Preskočiť na obsah
Žena s tabletom v ruke komunikuje cez vysielačku.

Manažment digitálneho dodávateľského reťazca pomocou SAP SCM

Uveďte na trh produkty zamerané na zákazníka rýchlejšie a lacnejšie pomocou systému riadenia dodávateľského reťazca a nástrojov SAP.

Odolné, prepojené a udržateľné procesy SCM od návrhu až po prevádzku

Pracujte s plne vzájomne závislými riešeniami riadenia dodávateľského reťazca v záujme zachovania odolnosti, agility, produktivity a udržateľnosti.

manažment digitálneho dodávateľského reťazca
Navrhujte recyklovateľné a udržateľné produkty

Prepojte systémy, ľudí a procesy v komplexnom digitálnom rámci na urýchlenie inovácií.

Pri plánovaní zohľadnite znižovanie emisií a etiku pri výbere zdrojov materiálov

Vypracujte flexibilné a trhovo orientované plány s optimalizáciou dodávateľského reťazca, spoluprácou a analytikou.

Vyrábajte s minimálnou produkciou odpadu a minimálnym vplyvom na životné prostredie

Zjednodušte svoju výrobu vďaka umelej inteligencii, internetu vecí a integrácii naprieč celým podnikom.

Poskytujte svoje produkty a služby s nízkou uhlíkovou stopou

Využívajte v rámci svojej logistiky riešenia riadenia dodávateľského reťazca procesy, ktoré sú rýchle, efektívne a udržateľné.

Prevádzkujte svoje procesy energeticky efektívnym a bezpečným spôsobom

Zlepšite výkonnosť a spoľahlivosť aktív pomocou inteligentných riešení správy podnikových aktív.

placeholder

Industry 4.0

Výroba s implementáciou end-to-end procesov v celom dodávateľskom reťazci.

Často kladené otázky

Udržateľné riadenie dodávateľského reťazca zahŕňa začlenenie environmentálne a finančne uskutočniteľných postupov do celého životného cyklu dodávateľského reťazca od návrhu a vývoja produktu až po výber materiálov vrátane získavania surovín alebo poľnohospodárskej produkcie, výroby, balenia a dopravy. Pozrite si ukážku o udržateľnosti pre riešenia SAP Supply Chain Management.

Odolnosť dodávateľského reťazca znamená schopnosť dodávateľského reťazca pretrvať, prispôsobiť sa alebo transformovať sa pri zmenách. Ak sme sa v roku 2020 niečo naučili, tak že obchodné modely musia byť odolnejšie. V nadchádzajúcom roku môžeme sledovať ešte výraznejší posun k modelom odolnejších dodávateľských reťazcov, pretože firmy sa zameriavajú na rozširovanie alebo transformovanie funkcií pre ešte vyššiu flexibilitu, viditeľnosť a kontrolu. To všetko ešte viac zvyšuje schopnosť reagovať na neustále rušivé vplyvy, zmeny dopytu a neistotu. Pozrite si video s ukážkou odolného dodávateľského reťazca pre riešenia SAP Supply Chain Management.

Ekologické riadenie dodávateľského reťazca odkazuje na koncept začleňovania udržateľných procesov z hľadiska životného prostredia do tradičného dodávateľského reťazca. Je súčasťou paradoxu dodávateľského reťazca, ktorým je snaha o dosiahnutie rovnováhy medzi ziskom a šetrením životného prostredia. Zistite, prečo rôzne odvetvia uprednostňujú udržateľnosť vo svojich dodávateľských reťazcoch, a preskúmajte výhody, osvedčené postupy a technológie udržateľného dodávateľského reťazca. Prečítajte si viac o ekologickom riadení dodávateľského reťazca.

Za transparentnosť sa v kontexte dodávateľského reťazca považuje sprístupňovanie informácií obchodným partnerom, akcionárom, zákazníkom, spotrebiteľom a regulačným orgánom. Porozumenie dodávateľskému reťazcu nikdy nebolo dôležitejšie. Spotrebiteľov ako nikdy predtým zaujíma, ako ich nákupy vplývajú na ich zdravie, komunitu a svet ako taký.

Dodávateľský reťazec ako služba (SCaaS) je nový inovatívny prístup k dodávateľskému reťazcu, ktorý spoločnostiam umožňuje dosahovať vyššiu návratnosť investícií prostredníctvom partnerstva s jedným partnerom v oblasti služieb, ktorý im poskytuje podporu pri uspokojovaní všetkých alebo len niektorých potrieb dodávateľského reťazca vrátane obstarávania, kontroly produkcie, výroby, kvality, skladovania a logistiky. SAP Business Network je zjednotená sieť, ktorá spája predtým neprepojené dodávateľské reťazce v jednotnej, spolupracujúcej a inteligentnej sieti.  

Na začiatok