Preskočiť na obsah
Ženy prezerajúce si oblečenie
Žena prezerajúca si architektonický model
  • Ľudské zdroje
  • Zákaznícka skúsenosť
  • Riadenie výdavkov
  • Dodávateľský reťazec
  • Ľudské zdroje
  • Zákaznícka skúsenosť
  • Riadenie výdavkov
  • Dodávateľský reťazec
Ľudské zdroje

Podporujte zamestnancov v práci a v živote

Spokojnosť zamestnancov nie je len o jedle zadarmo a pingpongových stoloch. Ide o podporu ľudí v  okamihoch, na ktorých skutočne záleží, či už v pracovnom alebo v súkromnom živote. Kombináciou údajov X-data a O-data dokážete predvídať syndróm vyhorenia a predchádzať mu tak, aby sa jednotlivci cítili byť vážení.

Zákaznícka skúsenosť

Proaktívne napĺňajte potreby zákazníkov

Pre zákazníkov ešte nikdy nebolo také jednoduché určiť, ktoré podniky poskytujú vynikajúce skúsenosti a ktoré nie. Skombinovaním údajov X-data a O-data môžete poskytovať prvotriedne služby orientované na každého spotrebiteľa. Tie vám potom prinesú vynikajúce recenzie a zabezpečia rast vášho podnikania.

Riadenie výdavkov

Tvorba procesu výdavkov orientovaná na ľudí

Získajte prehľad o plnení potrieb vašich zamestnancov a neustále sa meniacich požiadaviek zákazníkov jednoduchým spojením prevádzkových údajov (O-data) s údajmi o skúsenostiach (X-data).

Dodávateľský reťazec

Dajte zákazníkom to, čo chcú – a hneď

Ľudia dnes majú oveľa väčší výber než kedykoľvek predtým. Prepojením údajov X-data a O-data môžete spustiť inteligentný digitálny dodávateľský reťazec a získať prehľad o službách a produktoch, po ktorých ľudia túžia.

Na začiatok