Skip to Content
Softvér cloudového dátového skladu zobrazený na monitore počítača

SAP Data Warehouse Cloud

Spôsobte, aby dáta boli zmysluplné s jednou podnikovou sémantickou službou, ktorá zjednocuje všetky dáta.
Back to top