Preskočiť na obsah
SCENIC ROUTE

SAP Business Technology Platform

Platforma vytvorená s ohľadom na flexibilitu a možnosť výberu vám pomôže urýchliť inovácie a uvoľniť obchodný potenciál.

Stavajte na jednotnej platforme

SAP Business Technology Platform (SAP BTP) spája správu údajov, analytické nástroje, umelú inteligenciu a vývoj, automatizáciu a integráciu aplikácií do jednotného prostredia.

placeholder
Prispôsobte prostredie aplikáciám SAP

  • Poskytujte inovácie, ktoré sa prirodzene integrujú s aplikáciami SAP
  • Rozširujte interakcie používateľov pomocou umelej inteligencie a automatizácie
  • Získajte prístup k úplným zobrazeniam všetkých údajov v reálnom čase

placeholder
Inovujte rýchlejšie na základe podnikového kontextu

  • Pracujte rýchlejšie pomocou vývojárskych nástrojov no‑code a code‑first
  • Používajte a analyzujte údaje z aplikácií SAP BTP platform v správnom kontexte a význame
  • Zrýchlite spustenie projektov s vopred pripraveným obsahom a prípadmi použitia pre vaše odvetvie

placeholder
Používajte dôveryhodnú podnikovú platformu

  • Implementujte riešenia v kľúčovom cloudovom prostredí spravovanom spoločnosťou SAP
  • Prispôsobujte podnikové procesy bez nutnosti údržby
  • Pri spolupráci s existujúcim prostredím IT používajte preferovaný cloud

placeholder
Zrýchlenie digitálnych inovácií v podnikových funkciách

Výber správnej technologickej platformy je pre vašu spoločnosť veľmi dôležitý, aby mohla efektívne rozvíjať svoj prevádzkový model a prosperovať. Zistite, prečo SAP BTP predstavuje výkonný digitálny základ pre vaše podnikanie. Pozrite si, ako John „JG“ Chirapurath, riaditeľ marketingu a riešení v SAP BTP, vysvetľuje výhody SAP Business Technology Platform.

 

Najnovšie správy

placeholder

Inovácie na uvoľnenie potenciálu

Zistite, ako SAP BTP pomáha urýchliť inovácie medzi funkciami.

Ako naši zákazníci dosahujú merateľné výsledky

Jeden zdroj na prístup k podnikovým údajom

Zistite, ako spoločnosť Evernex zlepšila skúsenosti používateľov tým, že každému zamestnancovi poskytla správne nástroje a informácie na efektívne plnenie úloh.

O 66 % nižšie náklady v infraštruktúre IT

Pozrite sa, ako spoločnosť Costain mení údaje na príležitosti a optimalizuje tak infraštruktúru, projekty vývoja a cestu k nulovým emisiám uhlíka v Spojenom kráľovstve.

Rozhodovanie na ľade podľa analytických prehľadov pre trénerov

Zistite, ako SAP, Apple a NHL spoločne inovovali aplikáciu, ktorá poskytuje analýzy v reálnom čase pre informovanejšie rozhodovanie na ľade.

Úplná transparentnosť finančných prostriedkov tretích strán

Zistite, ako spoločnosť Zalando Payments (ZPS) zdokonalila svoju finančnú stratégiu a súlad s predpismi vytvorením vlastného finančného modelu.

Zmena ubytovacích a stravovacích služieb

Daimani podporuje 70 mien, 30 platobných metód a 7 jazykov prostredníctvom integrácie správy udalostí.

Rýchlejšie prehľady a prognózy v cloude

Zistite, ako spoločnosť Vestas Wind Systems vytvára správy 240‑krát rýchlejšie – z 20 minút na päť sekúnd.

Seriál o zákazníkoch Better Together

Platforma SAP BTP pomáha našim zákazníkom a partnerom s inováciou nových riešení a riešením podnikových výziev.

70-tisíc objednávok prevedených na digitálne spracovanie

Digitalizácia údajov znižuje riziko chýb kvôli nedodržiavaniu predpisov.

Pozrite sa, prečo je SAP lídrom

Voľba zákazníkov pre oblasť EiPaaS podľa prieskumu Gartner Peer Insights pre rok 2021

SAP získal titul Voľba zákazníkov pre oblasť EiPaaS v prieskume Gartner Peer Insights pre rok 2021. Toto ocenenie si veľmi vážime a budeme aj naďalej vytvárať riešenia a poskytovať služby s ohľadom na spätnú väzbu zákazníkov.

Máte otázky? Spojte sa s nami.

Na začiatok