Preskočiť na obsah
Žena s tabletom v ruke komunikuje cez vysielačku.

SAP Supply Chain Management (SAP SCM)

Získajte produkty orientované na zákazníkov na zrýchlenie svojho marketingu pri nižších nákladoch pomocou nástrojov a softvéru od spoločnosti SAP na riadenie dodávateľského reťazca.

Odolné, prepojené a udržateľné procesy SCM od návrhu až po prevádzku

Pracujte s plne vzájomne závislými riešeniami riadenia dodávateľského reťazca, ktoré vám pomôžu zachovať odolnosť, agilitu, produktivitu a  udržateľnosť.

placeholder

Industry 4.0

Prepojte produkciu s realizáciou komplexných procesov naprieč dodávateľským reťazcom.

Často kladené otázky

Udržateľné riadenie dodávateľského reťazca zahŕňa začlenenie environmentálne a finančne uskutočniteľných postupov do celého životného cyklu dodávateľského reťazca od návrhu a vývoja produktu až po výber materiálov vrátane získavania surovín alebo poľnohospodárskej produkcie, výroby, balenia a dopravy. Pozrite si ukážku o udržateľnosti pre riešenia SAP Supply Chain Management.

Odolnosť dodávateľského reťazca znamená schopnosť dodávateľského reťazca pretrvať, prispôsobiť sa alebo transformovať sa pri zmenách. Ak sme sa v roku 2020 niečo naučili, bolo to, že obchodné modely musia byť odolnejšie. V nasledujúcom roku uvidíme ešte výraznejší posun k modelom odolnejších dodávateľských reťazcov, pretože firmy sa zameriavajú na rozširovanie alebo transformovanie funkcií pre ešte vyššiu flexibilitu, viditeľnosť a kontrolu. To všetko ešte viac posilňuje schopnosť reagovať na neustále rušivé vplyvy, zmeny dopytu a neistotu. Pozrite si video s ukážkou odolného dodávateľského reťazca pre riešenia SAP Supply Chain Management.

Ekologické riadenie dodávateľského reťazca odkazuje na koncept začleňovania udržateľných procesov šetriacich prostredie do tradičného dodávateľského reťazca. Je súčasťou paradoxu dodávateľského reťazca, ktorým je snaha o dosiahnutie rovnováhy medzi ziskom a šetrnosťou voči životnému prostrediu. Zistite, prečo rôzne odvetvia uprednostňujú udržateľnosť vo svojich dodávateľských reťazcoch. Preskúmajte výhody, osvedčené postupy a technológie udržateľného dodávateľského reťazca. Prečítajte si viac o ekologickom riadení dodávateľského reťazca.

Za transparentnosť sa v kontexte dodávateľského reťazca považuje sprístupňovanie informácií obchodným partnerom, akcionárom, zákazníkom, spotrebiteľom a regulačným orgánom. Porozumenie dodávateľskému reťazcu nikdy nebolo dôležitejšie. Spotrebiteľov ako nikdy predtým zaujíma, ako ich nákupy vplývajú na ich zdravie, komunitu a svet ako taký.

Dodávateľský reťazec ako služba (SCaaS) je nový inovatívny prístup k dodávateľskému reťazcu, ktorý spoločnostiam umožňuje dosahovať vyššiu návratnosť investícií prostredníctvom partnerstva s jedným partnerom v oblasti služieb. Ten im poskytuje podporu pri uspokojovaní všetkých alebo len niektorých potrieb dodávateľského reťazca vrátane obstarávania, kontroly produkcie, výroby, kvality, skladovania a logistiky. SAP Business Network je zjednotená sieť, ktorá spája predtým neprepojené dodávateľské reťazce v jednotnej, spolupracujúcej a inteligentnej sieti.  

Na začiatok