Preskočiť na obsah

Emócie a budúcnosť podnikania

Existuje veľký nepomer medzi tým, ako vy vnímate zákaznícku skúsenosť a ako ju vnímajú vaši spotrebitelia. Prevádzkové údaje (O-data), ako je výkaz nákladov, výnosov a tržieb, ukazujú, čo sa deje vo vašom podnikaní. Ak však chcete porozumieť tomu, aké majú vaši zákazníci skúsenosti, potrebujete vedieť aj to, prečo sa veci dejú. Ide o údaje o skúsenostiach (X-data). SAP Experience Management kombinuje údaje O-data a X-data. V každom dôležitom okamihu môžete zozbierať údaje o skúsenostiach, a tak lepšie pochopiť, čo sa so zákazníckou skúsenosťou dá robiť. Vaša spoločnosť môže potom zautomatizovať rozličné podnikové funkcie, zlepšiť skúsenosti zákazníkov a zamestnancov, ako aj skúsenosti s vašimi produktmi a značkou podniku.

  • Ľudské zdroje
  • Zákaznícka skúsenosť
  • Riadenie výdavkov
  • Dodávateľský reťazec
  • Ľudské zdroje
  • Zákaznícka skúsenosť
  • Riadenie výdavkov
  • Dodávateľský reťazec
Ľudské zdroje

Podporujte zamestnancov v práci a v živote

Spokojnosť zamestnancov nie je len o jedle zadarmo a pingpongových stoloch. Ide o podporu ľudí v  okamihoch, na ktorých skutočne záleží, či už v pracovnom alebo v súkromnom živote. Kombináciou údajov X-data a O-data dokážete predvídať syndróm vyhorenia a predchádzať mu tak, aby sa jednotlivci cítili byť vážení.

Zákaznícka skúsenosť

Proaktívne napĺňajte potreby zákazníkov

Pre zákazníkov ešte nikdy nebolo také jednoduché určiť, ktoré podniky poskytujú vynikajúce skúsenosti a ktoré nie. Skombinovaním údajov X-data a O-data môžete poskytovať prvotriedne služby orientované na každého spotrebiteľa. Tie vám potom prinesú vynikajúce recenzie a zabezpečia rast vášho podnikania.

Riadenie výdavkov

Tvorba procesu výdavkov orientovaná na ľudí

Získajte prehľad o plnení potrieb vašich zamestnancov a neustále sa meniacich požiadaviek zákazníkov jednoduchým spojením prevádzkových údajov (O-data) s údajmi o skúsenostiach (X-data).

Dodávateľský reťazec

Dajte zákazníkom to, čo chcú – a hneď

Ľudia dnes majú oveľa väčší výber než kedykoľvek predtým. Prepojením údajov X-data a O-data môžete spustiť inteligentný digitálny dodávateľský reťazec a získať prehľad o službách a produktoch, po ktorých ľudia túžia.

Poskytujete najlepšiu
možnú zákaznícku skúsenosť?

Zistite, ako sú na tom skúsenosti vašich zákazníkov

Vyhodnoťte vašu úroveň vyspelosti a výkonnosti zákazníckej skúsenosti zodpovedaním 20 otázok. Získate správu o silných a slabých stránkach vášho programu spolu s usmerneniami, ktoré sú podložené skutočnými úspechmi.

Chcete sa dozvedieť viac?

Štúdia Qualtrics, dcérskej spoločnosti SAP, o celkovom hospodárskom vplyve riadenia skúseností

Trend je jasný: žijeme v ekonomike skúseností. V budúcnosti budú víťazov a porazených určovať skúsenosti, ktoré poskytujú. Vďaka technológiám môžu organizácie ľahšie než kedykoľvek predtým riadiť skúsenosti svojich zákazníkov a zamestnancov, ako aj skúsenosti so svojimi produktmi a značkou.

Zlepšenie okolia – skúsenosť za skúsenosťou

Pozrite si, ako sme na jedeň deň pomohli zlepšiť skúsenosti obyvateľov centra Manhattanu – od premeny parkoviska na záhradu s kvetmi až po vytvorenie oddychovej zóny na chodníku pre ľudí dochádzajúcich do práce a z práce. S riešením SAP Experience Management pochopíte, čo ľudia naozaj chcú, a budete im to môcť poskytnúť.

Začnite ešte dnes

Na začiatok