Preskočiť na obsah
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Pošlite nám e-mail s komentármi, otázkami alebo spätnou väzbou.

Vykonávajte operácie v celej firme v reálnom čase

Získajte v rámci celej svojej firmy lepšiu kontrolu a prehľadnosť a skúmajte nové možnosti. Okamžitý prístup k informáciám vám pomôže prijímať rozhodnutia v reálnom čase.
Previous Next

SAP Cloud Platform

Naša podniková platforma dostupná ako služba (PaaS) poskytuje možnosti vývoja aplikácií, ktoré pomáhajú rozširovať, integrovať a rýchlejšie zostavovať aplikácie bez správy infraštruktúry. Vývoj zabezpečených podnikových aplikácií na podporu agility firmy a urýchlenia digitálnej transformácie môže trvať len pár týždňov.

SAP HANA a databázy

V dnešnom obchodnom prostredí môžu malé a stredne veľké firmy získať konkurenčnú výhodu rýchlejším a lepším rozhodovaním.  Softvér systému správy databáz na uchovávanie a optimalizáciu údajov vám môže pomôcť získať informácie potrebné na lepšie rozhodovanie.

Skladovanie údajov

Pomocou technológie skladovania údajov novej generácie, ktorá vďaka svojmu prevedeniu rastie spolu s firmou, môžete zjednodušením procesov v priestoroch firmy aj v cloude skrátiť čas potrebný na presúvanie a prípravu údajov a rýchlo zvýšiť výkonnosť, škálovateľnosť a agilitu firmy.

Big Data

SAP ponúka menším firmám riešenia na prácu s tzv. big data, ktoré pomáhajú efektívne spracovávať rôznorodé prvotné údaje pomocou pokročilých distribuovaných nástrojov. Svoje rôznorodé údaje v dátových skladoch, dátových jazerách a databázach môžete spravovať v miestnom riešení aj v cloude.

Správa podnikových informácií

Informácie v SME môžete efektívnejšie spravovať pomocou softvéru SAP na správu podnikových informácií. Naše riešenia vám pomôžu údaje pochopiť, integrovať, prečistiť, spravovať, prepájať a archivovať. Na základe toho potom môžete zlepšiť svoje podnikové procesy a získať lepší prehľad o fungovaní firmy.

Integrácia a infraštruktúra aplikácií

V ére digitálnej transformácie je komplexná integrácia systémov, aplikácií a procesov nevyhnutným predpokladom úspechu každej rozvíjajúcej sa firmy. Naše riešenia vám pomôžu zredukovať zložitosť systémov IT, zjednodušiť operácie a naštartovať podnikové procesy riadené na základe údajov.

Vyriešte svoje špecifické potreby pre cloud a dátové platformy

Previous Next

Všetko v jednej databáze

Vďaka technológii in-memory computing môžete všetky transakčné aj analytické údaje uchovávať v jedinej databáze. Všetko sa tým zjednoduší a s údajmi budete môcť pracovať v reálnom čase.

Vynikajúce výsledky vďaka platforme SAP HANA

Malé a stredne veľké firmy zvyšujú pomocou technológie in-memory computing svoju agilitu a ziskovosť a dosahujú skvelé výsledky v nových oblastiach. Táto príručka vysvetľuje, ako môžete túto technológiu využívať naplno.

SAP Cloud Platform

Naše riešenie platformy dostupnej ako služby (PaaS), ktoré vďaka technológii in-memory computing pracuje veľmi rýchlo, umožňuje zostavovať zabezpečené aplikácie v cloude.

SAP HANA a databázy

Náš softvér pomáha rastúcim firmám rýchlejšie získavať lepšie prehľady o situácii a na základe toho potom prijímať rozhodnutia v reálnom čase a využívať nové príležitosti.

SAP HANA

Riešenie umožňuje s vykonávaním rýchlych transakcií s údajmi spúšťať analytické nástroje a získavať tak v zlomkoch sekúnd presné výsledky. Technológia in-memory computing eliminuje preddefinované súhrny a duplikáciu údajov medzi prevádzkovými systémami a systémami na podporu rozhodovania. A výsledok? Údaje v reálnom čase.

Previous Next

SAP HANA, verzia Edge

Využite všetky možnosti systému SAP HANA na dosiahnutie víťazstva na trhu malých a stredne veľkých firiem v oblasti digitálnych technológií. Vďaka možnostiam, ktoré ponúka technológia in-memory computing, môžete pri svojom podnikaní spracovávať údaje rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Pomocou prediktívnych analýz môžete napríklad zlepšiť prognózy predaja a lepšie pochopiť dopyt.

SAP Adaptive Server Enterprise

Riešenie SAP Adaptive Server Enterprise (predtým SAP Sybase ASE) umožňuje rýchlejšie, spoľahlivejšie a zároveň lacnejšie spracovanie online transakcií (OLTP). Tento vysokovýkonný databázový server SQL navrhnutý s ohľadom na potreby digitálnej ekonomiky používa relačný model, ktorý umožňuje prevádzku aplikácií založených na transakciách.

Skladovanie údajov

Malé a stredne veľké firmy môžu vďaka celkovému zjednodušeniu a bezkonkurenčnému výkonu rýchlejšie prijímať rozhodnutia a reagovať na neustále sa meniace potreby firmy.

SAP BW/4HANA

Historické a aktuálne údaje môžete prepojiť, v reálnom čase analyzovať a na základe výsledkov sa okamžite rozhodovať. Riešenie SAP BW/4HANA je optimalizované na plné využitie relačného databázového systému platformy SAP HANA, ktorý používa technológiu in-memory computing, v prostrediach transakčného a analytického spracovania.

SAP IQ

SAP IQ (predtým SAP Sybase IQ) v svete náročnom na spracovanie údajov poskytne bezprecedentné prehľady a užitočné informácie umožňujúce prijímať lepšie okamžité rozhodnutia. Tento relačný databázový systém, ktorého rozsah možno prispôsobiť, a ktorý ponúka robustné zabezpečenie, môže vašej firme pomôcť ťažiť z analýz tzv. big data.

Big Data

Spravujte svoje údaje a dajte im zmysel, aby boli prakticky použiteľné a poskytovali informácie potrebné pri rozhodovaní v rámci celej vašej rastúcej firmy.

SAP Data Hub

Pomocou softvéru SAP Data Hub môžete zmysluplne využívať údaje v rámci celej rôznorodej dátovej infraštruktúry. Toto riešenie na zdieľanie, prúdové spracovanie a prípravu údajov vám môže pomôcť zrýchliť tok podnikových údajov a rozšíriť ho po celej rôznorodej dátovej infraštruktúre.

SAP Cloud Platform Big Data Services

Využite komplexné riešenie na spracovanie extrémne veľkých objemov údajov v cloude. Vaše rastúca firma môže profitovať zo služieb plne spravovaných dátových operácií zaisťujúcich dostatočnú spoľahlivosť aj výkonnosť. Súčasťou riešenia je aktívne monitorovanie a podpora.

Správa podnikových informácií

Na prevádzkovanie úspešnej digitálnej firmy potrebujete kompletné, dôveryhodná a relevantné údaje. Naše riešenia poskytujú užitočné analytické informácie a optimalizujú procesy.

SAP Master Data Governance

Konsolidujte a spravujte svoje kmeňové údaje tak, aby sa zabezpečila ich kvalita a konzistencia v celej SME. Aplikácia podporuje pracovný postup založený na spolupráci a integruje firemné pravidlá a odbornosť v danej oblasti. Pomáha tiež zlepšiť správu kmeňových údajov, konsolidáciu financií, služby zákazníkom a využívanie nových dodávateľov.

Previous Next

SAP Data Services

Premeňte svoje údaje na dôveryhodný každodenný zdroj podnikových informácií a využívajte ich na zjednodušenie procesov a zaistenie maximálnej efektivity. Pokiaľ ide o integráciu, kvalitu či prečistenie údajov, softvér SAP Data Services môže rastúcim firmám ponúknuť najlepšie funkcie vo svojej triede.

SAP Information Lifecycle Management

Toto riešenie umožňuje zjednodušiť správu archivácie, uchovávania a ničenia osobných údajov. Pomáha zabezpečiť dodržiavanie čoraz väčšieho množstva regulácií na úrovni štátov a sektorov vrátane nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Integrácia a infraštruktúra aplikácií

Riešenia SAP vám môžu pomôcť prepojiť ľudí, veci a firemné postupy, a znížiť tak zložitosť procesov a prevádzkovať firmu efektívnejšie.

Naša celosvetová sieť spoľahlivých partnerov vyrieši všetky potreby vašej malej alebo stredne veľkej firmy

Previous Next

Nájdite partnera SAP

Partneri SAP vám pomôžu pri nákupe, zostavení, implementácii, údržbe a podpore riešenia SAP, ktoré najviac vyhovuje vašim jedinečným potrebám. Nájdite si ešte dnes dôveryhodného odborníka, s ktorým môžete spolupracovať.

Čo hovoria o spoločnosti SAP poprední analytici?

Získajte fakty

64%

malých a stredne veľkých firiem uvádza cloud ako technológiu, do ktorej najviac investujú.

Zdroj: Oxford Economics

130 mil.

ľudí používa cloudové riešenia spoločnosti SAP na prácu odkiaľkoľvek.

Stručné fakty spoločnosti SAP o podnikoch z celého sveta

2x

Spotrebitelia na nových trhoch dôverujú zabezpečeniu údajov v cloude dvojnásobne viac než spotrebitelia v rozvinutých trhoch.

Euromonitor International, prieskum postoja spotrebiteľov k uchovávaniu údajov v cloude

Zjednotením údajov k vyššej agilite firmy

Previous Next

Prechod na in-memory databázu, ktorá spravuje transakcie aj analýzy, môže pomôcť malým a stredne veľkým firmám zvýšiť agilitu a ušetriť náklady. 

Zoznámte sa s novinkami a najnovšími trendmi v oblasti malých a stredne veľkých firiem

Komunity a podujatia

Na začiatok