Preskočiť na obsah
Obrázok ženy s laptopom, ktorá skúma skúsenosti zamestnancov pomocou riešení HCM SAP SuccessFactors

Riadenie ľudských zdrojov (HCM)

Spravte pomocou softvéru SAP SuccessFactors zo svojich zamestnancov stredobod svojho záujmu. Naše cloudové riešenia HCM sa úplne odvíjajú od skúseností zamestnancov – ich potrieb, štýlu práce aj motivácie.

HXM: evolúcia softvéru HCM

Softvér HXM (human experience management) ako ďalšia generácia softvéru HCM (human capital management) sa namiesto podpory pre transakčné HR procesy sústreďuje na skúsenosť zamestnancov. Balík SAP SuccessFactors HXM Suite je jedinečný v tom, že využíva tie najlepšie základy softvéru HCM a pridáva vrstvu kľúčových štatistík a funkcií pre skúsenosť zamestnancov.

Riadenie skúsenosti zamestnancov

Definujte nanovo skúsenosti zamestnancov vďaka lepšiemu chápaniu ich potrieb a nárokov, aby sa vo firme cítili spolupatriční, podporovaní a motivovaní.

Základná personalistika a spracovanie miezd

Podporte svojich zamestnancov bez ohľadu na to, kde pracujú, pomocou globálnych riešení HRIS, aby ste im mohli poskytovať základné služby HR, cloudového mzdového účtovníctva, zaznamenávania času, administrácie benefitov a ďalšie služby.

Riadenie talentov

Rýchlo reagujte na zmeny v dopyte po talentoch využitím rozsiahlych schopností softvéru, ktorý podporuje nábor, adaptáciu, hodnotenie výkonu, odmeňovanie, vzdelávanie, plánovanie nástupníctva a rozvoj zamestnancov. 

Analytické nástroje personalistiky a plánovanie ľudských zdrojov

Získajte prehľad o svojich pracovníkoch na základe údajov a skúmajte trendy pomocou analytiky ľudských zdrojov. Využite výkonnú analýzu na zlepšenie strategického plánovania pracovnej sily.

Obrázok ženy s laptopom, ktorá skúma skúsenosti zamestnancov pomocou riešení HCM SAP SuccessFactors
Obrázok ženy, ktorá drží mobilný telefón a pozerá sa z okna

Ponúknite zamestnancom výnimočnú skúsenosť počas celého pracovného vzťahu

Dosahujte úspechy s balíkom SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite. Uistite sa, že zamestnancom vytvárate tie najlepšie podmienky, aby ste zvýšili ich produktivitu a  flexibilitu.

Ďalšie informácie

Prepojenie HR systémov, aplikácií a procesov

Zistite, ako vám SAP Business Technology Platform pomáha budovať mosty medzi tokmi informácii. Platforma vašim zamestnancom zabezpečí lepšie skúsenosti a sami sa môžu efektívnejšie rozhodnúť – kedy, kde a ako budú pracovať.

Zistite viac

Často kladené otázky

Pozrite si zoznam nižšie a skúste v ňom nájsť odpovede na často kladené otázky na tému riešení Human Capital Management (HCM) od spoločnosti SAP SuccessFactors.

Riešenia SAP SuccessFactors sú cloudové softvérové aplikácie HCM, ktoré podporujú základnú personalistiku a spracovanie miezd, riadenie talentov, analytické nástroje personalistiky, plánovanie ľudských zdrojov a riadenie skúseností zamestnancov. Ide o balík, ktorý sa teraz označuje ako SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite a ktorý poskytuje individualizované prostredie na udržanie spokojnosti, produktivity a angažovanosti zamestnancov. Riešenia spoločnosti SuccessFactors, ktorá vznikla v roku 2001 a od roku 2012 je súčasťou skupiny spoločností SAP, používa viac ako 200 miliónov používateľov vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.

SAP HR bol kľúčovým modulom lokálne nasadeného softvéru SAP ERP, ktorý podporoval komplexné riadenie ľudského kapitálu organizácií. V súčasnosti sa SAP HR rozvinul do balíka cloudových riešení SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM), ktorý kladie zamestnancov na prvé miesto. Tieto riešenia zahŕňajú výkonný systém HRIS aj nástroje na riadenie skúseností zamestnancov, zaškolenie, vzdelávanie, riadenie výkonu, nástupníctvo a rozvoj, analytiku ľudí a mnoho ďalších možností.   

SAP HCM, známy aj ako balík SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM), ponúka cloudové riešenia HCM pre štyri kľúčové oblasti:

  1. Riadenie skúsenosti zamestnancov zahŕňa širokú škálu zamestnaneckých prieskumov, analýz spätnej väzby a riadených činností
  2. Základná personalistika a spracovanie miezd zahŕňa výkonný systém HRIS, softvér pre spracovanie miezd, samoobslužné procesy pre ľudské zdroje, riadenie pracovného času aj dochádzky a ďalšie možnosti.
  3. Riadenie talentov zahŕňa riešenia pre nábor, zaškolenie, vzdelávanie, riadenie výkonu a odmeňovanie.
  4. Analytické nástroje personalistiky a plánovanie ľudských zdrojov zahŕňajú analýzu ľudí pomocou umelej inteligencie, modelovanie scenárov, analýzu možných scenárov a strategické plánovanie pracovnej sily.

HXM (Human Experience Management) je softvér riadenia ľudského kapitálu (HCM) nasledujúcej generácie. HXM stavia na základoch toho najlepšieho, čo ponúka HCM, a pomáha organizáciám dosahovať lepšie obchodné výsledky vďaka tomu, že ľudia sú stredobodom všetkého úsilia organizácií.  SAP SuccessFactors HXM Suite sa úplne sústreďuje na zamestnancov a na to, ako pracujú, čo potrebujú a čo ich motivuje.

Partneri a zákazníci spoločnosti SAP môžu preskúmať celý rad školení a certifikátov na používanie produktov SAP SuccessFactors. SAP Learning Hub ponúka kurzy pre zákazníkov a konzultantov vo forme e-learningu a digitálnych učebníc vrátane učební, relácií naživo a praktických seminárov. Kurzy SAP Learning Hub pokrývajú všetko od spracovania miezd, odmeňovania a hodnotenia výkonu až po analytiku ľudí, vykazovanie HR a množstvo ďalších oblastí. A SAP SuccessFactors Academy Training učí konzultantov v oblasti implementácie a aplikácie zručnosti potrebné na konfiguráciu a implementáciu systému. Zároveň ponúka aj školenia potrebné pre skúšku Associate Certification.

Na začiatok