Skip to Content

Finančné služby: Zvyšujte marže pomocou bankového softvéru SAP

Získajte flexibilitu potrebnú na udržanie kroku s vyvíjajúcim sa očakávaním zákazníkov, demografiou a dopytom – pomocou softvéru SAP pre oblasť bankovníctva a finančných služieb. Zvyšujte ziskové marže vo všetkých kanáloch a jednoducho prekonávajte výzvy, ako sú napríklad požiadavky na väčší kapitál, prísnejšie predpisy a zmeny v digitálnom bankovníctve pomocou celého radu najlepších bankových systémov a technológií v danej triede.

Ako mobilné zariadenia transformujú retailové bankovníctvo
Previous

Digitálne narušenie vo finančných službách

Digitálne narušenie: V tomto dvojdielnom videoseriáli hovorí Rob Hetherington, globálny generálny riaditeľ oddelenia Financial Services Industries v spoločnosti SAP, o dopade, aký majú technológie na oblasť finančných služieb.

Ako je vaša banka zameraná na zákazníkov?

Poskytovanie konzistentných skúseností zákazníkov nie je ľahké. Finančné inštitúcie, ktoré nevedia koordinovať a prispôsobovať interakcie so zákazníkmi vo všetkých kanáloch, však riskujú, že ich ostatné banky porazia. Chcete sa porovnať s ostatnými spoločnosťami?

Next

     

Staňte sa bankou budúcnosti – už dnes

Banka budúcnosti bude vyzerať úplne inak ako dnešné banka: digitálne technológie zmenia spôsob, akým sa budú retailové a komerčné služby poskytovať zákazníkom – a kto ich bude poskytovať. Ako sa má teda oblasť finančných služieb pripraviť na túto podstatnú zmenu? Tieto zdroje vám môžu pomôcť s vytvorením novej koncepcie podniku a obchodných modelov, aby ste v novom prostredí prežili a dosahovali v ňom úspech.

SAP Financial Services Forum, 4.- 5. júl, Londýn

Pridajte sa k nám 4. až 5. júla, zistite, čo znamená byť víťazom v digitálnom svete a spoznajte reálne príklady, ako spoločnosti poskytujúce finančné služby úspešne napredujú na cestách digitálnym svetom.
Previous

Digitálna banka pripravená na budúcnosť

Ako banky reagujú na digitálny rozvrat vo svojom odvetví? Aké obchodné modely používajú? A aký je ich postoj k finančným technológiám? Zistíte to v tejto elektronickej knihe vychádzajúcej z prieskumu spoločnosti IDC medzi viac ako 500 vedúcimi pracovníkmi z 250 bánk na celom svete.

Finančné služby začínajú byť osobné

Zistite, ako banky na celom svete zaujímajú prístup „banka jedného“, ak chcú poskytovať kontextové a prispôsobené služby. Dozviete sa, ako si dokážu poradiť s výzvami – a ako lepšie vyhovujú požiadavkám zákazníkov v čoraz konkurenčnejšom prostredí.

Next
Previous

Päť ciest k digitalizácii a víťazstvu

Nové technológie menia spôsob, akým zákazníci využívajú banky, a významne spochybňujú tradičnú úlohu bankovníctva. Zoznámte sa s piatimi vlastnosťami digitálnej banky – a zistite, ako ich môžete prijať a chopiť sa príležitostí v digitálnom veku.

Predstava banky budúcnosti

Zistite, ako sa niektorí z našich zákazníkov v oblasti globálneho bankovníctva vyvíjajú, keď sa snažia splniť očakávania digitálnych spotrebiteľov – od osvojenia si prístupu „všetko digitálne“ až po odovzdávanie bezproblémových skúseností vo front office, middle office a back office.
Next

Skúsenosti zákazníkov

Previous

Spoločnosť Gartner opäť umiestnila SAP medzi lídrov

Deviaty rok po sebe bola spoločnosť SAP umiestnená spoločnosťou Gartner ako líder v Magickom kvadrante pre Global Retail Core Banking. Spoločnosť SAP sa v skutočnosti umiestnila ako líder na trhu vo všetkých kategóriách.

Digitálna transformácia v bankovníctve

Falk Rieker, vedúci jednotky Industry Business Unit Banking, hovorí o výzvach, ktorým dnešné banky čelia v digitálnej ekonomike, a o tom, čo by mali urobiť, aby zostali konkurencieschopné.

Next

   

Previous

Nové prístupy k digitálnej transformácii v bankovníctve

Prezrite si kľúčové závery štúdie globálneho bankovníctva spoločnosti IDC o prijatí digitálnej transformácie a kľúčových stratégiách úspechu.

EIU: Ako digitálne technológie ovplyvňujú IT?

Spoločnosť Economist Intelligence Unit sa pýtala zodpovedných vedúcich pracovníkov v oblasti finančných služieb na digitálne technológie a ich dopad na celé odvetvie. Ich odpovede a prehľady spoločnosti EIU poskytujú pohľad na spôsob, akým IT riadi digitálnu agendu.

Next

Získajte nové perspektívy od odborníkov z oblasti bankovníctva

Previous

Spôsobí technológia Blockchain technologickú revolúciu v oblasti bankovníctva?

Počas poslednej dekády prešlo každé odvetvie revolučnou zmenou spôsobenou technológiami – vďaka obrovským nárazovým silám pri práci v digitálnej ekonomike. Výsledkom digitalizácie sú zásadné zmeny obchodných modelov, určovania cien a spotreby spotrebiteľov.

Riešenie úloh finančného začlenenia pomocou iniciatívy Priemysel 4.0  

Finančné začlenenie je globálnou výzvou s vysokou prioritou. Nové iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na bankovníctvo pre ľudí, ktorí tieto služby nevyužívajú – pomocou ponúk mobilných technológií a debetných kariet alebo mobilných peňaženiek (mWallet) – sú skvelým prvým krokom. Nastal však čas urobiť viac.

Digitalizácia: Nenechajte sa zmiasť nablýskanými priestormi

Ak je digitalizácia implementovaná správne, odstráni potrebu ľudského spracovania transakcií, jej základom budú informácie v reálnom čase a pomôže zmierniť riziká. Keď sa to stane, aký dopad to bude mať na vzájomnú komunikáciu medzi klientmi a manažérmi pre vzťahy so zákazníkmi?  

Next

Školenia a vzdelávanie SAP

Zlepšite svoje znalosti softvéru SAP, rozvíjajte nové schopnosti a prineste do podniku viac odborných znalostí a skúseností. Náš kompletný balík softvérového školení a vzdelávacích a certifikačných kurzov vám pomôže vyťažiť z riešení SAP maximum.

Back to top