Skip to Content
Ovládací panel systému riadenia výučby (LMS) poskytovaný prostredníctvom SAP SuccessFactors Learning

Podpora nepretržitého vzdelávania a zníženie rizika
spojeného s dodržiavaním predpisov

Vďaka zjednotenému systému riadenia podnikového vzdelávania (LMS) môžete s moderným zážitkom vybudovať kultúru nepretržitého vzdelávania.
Back to top