Preskočiť na obsah
Žena pracujúca v kancelárii s prenosným počítačom

Softvér na riadenie malých a stredne veľkých podnikov

Malé a stredne veľké podniky sa spoliehajú na riešenia spoločnosti SAP pri využívaní aktuálnych príležitostí a podpore stratégie rastu podniku.

Riešenia na riadenie firmy, ktoré podporujú rozvoj vášho podnikania

Riešenia spoločnosti SAP poskytujú škálovateľnú spoľahlivosť a rýchlosť na dosiahnutie cieľov a zrýchlenie návratnosti investícií.  Tu je niekoľko príkladov, ako z toho profitujú naši zákazníci.

30

%

vyššia prevádzková efektivita.

80

%

skrátenie uzávierky výpočtu projektových nákladov na konci mesiaca.

33

%

zníženie nepredajných a ťažko predajných zásob

Preskúmajte riešenia spoločnosti SAP pre malé a stredne veľké podniky

Cloudové riešenia od spoločnosti SAP poskytujú podnikové procesy pripravené na použitie
a osvedčené odvetvové postupy pre oblasti financií, HR, prevádzky, obstarávania, predaja atď.

ERP a financie

Vyberte si riešenie SAP ERP a môžete spravovať všetko od účtovníctva a riadenia vzťahov so zákazníkmi až po riadenie dodávok a nákup.

Riadenie ľudských zdrojov (HCM)

Riaďte angažovanú, modernú pracovnú silu a prepojte stratégie HR s výsledkami obratu a čistého zisku pomocou inteligentných funkcií.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi a skúsenosť zákazníka (CX)

Prepojte údaje a signály v reálnom čase z obchodovania, marketingu, predaja a služieb a ponúkajte tak výnimočnú skúsenosť v požadovanom rozsahu.

Riadenie dodávateľského reťazca

Riešte svoje najnaliehavejšie prevádzkové problémy a reagujte na zmeny v ponuke a dopyte rýchlosťou podniku.

Správa sietí a výdavkov

Optimalizujte procesy, posilnite kontrolu nad výdavkami a efektívne reagujte na narušenia dodávateľského reťazca.

Business Technology Platform

Získavajte použiteľné prehľady z údajov, sprístupňujte si nové obchodné príležitostí a zrýchlite
inováciu, aby bola vaša organizácia odolnejšia.

Balíky riešení od partnerov

Vyberte si z balíkov riešení od overených partnerov spoločnosti SAP, ktoré vám prinášajú minimálne riziko, predvídateľné výsledky a atraktívne finančné zhodnotenie.

Potrebujete pomôcť s hľadaním riešenia?

Odpovedzte na niekoľko stručných otázok, ktoré nám pomôžu nájsť pre vás to správne riešenie.

Pozrite sa, aké úspechy dosahujú malé a stredne veľké firmy vďaka softvéru SAP

Zistite, ako riešenia spoločnosti SAP pomohli spoločnostiam rýchlejšie napredovať,
pohotovo sa prispôsobiť a uspieť v konkurencii.

Podpora udržateľnej výroby ocele

Zistite, ako spoločnosť Aceros AZA zvláda rýchly rast a zároveň zvyšuje svoju výkonnosť, produktivitu a presnosť vďaka digitálnym obchodným procesom.

Eliminácia rušivých výkyvov dopytu

Zistite, ako spoločnosť Ego Pharmaceuticals optimalizuje svoj dodávateľský reťazec modelovaním vplyvu na produkčné linky a sklad.

Zrýchlenie služieb vďaka digitálnemu trhu

Preskúmajte, ako sa spoločnosť Mercury Corporate Giveaways presunula na digitálny trh, ktorý zjednodušuje a digitalizuje procesy objednávania.

Optimalizácia správy a analýzy údajov

Pozrite sa, ako spoločnosť Affinity Petcare rýchlo dosiahla zlepšenie viditeľnosti údajov, analýz,
riadenia zásob a manažérskeho rozhodovania.

Etický podnikateľský prístup na globálnej úrovni

Zistite, ako spoločnosť International Vitamin Corporation úspešne kombinuje globálny výber zdrojov prísad s lokálnou produkciou.

Zvýšenie predaja a nový rast podniku

Preskúmajte, ako spoločnosť Yaneken vďaka moderným technológiám a procesom na novej obchodnej platforme vytvorila prostredie umožňujúce všekanálový nákup. 

Riadenie komplexnosti súladu s pravidlami na všetkých úrovniach

Zistite, ako spoločnosť RAUMEDIC vytvorila centrálny systém na riadenie procesov súvisiacich s identifikáciou jedinečných zariadení.

Držanie kroku s rastúcim dopytom

Zistite, ako spoločnosť Morgan Foods nasadila moderný systém ERP, ktorý jej umožňuje aj naďalej dodávať svoje vysokokvalitné produkty vždy načas.

Pracujte s partnerom spoločnosti SAP

Partneri spoločnosti SAP môžu v spolupráci s vami riešiť vaše problémy a pomáhajú vám stať sa dobre riadeným podnikom.

placeholder
Prečo spolupracovať s partnerom spoločnosti SAP?

Naši partneri vám bez ohľadu na veľkosť podniku alebo vaše odvetvie môžu pomôcť pri nákupe, vytváraní, implementácii, servise, podpore a prevádzkovaní riešenia od spoločnosti SAP, ktoré najviac vyhovuje vašim jedinečným potrebám.

Náš partnerský program, ktorý je navrhnutý podľa potrieb a finančných možností malých a stredne veľkých podnikov, ponúka:

  • inovatívnych a dôveryhodných partnerov, ktorí rozumejú požiadavkám vášho podniku,
  • mnohoročnú odbornosť a skúsenosti z rôznych odvetví,
  • lokálne dostupných partnerov, ktorým záleží na spokojnosti zákazníkov a kvalite.

Získať tipy na digitálnu transformáciu pre
výrobcov

placeholder

Pridajte sa k rastúcemu počtu lídrov výrobných podnikov, ktorí podnikajú kroky na zrýchlenie digitálnej transformácie. Nechajte spoločnosť SAP, aby vám pomohla s transformáciou vašej firmy. Prihlásením na odber nášho bulletinu pre výrobu získate päť týždenných aktualizácií s vyberanou kolekciou exkluzívnych správ z prieskumov, analytických prehľadov a reálnych príbehov o úspechu z tohto odvetvia, ktoré vám poskytnú inšpiráciu.

Po registrácii sa môžete z komunikácie s nami kedykoľvek odhlásiť.

 

placeholder

Potrebujete pomôcť s hľadaním riešenia?

Odpovedzte na niekoľko stručných otázok, ktoré nám pomôžu nájsť pre vás to správne riešenie

Zostaňte v spojení a získavajte aktuálne informácie

Skupina kolegov kontrolujúcich podnikové údaje
Prečo si vybrať SAP, ak chcete, aby vaša firma rástla

Zistite, prečo si stredne veľké spoločnosti vyberajú technológiu SAP ako overenú základňu na prepojenie, rast a inováciu svojho podnikania.

Zistite už dnes, ako plánovať do budúcnosti
Zistite už dnes, ako plánovať do budúcnosti

Zistite, prečo viac ako 250 000 malých a stredne veľkých spoločností používa riešenia SAP.

Žena prezerajúca si údaje na obrazovke
Sedem spôsobov, ako SAP pomáha rastúcim spoločnostiam

Pozrite sa, ako technológie SAP môžu rastúcim spoločnostiam pomôcť s ich kľúčovými prioritami.

Traja kolegovia hľadiaci na údaje v tablete
Ktoré riešenie od spoločnosti SAP bude vyhovovať vašim požiadavkám?

Zistite, ako vám spoločnosť SAP môže pomôcť riešiť najväčšie výzvy – od narušenia dodávateľského reťazca až po udržanie zamestnancov – a pripraviť sa na budúce príležitosti.

Dôvody na výber riešení spoločnosti SAP pre finančnú a prevádzkovú efektivitu

Zistite, ako vám spoločnosť SAP môže pomôcť prepojiť všetky oddelenia a zaistiť tok údajov v podniku, aby ste si mohli mať ucelenú predstavu o rizikách a príležitostiach v celej spoločnosti a pozdvihli efektivitu na novú úroveň.

Dôvody na výber riešení spoločnosti SAP pre riadenie talentov

Zistite, ako môžu cloudové riešenia SAP pomôcť lídrom HR v podniku každej veľkosti prevziať zodpovednosť za zmeny v súčasnosti a plánovať nástupníctvo popri rozvíjaní pracovnej sily do budúcnosti.

Dôvody na výber riešení spoločnosti SAP pre skúsenosť zákazníka

Zistite, ako vďaka cloudovým riešeniam SAP, ktoré umocňujú skúsenosť zákazníka, môžete automatizovať individuálne interakcie vo svojom veľkom rozsahu vo všetkých kanáloch a zmeniť anonymných návštevníkov na známych, lojálnych zákazníkov.

Dôvody na výber riešení spoločnosti SAP pre podporu inovácie

Zistite, ako vám flexibilná technologická platforma spoločnosti SAP umožňuje prepojiť digitálnu infraštruktúru a zavádzať inteligentné technológie na vytváranie inovatívnych produktov a služieb.

Dôvody na výber riešení spoločnosti SAP pre riadenie dodávateľského reťazca

Zistite, ako vám lepší prehľad o dodávateľskom reťazci spolu s možnosťou spojiť sa a spolupracovať s dodávateľmi môžu pomôcť vyhnúť sa prerušeniam a uspokojiť zákazníkov.

Prečo si výrobcovia vyberajú SAP

Vypočujte si priamo od rastúcich spoločností z odvetvia výroby, aké výhody im prinášajú riešenia spoločnosti SAP.

Prečo si veľkoobchodní distribútori vyberajú SAP

Vypočujte si priamo od rastúcich spoločností z odvetvia veľkoobchodnej distribúcie, aké výhody im prinášajú riešenia spoločnosti SAP.

Prečo si firmy z odvetvia biologických vied vyberajú SAP

Vypočujte si priamo od rastúcich spoločností z oblasti biologických vied, aké výhody im prinášajú riešenia spoločnosti SAP.

Prečo si maloobchodné spoločnosti vyberajú SAP

Vypočujte si priamo od rastúcich spoločností z odvetvia maloobchodu, aké výhody im prinášajú riešenia spoločnosti SAP.

Prečo si spoločnosti poskytujúce spotrebné produkty vyberajú SAP

Vypočujte si priamo od rastúcich spoločností z odvetvia spotrebných produktov, aké výhody im prinášajú riešenia spoločnosti SAP.

Transformačné zmýšľanie

Aby spoločnosť SAP Insights pomohla rastúcim spoločnostiam osvojiť si transformačné zmýšľanie, vypracovala štúdiu s lídrami viac ako 10 500 stredne veľkých spoločností
z 28 odvetví a 41 krajín, aby zistila, ako sa tieto spoločnosti transformujú, aby tak podporili svoje príjmy, svoju efektivitu aj inováciu.
Oboznámte sa so správami o transformačnom zmýšľaní zostaveným podľa údajov pre konkrétne odvetvia a pracovné funkcie.

Odvetvia

Pracovné funkcie

Úspech v novej ére

Oboznámte sa s týmito príručkami a staňte sa prepojeným podnikom, či už ste maloobchodník, výrobca, technologická firma alebo čokoľvek iné.

Žena obzerajúca si produkt v obchode
Spotrebné produkty

V roku 2020 utŕžili dodávateľské reťazce veľkú ranu, pracovná sila bola rozptýlená a milióny podnikov po celom svete boli zatvorené. Zistite, ako to môžu stredne veľké podniky z odvetvia poskytovania spotrebných produktov prekonať.

Muž pracujúci na doske plošných spojov
Špičkové technológie

Odvetvie špičkových technológií sa od základov mení v dôsledku zásadných trendov, ktoré ovplyvňujú spôsob fungovania stredne veľkých podnikov. Zistite, koľko z nich úspešne prečkalo tieto búrlivé zmeny.

Výrobný stroj
Výroba

Zistite, ako sa môžu stredne veľké výrobné spoločnosti vysporiadať s ťažkou situáciou, ktorú vyvolalo nedávne rozsiahle zlyhanie, vrátane zvyšovania taríf, fluktuácie obchodných politík a zmenšovania počtu talentov.

Pracovník v kancelárii vyťahujúci spisy pacientov
Odborné služby

Zistite, ako zmena na prepojený podnik môže stredne veľkým firmám pôsobiacim v oblasti odborných služieb pomôcť úspešne čeliť jedinečným výzvam, ktoré súvisia s budovaním odolnosti a vytváraním príležitostí.

Hŕba odevov
Maloobchod

Stredne veľké maloobchodné firmy pri svojej snahe dosiahnuť rast a prinášať zisky svojim akcionárom čelia jedinečným výzvam, ktoré súvisia s budovaním odolnosti a hodnoty zákazníkov. Osvojte si stratégie, ktoré vám pomôžu uspieť.

Sklad plný škatúľ
Veľkoobchodná distribúcia

Zistite, prečo sú najúspešnejšími veľkoobchodnými distribučnými organizáciami tie, ktoré si cenia spoluprácu, zavádzajú inteligentné technológie, umožňujú rozhodovanie na základe dát a dosahujú agilitu.

Nové poňatie podniku

Spoznajte najnovšie prieskumy, trendy a analýzy, ktoré pomáhajú stredne veľkým spoločnostiam uspieť, v týchto informačných prehľadoch spoločnosti IDC, ktoré sponzorovala spoločnosť SAP.
Okrem toho môžete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých témach, ak si pozriete následné diskusie so Shari Lava, analytičkou spoločnosti IDC.

Inovácia produktov a služieb

Preskúmajte analýzy a odporúčania, ako podporiť stratégiu inovácie, ktorá uspokojuje narastajúce potreby zákazníkov a s ktorou prekonáte svojich konkurentov.

Uspokojovanie zákazníkov v digitálnom svete

Skúsenosť zákazníka je dôležitá ako nikdy predtým. Získajte prehľady a odporúčania, ako zabezpečiť, aby ste udržali krok s narastajúcimi očakávaniami zákazníkov. 

Modernizácia nástrojov na zlepšenie pracovných podmienok

Zistite, ako môže váš stredne veľký podnik prilákať najlepších zamestnancov a zabezpečiť, aby mali zručnosti, podporu a nástroje na dosiahnutie efektivity.

Ďalšie analytické prehľady

Séria webinárov #ConnectGrowWin

Objavte stratégie na zvládanie najväčších obchodných výziev, ktorým čelia stredne veľké podniky v novej realite na trhu. Táto séria
zahŕňa diskusie s odvetvovými lídrami o stratégiách pozdvihnutia podnikania od prežívania k prosperite. Sponzorované spoločnosťami SAP, Intel a Google Cloud.

SAPPHIRE NOW – záznamy

Či už hľadáte perspektívu u niekoho, kto riešil podobný problém, alebo hľadáte inšpiráciu a inovácie z iného uhla pohľadu,
SAP vám má čo ponúknuť. Pozrite si nasledujúce príspevky a nájdite si ten najvhodnejší obsah od nášho tímu odborníkov, zákazníkov a partnerov, ktorý vašej firme pomôže fungovať čo najlepšie.

Digitalizácia kritických procesov

Vypočujte si od Scotta Russella (SAP Customer Success Officer a člen predstavenstva spoločnosti SAP), ako môžu stredne veľkí zákazníci lepšie obstáť v konkurencii na dnešnom trhu.

Pomôžte svojej stredne veľkej spoločnosti prosperovať so spoločnosťou SAP

Spoločnosť SAP s viac ako 250 000 malými a stredne veľkými zákazníkmi má odborné znalosti zo spolupráce so spoločnosťami všetkých veľkostí a ponúka riešenia, ktoré vám umožnia napredovať.

Optimalizácia financií pre váš stredne veľký podnik

Zistite, ako vám riešenia SAP môžu pomôcť rozšíriť možnosti finančných lídrov pri vytváraní prepojení v rámci vášho stredne veľkého podniku.

Vyplnenie prázdnych miest v skúsenosti zamestnancov

Preskúmajte skúsenosti zamestnancov pre stredne veľké spoločnosti a z toho vyplývajúce dôsledky na schopnosť organizácie rásť, obstáť v konkurencii a adaptovať sa.

Obchodovanie kdekoľvek​

Vytvorte dokonale vyhovujúce riešenie elektronického obchodu, ktoré dokáže rásť s vašou firmou a umožní vašej organizácii uspieť. Získajte informácie o vízii a stratégii spoločnosti SAP v súvislosti s umožnením obchodovania kdekoľvek.

Prispôsobenie naprieč kanálmi

Vypočujte si Lucasa Bergströma, riaditeľa spoločnosti Emarsys pre informovanie o možnostiach produktov, ktorý sa s vami chce podeliť o to, ako je personalizácia orientovaná na zákazníka začlenená do platformy spôsobom.

Často kladené otázky

Keď si už vaša spoločnosť nevystačí s tabuľkovými hárkami alebo účtovným softvérom pre malé podniky, na ktorých doteraz stavala, spravovanie všetkých údajov a aktivít jednotlivých oddelení môže byť náročné. Systém plánovania podnikových zdrojov (enterprise resource planning, ERP) založený na cloude vám môže pomôcť zjednodušiť procesy, maximalizovať efektivitu a získať prehľad o celom podniku na uľahčenie rozhodovania.

V závislosti od vášho odvetvia a konkrétnej situácie môže inflácia ovplyvniť váš podnik rôznymi spôsobmi – od tlakov na obstarávanie a spracovanie nevysporiadaných záväzkov až po riadenie úrovne zásob. Digitálne technológie môžu prepojiť váš podnik a vaše oddelenia, čo vedie k väčšej agilite a istote pri rozhodovaní.

Turbulencie a nestálosť v posledných rokoch spôsobili, že riadenie dodávateľského reťazca sa u mnohých lídrov podnikov dostalo pri vytváraní stratégií do popredia. Podniky, ktoré myslia na budúcnosť, využívajú umelú inteligenciu a ďalšie široko dostupné inteligentné technológie na dramatické zlepšenie svojich systémov plánovania dodávateľského reťazca.

Automatizácia podnikových procesov (business process automation, BPA) sa stala základným kameňom každej cesty digitálnej transformácie. Moderné riešenia BPA sa dajú začleniť do serverových aj klientskych aplikácií, zjednodušujú procesy od dodávateľských reťazcov až po HR, financie, služby zákazníkom a ďalšie.

S rastom svojho podniku čelíte čoraz zložitejším globálnym účtovným problémom, pri ktorých si už nemusíte vystačiť s účtovným softvérom pre malé podniky. Štandardizáciou procedúr, rozvíjaním vhodných komunikačných stratégií a používaním výkonných softvérových riešení môžete zaistiť, aby vaša finančná uzávierka prebiehala plynulejšie.

Pri raste a expanzii na nové trhy sa zaistenie súladu s nariadeniami v oblasti HR stáva zložitejším. Oddelenia HR musia byť pripravené na riadenie zaistenia súladu so zákonmi, regulačnými nariadeniami a zmluvami v rýchlo sa meniacom prostredí.

 

Moderný softvér HCMsoftvér ERP pre stredne veľké podniky môžu pomôcť integrovať a spravovať údaje v celej spoločnosti aj automatizovať aktualizácie na dodržiavanie predpisov v reálnom čase.

Ste pripravení začať?

Na začiatok