Skip to Content

ERP
a digitálne
jadro

ERP online

Predvídajte, simulujte a vytvárajte podnikové výstupy v digitálnej ekonomike s rozhodovaním s analytickými funkciami v reálnom čase. Objavte podnikové modely a získajte nové príjmy okamžitým prepojením ľudí, zariadení a podnikových sietí.

Vyriešte svoje potreby špecifické pre ERP a digitálne jadro

Previous Next

Znižujte zložitosť IT a zvyšujte produktivitu podniku

Pripravte podnik na digitálnu ekonomiku pomocou riešenia ERP budúcej generácie, ktoré kombinuje zjednodušený dátový model s rýchlosťou technológie in-memory.

Jedno cloudové riešenie ERP stačí na správu celého podniku

Získajte kontrolu nad stredne veľkou spoločnosťou komplexným integrovaným softvérom formou služby. Zvýšte transparentnosť v podnikových oblastiach mobilným prístupom k dátam.

Jeden podnikový systém vám zjednoduší pracovný život

Jednoducho a efektívne kontrolujte celú organizáciu zjednodušenými podnikovými procesmi. Monitorujte a analyzujte procesy pomocou indikátorov a funkcií riadiaceho panela.

Získajte fakty

75%

rýchlejšie kľúčové podnikové procesy.

Prípadová štúdia pre Ballance Agri-Nutrients

3x

rýchlejšie procesy uzávierky.

Prípadová štúdia Bleckmann

7x

menšia veľkosť databázy.

Prípadová štúdia Farys

Digitálna transformácia prináša ekonomický úspech

Previous Next

V tejto podrobnej správe IDC zistíte, ako sa malé a stredne veľké podniky prispôsobujú digitálnej transformácii. 

Aktuálne novinky a trendy od odborníkov

Nájdite riešenia pre ERP a digitálne jadro, ktoré vyhovujú vašim potrebám

Back to top