkov?

11 %* inštitúcií poskytujúcich finančné služby má kompletný prehľad o svojich zákazníkoch a dokáže im poskytovať konzistentné skúsenosti so všetkými produktmi vo všetkých kanáloch. Chcete sa porovnať s ostatnými spoločnosťami?

Next

Digitálne poistenie – od ochrany pred rizikom po prevenciu rizika

Nové technológie prinášajú zásadné zmeny v poisťovníctve. Koncepcie biznis modelov sa pretvárajú, procesy sa menia a zamestnanci začínajú byť vybavení údajmi v reálnom čase aj v mobilných aplikáciách. Táto séria myšlienkového líderstva skúma dopad týchto radikálnych zmien – a ako môžu poisťovne kapitalizovať digitálne poistenie.

Plán cesty k digitálnemu poisteniu

Aké sily riadia zmeny v poisťovníctve? A ako môžu poisťovne naplno využívať technológie, ktoré prepisujú pravidlá? Zistíte to v našom pláne cesty ako sa stať digitálnou poisťovňou.

Vytvorenie poisťovne budúcnosti

Pozrite sa, ako digitálna ekonomika pretvára poisťovníctvo. Táto infografika ponúka aj nové cesty, ako konkurovať, a päť atribútov, ktoré budú poisťovne potrebovať na dosiahnutie úspechu.  

Nové technológie pre poistenie

Konferencia SAPPHIRE NOW vždy prekypuje novými nápadmi a pohľadmi na transformačnú silu technológií. Zoznámte sa s výsledkami dvoch skvelých prednášok o poisťovníctve.

Príprava na digitálnu revolúciu

Ste pripravení na prechod na digitálne technológie? Táto štúdia vám poskytne množstvo zdrojov a informácií o tom, ako začať. Zistite, ako vytvoriť základný digitálny rámec, transformovať biznis modely, procesy, pracovnú silu – a ešte viac.

Skúsenosti zákazníkov

Previous

Technologická transformácia v globálnom poisťovníctve

Globálne poisťovníctvo bolo v minulom desaťročí vystavené bezprecedentnému sledu trhových síl. Patrí medzi ne stále obsiahlejší a zložitejší regulačný dohľad, zásadný posun v očakávaní zákazníkov, rýchly vzostup novovznikajúcich trhov a pokrok nových technológií.

Poistenie je vekom podrobných znalostí zákazníka

Zistite, ako životné, majetkové a úrazové poisťovne na celom svete využívajú digitálne technológie, ako sú napríklad analytické nástroje Big Data a Internet vecí – a ako sa posúvajú k prístupu „spotrebiteľ je na prvom mieste“. Podrobnosti nájdete v správe spoločnosti Economist Intelligence Unit (EIU).

EIU: Ako digitálne technológie ovplyvňujú IT?

Spoločnosť Economist Intelligence Unit sa pýtala zodpovedných vedúcich pracovníkov v oblasti finančných služieb na digitálne technológie a ich dopad na celé odvetvie. Ich odpovede a prehľady poskytujú spoločnosti EIU pohľad na spôsob, akým IT podporuje digitálnu agendu v odvetví.

Next

Získajte nové perspektívy od odborníkov na poisťovníctvo

Previous

Ako digitálna transformácia spôsobí zmeny v poisťovníctve

Digitálna transformácia mení náš svet a poisťovníctvo nemôže len nečinne sedieť a vyhýbať sa týmto zmenám. Očakáva sa, že digitálne skúsenosti zákazníkov v nasledujúcich rokoch drasticky zvýšia ziskovosť poistenia.

Prečo bude poistenie do 20 rokov úspešnejšie – a neviditeľné

Pravdepodobne by ste si mali zapamätať, ako v súčasnosti vyzerá poistenie, pretože dnes narodené deti by mohli tvoriť prvú generáciu, ktorá nebude vedieť, čo poistenie znamená. Nie je to preto, že poistenie nebude existovať, ale preto, že o 20 rokov bude vyzerať úplne inak.

Zákazníci poisťovní teraz vyžadujú jednoduchosť, personalizáciu a pozitívne skúsenosti

Zákazníci vyžadujú jednoduchý a bezproblémový spôsob komunikácie s poisťovňou, ktorú si často vybrali ešte pred prvým kontaktom s ňou. Ako môžu súčasné poisťovacie spoločnosti plniť požiadavky zákazníkov na hyperkonektivitu a prispôbiť to ich životnému štýlu?

Next
Previous

Pripravte sa na mobilných poistencov

Zistite, ako mobilné technológie vytvárajú nové spojenia medzi poisťovňami a ich poistencami. Táto infografika skúma, ako mobilné aplikácie a údaje prinášajú poisťovacím spoločnostiam príležitosť ponúkať prispôsobené služby na požiadanie, ktoré pomáhajú zmierňovať riziká a straty. 

Digitalizácia poisťovníctva premieňa život: Príbeh Kirtlanda

Zistite, prečo Kirtland od svojej poisťovne očakáva, aby bola jednoduchá, prepojená a efektívna.

Next
Back to top