Preskočiť na obsah
Obrázok ženy s laptopom, ktorá skúma skúsenosti zamestnancov pomocou riešení HCM SAP SuccessFactors
SuccessFactors
SuccessFactors

Riadenie ľudských zdrojov pomocou SuccesFactors

Ak pochopíte, čo zamestnanci potrebujú, ako pracujú a čo ich motivuje, viete svoju HR stratégiu zamerať na ľudí.

HXM: evolúcia softvéru HCM

So softvérom na riadenie ľudského kapitálu (HCM) nasledujúcej generácie môžete úplne zmeniť všetko, čo súvisí s prácou. SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (SAP HR SuccessFactors HXM Suite) ponúka strategické riešenia, ktoré zamestnancom umožňujú naplno využívať ich potenciál.

Riadenie skúsenosti zamestnancov

Definujte nanovo skúsenosti zamestnancov. Snažte sa lepšie porozumieť ich potrebám a prianiam – a zaistite, aby cítili podporu, spolupatričnosť a motiváciu.

Core HR a spracovanie miezd

Podporujte zamestnancov, nech pracujú kdekoľvek, pomocou globálnych riešení HRIS pre základnú personalistiku, cloudové spracovanie miezd, sledovanie času, správu zamestnaneckých výhod a poskytovanie personalistických služieb.

Riadenie talentov

Sledujte premenlivé potreby talentov pomocou integrovaného softvéru pre nábor, zaškolenie, výkonnosť, odmeňovanie, učenie, kariérny postup a vývoj.

Analytické nástroje personalistiky a manažment ľudského kapitálu

Získajte dátami riadený prehľad svojich pracovníkov a skúmajte trendy pomocou analýz ľudí. Vylepšite strategické plánovanie pracovníkov pomocou výkonných analýz.

Čo hovoria analytici na SAP?

Spoločnosť SAP je v správe IDC MarketScape označovaná za lídra v celosvetovom hodnotení dodávateľov integrovaných riešení na riadenie talentov za rok 2021

Zistite, prečo spoločnosť IDC označila spoločnosť SAP za lídra vo svojom najnovšom hodnotení dodávateľov integrovaných riešení na riadenie talentov a školenia. Metodika prieskumu IDC MarketScape využíva prísne metodiky určovania skóre na základe kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritérií.

Spoločnosť SAP bola v prieskume spoločnosti Constellation Research označená za dodávateľa rozdielových riešení

Stiahnite si ešte dnes správu o tom, prečo SAP SuccessFactors predstavuje rozdielové riešenie pre dosiahnutie úspechu v oblasti ľudských zdrojov, a oboznámte sa s výhodami zlepšovania skúseností zamestnancov a s tým, ako riešenia SAP SuccessFactors a SAP Business Technology Platform môžu pomôcť aj vám.

Často kladené otázky

Pozrite si zoznam nižšie a skúste v ňom nájsť odpovede na často kladené otázky na tému riešení HXM od spoločnosti SAP.

Riešenia SAP SuccessFactors sú cloudové softvérové aplikácie HCM, ktoré podporujú základné procesy HR a mzdové účtovníctvo, riadenie talentov, analytiku procesov HR, plánovanie pracovnej sily a riadenie skúseností zamestnancov. Ide o balík, ktorý sa teraz označuje ako SAP SuccessFactors HXM Suite a ktorý poskytuje individualizované prostredie na udržanie spokojnosti, produktivity a angažovanosti zamestnancov. Riešenia SAP SuccessFactors, ktoré boli uvedené na trh v roku 2001 a od roku 2012 sú súčasťou skupiny spoločností SAP, používa viac ako 200 miliónov používateľov vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.

SAP SuccessFactors HXM Suite zahŕňa cloudové riešenia HCM pre štyri kľúčové oblasti:

  1. Riadenie skúsenosti zamestnancov – zahŕňa širokú škálu zamestnaneckých prieskumov, analýz spätnej väzby a riadených činností
  2. Základné procesy HR a mzdové účtovníctvo – zahŕňajú výkonný informačný systém HR, softvér na spracovanie miezd, samoobslužné procesy pre ľudské zdroje, riadenie pracovného času aj dochádzky a ďalšie možnosti
  3. Riadenie talentov – zahŕňa riešenia pre nábor, zaškolenie, vzdelávanie, riadenie výkonu, odmeňovanie a ďalšie možnosti
  4. Analytika procesov HR a plánovanie pracovnej sily – zahŕňajú analýzu ľudí pomocou umelej inteligencie, modelovanie scenárov, analýzu možných scenárov a strategické plánovanie pracovnej sily

HXM (Human Experience Management) je softvér riadenia ľudského kapitálu (HCM) nasledujúcej generácie. HXM stavia na základoch toho najlepšieho, čo ponúka HCM, a pomáha organizáciám dosahovať lepšie obchodné výsledky vďaka tomu, že ľudia sú stredobodom všetkého úsilia organizácií. SAP SuccessFactors HXM Suite sa sústreďuje na zamestnancov a na to, ako pracujú, čo potrebujú a čo ich motivuje.

Partneri a zákazníci spoločnosti SAP môžu preskúmať celý rad školení a certifikátov na používanie produktov SAP SuccessFactors. SAP Learning Hub ponúka kurzy pre zákazníkov a konzultantov vo forme e‑learningu a digitálnych učebníc vrátane učební, relácií naživo a praktických seminárov. Kurzy SAP Learning Hub pokrývajú všetko od mzdového účtovníctva, odmeňovania a hodnotenia výkonu až po analytiku ľudských zdrojov, vykazovanie HR a množstvo ďalších oblastí. A v akademických školiacich kurzoch na používanie riešení SAP SuccessFactors si konzultanti v oblasti implementácie a aplikácie osvojujú zručnosti potrebné na konfiguráciu a implementáciu systému. Zároveň sú k dispozícii aj školenia potrebné pre skúšku Associate Certification.

Na začiatok