Skip to Content

Finančné služby: Zvyšujte marže pomocou bankového softvéru SAP

Získajte flexibilitu potrebnú na udržanie kroku s vyvíjajúcim sa očakávaním zákazníkov, demografiou a dopytom – pomocou softvéru SAP pre oblasť bankovníctva a finančných služieb. Zvyšujte ziskové marže vo všetkých kanáloch a jednoducho prekonávajte výzvy, ako sú napríklad požiadavky na väčší kapitál, prísnejšie predpisy a zmeny v digitálnom bankovníctve pomocou celého radu najlepších bankových systémov a technológií v danej triede.

Ako mobilné zariadenia transformujú retailové bankovníctvo
Previous

Digitálne narušenie vo finančných službách

Digitálne narušenie: V tomto dvojdielnom videoseriáli hovorí Rob Hetherington, globálny generálny riaditeľ oddelenia Financial Services Industries v spoločnosti SAP, o dopade, aký majú technológie na oblasť finančných služieb.

Ako je vaša banka zameraná na zákazníkov?

Poskytovanie konzistentných skúseností zákazníkov nie je ľahké. Finančné inštitúcie, ktoré nevedia koordinovať a prispôsobovať interakcie so zákazníkmi vo všetkých kanáloch, však riskujú, že ich ostatné banky porazia. Chcete sa porovnať s ostatnými spoločnosťami?

Next

     

Staňte sa bankou budúcnosti – už dnes

Banka budúcnosti bude vyzerať úplne inak ako dnešné banka: digitálne technológie zmenia spôsob, akým sa budú retailové a komerčné služby poskytovať zákazníkom – a kto ich bude poskytovať. Ako sa má teda oblasť finančných služieb pripraviť na túto podstatnú zmenu? Tieto zdroje vám môžu pomôcť s vytvorením novej koncepcie podniku a obchodných modelov, aby ste v novom prostredí prežili a dosahovali v ňom úspech.
Previous

Digitálna banka pripravená na budúcnosť

Ako banky reagujú na digitálny rozvrat vo svojom odvetví? Aké obchodné modely používajú? A aký je ich postoj k finančným technológiám? Zistíte to v tejto elektronickej knihe vychádzajúcej z prieskumu spoločnosti IDC medzi viac ako 500 vedúcimi pracovníkmi z 250 bánk na celom svete.

Finančné služby začínajú byť osobné

Zistite, ako banky na celom svete zaujímajú prístup „banka jedného“, ak chcú poskytovať kontextové a prispôsobené služby. Dozviete sa, ako si dokážu poradiť s výzvami – a ako lepšie vyhovujú požiadavkám zákazníkov v čoraz konkurenčnejšom prostredí.

Next
Previous

Päť ciest k digitalizácii a víťazstvu

Nové technológie menia spôsob, akým zákazníci využívajú banky, a významne spochybňujú tradičnú úlohu bankovníctva. Zoznámte sa s piatimi vlastnosťami digitálnej banky – a zistite, ako ich môžete prijať a chopiť sa príležitostí v digitálnom veku.

Predstava banky budúcnosti

Zistite, ako sa niektorí z našich zákazníkov v oblasti globálneho bankovníctva vyvíjajú, keď sa snažia splniť očakávania digitálnych spotrebiteľov – od osvojenia si prístupu „všetko digitálne“ až po odovzdávanie bezproblémových skúseností vo front office, middle office a back office.
Next

Skúsenosti zákazníkov

Previous

Spoločnosť Gartner opäť umiestnila SAP medzi lídrov

Deviaty rok po sebe bola spoločnosť SAP umiestnená spoločnosťou Gartner ako líder v Magickom kvadrante pre Global Retail Core Banking. Spoločnosť SAP sa v skutočnosti umiestnila ako líder na trhu vo všetkých kategóriách.

Digitálna transformácia v bankovníctve

Falk Rieker, vedúci jednotky Industry Business Unit Banking, hovorí o výzvach, ktorým dnešné banky čelia v digitálnej ekonomike, a o tom, čo by mali urobiť, aby zostali konkurencieschopné.

Next

   

Previous

Nové prístupy k digitálnej transformácii v bankovníctve

Prezrite si kľúčové závery štúdie globálneho bankovníctva spoločnosti IDC o prijatí digitálnej transformácie a kľúčových stratégiách úspechu.

EIU: Ako digitálne technológie ovplyvňujú IT?

Spoločnosť Economist Intelligence Unit sa pýtala zodpovedných vedúcich pracovníkov v oblasti finančných služieb na digitálne technológie a ich dopad na celé odvetvie. Ich odpovede a prehľady spoločnosti EIU poskytujú pohľad na spôsob, akým IT riadi digitálnu agendu.

Next

Získajte nové perspektívy od odborníkov z oblasti bankovníctva

Previous

Spôsobí technológia Blockchain technologickú revolúciu v oblasti bankovníctva?

Počas poslednej dekády prešlo každé odvetvie revolučnou zmenou spôsobenou technológiami – vďaka obrovským nárazovým silám pri práci v digitálnej ekonomike. Výsledkom digitalizácie sú zásadné zmeny obchodných modelov, určovania cien a spotreby spotrebiteľov.

Riešenie úloh finančného začlenenia pomocou iniciatívy Priemysel 4.0  

Finančné začlenenie je globálnou výzvou s vysokou prioritou. Nové iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na bankovníctvo pre ľudí, ktorí tieto služby nevyužívajú – pomocou ponúk mobilných technológií a debetných kariet alebo mobilných peňaženiek (mWallet) – sú skvelým prvým krokom. Nastal však čas urobiť viac.

Digitalizácia: Nenechajte sa zmiasť nablýskanými priestormi

Ak je digitalizácia implementovaná správne, odstráni potrebu ľudského spracovania transakcií, jej základom budú informácie v reálnom čase a pomôže zmierniť riziká. Keď sa to stane, aký dopad to bude mať na vzájomnú komunikáciu medzi klientmi a manažérmi pre vzťahy so zákazníkmi?  

Next

Školenia a vzdelávanie SAP

Zlepšite svoje znalosti softvéru SAP, rozvíjajte nové schopnosti a prineste do podniku viac odborných znalostí a skúseností. Náš kompletný balík softvérového školení a vzdelávacích a certifikačných kurzov vám pomôže vyťažiť z riešení SAP maximum.

Back to top