Preskočiť na obsah
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Pošlite nám e-mail s komentármi, otázkami alebo spätnou väzbou.

Zjednodušte riadenie ľudských zdrojov pomocou cenovo efektívnych cloudových riešení

Uľahčite svojim zamestnancom a manažérom budovanie a rozvíjanie tímov pomocou automatizovaných personalistických postupov a intuitívneho užívateľského rozhrania.
Previous Next

Základná personalistika a spracovanie miezd

Definujte a aplikujte úspešnú personálnu stratégiu a zároveň zjednodušte procesy. Riešenia pre základnú personalistiku a spracovanie miezd od spoločnosti SAP poskytujú používateľsky prívetivé nástroje, ktoré zamestnancom pomáhajú pracovať efektívnejšie a prispievať k rozvoju vašej firmy.

Vzdelávanie, rozvoj a spolupráca

Podporte vo svojej malej alebo stredne veľkej firme priebežné vzdelávanie pomocou ľahko dostupných, používateľsky prívetivých a prispôsobených školiacich nástrojov. Naše cenovo dostupné riešenia pomôžu vašim zamestnancom rozvíjať svoje schopnosti potrebné na zvýšenie výkonnosti a stať sa pre firmu skutočným prínosom.

Výkonnosť a odmeňovanie

Motivujte svojich zamestnancov k čo najvyšším výkonom a odmeňujte ich na základe skutočných výsledkov. Softvér SAP na správu výkonnosti a odmeňovania poskytuje jednoduché riešenia, ktoré umožňujú vynikajúcu správu výkonnosti a inteligentnejšie odmeňovanie.

Nábor a zaškolenie nových zamestnancov

Najmite pracovníkov, ktorí najviac vyhovujú potrebám vašej malej firmy, a potom ich rýchlo a efektívne zaškoľte. Riešenia SAP pomáhajú zjednodušiť procesy náboru a zaškolenia nových zamestnancov a vytvoriť predpoklady pre ich úspech skôr, než nastúpia.

Plánovanie a analýza ľudských zdrojov

Údaje a analýzy ľudských zdrojov môžete pri rozhodovaní v rámci firmy využívať jednoduchšie a rýchlejšie. Naše riešenia personálnej analýzy pre malé a stredne veľké firmy poskytujú na základe údajov v rámci všetkých procesov v personalistike užitočné informácie a prehľady a zjednodušujú plánovanie ľudských zdrojov. Vďaka tomu potom nedochádza k výpadkom kapacít, ktoré sú prekážkou úspechu firmy.

Vyriešte svoje konkrétne potreby pre personalistiku

Previous Next

Získajte jednoduchý prehľad o svojich ľudských zdrojoch

V jedinej aplikácii môžete efektívne spravovať všetky svoje ľudské zdroje a vytipovať pre firmu tých správnych ľudí z hľadiska jej ďalšieho vývoja.

Zjednodušenie všetkých procesov v rámci personalistiky

Všetky činnosti od náboru nových pracovníkov až po základnú personalistiku a analýzu ľudských zdrojov vašej rastúcej firmy môžete vykonávať lokálne vpriestoroch vašej firmy alebo v cloude.

Základná personalistika a spracovanie miezd

Procesy vo vašej firme sa zrýchlia a zjednodušia, zvýši sa ich efektivita a každý, kto má niečo spoločné s personalistikou, bude mať príslušné informácie neustále k dispozícii.

SAP SuccessFactors Employee Central

Náš cloudový informačný systém pre personalistiku (HRIS) poskytuje maximálny prehľad o ľudských zdrojoch. Všetky informácie o zamestnancoch sa nachádzajú v jednom systéme umožňujúcom automatizáciu spracovania údajov zamestnancov a manažérskych postupov a vytváranie personálnych stratégií na základe údajov.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Rastúce firmy môžu pomocou platformy SAP SuccessFactors Employee Central Payroll zaistiť bezpečné a správne procesy spracovania miezd. Táto osvedčená cloudová platforma na spracovanie miezd poskytuje zabezpečenie, rozšíriteľnosť a flexibilitu.

Vzdelávanie a rozvoj

Podporte spoločné vzdelávanie a rozvoj v rámci celého podniku, ktoré zaistia zamestnancom zručnosti potrebné na rozvoj vašej firmy.

SAP SuccessFactors Learning

Toto riešenie umožňuje rozvíjať znalosti a zručnosti zamestnancov a schopnosti vedúcich pracovníkov, znižovať riziká spojené s nedodržiavaním predpisov a zvyšovať celkovú angažovanosť zamestnancov. Kombinuje formálne a sociálne vzdelávacie programy s nástrojmi na vytváranie obsahu, výkazov, analýz a na prácu s mobilnými zariadeniami.

SAP SuccessFactors Succession and Development

Toto riešenie umožňuje zlepšovanie agility firmy prostredníctvom plánovania rozvoja a následníctva pre rastúce firmy. Najdôležitejšie pozície môžete rýchlo obsadzovať schopnými pracovníkmi a zároveň môžete podporiť kontinuitu vedenia. Môžete tiež vytvárať plány cieleného rozvoja, ktoré zabezpečia schopných nástupcov, a podporovať kariérnu mobilitu.

SAP Jam Collaboration

Toto riešenie prepája ľudí, informácie, aplikácie a procesy. Obohacuje procesy v personalistike o nástroje na sociálnu spoluprácu a uľahčuje zvyšovanie zapojenia zamestnancov a znižovanie nákladov na školenia.

Výkonnosť a odmeňovanie

Rastúce firmy môžu dosahovať lepšie výsledky tým, že v rámci celej firmy zvýšia výkonnosť a udržia v nej schopných pracovníkov.

SAP SuccessFactors Performance & Goals

Náš softvér na riadenie výkonnosti môže zamestnancom vašej malej alebo stredne veľkej firmy pomôcť sústrediť sa na správne ciele. Môžete im poskytovať užitočné hodnotenia výkonnosti a odborné vedenie, presne merať celkový prínos jednotlivých zamestnancov a udržiavať ich zapojenie a motiváciu.

SAP SuccessFactors Compensation

Odmeňujte a udržte si najvýkonnejších pracovníkov pomocou nášho softvéru na odmeňovanie pre malé a stredne veľké firmy. Toto cloudové riešenie vám môže pomôcť skĺbiť programy odmeňovania a podnikové ciele, spravodlivo a primerane odmeňovať výkony a lepšie využívať obmedzené rozpočty.

Nábor a zaškolenie nových zamestnancov

Riešenia spoločnosti SAP pre nábor a zaškolenie nových zamestnancov môže malým a stredne veľkým firmám uľahčiť nábor správnych pracovníkov na danú pozíciu a pomôcť im rýchlo sa zapracovať.

SAP SuccessFactors Recruiting

Riešenie umožňuje vytipovať, zaujať a najať toho najschopnejšieho pracovníka. V každej fáze procesu náboru (od vyhľadania kandidáta a zistenia jeho skúseností až po správu uchádzačov) poskytuje užitočné informácie a rady. Menšie firmy tak môžu ľahšie zabezpečiť dostatočnú komplexnosť a zároveň jednoduchosť postupov pri nábore nových ľudí, ktoré náborovým pracovníkom a manažérom umožnia rýchlo získať zodpovedajúci personál.

SAP SuccessFactors Onboarding

Urobte zo zaškoľovania nových pracovníkov strategickú súčasť správy talentov. Umožnite najímanie a interné presuny pracovníkov s cieľom zvýšiť úsilie a prispieť k rýchlemu plneniu podnikových cieľov. Malé a stredne veľké firmy môžu v rámci procesov správy talentov, ako je napríklad štúdium, stanovenie cieľov, nábor alebo základné procesy personalistiky, poskytovať pútavé a zmysluplné zážitky.

Plánovanie a analýza ľudských zdrojov

Zvýšte efektivitu plánovania ľudských zdrojov a zaistite v rámci všetkých procesov personalistiky prístup k užitočným informáciám vychádzajúcim z údajov, ktoré podporia správne rozhodovanie.

SAP SuccessFactors Workforce Planning

Riešenie umožňuje efektívne plánovať potreby ľudských zdrojov a minimalizovať riziká spojené s nedostatkom pracovníkov s určitými zručnosťami. Pomáha zabezpečiť ľudí s potrebnými zručnosťami za primeranú cenu a v pravej chvíli, čo umožňuje úspešne uskutočňovať súčasnú aj budúcu stratégiu firmy.

SAP SuccessFactors Workforce Analytics

Lepšie sa rozhodujte na základe dôveryhodných informácií, ktoré vám umožnia skúmať rôzne problémy, napríklad v oblasti náboru, rozmanitosti, fluktuácie a výkonnosti, a zdieľať trendy a štatistiky pomocou prispôsobených titulkov, panelov pre personalistov a výkazov.

Naša celosvetová sieť spoľahlivých partnerov vyrieši všetky potreby vašej malej alebo stredne veľkej firmy

Previous Next

Nájdite partnera SAP

Partneri SAP vám pomôžu pri nákupe, zostavení, implementácii, údržbe a podpore riešenia SAP, ktoré najviac vyhovuje vašim jedinečným potrebám. Nájdite si ešte dnes dôveryhodného odborníka, s ktorým môžete spolupracovať.

Čo hovoria o spoločnosti SAP poprední analytici?

Získajte fakty

57.5%

malých a stredne veľkých firiem používa na zdieľanie dokumentov a kalendárov softvér na spoluprácu zamestnancov.

Stručný prehľad IDC sponzorovaný spoločnosťou SAP: Ďalšie kroky v digitálnej transformácii, január 2017

53%

malých a stredne veľkých firiem uvádza, že digitálna transformácia zvyšuje ich schopnosť získavať a udržať si talenty.

Zdroj: Oxford Economics

7%

vedúcich pracovníkov malých a stredne veľkých firiem uvádza, že ich zamestnávateľ má stratégiu digitálnej transformácie pre celú organizáciu.

The Economist, útvar pre prieskumy

Riešenie hlavných problémov personalistiky rastúcej firmy

Zoznámte sa s novinkami a najnovšími trendmi v oblasti malých a stredne veľkých firiem

Komunity a podujatia

Na začiatok