Preskočiť na obsah
Obrázok muža pri okne, ktorý drží tablet a usmieva sa

Plánovanie podnikových zdrojov (ERP)

Maximálne využite svoj potenciál so špičkovým softvérom ERP

Softvér ERP pre váš podnik, vo vašom odvetví a odkiaľkoľvek

Spoločnosť SAP je hrdá, že už 50 rokov pomáha podnikom všetkých veľkostí zo všetkých odvetví a krajín maximálne využívať ich potenciál so softvérom ERP. Zistite, ako vám môžeme pomôcť dostať sa do popredia vo vašom odvetví vďaka softvéru ERP, ktorý je navrhnutý tak, aby dokázal uspokojiť všetky potreby podniku.

Inteligentná automatizácia

Iba automatizované a komplexné podnikové procesy vám umožnia dosiahnuť efektívne fungovanie kritických procesov a zaistiť, aby podnik pracoval ako jednoliaty celok.

Okamžite dostupné štatistiky

Poskytujte každej role v organizácii okamžité štatistiky, ktoré sú k dispozícii odkiaľkoľvek, aby podnik mohol fungovať agilne a prispôsobiť sa nepredvídateľným okolnostiam.

Osvedčené postupy pre odvetvie

Využite odvetvové funkcie postavené na postupoch budúcnosti a komplexnú podnikovú technologickú platformu na transformáciu podniku a rozšírenie inovácie.

Automatizácia a optimalizácia podnikových procesov

Transformujte ERP rozšírením systému SAP S/4HANA Cloud o platformu SAP Business Technology Platform.

Muž so zdvihnutými rukami
Žena, ktorá sa na nadchode nad cestou pozerá na svoj smartfón

RISE with SAP: spoločná podpora inovácie v podniku

Každý podnik potrebuje vyvíjať nové podnikové modely, aby sa vyhol prerušeniu procesov, zvýšil efektivitu financovania inovácií a bez rizika transformoval kľúčové systémy pre podnikanie. Takýmto riešením je RISE with SAP.

Ďalšie informácie

Zvýšte svoju výkonnosť pomocou financií

Zistite, ako CFO môžu viesť svoje organizácie procesom zotavovania k prosperite, keď využijú príležitosti digitálnej ekonomiky.

Prečítajte si správu spoločnosti Aberdeen

Čo hovoria analytici na SAP?

Cloudové riešenie ERP zvyšuje finančnú a účtovnú agilitu

Podniky ovplyvňujú mnohé pretrvávajúce vplyvy, ako je napríklad volatilita dopytu. Zistite, ako vám cloudové riešenia ERP môžu pomôcť zjednodušiť finančné procesy tak, aby ste dokázali uspokojovať potreby trhu.

Premena nepriaznivej situácie na výhodu – financie dláždia cestu k budúcemu rastu

Spoločnosti Deloitte a SAP zdieľajú svoje názory na hlavné faktory, ktoré neustále ovplyvňujú podnikanie,  spôsob, ako sa finanční lídri vyrovnávajú s týmito novými skutočnosťami, a nové stratégie prijímané na pomoc organizáciám.

Spoločnosť Gartner označila systém SAP S/4HANA Cloud za lídra

Zistite, prečo spoločnosť Gartner označila vo svojej správe Magic Quadrant 2021 systém SAP S/4HANA Cloud za „lídra“ v oblasti cloudových balíkov na základnú finančnú správu pre podniky všetkých veľkostí.

Pokročilé technológie sú najdôležitejším nástrojom vo výbave CFO

Oboznámte sa s troma dôležitými rolami, ktoré musia CFO zastávať, a zistite, ako technológie spoločnosti SAP môžu podporovať tieto roly a zrýchliť finančnú transformáciu spoločnosti.

Na začiatok