Preskočiť na obsah
Obrázok ženy s laptopom, ktorá skúma skúsenosti zamestnancov pomocou riešení HCM SAP SuccessFactors
SuccessFactors
SuccessFactors

Riadenie ľudských zdrojov

Ak pochopíte, čo zamestnanci potrebujú, ako pracujú a čo ich motivuje, viete svoju stratégiu pre oblasť HR založiť na ľuďoch.

HXM: evolúcia softvéru HCM

So softvérom na riadenie ľudského kapitálu (HCM) nasledujúcej generácie môžete úplne zmeniť všetko, čo súvisí s prácou. SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (SAP SuccessFactors HXM Suite) ponúka individualizovanú skúsenosť a strategické riešenia, ako aj vždy a všade dostupné samoobslužné mobilné služby, ktoré zamestnancom umožňujú naplno využívať ich potenciál.

Riadenie skúsenosti zamestnancov

Definujte nanovo skúsenosti zamestnancov vďaka lepšiemu chápaniu ich potrieb a nárokov. Umožnite im vyjadriť sa, aby sa vo firme cítili podporovaní a motivovaní.

Základná personalistika a spracovanie miezd

Podporte svojich zamestnancov bez ohľadu na to, kde pracujú, pomocou globálnych riešení pre základné procesy HR, cloudové mzdové účtovníctvo, sledovanie času, administráciu benefitov a poskytovanie služieb v oblasti HR.

Riadenie talentov

Rozvíjajte svoje schopnosti a agilitu, ktoré budete v budúcnosti potrebovať, pomocou riešení na nábor, zaškolenie, hodnotenie výkonu, odmeňovanie, vzdelávanie, plánovanie nástupníctva a rozvoj zamestnancov. 

Analytické nástroje personalistiky a plánovanie ľudských zdrojov

Získajte prehľad o svojich pracovníkoch na základe údajov, skúmajte trendy pomocou analytiky ľudských zdrojov a využite výkonnú analýzu na zlepšenie strategického plánovania pracovnej sily.

Čo hovoria analytici na SAP?

Produkt SAP SuccessFactors je v správe IDC MarketScape o celosvetovom hodnotení dodávateľov moderných riešení na akvizíciu talentov za rok 2022 označený za lídra

Zistite, prečo sa produkt SAP SuccessFactors umiestnil v správe IDC MarketScape ako líder na základe hodnotenia rôznych kategórií kritérií vrátane používateľskej skúsenosti, základného systému sledovania uchádzačov (ATS), riadenia vzťahov s kandidátmi, náborového marketingu, analýzy, internej mobility a zaškolenia.

Spoločnosť SAP bola v prieskume spoločnosti Constellation Research označená za dodávateľa rozdielových riešení

Stiahnite si ešte dnes správu o tom, prečo SAP SuccessFactors predstavuje rozdielové riešenie na dosiahnutie úspechu v oblasti ľudských zdrojov, a oboznámte sa s výhodami zlepšovania skúseností zamestnancov a s tým, ako riešenia SAP SuccessFactors a SAP Business Technology Platform môžu pomôcť aj vám.

placeholder

Tímová práca mení sny na skutočnosť

Tri spôsoby, ako lídri využívajú jediný zdroj údajov HR na zvyšovanie výkonnosti podniku

Často kladené otázky

Pozrite si zoznam nižšie a skúste v ňom nájsť odpovede na často kladené otázky na tému riešení HXM od spoločnosti SAP.

Riešenia SAP SuccessFactors sú cloudové softvérové aplikácie HCM, ktoré podporujú základné procesy HR a mzdové účtovníctvo, riadenie talentov, analytiku procesov HR, plánovanie pracovnej sily a riadenie skúseností zamestnancov. Ide o balík, ktorý sa teraz označuje ako SAP SuccessFactors HXM Suite a poskytuje individualizované prostredie na udržanie spokojnosti, produktivity a angažovanosti zamestnancov. Riešenia SAP SuccessFactors, ktoré boli uvedené na trh v roku 2001 a od roku 2012 sú súčasťou skupiny spoločností SAP, používa viac ako 235 miliónov používateľov vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.

SAP HR bol kľúčovým modulom aplikácie SAP ERP, ktorý poskytoval komplexnú podporu pre HCM. V súčasnosti sa z modulu SAP HR vyvinul cloudový balík riešení pre oblasť HR s názvom SAP SuccessFactors HXM Suite, ktorý kladie zamestnancov na prvé miesto. Tieto riešenia zahŕňajú výkonný informačný systém HR aj nástroje na riadenie skúseností zamestnancov, zaškolenie, vzdelávanie, riadenie výkonu, nástupníctvo a rozvoj, analytiku ľudských zdrojov a mnoho ďalších možností.   

SAP SuccessFactors HXM Suite zahŕňa cloudové riešenia HCM pre štyri kľúčové oblasti:

  1. Riadenie skúsenosti zamestnancov – zahŕňa širokú škálu zamestnaneckých prieskumov, analýz spätnej väzby a riadených činností
  2. Základné procesy HR a mzdové účtovníctvo – zahŕňajú výkonný informačný systém HR, softvér na spracovanie miezd, samoobslužné procesy pre ľudské zdroje, riadenie pracovného času aj dochádzky a ďalšie možnosti
  3. Riadenie talentov – zahŕňa riešenia pre nábor, zaškolenie, vzdelávanie, riadenie výkonu, odmeňovanie a ďalšie možnosti
  4. Analýzy HR a plánovanie pracovnej sily – zahŕňajú analýzu ľudí pomocou umelej inteligencie, modelovanie scenárov, analýzu možných scenárov a strategické plánovanie pracovnej sily

HXM (Human Experience Management) je softvér riadenia ľudského kapitálu (HCM) nasledujúcej generácie. HXM stavia na základoch toho najlepšieho, čo ponúka HCM, a pomáha organizáciám dosahovať lepšie obchodné výsledky vďaka tomu, že ľudia sú stredobodom všetkého úsilia organizácií. SAP SuccessFactors HXM Suite sa sústreďuje na zamestnancov a na to, ako pracujú, čo potrebujú a čo ich motivuje.

Partneri a zákazníci spoločnosti SAP môžu preskúmať celý rad školení a certifikátov na používanie produktov SAP SuccessFactors. SAP Learning Hub ponúka kurzy pre zákazníkov a konzultantov vo forme e‑learningu a digitálnych učebníc vrátane učební, relácií naživo a praktických seminárov. Kurzy SAP Learning Hub pokrývajú všetko od mzdového účtovníctva, odmeňovania a hodnotenia výkonu až po analytiku ľudských zdrojov, vykazovanie HR a množstvo ďalších oblastí. A v akademických školiacich kurzoch na používanie riešení SAP SuccessFactors si konzultanti v oblasti implementácie a aplikácie osvojujú zručnosti potrebné na konfiguráciu a implementáciu systému. Zároveň sú k dispozícii aj školenia potrebné pre skúšku Associate Certification.

Na začiatok